TUSTA HOCALARIN BEKLEDIGI SORULAR AGUSTOS 2018

Drceruleus
VIP
VIP
Mesajlar: 113
Kayıt: Cmt Eki 14, 2017 8:31 pm
Reputation: 594

TUSTA HOCALARIN BEKLEDIGI SORULAR AGUSTOS 2018

Mesaj gönderen Drceruleus » Cmt Nis 07, 2018 2:12 am

ÖNEMLİ SPOTLAR

******Ofatumumab CD2O monoclonal antikor
Obinituzumab

İsteyene şifre daha 20 YASINDA ama obez O-FAT yağlı yani (OFATumumab) OBEZ-Tuz tüketiyor Ob-ini-TUZumab

***** Şifre 33 AMeLe GEMisi
GEMtuzumab cd 33 AML TEDAVİSİ

****onkolojik acillerde Spİnal Cord Basısı ---- En sık torokal seviyede olur
Steroidler (acil ilk tedavi)


**** febril nötropeni
VANKOMİSİN BAŞLAMA ENDİKASYONLARI
1. Deri odak ise (selülit, anal abse, perianal kızarıklık)
2. Ciddi mukozit
3. Santral katater
4. Hemodinamik instabilite
5. Gr + sepsis öyküsü


****USMLE de çıkmış TUSda bekleniyor ----- paraneoplastik hipoglisemiye IGF 2 aracılık eder.

*****ALK + AC adenokanser ---- CRİZOTİNİB

Anaplastik T hücreli lenfoma t(2:5) CD30 +Drceruleus
VIP
VIP
Mesajlar: 113
Kayıt: Cmt Eki 14, 2017 8:31 pm
Reputation: 594

Mesaj gönderen Drceruleus » Sal Nis 10, 2018 12:14 am

Aşağıdakilerden hangisinin rektum prolapsusu etyolo- jisinde yeri yoktur?
A) Kronik konstipasyon
b) Konjenital nedenler
C) Bağ dokusu gevşekliğ
D) Multiparite
E) Sigmoid kolonun uzun oluşu

Rektal prolapsus için risk faktörleri: Kadın cinsiyet, ileri yaş, kronik konstipasyon, antipsikotik kullanımı, histerektomi, anorektal ameliyatlar, uzun rektosigmoid kolon, internal sfinkterde zayıflık, levator ani diastazı, diabetik nöropa , spinal travma, parapleji, bağ dokusu gevşekliği, nulliparite.


DİKKAT MULTİPARİTE REKTAL PROLAPSUS İÇİN KORUYUCU !!! RİSK FAKTÖRÜ OLAN NULLİPARİTE

Drceruleus
VIP
VIP
Mesajlar: 113
Kayıt: Cmt Eki 14, 2017 8:31 pm
Reputation: 594

Mesaj gönderen Drceruleus » Sal Nis 10, 2018 12:35 am

arkadaşlar artık azıcık daha rahat nefes aldım, tts 26 dan seçmeler üzerinde yorum ve modifiye edip devam edeceğim.. herkes aslında aktif bir hocanın çıkar dediğini yorum olarak eklemeyi ihmal etmesin..

Dahiliye lökosit hastalıkları ile ilgili sorulabilecek önemli bilgiler ..

KLL-Tedavi:

****TUS Evre o. 1 ve 2'de tedavi verilmez, evre III
ve IV te kemoterapi önerilir. (vakanın klinik özellikleri ile sizden evresini bilmenizi isteyip soruda tedavi seçeneklerini sorgulayabilir.)

Fludarabin + Rituksimab + Siklofosfomid (en
iyi kombinasyon)

a) < 70 Yaş + del (17p) Mutasyonu negatif:
Fludarabin, siklofosfamid, rituksimab (FCR),
kotnbinasyonu ile tedavi edilmelidir

b) > 70 yaş ve del (17p) Mutasyonu
negatif: Obinutuzumab+kloram
busil, ofatumumab+klorambusil.
rituksimab+klorambusil veya klorambusil
monoterapisi önerilir

c) Del (17p)/p53 Mutasyonu pozitif: İbrutinib
önerilmektedir. Del (17p)/p53 mutasyonu
pozitif olanlarda alemtuzumab da etkilidir.

Alemtuzumab: Anti CD 52 antikorudur. CD 52
tüm matür lenfositlerin ortak markerıdır. şifre ----- 52 Alem KeLaLem 52 KLL

**** Ofatumumab: Yeni bir anti-CD20 antikoru,
ritüksimab'dan farklı bir epitopa bağlanır,
alternatif ajan olarak kabul edilir.

****Obinutuzumab : Ritüksimab ile aynı epitopa
ancak kendine özgü bir Fc bölgesinden bağlanır,
anti CD20 antikorudur.

TUS *** İbrutinib: Oral yolla alınan güçlü bir Bruton
tirozin kinaz inhibitörüdür.

**KLL'de IgVH gen mutasyonunun olmaması ve
del17p mutasyonunun olması kötü prognostiktir.

KML'de T315I direnci olan hastalara Ponatinib
verilebilir.

*****TUS
Primer Myelofibrozisde kullanıma giren
ruxolitinib JAK-2 ve JAK -1 Kinaz inhibitörüdür. ******
Masif splenomegalisi olan hastalarda dalakta
anlamlı derecede küçülme sağlar.

Esansiyel trombositozda; refrakter
splenomegalide talldomid, lenalidomid ve
ruksolitinib verilebilir.

sonontus
Kayıtlı Üye
Kayıtlı Üye
Mesajlar: 99
Kayıt: Prş Oca 04, 2018 5:54 pm
Reputation: 56

Mesaj gönderen sonontus » Sal Nis 10, 2018 3:06 pm

Drceruleus yazdı:
Prş Nis 05, 2018 11:54 pm
***** Temozolamid (çıkacak Çok önemli) SSS tümörlerinde kullanılır, nörolojik bulgularla glioblastome multiforme, oligodendriogliom vs vs tanımlar kullanılacak ilaç olarak sorar…
Kan beyin bariyerini geçtiği için temozolamid önemli

*****irinoTEKan (topoizomoreaz 1(tek) inh ) çok ciddi kolinerjik sendrom yapar. İshal gibi yan etkilerini önlemek için atropin bile verilir.

***Ydus alopesi yapmayan kt ilaç ….. hemen hemen hepsi yapar 5-FU yapmadığını bilmek önemli.
Hocam 5-fu alopesi yapan ilaclar arasinda verilmiş 2016 dahiliye ydusda.

Drceruleus
VIP
VIP
Mesajlar: 113
Kayıt: Cmt Eki 14, 2017 8:31 pm
Reputation: 594

Mesaj gönderen Drceruleus » Sal Nis 10, 2018 9:20 pm

Hocam Tusemde Atilla Hoca bu sekilde vurgulamis ses kaydindan not aldigim kismi , ben de simdi baktim uc kategori var kt alopesi Icin siddetli orta hafif, 5 fu hafif kategorisinde Verilmis , ydustan haberim yok ... en iyisi soru isareti koyalim yanina

Drceruleus
VIP
VIP
Mesajlar: 113
Kayıt: Cmt Eki 14, 2017 8:31 pm
Reputation: 594

Mesaj gönderen Drceruleus » Sal Nis 10, 2018 9:46 pm

Basit ama hep vurgulanan bir vaka sorusu

Altmış sekiz yaşında bir erkek hasta halsizlik ve
sol hipokondriumda ağrı şikayetleriyle başvuruyor.
Fizik muayenede dalağın büyüyerek inguinal
bölgeye kadar uzandığı saptanıyor. Tam kan
sayımında lökosit sayısı 1 500/μ , trombosit sayısı
70 000/μ , hematokrit değeri % 29, hemoglobin
miktarı % 8 g olarak bulunuyor.
Bu hastanın ayırıcı tanısında öncelikle aşağıdaki
hastalıklardan hangisi düşünülmelidir?
A) Kronik miyelositer lösemi
b) Tüylü hücreli (Hairy celi) lösemi
C) Akut lösemi
D) Miyelodisplastik sendrom
E) Hodgkin lenfoma
Doğru cevap: B

Masif splenomegali ve pansitopeni olan 65 yaş
üstü bir hastada öncelikle Tüylü hücreli (Hairy
celi) lösemi düşünülmelidir.

Drceruleus
VIP
VIP
Mesajlar: 113
Kayıt: Cmt Eki 14, 2017 8:31 pm
Reputation: 594

Mesaj gönderen Drceruleus » Sal Nis 10, 2018 9:49 pm

TTS 26 da beklenen abuk ama abuk olduğu için çıkması olası önemli bir yer ****** TUS

Romatoid faktör, antinükleer antikor, coombs
pozitifliği, Glikoforin (+) ve CD71 (+) olan
romatolojik bir vaka olarak karşımıza çıkabilen
akut lösemi alt tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) AML - M2
b)AML - M3
C) AML- M4
D) AML - M5
E) AML - M6


Doğru cevap: E

AML M6 (Eritrolösemi-Di-Guglielmo sendromu)'da
RF, ANA, Coombs pozitifliği gözlenmektedir

Drceruleus
VIP
VIP
Mesajlar: 113
Kayıt: Cmt Eki 14, 2017 8:31 pm
Reputation: 594

Mesaj gönderen Drceruleus » Prş Nis 12, 2018 11:49 pm

Anjiyofolliküler lenf nodu hiperplazisinden
sorumlu olduğu tespit edilen virüs
aşağıdakilerden hangisidir?
A) EBV
b) HHV-8
C) HSV
D) Parvovirüs
E) HCV

Doğru cevap: B

Castelman's hastalığı (Anjiyololliküler lenf nodu
hiperplazisi) HHV 8'e bağlı gelişir.
HHV-8'e bağlı
• Kaposi sarkomu
• Malign kütanöz lenfoma
• Multipl myelom
• Primer efüzyonlu lenfoma
• Castelman's hastalığı

Drceruleus
VIP
VIP
Mesajlar: 113
Kayıt: Cmt Eki 14, 2017 8:31 pm
Reputation: 594

Mesaj gönderen Drceruleus » Prş Nis 12, 2018 11:51 pm

Primer polisitemi tedavisinde kullanılan JAK
2 kinaz inhibitörü olan ajan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hidroksiüre
b) Busulfan
C) Anagrelid
D) Bortezomid
E) Ruksolitinib

Dogru cevap: E

Polisitemia vera tedavisinde kullanılan JAK-2 kinaz
inhibitörleri: Ruksolitinib, lestaurtinib

Hidroksiüre ****Orak hücreli anemi, KML,
primer trombositoz
Busulfan**** KML
Anagrelid**** Primer trombositoz
Bortezomid **** Multipl myelom

Drceruleus
VIP
VIP
Mesajlar: 113
Kayıt: Cmt Eki 14, 2017 8:31 pm
Reputation: 594

Mesaj gönderen Drceruleus » Prş Nis 12, 2018 11:54 pm

PATOLOJİ BEKLENEN ÖNEMLİ YERLER - SPOTLAR

Apoptotik cisimler annexin V ile boyanır
(fosfotidil serini boyar).

** Apoptozda kromatin yıkımı internükleozomal
aralıklardan, eşit uzunluklarda olur. Bu durum jel
elektroforezinde klasik merdiven paternine yol
açar.

** Antiapoptotik genler: Bcl-2, Bcl-XL ve MCL- 1

** Diablo/smac proteinleri (mitokondriden salınan)
apoptozun fizyolojik inhibitörlerini bağlar ve
apoptozu aktifleştirir.

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Destek NLP” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: rumour ve 5 misafir