Tusdata Hasan hoca anatomi 2. Hafta ders notları

Kullanıcı avatarı
Surgeon
VIP
VIP
Mesajlar: 71
Kayıt: Sal Eyl 12, 2017 8:03 pm
Reputation: 162

Tusdata Hasan hoca anatomi 2. Hafta ders notları

Mesaj gönderen Surgeon » Pzr Oca 07, 2018 2:43 am

Tusdata Hasan hoca 2017 2. Hafta 2. gün 2.Ders

I-Gang. Geniculi Öncesi Lezyon: Tüm fonksiyonları ipsilateral kaybeder.
Gl. lacrimalis, gl. submandibularis, gl. sublingualis’te sekresyon olmaz.
Dilin 2/3 ön bölümünde tat duyusu kaybolur.
N. Stapedius felcine bağlı hiperakuzi olur.
Periferik tip fasiyal paralizi olur. (Bell felci)
Kornea refleksi kaybolur.
(Crocodile Gözyaşı Sendromu; yemekten sonra gözde yaşarma)
II.Gang. Geniculi’nin Hemen Sonrası Lezyon: Sadece gl. lacrimalis sağlam.
III.Foramen stylomastoideum lezyonu: Sadece periferik tip fasiyal paralizi olur. Kornea refleksi kaybolur.

N. Vestibulocochlearis
-N. Vestibularis
1.Her bir tarafta dört tane denge çekirdeği (Nuc.) vardır. (Toplam 8 tane)
-N. Cochlearis
2.Cochleadaki canalis spiralis modioli içinde lokalize gangliyon spirale cochleadaki hücrelerin (Gang. Corti) santral uzantıları tarafından oluşturulur.

İşitme Yolu
1.Pons’ta lokalize olan Corpus Trapezoideum her iki taraf işitme çekirdeklerinden çıkan aksonların orta hatta yaptığı çaprazın adıdır.
Nuc. Olivaris Sup.; Sesin geliş yönünü lokalize eder.
Lemniscus lateralis; esas yükselen oditor demettir

Sensörinöral tipi işitme kayıpları
- Cochlea, n. cochlearis ya da n. cochlearis ‘in lezyonlarında, lezyon tarafındaki kulakta tam işitme kaybı olur.
- Corpus Trapezoideum lezyonunda her iki kulakta eşit derecede kısmi işitme kaybı olur.
- Lwmniscus lateralis lezyonunda karşı kulakta daha fazla olmak üzere her iki kulakta kısmi işitme kaybı olur.
- Pirimer oditör korteks lezyonunda, işitme kaybı azdır.

N. Glossopharyngeus
1.Tonsilla palatina ve orta kulak boşluğunun duyusunu taşır bu nedenle tonsilit’de bazen kulakta ağrı olur.
2.Motor lifler sadece m. stylopharygeus’u uyarır.
3.Lezyonunda uvula sağlam tarafa(lezyonun karşı tarafına) deviye olur palatal (uvular) ve gag (faringeal) refleksler kaybolur. Aff:9 Eff:10

N. Accessorius
1.Seyri sırasında hem Foramen magnumdan geçen hem de Foramen jugulareden geçen kraniyal sinirdir.
2.N. Accessorius’un kranyal parçasının lifleri n. vagus’a katılır.

N. Hypoglossus
1.Dilin tüm intrensek ve extrensek kaslarını uyarır. (m. palatoglossus hariç)

Plexus Cervicalis
1.Vagina carotica ve a. subclavia ile birlikte m. scm’nin altındadır.
2.N. phrenicus, C3-4-5’den lif alır.
3.Ansa Cervicalis (ansa hypoglossi);
***C1,2,3 ün ön dalları tarafından oluşturulur.
N. Hypoglossi bu ansl’a ilgili kranyal sinirdir.
Ansa’dan çıkan dallar, m. thyrohyoideus hariç, hyoid altı kasları uyarır.
TUS
4 tane deri dalı vardır
N. Auricularis magnus
N. Occipitalis minör
N. Transversus colli
Nn. Supraclavicularis

Plexus Brachialis (C5-8 ve T1)
1.Supraclavicular parçadan çıkan 4 sinir vardır.
N. dorsalis scapula
N. thoracicus longus
N. suprascapularis
N. subclavius
2.Fasciculus lateralis’den çıkanlar.
N. pectoralis lateralis
N. musculocutaneus
N. medianus’un lateral kökü
3.***N. cutaneus brachii medialis, N. cutaneus antebrachii medialis bu ikisi direkt plexus brachialis’ten orjin verir.
N. cutaneus brachii medialis, N. İntercostabrachialis(T2)(2.intercostal sinirin dalı) ile olan birleşmesinin MI’da önemi vardır.
4.N. Ulnaris: elin ince hareketlerinin siniridir. Sinirin felcinde pençe el olur.Kullanıcı avatarı
Surgeon
VIP
VIP
Mesajlar: 71
Kayıt: Sal Eyl 12, 2017 8:03 pm
Reputation: 162

Mesaj gönderen Surgeon » Sal Oca 09, 2018 6:55 am

Tusdata Hasan hoca 2017 2. Hafta 2. gün 3.Ders
5.N. Medianus lezyonunda; maymun eli, vaftiz eli oluşur. Opozisyon ve pronansyon hareketi bozulur.
6.N. Radialis: Tüm segmentlerden lif içeren tek sinirdir. Felcinde düşük el.
7.Truncus inf. lezyonuna benzer klinik oluşturan sinir, n. ulnaris’tir. Pençe el. C8-T1 (T1 de lezyona uğrarsa Horner eşlik eder)

Plexus Lumbalis T12-L5
1.N. İliohypogastricus: Appendektomilerde hasar görebilir.
2.N. İlioinguinalis: inguinal herni tamirinde risk altındadır.
3.N. Genitofemoralis (L1,2); M. Cramaster ve M. Dartos’u uyarır. (Psoas’ı delerek çıkar)
4.N. Cutaneus Femoris Lateralis; Lig. İnguinale’nin altından ve ya içinden geçerken sıkışabilir. 3.trenester kadında, obezde; sinir bu arada sıkışanilir. Uyluğun anterolateral yüzünde ağrıya neden olur. Meralgia parestezi.
5.N. Femoralis: Lezyonunda bacak extensiyon yapamaz.
6.N. Obturatorius: Uyluğa adduksiyon yaptıran kasların siniridir. Lezyonunda bacak bacak üstüne atılamaz. Femoral ve obturatorius sinir aynı spinal segmentten orjinlenir. L2,3,4

Plexus Sacralis L4-S5
1.M. Piriformisin üzerinde oturur.
2.L4, hem lumbal hem de sacral plexus’un oluşumuna katılan sinirdir. (N. Furcalis; Çatallı)
3.Truncus lumbosacralis’i L5 ve L4 ün spinal ön dalının birleşmesi ile olur.
Plexus’un dalları
4.N. gluteus sup. ve inf. saf motor’dur.
5.N. Cutaneus femoris post.;Doğrudan sacral plexus’tan çıkar.
6.N. İschiadicus hasarında diz eklemi altı tüm kaslarda paralizi olur.
7.N. fibularis communis lezyonunda düşük ayak oluşur. Flex+İnversiyon. Ekinovarus
8.N. tibialis lezyonunda ayak dorsifleksiyonda ve eversiyonda kalır. Topuklarında yürür.
9.Ayağına dorsifleksiyon ya da extensiyon yaptıramıyorsa; N. Fibularis Profundus lezyonu.
10.Ayağına eversiyon yaptıramıyorsa; N. Fibularis superficialis lezyonu.
11.N. Pudentus felcinde üriner ve fekal inkontinans olur.

Önemli Duyu Alanları
1.Kol iç üst mediali; N. İntercostabrachialis (T2)
2.Kol dış yüzün üst bölgesi; N. Cutaneus brachii lateralis sup.(N. Axillaris) (Buraya dokunduğunda, iğne batırdığında hissetmiyorsa axillar sinir ayvayı yemiş demektir)
3.Kol dış yüz alt bölgesi; N. Cutaneus brachii lateralis inf. (N. Radialis)
4.Uyluğun iç yüzünde, diz üstündeki ovoid şeklindeki alan; N. Obturatorius’un tek duyu yeridir.
5.Uykuk arka yüz + *Fossa poplitea duyusunu N. Cutaneus femoris post.’dan alır.
6.Ayak baş parmak ve 2. Parmak arası deri duyusunu N. Fibularis Profundus.
7.6’dan geriye kalan ayak şortu ve parmakları N. Fibularis Suprrficialis.
8.Kulak memesi ve Parotis üstü; N. Auricularis magnus.
9.Kulak arkası SCALP ın duyusunu; N. Occipitalis minör.
10.Ense derisinden duyuyu; N. Occipitalis tertius taşır.

KULAK
1.Dış kulak yolu ve zarla ilgili işlemlerde bayılma ve bradikardi’nin sebebi? -N. vagus
Dış kulak yolundan iki sinir duyu taşır. N. Vagus ve N. Mandibularis in dalı auriculotemporalis’dir.

Cavitas Tympani’nin Duvarları
1.Paries Jugularis (Alt Duvar); V. Jugularis interna ile komşudur. Üzerinde n. glossopharyngeus’un timpanik dalının geçtiği küçük bir delik bulunur.
2.Paries Labyrinthicus (İç duvar)
Üzerinde; Fenestra vestibuli, fenestra cochlea, promontorium ve prominentia canalis facialis denilen yapılar bulunur.
Promontorium; Cochleanın, cavitas tympani içine yapmış olduğu çıkıntıdır.
3.Fenestra Vestibuli; Orta kulak ile iç kulak arasında bağlantıyı sağlar. Stapes tabanı oturur.
4.Paries Mastoideus (Arka Duvar)
TUS Fasiyal kanalın inen segmenti burdadır.
Sinüs sigmoideus bu duvarla komşudur.
5.Chorda tympani bu duvardan orta kulak boşluğuna girer.
6.Bu duvar üzerinde bulunan eminentia pyramidalis denilen kaportada m. stapedius yer alır.
7.***Paries Caroticus (Ön Duvar)
Üç komşusu vardır; Canalis caroticus (a. carotis interna), Semicanalis musculi tensoris tympani (m. tensor tympani), Semicanalis tubae auditivae (tuba auditiva)
Membrana Tympanica (Dış duvar)
8.***Manubrium mallei: Membrana tympanica’nın iç yüzünden orta noktasına kadar sıkıca yapışır. / Zarın dış yüzünde orta noktada yaptığı çöküntüye umbo membranae tympanica denir.
9.Otoskop ile muayenede ön alt kadranda otoskop ışığının yansıması ile oluşan koni şeklindeki parlak ışık refleksine Politzer üçgeni adı verilir.
Ön-Alt kadran tüp takımında kullanılır. (Seröz otit)
Parasentez için miringotomi, en tehlikesiz olan arka alt kadranda yapılır.
10.Zardan duyu taşınması;;
Dış yüz:N. auriculotemporalis ve N. vagus
İç yüz:N. glossopharyngeus ve N. facialis.
11.Basınç farklılıklarında tuba auditiva’yı açan kas, M. Tensor Veli Palatini’dir.

Cochlea
1.Ductus cochlearis, Membrana vestibularis ile Membrana spiralis (Lamina basilaris) arasındadır.
TUS
Endolenf, ductus cochlearis’in duvarında bulunan stria vascularis’te üretilir.

Kullanıcı avatarı
Surgeon
VIP
VIP
Mesajlar: 71
Kayıt: Sal Eyl 12, 2017 8:03 pm
Reputation: 162

Mesaj gönderen Surgeon » Cum Oca 12, 2018 5:12 pm

Tusdata Hasan hoca 2017 2. Hafta 2. gün 4.Ders
Genel
Endolenf, ductus cochlearis’in duvarında bulunan stria vascularis’te üretilir.
Perilenf, kemik labirintin iç yüzünü döşeyen endosteum’da üretilir.
Endolenf fazla üretilirse kulağın glokom’u olur. (Endolenfatik hidrops) (Menier has.)
1.’Ductus’ sözcüğü içeren tüm yapılar Zar Labirint’tir. İçinde Endolenf vardır.
‘Canalis’ içeren yapılar ise kemik’tir.
2.Ductus Reuniens, Sacculus ile Ductus Cohlearis’i birleştirir.
TUS - Ductus semisircularis’ler Utriculus’a açılır.
3.İç kulağın venöz kanını taşıyan V. Labyrinthi, Sinus petrosus inf.’a açılır.

Orbita ve Bulbus Oculi
Orbita
1.Extraoculer göz kaslarından hangisi Anulus tendineus communis (Zinn) halkasından başlamaz? - M. Obliqus inf.
2.M. Levator Palpebrae superioris’in tendonu, Glandula lacrimalis’in iki parçası (orbital ve palpebral) arasından geçer.
3.
M. Rectus sup.;İntorsiyon + Elevasyon + Add.
M. Obliqus sup.; İntorsiyon + Depresyon + Abd.

M. Rectus inf.; Extorsion + Depresyon + Add.
M. Obliqus inf.; Extorsion + Elevasyon + Abd.

Bulbus Oculi
1.Limbus Cornea’da; cornea, sclera ile devam eder.
Sclera
2.N. Opticus’u saran dura mater ile devamlıdır.
3.Schlemm kanalı (Sinus venosus sclera), iç yüzünde lokalizedir.
Tunica vascularis bulbi (Uvea)
Arkadan - öne; Choroidea, Corpus ciliare, Iris
4.Choroidea; Şiddetli ışığın absorbe edildiği yerdir.
TUS Proc. ciliaris, Humor Aquosus’un sentez yeridir.

Retina
5.**Ora serrata, gören retina ile kör retinanın sınırının olduğu yerdir. (oftalmoskop ile göz muayenesinde görülmez)

6.***
Camera ant. bulbi oculi; Cornea ile iris ve lens arasındadır.
Camera post. bulbi oculi; İris, lens, corpus ciliare ve lig. suspensorium lentis arasındadır.
7.Ön ve arka camera arası bağlantıyı pupilla sağlar. Ön ve arka camera’yı ayıran iris’tir.
8.Cornea ve lensi humor aquosus besler.
9.**Schlemm kanalı, vv. ciliares anteriores’lere açılır.
10.
Horner sendromunda yalancı pitoz’un nedeni olan kas M. Tarsalis (sup.)
Horner sendromunda enoftalmusun nedeni olan kas M. Orbitalis’tir.
Her iki kasın da uyarısı sempatiktir ve her iki kas aynı zamanda Müller kası olarak da bilinir.

SOLUNUM
1.Manibrium sterni Arkasında bulunan nörovasküler yapılar:
En önde V. brachiocephalica sinistra, en arkada ise N. Laryngeus recurrens sinistra
2.
Aa. intercostales ant.
Dokuz çifti ilk altı çifti a. thoracica interna’dan gelir. 7-9 A. Musculophrenica’dan gelir.

Burun
1.Little alanı; Septum nasi’nin ön alt parçasıdır. Kiesselbach pleksus’u; Little alanın üzerinde bulunan bu pleksus epistaksisin en yaygın yeridir %90. Pleksus’u, a. facialis’in dalları(a. labialis sup) ile a. sphenopalatina’nın dalları yapar. A. ethmoidalis ant. ve a. palatina descendens (major) katılır.

Paranasal Sinuslar
1.Meatus nasi sup.’a, cellulae ethmoidales posteriores’ler açılır.
2.Meatus nasi medius ‘daki bulla ethmoidalis’e, cellulae ethmoidales medial’ler açılır.
3.Meatus nasi medius’daki hiatus semilumaris’e sinus maxillaris açılır.
*Hiatus semilunaris, bulla ethmoidalis ile processus uncinatus arasındadır.
4.Sinus ethmoidales: Orbita medial duvarındadırlar. Bu nedenle enfeksiyonları en kolay orbital yayılım gösteren paranazal sinüslerdir(Özellikle arka grup). Optik siniri tutar.
5.Birinci ve ikinci molar dişlerin kökleri ile komşudur. Kök apseleri sinüzite yol açabilir.
6.*** Sinus Sphenoidalis komşulukları;
Üstte;N. Opticus, Chiasma Opticum ve hypophysis cerebri
Arkada; Pons
Yanlarda;Sinus cavernosus içindeki yapılarla (a. carotis interna ve n. abducens) komşudur.

Larinx
1.C3-C6 Vertebralar seviyesindedir.
2.***Cartilago Thyroidea ile Hyoid kemik arasında uzanan membrana, Membrana thyrohyoidea denir. Her iki yanındaki bulunan deliklerden a.v. laryngeasuperior ile n. laryngeus sup.’un ramus internus’u geçer.
3.Acil havayolu oluşturmak için (subglottik hava yolu oluşturmak için) Lig. cricothyroideum delinir. Bu işleme inf. laryngotomi ve ya krikotiroidotomi denir. Başlıca komplikasyonu laringeal stenoz’dur.
4.Cartilago Arytenoidea; Sesin oluşumundan sorumludur.
5.*Lig. vestibulare’ler ile Lig. vocale’ler;
Arkada- Cartilago Arytenoidea’ya
Önde- Cartilago Thyroidea’ya tutunur.

Kullanıcı avatarı
Surgeon
VIP
VIP
Mesajlar: 71
Kayıt: Sal Eyl 12, 2017 8:03 pm
Reputation: 162

Mesaj gönderen Surgeon » Cum Oca 12, 2018 11:13 pm

Tusdata Hasan hoca 2017 2. Hafta 2. gün 5.Ders
6.Rima Glottidis:(glottis, mizmar aralığı); İki plica vocalis arası. Larinks boşluğunun en dar yeridir.
7.Her iki yanda plica vocalis ile plica vestibularis arasında kalan alan Ventriculus Larynx’dir. Larynx boşluğunun en küçük bölümüdür.
8.Vestibular ligamentler, larynx mukozasının iç yüzünde bulunan membrana quadrangularis’in alt kenarı ile oluşturulur.
9.Lig. Vocale’ler ise Conus Elasticus (lig. cricothyroideum laterale)’un üst kenarı ile oluşturulur.
10.M. Thyroarytenoideus; Lig. Vocale’leri gevşetir. Sesi kalınlaştırır. M. Vocalis’i bu kasın lifleri oluşturur.

Rima glottidis’in plica vokalisler arasında kalan 3/5 lik parçasına intermembranoz, Kartilagoarytenoid arasında kalan 2:5 lik parçasına intercartilaginoz parça denir.
11.İntermembranöz parçayı; M. Cricoarytenoideus Lat. kapatır.
12.İntercartilaginoz parçayı; M. Arytenoideus Transversus kapatır.

Trachea ve Hava Yolları
1.Bifurcatio trachea T4 seviyesinde’dir. Bazı kaynaklara göre T5.
2.Carina trachea: Trachea’nın iki ana lobus’a ayrıldığı yerdir.
3.***Bronchus lobaris superior dexter: Hilum pulmonis dışında ana bronkustan ayrılan tek lobar bronkus’tur. Pulmoner arterin üzerinden geçer. Bu nedenle epiarteryal broncus da denir.
4.Broncus Lobaris Medius: 2 tane segmental (medial ve lateral) broncus’a ayrılır.
5.Bronchus segmentalis’ten sonra gelen hava yollarında kıkırdak bulunmaz.
-12-18 acinus birleşerek lobulus pulmonis’i (AC lobcuğu) oluşturur)
-Terminal bronşiol’den sonra Goblet h’si bulunmaz (asinus’lerde bulunmaz)
-Clara h.leri sadece terminal ve respiratuvar bronşiollerde bulunur.

AC
1.Her iki Akciğer de izi olan yapılar kalp ve oesophagus’dur.
2.Hilum pulmonis’in yukarısında sağ AC’deki iz; v. azygos’a aittir.
3.Hilum pulmonis’in yukarısında sol AC’deki iz; arcus aorta’ya aittir.
4.Trakea her iki akciğerle komşudur fakat AC’de iz oluşturmaz.
5.AC morfolojisi (önemli yapılar)
İncisura cardiacae: Sol akciğer üst loba aittir.
Lingula pulmonis: Sol akciğer üst loba aittir.
Azigos lobu: Sağ akciğer üst lobunda görülen aksesuar bir lobdur.
Bronchus Cardiacus: Kalbe komşu segmental bronkustur. Her iki akciğerde de vardır. Bronchus segmentalis basalis medialis‘ in diğer adıdır.
Lig. Pulmonale:Visceral plevranın, mediastinal plevra ile devamlılık gösterdiği uzantıdır.
Bronchus lingularis sup. ve inf., bronchus lobaris sup. sinister’e ait segmental bronkuslardır. İnferior olan, sağ akciğerdeki bronchus lobaris sup.’a karşılık gelir.
6.
AC’in Alt Kenarı;
Linea Midclavicularis —- 6. Kaburga
Linea Midaxillaris —- 8. Kaburga
Linea Scapularis —- 10. Kaburga

Plevra Parietalis’in Alt Kenarı;
Linea Midclavicularis —- 8. Kaburga
Linea Midaxillaris —- 10. Kaburga
Linea Scapularis —- 12. Kaburga
7.
Radix (Hilum) Pulmonis
Önden-Arkaya Her iki AC aynı;
VAB
V. Pulmonalis sup.
A. Pulmonalis
Bronchus Principalis

8.Yukarıdan-Aşağıya
Sol AC;
A. Pulmonalis
Bronchus Principalis
V. Pulmonalis inf.
Sağ AC ;
Bronchus lobaris sup.
A. Pulmonalis
Bronchus Principalis
V. Pulmonalis inf.
9.Sağ AC’i besleyen 1 tane a. bronchialis vardır ve a. intercostalis post. III’ün dalıdır.
Sol AC’i besleyen 2 tane a. bronchialis vardır ve aorta thoracica’nın dalıdır.
10.Sağ akciğeri drene eden venler vena azygos’a açılır.
11.Mediastinal Plevra’nın ve diyafragmatik plevra’nın santral bölümünün duyusunu n. phrenicus taşır. Geri kalan plevra bölümlerinin duyusunu n. intercostalis’ler taşır.
Mediastinum (interplevral boşluk)
1.Vena cava inf., a. subclavia dextra, a. carotis comm. dextra, V. jugularisler, v. subclavia’lar, sağ n. laryngeus recurrens ve Truncus sympatichus’lar mediastinumda YER ALMAZ.
2.Orta mediastinum’u arka mediastinumdan ayıran primer anatomik yapı bifurcatio trachea’dır.
3.Mediastinum Medium’da bulunan yapılar:
Kalp, Pericardium
Aorta Ascendens, A. pulmonalis
V. cava sup., V. azygos, Vv. pulmonales
N. Phrenicus, A. V. pericardiacophrenica’lar
Bifurcatio trachea
Bronchus principalis’ler
4.
Hem üst hem de ön mediasten’de yer tutan yapı sadece thymus’dur.
Hem üst hem orta mediasten’de yer tutan yapılar n. phrenicus ve v. cava sup.’dur.
Hem arka hem orta mediasten’de yer tutan yapı v. Azygos’dur.
Hem üst hem arka mediasten’de yer tutan yapılar N. Vagus, D. Thoracicus, Oesophagus’dur.
Trachea üst mediasten
Bifurcatio trachea alt orta mediastendedir.

Kullanıcı avatarı
Surgeon
VIP
VIP
Mesajlar: 71
Kayıt: Sal Eyl 12, 2017 8:03 pm
Reputation: 162

Mesaj gönderen Surgeon » Cmt Oca 13, 2018 4:16 pm

Tusdata Hasan hoca 2017 2. Hafta 2. gün 6.Ders
1.
Sağ kenar-sağ atriym
Alt kenar-sağ ventrikül
sol kenar-sol ventrikül
Apex sol ventriküle aittir.
Apex alt ve sol kenar kesişim yeridir.
Sternocostal yüz, başlıca sağ ventrikül
Diyafragmatik yüz, başlıca sol ventrikül
2.Kalp röntgeninde Sağ ventrikül ve pulmoner venler ile ilgili herhangi bir iz bulunmaz.
3.Basis cordis;
Büyük bölümünü sol atriyum yapar
Sinüs obliqus pericardii’nin (Perikard boşluğu) ön duvarını yapar.
Oesophagus, basis cordis’in arka yüzünün komşuluk yaptığı primer anatomik yapıdır.
4.Sağ ventrikülde üç sol ventrikülde iki tane papiller kas vardır.
5.Sağ atrium’a açılan yapılar: V. Cava sup. ve inf., Sinus coronarius, vv. cardiacae minimae, vv. cardiacae anteriores ve genellikle V. marginalis dextra.
6.Fossa ovalis ve limbus fossa ovalis, sağ atrium’un iç duvarındadır. (Septum interatriale’de)
TUS Sağ Atriyum’un dış duvarında görülen oluğa sulcus terminalis denir. Vena cava süp. ile vena cava inf. Ostiumlarının sağ tarafları arasında uzanan bu oluğu, iç yüzdeki Calista terminalis denilen kabartı oluşturur. Bunun önünde kalan kısım Atriyum proper arkasında kalan kısım sinüs venorum cavarum’dur. Üst ucunda ise SA nod bulunur.
Sağ Ventrikül
TUS; Conus arteriosus, Crista supraventricularis, Trabecula septomarginalis; Bu 3 yapı sağ ventriküldedir.
7.Trabecula septomarginalis; Kalbin ileti sistemi ile ilgili lifler içerir. Bu yüzden moderatör band da denilen; Septum interventiculare ile m. papillaris ant. (ya da sternocostal yüz) arasında uzanan kas kabarıntısıdır.
8.Kalpteki en büyük kapak ostiumu tricuspit kapağının oturduğu ostium atrioventriculare dextrium’dur.
9.
Aort kapağı:
Valvula semilunaris dextra
Valvula semilunaris sinistra
Valvula semilunaris post.
Pulmonal kapak:
Valvula semilunaris dextra
Valvula semilunaris sinistra
Valvula semilunaris anterior
10.Valvula non-coronaria, kalpteki valvula semilunaris post.’un adıdır.
11.Trigonum Fibrosum Sinistrum; Ostium aortae ile ostium atrioventriculare sinistrum (mitral kapak) arasındadır.
12.SA nod (Keith-Flack düğümü); Crista terminalis üst ucunda lokalizedir.
13.Fasciculus atrioventricularis (His demeti); Septum interventriculare’nin, pars membranacea’sı üzerindedir. Burası VSD nin en çok görüldüğü yerdir. Tamir sırasında bazen ileti blokları gelişebilir. 14.Sağ koroner arter; interventriküler septum’un 1/3 arka alt parçası, sol atriyum’un bir bölümü ve kurus’ların proksimaline kadar ileti sistemine ait yapıları besler.
Sol koroner arter; interventriküler septum 2/3 ön parçası ve kurus’ları besler.
15.Sinus Coronarius: Sol atrium ile sol ventrikül arasında, arkada lokalizedir.
16.**Vena Cardiaca Parva: Sağ koroner arter ile beraber seyreder.
17.V. Obliqua Atrii Sinistri: (Marshall veni) Sol atrium’un arka duvarı üzerinde seyreder. Embriyonik bir kanıtıdır. (V. cardinalis comm. sinistra’nın kalıntısıdır.
18.Vv. cardiacae minimae (Vv. cordis minimae, Thebesius venleri): tüm kalp boşluklarında açılır. Kalp boşluklarından miyokardiyum’a kan taşıdıklarından miyokardiyumun potansiyel sirkülasyonunda önemlidirler.
19.***Sinus Coronarius’a açılmayan venler:
Vv. cardiacae minimae
V. ventriculi dextri anteriores
V. marginalis dextra (genellikle)

Perikardium
1.Pericardium fibrosum: V. cava inf. hariç, kalple ilgili bütün damarları sarar.
2.Pericardium serosum: Parietal ve visceral yaprakları arasında (cavitas pericardiacae) yaklaşık 25 cm³ liquor pericardii bulunur. Akut dönemde bu miktar 150 cm³ olursa acil pericardiosentez gerekir.
3.***Sinus transversus pericardii: Kardiyak operasyonlarda büyük damarların ligasyonunda kullanılan bu sinüsün önünde aorta ascendens ile truncus pulmonalis, arkasında v. cava sup., sol atrium ve pulmonal venler vardır.
***Sinüs obliqus pericardii: Sağ ve sol pulmonal venler arasında kalan sol atriyum duvarı, bu sinüsün ön duvarını yapar. Arka duvarını ise özofagusun ön yüzünü örten fibröz perikardiyum yapar.

Kullanıcı avatarı
Surgeon
VIP
VIP
Mesajlar: 71
Kayıt: Sal Eyl 12, 2017 8:03 pm
Reputation: 162

Mesaj gönderen Surgeon » Pzr Oca 14, 2018 6:14 am

Tusdata Hasan hoca 2017 2. Hafta 2. gün 7.Ders
4.Pericardium’un ana arteri, a. thoracica interna’nın dalı a. pericardiacophrenica’dır ve bu arter n. phrenicus ile birlikte seyreder.
5.Fibroz pericardiumun ve seroz pericardiumun parietal yaprağının duyusunu n. phrenicus taşır. (Visseral pericardiumun duyusunu kalbin otonom sinirleri taşır, visseral pericardı koroner arterler besler.

ARTERLER
1.Lig. Arteriosum; (Ductus arteriosus) fetus’ta a. pulmonalis SiNiStRa ile arcus aorta arasında uzanır.
2.Koroner arterler, aorta ascendens’in dallarıdır.
3.Arcus aortanın dalları: Truncus brachiocephalicus; yan dalı yoktur. Nadiren tiroit bezine giden a. thyroidea ima denilen bir dal verir.
4.Bifurcatio carotidis, C3 C4 vertebralar arası disk(ya da cart. thyroidea üst kenarı) seviyesindedir. Bifurcatio carotidis, carotis pulsasyonun en iyi alındığı yerdir.
5.A. carotis externa ile interna arasından n. glossopharyngeus (IX) geçer.

A. Carotis Externa
1.A. carotis externa ve dallarının çoğunu dıştan n. hypoglossus çaprazlar.
2.Tragus’un önünde pulsasyonu alınan arter: A. Temporalis Superficialis.
3.A. Palatina Descendens: A. Maxillaris ‘in dalıdır.
4.!!!A. Palatina Ascendens: A. Facialis’in dalıdır.

A. Maxillaris ‘in önemli dalları;
A. Meningea media
A. Alveolaris sup. ve inf.
A. İnfraorbitas
A. Sphenopalatina (burun boşluğunun esas arteridir)

A. Carotis İnterna
1.6 dalı vardır. C4 H2O
C4
A. Cerebri anterior
A. Cerebri media
A. Choroidea anterior
A. Communicans post.
H2O
A. Hypophysialis sup.
A. Hypophysialis inf.
A. Ophthalamica

2.A. Hypophysialis inf.:ACI bu dalı sinus cavernosus içinde verir. (Diğerlerini serebral parçadan verir)
3.A. Ophthalamica: Serebral parçasından çıkan ilk daldır. A. centralis retina ve a. lacrimalis bu arterin dalıdır.
4.A. communicans post.: ACI’yı a. cerebri post.’a (a. basilaris’in dalı) birleştirir.
5.Hemisferin iç yüzünü; bacak ve ayağın motor ve duyu alanları, miksiyonun istemli kontrol merkezini ve frontal lobun alt yüzünü besler.
6.A. Cerebri Anterior’un en önemli dalı a. pericallosa’dır.
7.A. Cerebri Media: hemisferin dış yüzünü; bacak ve ayak hariç, geri kalan vücut bölümünün motor ve duyu alanları ile oditör korteks, motor konuşma alanı ve işitmenin assosiasyon alanını, radiatio optica’yı besler. Vizuel kortekste makulanın temsil alanının beslenmesinden sorumludur. (Stroke’un en çok görüldüğü damardır)

A. Basilaris
1.Dalları:
A. Labyrinthi
A. Superior Cerebelli
A. Cerebri Post.
A. İnf. Ant. Cerebelli
Aa. Mesencephalicae
Aa. Pontis
2.A. İnf. Ant. Cerebelli ile A. Labyrinthi arasından bazen N. Abducens geçer.

A. Cerebri Post.
1.Bilateral tıkanırsa tanıdık yüzlerin ayırt edilememesi (prosopagnosia) olur. Temporal lobdaki görmenin hafıza alanının tutulumu nedeniyle.
2.Duret kanamaları: a. basilarisin pons ya da mesencephalon’u besleyen dallarındaki açılmalarda olur. Ani baş hareketlerinde görülebilir.
3.Serebellum’un en çok görülen vasküler lezyonu, süperior serebeller arter sendromudur.
Tus Vertebrobaziler Sendrom: 4Ds (Diplopi, Disfaji, Dizartri ve Dizzness)

Willis Halkası
TUS *2 Halkada bulunmayan arter a.h.?
A. Cerebri media katılmaz
A. Cerebelli sup. katılmaz

A. Subclavia
1.***A. thyroidea inf., Truncus thyrocervicalis’in dalıdır. A. thyroidea inf. gl. thyroidea’nın alt polünde n. laryngeus recurrens ile çapraz yapar.
2.A. Vertebralis in en önemli dalı A. İnf. Post. Cerebelli’dir. (PICA) Wallenberg send.’nda dalları tıkanan arter.
3.Perikardiyosentezde nadir de olsa yaralanma riski olan damar: A. thoracica interna’dır.
4.A. thoracica interna altıncı intercostal boşlukta uç dallarına ayrılır. Bunlar; A. Epigastrica sup. ve A. Musculophrenica’dır.

A. Axillaris
A. Subclavia, Birinci kaburganın dış kenarına geçince a. axillaris adını alır.
1.6 dalı vardır.
THORA3 X2 + A. Subscapularis
A. Thoracica sup.
A. Thoracica lateralis
A. Thoracoacromialis
A. Circumflexa humeri ant.
A. Circumflexa humeri post.
+
A. Subscapularis

TUS
Memeyi besleyen arterler:
A. Thoracica sup.
A. Thoracica lateralis
A. Thoracoacromialis
A. Subscapularis
A. Thoracica interna
A. İntercostalis posterior

A. Brachialis
A. Brachialis’in en önemli dalı, n. radialis’le birlikte seyreden a. profunda brachii’dir.

A. Radialis
1.A. princeps pollicis ve genellikle a. radialis indicis, radial arterden çıkar.

Kullanıcı avatarı
Surgeon
VIP
VIP
Mesajlar: 71
Kayıt: Sal Eyl 12, 2017 8:03 pm
Reputation: 162

Mesaj gönderen Surgeon » Pzr Oca 14, 2018 3:36 pm

Tusdata Hasan hoca 2017 2. Hafta 2. gün 8.Ders
Arcus Palmaris Superficialis
Arcus Palmaris Profundus
1.Arcus Palmaris Superficialis: Ulnar arter’e, radial arterden gelen ramus palmaris superficialis’in katılmasıyla oluşur.
Arcus Palmaris Profundus: Radial arter’e, Ulnar arter’den gelen ramus palmaris profundus’un katılımıyla oluşur.

Aorta Descendens
1.T4 ile T 12 arasında kalan parçasına aorta thoracica,
2.T 12 ile L4 arasında kalan parçasına aorta abdominalis denir.
3.Bifurcatio aortae, L4 gövdesi önündedir.
4.Aorta thoracica’nın dalları
*Aa. phrenicae superiores
*A. Subcostalis
R. Bronchialis (sol taraf)
Aa. İntercostales posteriores

Aorta Abdominalis’in Dalları
1.
Ventral Dalları;
Truncus coeliacus
A. Mesenterica sup.
A. Mesenterica inf.
Dorsal Dalları;
Aa. Lumbales (4 çift)
A. Sacralis mediana
Lateral Dalları;
A. Phrenica inf.
A. Suprarenalis media
A. Renalis
A. Ovarica (testicularis)

Truncus Coeliacus’un Dalları
A. Gastrica sinistra
A. Splenica
A. Hepatica communis

2.A. Hepatica communis’in iki dalı vardır. A. Hepatica propria ve a. gastroduodenalis.
a. gastroduodenalis’in de iki dalı vardır. A. Gastroomentalis dextra ve a. pancreaticoduodenalis sup.
3.Gastroomentalis sinistra, a. splenica’nın dalıdır.
Mide fundus’unu besleyen aa. gastricae breves, a. splenica’nın dalıdır.
TUS
A. Mesenterica Sup.: Flexura coli sinistra’ya kadar olan kısmı besler.
A. Mesenterica İnf.:Flexura coli sinistra’dan sonraki bölümü besler.
4.a. pancreaticoduodenalis inf., a. Mesenterica sup.un dalıdır.
5.A. Appendicularis, a. ileocolica’nın dalıdır.
Not: A. Mesenterica inf.’un dallarında ‘S’ harfi vardır.
a. colica Sinistra
a. rectalis Sup.
aa. Sigmoideae

A. Renalis
1.
Abdominal Aorta - Renal arter - Arteria Segmentales - A. İnterlobaris - A. Arcuata (Medulla ile kortex arası sınırı yapar) - A. İnterlobularia - Arteriola glomerularis afferens - Glomerulus - Arteriola glomerularis efferens - Arterlerle aynı isimde ven olur - V. cava inf.

A. İliaca İnterna
A. İliaca İnterna, Truncus ant. ve post. olmak üzere iki dal verir. truncus ant. (7), truncus post. (3) dalı vardır.
1.Truncus post. 3 dalı:
A. İliolumbalis
Aa. Sacrales Laterales
A. Glutea Sup.
2.A. Umblicalis:Proximal bölümünden mesanenin üst kısmını besleyen a. vesicalis sup. çıkar. Genellikle a. ductus deferentis’i (a. uterina’nın karşılığı), a. vesicalis sup. verir.
3.A. Obturatoria: pubik dalı ile a. epigastrica inf.’un pubik dalı CORONA MORTİS (ölüm tacı) denilen anastomozu yapar.

A. İliaca Externa
1.İki dalı vardır.
A. Circumflexa İlium Profunda
A. Epigastrica İnf.
Not: a. İliaca externa, lig. inguinale’yi geçince a. femoralis olur.

A. Poplitea
Klinik: Aterosklerotik anevrizmanın en çok görüldüğü periferik arterdir.
1.Genus sözcüğü içeren arterler, a. poplitea’nın dallarıdır. (Femoral arterin dalı olan a. descendens genus hariç)
2.Aa. Surales ler, A. Poplitea’nın dalıdır.

-A. Tibialis ant., art. talocruralis’i geçtikten sonra adı a. dorsalis pedis olur. a. dorsalis pedis’in pulsasyonu , m. extensor hallucis longus’un tendon’unun lateralinden alınır.
-A. Tibialis post.: Malleolus medialis‘ in arkasında pulsasyonu alınan arterdir.

A. Tibialis post.
1.A. Fibularis bu arterin dalıdır.
2.En büyük nutrisyen arteri veren arterdir.

Arcus Plantaris Profundus
A. Plantaris profunda (a. dorsalis pedis’in devamı) ile a. plantaris lateralis’in (A. Tibialis post.’un dalı) birleşmesi ile olur.

TUS
*Rectum’un beslenmesi
A. Rectalis Sup.: Esas rektal arter (a. mesenterica inf)
A. Rectalis Media: (A. iliaca interna)
—-Canalis Analis
A. Rectalis İnf: (A. pudenda interna)

***Gl. Suprarenalis’in Beslenmesi
Aa. Suprarenales superiores (a. phrenica inf. dalı)
A. Suprarenalis media (A. Abdominalis’in dalı)
A. Suprarenales inf. (A. Renalis’in dalı)

VENLER
1.V. Magna Cerebri: İki tane V. İnterna Cerebri’lerin birleşmesi ile oluşur.
2.V. Centralis retina, Sinus Cavernosus’a açılır.
3.Bulbus oculi’nin yapısında bulunan Vv. Vorticosae, gözün choroidea tabakasında bulunan 4-5 vendir. Sklerayı delip oftalmik venlere açılırlar.
4.V. Jugularis Externa, V. Subclavia’ya açılır.
5.V. Jugularis İnterna: Sinus petrosus inf. bu vene açılır.
Açılan venler: V. facialis, V. lingualis, V. thyroidea sup. ve media (V. Thyroidea inf. kendi tarafındaki brakiyosefalik vene açılır.
TUS
V. Subclavia + V. Jugularis İnterna = V. Brachiocephalica
Birleşme yerinde oluşan açıya angulus venosus (Pirogoff açısı) denir. angulus venosus sinister’e ductus thoracicus, angulus venosus dexter’e ductus lymphaticus dexter açılır.
6.V. Brachiocephalica’lara açılanlar: V. Vertebralis, V. Thyroidea inf, V. Thoracica interna, V. İntercostalis post, V. İntercostalis sup. sinistra.

V. İntercostalis sup. sinistra ve dextra; 2., 3., bazen de 4. V. İntercostalis posterior’ları toplayarak oluşan bir vendir.
V. İntercostalis sup. sinistra. - V. Brachiocephalica sinistra’ya
V. İntercostalis sup. dextra - V. Azygos’a açılır.

7.V. Lumbalis ascendens ile V. Subcostalis sağ tarafta birleşerek V. azygos’u, sol tarafta birleşerek V. hemiazygos’u yapar.

Kullanıcı avatarı
Surgeon
VIP
VIP
Mesajlar: 71
Kayıt: Sal Eyl 12, 2017 8:03 pm
Reputation: 162

Mesaj gönderen Surgeon » Pzr Oca 14, 2018 11:07 pm

Tusdata Hasan hoca 2017 2. Hafta 2. gün 9.Ders (Son Ders)
7.
*V. Lumbalis ascendens ile V. Subcostalis sağ tarafta birleşerek V. azygos’u, sol tarafta birleşerek V. hemiazygos’u yapar.
(4)5-8 V. İntercostalis post.lar birleşerek *V. Hemiazygos accessoria’yı yapar.
*V. hemiazygos ve V. Hemiazygos accessoria, V. Azygos’a açılır. V. Azygos ise V. Cava Sup’a açılır.
8.V. Cephalica: V. Axillaris’e açılır.
9.V. Basilica: V. Axillaris bu venin devamıdır.
10.V. Saphena Parva: N suralis’le birlikte seyreder. V. Poplitea’ya açılır.
11.Sağ taraf V. Testicularis (Ovarica) ve V. Suprarenalis, VCI’a açılır. (Sol taraf ise Sol V. Renalis’e açılır)
Hepatic venler, renal venler, lumbal venler, inferior frenik venler ve ductus venosus, VCI’a açılır.
Portal Sistem
1.Vücutta iki organ da portal dolaşım vardır; hipofiz ve karaciğer
2.V. Porta Hepatis’e direkt açılan venler:
V. Mesenterica sup.
V. Splenica
V. Gastrica sinistra
V. Gastrica dextra
V. Paraumblicales
Vv. Cysticae
V. Pancreaticoduodenalis sup. post.

Porto-Cava Anastomozlar
-Özofagus alt ucu: V. Gastrica sinistra / V. Azygos
-Rektum: V. Rectalis Sup. / V. Rectalis Media ve V. Rectalis İnf.
-Retroperitoneal: Area nuda venleri ve kolon venleri / V. Renalis, V. Lumbales, frenik venler
1.Ductus venosus açıklığı (Patent Ductus Venosus): Vena porta hepatis’in sol dalını V cava inf. ile birleştirir.
2.Umbilikal bölge: Burda hem porto-cava hem de cava - cava anastomoz vardır Vv. Paraumbilicales / V. Epigastrica sup. ve inf.

Cava - Cava Anastomozlar
-Karın ön duvarı rektus kılıfı içindedir.
V. Epigastrica sup. / V. Epigastrica inf.
-Karın arka duvarı: Lumbal venler arasında
1.Thorax yan duvarı: V. Thpracoepigastrica aracılığı ile birleştirilen V. Thoracica lateralis-V. Cava sup. ve V. Epigastrica Superficialis - V. Cava inf.

Lenfatik sistem
1.Avasküler dokular (Epidermis, kıl, tırnak, kıkırdak, kornea), kemik iliği, merkezi sinir sistemi, pankreas adacıkların, akciğer alveolleri, iç kulakta, orbita ve bulbus oculi’de lenfatik sistem bulunmaz.
2.Lenf Truncusları:
Truncus Subclavius:
Aksiller lenf düğümlerinin apikal grubunun efferentleri birleşerek yapar. Üst ekstremite, meme ve umbilicus yukarısı karın ve toraks ön duvarının lenfini taşır
Truncus Jugularis:
Derin servikal lenf düğümlerin efferentleri birleşerek oluşturur. Baş ve boyunun lenfini taşır.
Truncus Bronchomediastinalis:
Trakeabronşiyal, parasternal ve brakiyosefalik lenf düğümlerinin efferentleri birleşerek oluşturur. Torax organları ve memenin lenfini taşır.
Sağ taraf sağ, sol taraf sol angulus venosus ‘a açılır.
3.Cisterna Chyli; L1-L2 gözdesi üzerinde oturur şu turunkuslar açılır.
Trunci intestinalis: Preaortik lenf düğümlerin efferentlerinin birleşmesi ile oluşur. Abdominal organların lenfini taşır
Truncus Lumbalis dexter ve sinister: Paraaortik (Lateral aortik) lenf düğümlerinin efferentlerinin birleşmesi ile oluşur. Alt ekstremite ve pelvik organların lenfini taşır.
Ductus thoracicus: T12 gövdesinin alt kenarından (Cisterna chyli’nin Üstü ucundan) başlar. Sol angulus venosus‘a açılır.
4.
Baş ve boyun sağ yarısı, sağ üst ekstremite, sağ toraks duvarı ve toraks boşluğunun sağ tarafını dolduran organlar, sağ meme, diyafragmanın sağ kubbesi ve buraya komşu karaciğer bölümü, sağ kalbin büyük bölümümün lenfi ile SOL akciğer alt lobunun büyük bölümü; Ductus Lymphaticus Dexter ile sağ angulus venosus’a gelir.
Bu bölgelerin dışında kalan bölgelerin lenfi, ductus thoracicus’la sol angulus venosus’a gelir.
5.Yüz bölgesinin terminal lenf düğümü, nodi submandibulares’dir.
Alt dudağın orta parçası, alt santral dişler, ve dilin ucunun lenfi nodi submentales’e gider.
6.Nodus jugulodigastricus başlayacağım tonsilla platina’nın lenf drenajı ile ilgilidir.
7.Nodus juguloomohyoideus başlıca dilin lenf drenajı ile ilgilidir.
8.Axiller lenf düğümleri: 20-30 tane lenf düğümüdür. Beş grup yapar. İsmen bil.
Nodi Centrales, humerales, subscapularis, pectoralis, apicales.
Nodi apicales efferentleri truncus subclavius’u yapar.
Not:
Meme iç kadran malignite - Parasternal
Meme dış kadran malignite - Axillar lenf noduna gider. (Öncelikli)
9.
Yüzeyel inguinal lenf düğümleri: Umbilicus ve umbilicus altında kalan karın ön duvarından, yüzeyel gluteal bölge, fundus uteri, dış genital organlardan, perianal bölgeden, vagina ve anal kanalın alt parçasından, ayak ve bacağın laterali hariç tüm alt extremitenin yüzeyel lenf damarlarını alır.
10.Derin inguinal lenf düğümleri: Glans penis (Clitoridis) ve labium minus pudendi’lerin lenf damarlarını alır. Ayrıca alt ekstremitenin derin lenf damarlarını, popliteal lenf düğümlerinin efferentlerini alır
11.Ayağın ve bacağın lateral bölümünün lenfini popliteal lenf düğümleri taşır.

Hoca bu başlıklardan da soru beklediğini söylüyor fakat kitapta toplu yok. Büyük ihtimalle slayttan gösterdi.
-Birlikte seyreden neurovasculer anatomik yapılar.
-Embriyonik artıklar

Kullanıcı avatarı
Surgeon
VIP
VIP
Mesajlar: 71
Kayıt: Sal Eyl 12, 2017 8:03 pm
Reputation: 162

Mesaj gönderen Surgeon » Pzr Oca 14, 2018 11:12 pm

Bu dersi paylaşmayı unutmuşum. 2. Hafta 1. Gün 9. Ders

Tusdata Hasan hoca 2017 2. Hafta
9.Ders
5.Gang. Cervicothoracicum (Stellat Gang); (C7,C8,T1) - Apex pulmonis’lerin arka yüzleri ile komşudur. Pancoast Sendromunda olduğu gibi, Alex’in pulmonis’e yerleşen tümörlerde ganglion etkilenir ve Horner sendromuna neden olur.
-Splanchnic sinir: sempatik zinciri by-pass edip aort önü prevertebral gang. gelen uzantılardır.
6.
N. Splanchnicus major T5-T9 (10)
N. Splanchnicus minör T9-T10 (T10-11)
N. Splanchnicus imus T12
7.Baş ve boyundaki yapılara sempatik uyarı, ilk beş sempatik nöronlardan kaynaklanır. Testislerin ve Ovaryumların sempatikleri T10-T11 den gelir.

Parasempatik Sistem
1.Gang. ciliare’den çıkan postsinaptik parasempatik nöron uzantısı nedir? Nn. ciliares breves
2.Nuc. Lactimalisten çıkan presinaptik parasempatik nöron uzantıları hangi sinir ile son olarak Gang. Pterygopalstinum’a getirilir? -N. Canalis Pterygoideum
3.Gang. Pterygopalatinum dan çıkan postgang. lifler, lakrimal nazal damak ve pharynx bezlerine gider.
4.Chorda tympani içindeki PS’ler hangi sinire aktarılarak gang. submandibulare’ye aktarılır? -N. Lingualis
5.Nuc. Salivatorius inf.’dan çıkan presnaptik lifler önce n. tympanicus’a sonra n. petrosus min. ile Gang. Oticum’a gelir.
6.Ganglion oticum’dan çıkan postsinaptik lifler hangi sinir ile Parotis bezine ulaştırılır?
-n. Auriculotemporalis
7.
Nuc. dorsalis nervi vagi> n. vagus> terminal ya da mural gang.> Flexura Coli Sinistra’ya ya da colon transversum’un sağ 2/3’üne kadar olan kalın bağırsak.
S2,3,4> Flexura coli sinistra’dan ya da colon transversum’un sol 1/3 ünden itibaren kalan yerlerin PS innervasyonu ve tüm pelvik organlar.
Dikkat!!!
1.Splanknik sözcüğü içerip PS olan tek sinir, nn. splanchnici pekvici’dir.
2.N. Canalis pterygoidei (Vidian siniri) sempatik ve parasempatik liflerden oluşur.
3.
Miksiyon, defekasyon, ereksiyon > PS (S2,3,4)
Ejakulasyon > Sempatik (L1,2)
4.***Miksiyon ve defekasyonun istemli kontrol merkezi; Lobulus paracentralis’dedir.
5.N. Splantisi pelvisi ile aynı spinal segmentten çıkan periferik sinir n. pudentus’tur.

Kranyal Sinirler
1.
Sadece Motor: 3,4,6,11,12
Sadece Sensitif(duyu): 1,2,8
Hem motor hem sensitif:5,7,9,10

Nervi Olfactorii
Koku;
1.Thalamusa direk uğramayan tek duyu
2.Merkeze iki nöronla giden tek duyu. Diğerleri üç
3.Reseptör olarak bipolar nöron kullanan tek duyu

Optik Sinir
1.Retinada bulunan ganglion hücrelerinin uzantıları n. opticus’u oluşturur.
2.Myelin kılıfını oligodentrositlerin yaptığı tek periferik sinirdir.
3.Görme yolu
birinci nöronlar, Bipolar nöronlar
İkinci nöronlar, Ganglion hücreleri
Üçüncü nöronlar, Corpus geniculatum laterale’dir.
Görme Lezyonları
1)Sağ homonimos hemianopsia (Maküler Kurtulmalı); Sol a. cerebri post. tıkanması
2.Sağ sup. homonimos kuvadrantik anopsia: Sol temporal lob ya da sol vizuel kortex alt dudak lezyonu.
Sağ inf. homonimos kuvadrantik anopsia: Sol paryetal lob ya da sol vizuel kortex üst dudak lezyonu.
Sağ homonimos hemianopsia (chiazma opticum’un arkadında kalan sol taraf görme lezyonlarından - tractus opticus, CGL, radiatio optica, vizüel kortex - birisinin lezyonu.

Kullanıcı avatarı
Surgeon
VIP
VIP
Mesajlar: 71
Kayıt: Sal Eyl 12, 2017 8:03 pm
Reputation: 162

Mesaj gönderen Surgeon » Pzr Oca 14, 2018 11:18 pm

2. Hafta ders notları burada bitmiştir arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Başarılar. Hoca derste bir konuya başlarken önce çıkmış tus sorularını paylaşıyor. Onları notlara eklemedim. Sadece maddelediği şeyleri paylaştım. Yani çalışırken Tus sorularıyla beraber çalışırsanız tamamlanmış olur. Dinlerken yanlış anladığım, yanlış aktardığım ve ya yanlış yazdığım bir şey varsa şimdiden kusura bakmayın. Düzeltme ve eklemeleri bu başlık altında yaparsanız çok sevinirim.

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Anatomi Döküman” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir