ÖSYMNİN TUS SORULARI HAZIRLANIRKEN KULLANDIĞI REFERANS KİTAPLAR

Çıkması Beklenen Yerler, Deneme Sınavı Tartışmaları, Yabancı Dil Muafiyeti, İstifa-Feragat, Güncel Gelişmeler'in Konuşulduğu Başlıklar

Moderatör: hekim3541

Kullanıcı avatarı
dr_forky
VIP
VIP
Mesajlar: 112
Kayıt: Cmt Haz 20, 2020 2:35 pm
Reputation: 312

ÖSYMNİN TUS SORULARI HAZIRLANIRKEN KULLANDIĞI REFERANS KİTAPLAR

Mesaj gönderen dr_forky » Pzr Haz 21, 2020 1:31 am

Anatomi
 Clinically Oriented Anatomy (8th Edition, 2017)
 Gray's Anatomy : The anatomical basis of clinical practice (41st Edition,
2015)
Anatomi için referans alınan iki önemli kaynak mevcut. Bunlardan biri direkt
şekilde, diğeri ise temel anatomi bilgileri ile birlikte kısmen klinik korele formatta
içeriklere sahip. Hatta son baskıyla birlikte Gray’s Anatomy de artık klinik korele
bir kitap oldu denilebilir. Artık anatomi çalışmalarının spotların ötesine geçmesi
gerektiğini, hem görsellerle hem de vaka korele sorularla çalışmamızı
pekiştirmemizin şart olduğuna işaret ediyor. Bunun için de konu kitapları,
içerikleri itibari ile yeterli soru yaptırma kapasitesine sahip olamayabilir. Spot
veya direkt bilgi odaklı sorular hususunda yeterli gelebilse de; yorum yapmayı
gerektiren topografik pencereden sorgulanan sorular, vaka soruları ve görseler
üzerinden sorgulanan sorular için yeterli olmayacaktır. Güzel bir soru kaynağı
ile Anatomi bilgisinin klinik vakalar üzerinden pekiştirilmesi yararlı olacaktır.
Son sınavlardan da öğrendiğimiz üzere topografik anatomi bilgisi olmadan bazı
soruları yapmakta zorlanıyoruz. Görseller üzerinden önemli yapıların yerleşimi,
radyolojik görüntüleri ve kesit düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor.

Fizyoloji&Histoloji&Embriyoloji
 Molecular Biology of the Cell (6th Edition, 2015)
 Ganong's Review of Medical Physiology (26th Edition, 2019)
 Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th Edition, 2016)
 Histology and Cell Biology : an introduction to pathology (5th Edition,
2019)
 Junqueira's Basic Histology : Text and Atlas (15th Edition, 2018)
 Histology : a text and atlas (8th Edition, 2018)
 Langman's Medical Embryology (14th Edition, 2018)
 Larsen's Human Embryology (5th Edition, 2015)
2 adet embriyoloji, 3 adet histoloji ve 2 adet de fizyoloji kaynağı referans
alınıyor. Histoloji kaynaklarının atlas niteliği de içermesi olası görsel sorular
açısından uyarıcı olsa da bu branş içinde pek fazla görsel sorgulama yapıldığı
söylenemez; bu kaynaklardan çoğunlukla içerik olarak yararlanıldığı aşikar.
Histoloji kapsamında yer alan bir kaynağın patoloji için de kullanıldığı, daha çok
ortak sayılabilecek hücre biyolojisi kapsamında değerlendirilebileceğini göz
önüne alalım. Aynı şekilde moleküler biyoloji kapsamında değerlendirilen
kaynak da bu branşla birlikte Biyokimya içinde yer alan Hücre-Organel konu
başlığı için esas alınıyor. Zaten TUS ile içiçe olan birisi Fizyoloji ve Biyokimya
branşlarında yer alan Hücre konusunun ne kadar korele olduğunun farkındadır.
Bunun dışında Fizyoloji için referans alınan iki kitabın oldukça meşhur bilindik
kitaplar olması mevcut dersane kaynaklarının en azından fizyoloji için yeterli
olduğunu düşünmemizi sağlıyor. Soruların %60-65 kadarı Fizyoloji’den geliyor.
Kalan kısım ise Histoloji ve Embriyoloji üzerinden sorgulanıyor.

Biyokimya
 Essentials of Medical Biochemistry ; with clinical cases (2nd Edition,
2015)
 Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics (6th
Edition, 2018)
 Harper's Illustrated Biochemistry (31st Edition, 2018)
 Lehninger Principels of Biochemistry (7th Edition, 2017)
Biyokimya için iki önemli referans kaynak Harper ve Tietz’dir. Bununla birlikte
ÖSYM’nin referans olarak kullandığı iki kaynak daha mevcut. Bunlardan
Lehninger popülaritesi yüksek bir kitap olsa da biraz daha geri planda kalmış;
sadece temel konulara yönelik referanslarda kullanılıyor. Sınavda karşımıza
çıkan atipik soruların muhtemel kaynağı da bu kitap. 2017’deki son baskısıyla
birlikte sınava yansımalarını daha net görebiliriz. Diğer kaynağımız ise klinik
vakalarla korele şekilde biyokimya içeriğine sahip. Son dönemlerde Biyokimya
testlerine vaka sorularının çok yansımadığını düşünürsek bu iki kaynağın
doğrulama amaçlı kullanılan kaynaklar olduğunu ve primer olarak
değerlendirilmediğini varsaymak hata olmaz. Biyokimya içinde bazen alakasız
atipik sorularla karşılaşabiliyoruz. Öngrülemez olarak değerlendirilmesi
gereken bu sorular dışında dersane kaynakları kullanılan referans kitap
açısından değerlendirilirse; doğru textbook üzerinden içerik sunan kurumlar
sınavda bir çok Biyokimya sorusunu yakalayacaktır.

Mikrobiyoloji
 Clinical Mycology (2nd Edition, 2009, Güncellenmemiş)
 Melnik and Adelberg's Medical Microbiology (28th Edition, 2019)
 Diagnostic Medical Parasitology (6th Edition, 2016)
 Review of Medical Microbiology and Immunology (15th Edition, 2018)
 Manual of Clinical Microbiology (12th Edition, 2018)
Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji kapsamında birer kaynağın
bulunmasına dikkat edelim. Bunlardan biri esas olarak Temel Mikrobiyoloji
korele sorular için diğeri ise klinik korele sorular için primer kaynakları
oluşturuyor. Mikrobiyoloji için bir adet de “İmmunoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji”
isminde kaynak bulunuyor ki her sınav karşımıza çıkan ortalama 3 soruluk
immunoloji bölümü için referans alınan kısım da burası. Mikoloji ve Parazitoloji
için birer kaynak bulunması, Viroloji ve Bakteriyoloji için bulunmaması önemli.
Muhtemelen Bakteri ve Virüs soruları primer kaynaklardan referans alınıp
doğrulanıyor. Oysa Mantar ve Parazit soruları için ekstra kaynaklar seçilmiş.
Özellikle Mantarlar için seçilen kaynağın klinik korele içeriğe sahip olması
önemlidir.(Güncelliği sorgulanabilir olsa da) Parazitoloji kaynak kitabı ise tanı
odaklı kurgulanmış olması itibari ile bize mesajlar veriyor. Son sınavlarda
Mikrobiyoloji sorularının detaycılığı göz önüne alınırsa iyi bir kaynak seçiminin
çok önemli olduğu aşikar.

Patoloji
 Histology and Cell Biology : an introduction to pathology (5th Edition,
2019)
 Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease (10th Edition, 2017)
Patoloji için tek bir referans kaynağın yer alması çok önemli. Oldukça yeterli
görülmüş olacak ki ek olarak yalnızca Temel Patoloji kısmına ait içeriklerin yer
aldığı tek bir kaynak eklenmiş. (Fizyoloji ile korele kitap) Bu kapsamda dersane
kaynaklarının patoloji için yeterli olabileceği düşünülse de son yıllardaki detay
soruları göz önüne aldığımızda patoloji için daha çok satır aralarına dikkat
etmemiz gerektiğini göz ardı etmeyelim. Bu da içerikleri sunan eğitimcinin
dikkatine ve seçiciliğine bağlı olarak değişecektir. Ek olarak her sınav yaklaşık
1 adet preperat üzerinden sorgulama yapılıyor. Sizlerden histopatolojik olarak
değerlendirme yapmanız isteniyor. Sıklıkla soruda verilen klinik ve bulgular
üzerinden bir çok seçenek ekarte edilebiliyor, bazı sorularda görseli incelemeye
gerek bile kalmıyor. Kimi sorularda ise preperat incelemesinde spesifik
bulguları farketmemiz istenebiliyor. (bkz:Tus Analiz Preperat Örnekleri)

Farmakoloji
 Goodman and Gilman's Pharmacological Basis of Therapeutics (13th
Edition, 2017)
 Basic and Clinical Pharmacology (14th Edition, 2019)
Farmakoloji için primer olarak belirtilen esas kaynak bir çok Farmakoloji
hocasının kullandığı oldukça meşhur ve bilindik bir kitap. Bu da farmakoloji için
konsantre bir içerik sunulmasını ve sorulara referans olunmasını kolaylaştırıyor.
Sekonder olarak klinik korele sorular için yer alan ek kaynak ile gerek
doğrulama gerekse klinik oryante sorular için içerik oluşturma kapsamında
faydalanıldığı aşikar. Farmakoloji odaklı sorular sadece ilgili brans içinde
karşımıza çıkmıyor. Mikrobiyoloji, Dahiliye ve Genel Cerrahi başta olmak üzere
diğer branşlarda da ilaç/tedavi odaklı Farmakoloji korele sorularla
karşılaşabiliyoruz. Bu da bize Farmakoloji çalışmasını doğru kaynaktan
yapmanın önemini gösteriyor.

Dahiliye
 Goldman's Cecil Medicine (26th Edition, 2019)
 Braunwald's Heart Diseases : a textbook of cardiovascular internal
medicine (11th Edition, 2018)
 Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease (10th
Edition, 2015; Haziran 2020’de yeni baskısı çıkacak)
 Rheumatology (7th Edition, 2018)
 Harrison's Principals of Internal Medicine (20th Edition, 2018)
 Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine (6th Edition, 2016)
 Brenner and Rector's the Kidney (11th Edition, 2019)
Dahiliye içinde yer alan alt başlıkları göz önüne aldığımızda; Kardiyoloji,
Gastroenteroloji, Romatoloji, Göğüs Hastalıkları ve Nefroloji için spesifik
faydalanılacak kaynakların yer aldığını görebiliriz. Ek olarak iki kaynağımız
daha mevcut olup bunlar oldukça bilindik Harrison ve Cecil textbooklarıdır.
Hematoloji, Onkoloji ve Endokrinoloji için primer olarak bu iki kaynağın
kullanıldığı diğer alt başlıklar için spesifik kaynaklardan
yararlanıldığı/doğrulandığı göz önüne alınmalıdır. Dahiliye içinde
değerlendirdiğimiz spesifik yan dallara yönelik kaynaklar aynı zamanda diğer
branşlar için de kullanılıyor. Örneğin Romatoloji için yararlanılan kaynaklar
sadece Dahiliye içeriklerinden oluşmuyor. İlgili klinikler için kullanılan ilaçlar,
etken olabilen mikroorganizmalar ve tanıda kullanılan testleri de içererek
kapsamlı ve entegre bir sunuma sahip. Bu nedenle bir çok textbook spesifik bir
branştan öte genel kullanıma hitap edebilir.

Pediatri
 Krugman's Infectious Diseases of Children (11th Edition, 2004; güncelliği
sorgulanabilir )
 Avery's Diseases of the Newborn (10th Edition, 2018)
 Nelson Textbook of Pediatrics (21st Edition, 2019)
 Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine : Diseases of Fetus
and Infant (11th Edition, 2019)
 Rudolph's Pediatrics (23rd Edition, 2018)
 Rutter's Child and Adolescent Psychiatry (6th Edition, 2015)
Pediatri için kullanılan referans kitapları incelediğimizde yenidoğan konusu
kapsamında iki adet kaynak bulunduğunu görüyoruz. Spesifik konu başlıklarını
göz önüne alırsak ek olarak Enfeksiyon hastalıkları(kaynak güncel değil ama
referanslar arasında yer alıyor) ve çocuk psikiyatrisi için birer kaynağın daha
kullanıldığını görebiliriz. Bu konu başlıklarına yönelik gelecek sorular için daha
spesifik sorgulamalar yapılabileceği göz önüne alınmalıdır. Kalan tüm konular
için Nelson ve Rudolph esas alınmakta olup Pediatri soruları için primer
kaynakları oluşturmaktalar. Özellikle Nelson oldukça popüler bir kitap olup
dersanelerin esas aldığı esas textbooktur. Bu kapsamda dersane kaynaklarının
Pediatrinin adı geçen spesifik alt başlıklar haricinde yeterli olabileceği
düşünülebilir. Pediatri sorularının büyük kısmının vaka formatında sorulduğunu
aklımızdan çıkarmayalım. Bu nedenle bir bilgiyi öğrenmek yeterli olmayabilir;
aynı zamanda o bilgiyi nerede ve nasıl kullanacağımızı da bilmeliyiz.
Genel Cerrahi
 Schwartz's Principles of Surgery (11th Edition, 2019)
 Current Surgical Therapy (13th Edition, 2019)
 Sabiston Textbook of Surgery : the biological basis of modern surgical
practice (20th Edition, 2016)
Genel Cerrahi için en meşhur iki textbook TUS için de referans olarak alınmakta.
Bu da işini düzgün yapan bir Genel Cerrahi hocasının sorulara referans
olabileceğine işaret ediyor. Kullanılan diğer bir kaynak ise Genel Cerrahi’de
hasta yönetimi ve tedaviye yönelik içeriklere sahip. Bu kapsamda Genel
Cerrahi soruları için alt konu başlığı ayrımı yapmaksızın soru tipine gore
yaklaşımda bulunmak daha doğru olacaktır. Hasta yaklaşımı, tanı ve tedavi
sorularının daha spesifik hususları sorgulayabileceği göz önüne alınmalıdır.
Son yıllarda TUS’ta sorulan Genel Cerrahi soruları, branşı dışında; Anatomi ve
Histoloji korele sorular da içerebilmektedir. Bu hususa da dikkat edelim.

Kadın Doğum
 Berek and Novak's Gynecology (16th Edition, 2019)
 William's Obstetrics (25th Edition, 2018)
 Speroff's Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility (9th Edition,
2019)
 Clinical Gynecologic Oncology (7th Edition, 2017)
Kadın Doğum branşını incelerken Tus Analiz de dahil olmak üzere tüm
kurumlar 4 ana başlığı esas alır; Jinekoloji, Endokrinoloji, Obstetri ve Onkoloji.
TUS için referans alınan kitapları incelediğimizde ise neredeyse her bir alt
başlık için bir referans kitap kullanıldığını görüyoruz. Onkoloji kapsamında
yararlanılan kaynağın klinik korele içeriklere sahip olması bu kapsamda
sorgulanabilecek temel onkoloji bilgilerini daha çok Patolojiye devretmiş gibi
gözüküyor. Obstetri için de tek bir referans kitabın kullanılması ve bu kitabın
oldukça bilindik meşhur bir kitap olması Obstetri’den gelecek 4-5 soru için
dersane kaynaklarının yeterli olduğu algısını edinmemizi sağlıyor. Aynı şekilde
Jinekoloji kapsamında kullanılan referans kitap da bir tane denilebilir.
(Spearoff’un daha çok endokrinoloji kapsamında değerlendirildiği göz önüne
alınarak). Bu konuda yeterliliği sorgulayan husus ise kitabın bilinirliği. Tüm
dersanelerin referans olarak bu kitabı alıp almadığı muamma. Bu nedenle
Jinekoloji başlığından her sınav 1-2 soru geliyor olsa da bu konuda titiz
davrananlar primer konu kitap tercihlerini referans alınan textbook üzerinden
yapmak isteyebilirler. Endokrinoloji kapsamında değerlendirilen diğer referans
kaynağın “İnfertilite” konusuna ayrıca özel şekilde yer vermesi çalışmalarınızı
yönlendirmeniz açısından sizlere ufak bir işaret sayılabilir.

Küçük Stajlar
Ortopedi
 Campbell's Operative Orthopaedics (13th Edition, 2016)
KVC
 Rutherford's Vascular Surgery (9th Edition, 2018)
 Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery (4th Edition, 2012)
Radyoloji
 Differential Diagnosis in Computed Tomography (2nd Edition, 2012)
Nöroloji
 Bradley's Neurology in Clinical Practice (7th Edition, 2016)
Göz Hastalıkları
 Yanoff Ophtalmology (5th Edition, 2018)
Üroloji
 Campbell-Walsh Urology (12th Edition, 2020)
Psikiyatri
 Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry (10th
Edition 2017)
Anestezi
 Miller's Anesthesia (9th Edition, 2019)
Halk Sağlığı
 Halk Sağlığı Temel Bilgiler (1.Basım, 2012; Hacettepe Üniversitesi 2015’te
yeni baskısını yayınladı)
Dermatoloji
 Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine (9th Edition, 2019)
Kulak Burun Boğaz
 Cummings Otolaryngology (6th Edition, 2015; Mayıs 2020’de
güncellenecek)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 DeLisa's Physical Medicine and Rehabilitation : Principles and Practice
(6th Edition, 2019)
Acil Tıp
 Rosen's Emergency Medicine : Concepts and Practice (9th Edition, 2017)
Küçük Stajlar esasen TUS’ta var olmayan, dersanelerin getirdiği bir tanım. Bu
kapsamda değerlendirdiğimiz branşlara ait sorulara Klinik Bilimler testlerinde
daha çok Dahiliye ve Genel Cerrahi içinde rastlıyoruz. Bu nedenle TUS’ta da
testlerin adı Dahili Bilimler ve Cerrahi Bilimler olarak geçiyor.
Nöroloji en çok soru çıkartan ders. Spesifik olarak tek bir Nöroloji kaynağı yer
alıyor olsa da diğer ana brans kitaplarından bu konuda yararlanıldığı şüphesiz.
Yine de referans alınan Nöroloji kaynağının klinik korele içerikte olmasına
dikkat edelim. Bu kapsamda daha çok vaka sorularını beklemek yanlış olmaz.
Ortopedi, Üroloji, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Anestezi,
FTR, Dermatoloji, Psikiyatri ve Halk Sağlığı dersleri için spesifik kitapların
bulunması buralardan gelebilecek sorular için detay içerik hususunda uyarıcı
olmalı. Aynı şekilde KVC soruları için kalp ve damar ayrı olmak üzere iki farklı
referans kitabın bulunması hem soru sayısı hem de soru formatı açısından
mesajlar içeriyor olabilir. Toplam 56 referans kitabın 2 tanesinin Küçük Stajlara
ait tek bir ders için(KVC) var olması düşündürücü. Radyoloji soruları için esas
olarak ana branş kaynaklarından yararlanıldığını düşünmek hata olmaz. Var
olan tek spesifik Radyoloji kitabının BT üzerinden hazırlanmış tanısal yönlere
değinen bir kaynak olması hem diğer görüntüleme yöntemleri için başka
kaynaklara yönelindiğini; dolayısı ile olası soruların spesifik kliniklerin radyolojik
bulguları üzerinden sorgulanabileceğini hem de BT üzerinden gelebilecek
sorular için spesifik bir uyarı olduğunu bize işaret ediyor. Acil Tıp kapsamında
burada değerlendirdiğimiz referans kitabın Küçük Stajların ötesinde diğer klinik
branşlar için de esas alındığı bu kapsamda gerek pediatrik gerekse erişkin yaş
grubu için acil tıp kapsamında gelen soruları birlikte değerlendirmek gerektiği
unutulmamalıdır.
TUSANALİZKullanıcı avatarı
dr_forky
VIP
VIP
Mesajlar: 112
Kayıt: Cmt Haz 20, 2020 2:35 pm
Reputation: 312

Mesaj gönderen dr_forky » Pzr Haz 21, 2020 1:34 am

dr_forky yazdı:
Pzr Haz 21, 2020 1:31 am
Anatomi
 Clinically Oriented Anatomy (8th Edition, 2017)
 Gray's Anatomy : The anatomical basis of clinical practice (41st Edition,
2015)
Anatomi için referans alınan iki önemli kaynak mevcut. Bunlardan biri direkt
şekilde, diğeri ise temel anatomi bilgileri ile birlikte kısmen klinik korele formatta
içeriklere sahip. Hatta son baskıyla birlikte Gray’s Anatomy de artık klinik korele
bir kitap oldu denilebilir. Artık anatomi çalışmalarının spotların ötesine geçmesi
gerektiğini, hem görsellerle hem de vaka korele sorularla çalışmamızı
pekiştirmemizin şart olduğuna işaret ediyor. Bunun için de konu kitapları,
içerikleri itibari ile yeterli soru yaptırma kapasitesine sahip olamayabilir. Spot
veya direkt bilgi odaklı sorular hususunda yeterli gelebilse de; yorum yapmayı
gerektiren topografik pencereden sorgulanan sorular, vaka soruları ve görseler
üzerinden sorgulanan sorular için yeterli olmayacaktır. Güzel bir soru kaynağı
ile Anatomi bilgisinin klinik vakalar üzerinden pekiştirilmesi yararlı olacaktır.
Son sınavlardan da öğrendiğimiz üzere topografik anatomi bilgisi olmadan bazı
soruları yapmakta zorlanıyoruz. Görseller üzerinden önemli yapıların yerleşimi,
radyolojik görüntüleri ve kesit düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor.

Fizyoloji&Histoloji&Embriyoloji
 Molecular Biology of the Cell (6th Edition, 2015)
 Ganong's Review of Medical Physiology (26th Edition, 2019)
 Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th Edition, 2016)
 Histology and Cell Biology : an introduction to pathology (5th Edition,
2019)
 Junqueira's Basic Histology : Text and Atlas (15th Edition, 2018)
 Histology : a text and atlas (8th Edition, 2018)
 Langman's Medical Embryology (14th Edition, 2018)
 Larsen's Human Embryology (5th Edition, 2015)
2 adet embriyoloji, 3 adet histoloji ve 2 adet de fizyoloji kaynağı referans
alınıyor. Histoloji kaynaklarının atlas niteliği de içermesi olası görsel sorular
açısından uyarıcı olsa da bu branş içinde pek fazla görsel sorgulama yapıldığı
söylenemez; bu kaynaklardan çoğunlukla içerik olarak yararlanıldığı aşikar.
Histoloji kapsamında yer alan bir kaynağın patoloji için de kullanıldığı, daha çok
ortak sayılabilecek hücre biyolojisi kapsamında değerlendirilebileceğini göz
önüne alalım. Aynı şekilde moleküler biyoloji kapsamında değerlendirilen
kaynak da bu branşla birlikte Biyokimya içinde yer alan Hücre-Organel konu
başlığı için esas alınıyor. Zaten TUS ile içiçe olan birisi Fizyoloji ve Biyokimya
branşlarında yer alan Hücre konusunun ne kadar korele olduğunun farkındadır.
Bunun dışında Fizyoloji için referans alınan iki kitabın oldukça meşhur bilindik
kitaplar olması mevcut dersane kaynaklarının en azından fizyoloji için yeterli
olduğunu düşünmemizi sağlıyor. Soruların %60-65 kadarı Fizyoloji’den geliyor.
Kalan kısım ise Histoloji ve Embriyoloji üzerinden sorgulanıyor.

Biyokimya
 Essentials of Medical Biochemistry ; with clinical cases (2nd Edition,
2015)
 Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics (6th
Edition, 2018)
 Harper's Illustrated Biochemistry (31st Edition, 2018)
 Lehninger Principels of Biochemistry (7th Edition, 2017)
Biyokimya için iki önemli referans kaynak Harper ve Tietz’dir. Bununla birlikte
ÖSYM’nin referans olarak kullandığı iki kaynak daha mevcut. Bunlardan
Lehninger popülaritesi yüksek bir kitap olsa da biraz daha geri planda kalmış;
sadece temel konulara yönelik referanslarda kullanılıyor. Sınavda karşımıza
çıkan atipik soruların muhtemel kaynağı da bu kitap. 2017’deki son baskısıyla
birlikte sınava yansımalarını daha net görebiliriz. Diğer kaynağımız ise klinik
vakalarla korele şekilde biyokimya içeriğine sahip. Son dönemlerde Biyokimya
testlerine vaka sorularının çok yansımadığını düşünürsek bu iki kaynağın
doğrulama amaçlı kullanılan kaynaklar olduğunu ve primer olarak
değerlendirilmediğini varsaymak hata olmaz. Biyokimya içinde bazen alakasız
atipik sorularla karşılaşabiliyoruz. Öngrülemez olarak değerlendirilmesi
gereken bu sorular dışında dersane kaynakları kullanılan referans kitap
açısından değerlendirilirse; doğru textbook üzerinden içerik sunan kurumlar
sınavda bir çok Biyokimya sorusunu yakalayacaktır.

Mikrobiyoloji
 Clinical Mycology (2nd Edition, 2009, Güncellenmemiş)
 Melnik and Adelberg's Medical Microbiology (28th Edition, 2019)
 Diagnostic Medical Parasitology (6th Edition, 2016)
 Review of Medical Microbiology and Immunology (15th Edition, 2018)
 Manual of Clinical Microbiology (12th Edition, 2018)
Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji kapsamında birer kaynağın
bulunmasına dikkat edelim. Bunlardan biri esas olarak Temel Mikrobiyoloji
korele sorular için diğeri ise klinik korele sorular için primer kaynakları
oluşturuyor. Mikrobiyoloji için bir adet de “İmmunoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji”
isminde kaynak bulunuyor ki her sınav karşımıza çıkan ortalama 3 soruluk
immunoloji bölümü için referans alınan kısım da burası. Mikoloji ve Parazitoloji
için birer kaynak bulunması, Viroloji ve Bakteriyoloji için bulunmaması önemli.
Muhtemelen Bakteri ve Virüs soruları primer kaynaklardan referans alınıp
doğrulanıyor. Oysa Mantar ve Parazit soruları için ekstra kaynaklar seçilmiş.
Özellikle Mantarlar için seçilen kaynağın klinik korele içeriğe sahip olması
önemlidir.(Güncelliği sorgulanabilir olsa da) Parazitoloji kaynak kitabı ise tanı
odaklı kurgulanmış olması itibari ile bize mesajlar veriyor. Son sınavlarda
Mikrobiyoloji sorularının detaycılığı göz önüne alınırsa iyi bir kaynak seçiminin
çok önemli olduğu aşikar.

Patoloji
 Histology and Cell Biology : an introduction to pathology (5th Edition,
2019)
 Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease (10th Edition, 2017)
Patoloji için tek bir referans kaynağın yer alması çok önemli. Oldukça yeterli
görülmüş olacak ki ek olarak yalnızca Temel Patoloji kısmına ait içeriklerin yer
aldığı tek bir kaynak eklenmiş. (Fizyoloji ile korele kitap) Bu kapsamda dersane
kaynaklarının patoloji için yeterli olabileceği düşünülse de son yıllardaki detay
soruları göz önüne aldığımızda patoloji için daha çok satır aralarına dikkat
etmemiz gerektiğini göz ardı etmeyelim. Bu da içerikleri sunan eğitimcinin
dikkatine ve seçiciliğine bağlı olarak değişecektir. Ek olarak her sınav yaklaşık
1 adet preperat üzerinden sorgulama yapılıyor. Sizlerden histopatolojik olarak
değerlendirme yapmanız isteniyor. Sıklıkla soruda verilen klinik ve bulgular
üzerinden bir çok seçenek ekarte edilebiliyor, bazı sorularda görseli incelemeye
gerek bile kalmıyor. Kimi sorularda ise preperat incelemesinde spesifik
bulguları farketmemiz istenebiliyor. (bkz:Tus Analiz Preperat Örnekleri)

Farmakoloji
 Goodman and Gilman's Pharmacological Basis of Therapeutics (13th
Edition, 2017)
 Basic and Clinical Pharmacology (14th Edition, 2019)
Farmakoloji için primer olarak belirtilen esas kaynak bir çok Farmakoloji
hocasının kullandığı oldukça meşhur ve bilindik bir kitap. Bu da farmakoloji için
konsantre bir içerik sunulmasını ve sorulara referans olunmasını kolaylaştırıyor.
Sekonder olarak klinik korele sorular için yer alan ek kaynak ile gerek
doğrulama gerekse klinik oryante sorular için içerik oluşturma kapsamında
faydalanıldığı aşikar. Farmakoloji odaklı sorular sadece ilgili brans içinde
karşımıza çıkmıyor. Mikrobiyoloji, Dahiliye ve Genel Cerrahi başta olmak üzere
diğer branşlarda da ilaç/tedavi odaklı Farmakoloji korele sorularla
karşılaşabiliyoruz. Bu da bize Farmakoloji çalışmasını doğru kaynaktan
yapmanın önemini gösteriyor.

Dahiliye
 Goldman's Cecil Medicine (26th Edition, 2019)
 Braunwald's Heart Diseases : a textbook of cardiovascular internal
medicine (11th Edition, 2018)
 Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease (10th
Edition, 2015; Haziran 2020’de yeni baskısı çıkacak)
 Rheumatology (7th Edition, 2018)
 Harrison's Principals of Internal Medicine (20th Edition, 2018)
 Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine (6th Edition, 2016)
 Brenner and Rector's the Kidney (11th Edition, 2019)
Dahiliye içinde yer alan alt başlıkları göz önüne aldığımızda; Kardiyoloji,
Gastroenteroloji, Romatoloji, Göğüs Hastalıkları ve Nefroloji için spesifik
faydalanılacak kaynakların yer aldığını görebiliriz. Ek olarak iki kaynağımız
daha mevcut olup bunlar oldukça bilindik Harrison ve Cecil textbooklarıdır.
Hematoloji, Onkoloji ve Endokrinoloji için primer olarak bu iki kaynağın
kullanıldığı diğer alt başlıklar için spesifik kaynaklardan
yararlanıldığı/doğrulandığı göz önüne alınmalıdır. Dahiliye içinde
değerlendirdiğimiz spesifik yan dallara yönelik kaynaklar aynı zamanda diğer
branşlar için de kullanılıyor. Örneğin Romatoloji için yararlanılan kaynaklar
sadece Dahiliye içeriklerinden oluşmuyor. İlgili klinikler için kullanılan ilaçlar,
etken olabilen mikroorganizmalar ve tanıda kullanılan testleri de içererek
kapsamlı ve entegre bir sunuma sahip. Bu nedenle bir çok textbook spesifik bir
branştan öte genel kullanıma hitap edebilir.

Pediatri
 Krugman's Infectious Diseases of Children (11th Edition, 2004; güncelliği
sorgulanabilir )
 Avery's Diseases of the Newborn (10th Edition, 2018)
 Nelson Textbook of Pediatrics (21st Edition, 2019)
 Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine : Diseases of Fetus
and Infant (11th Edition, 2019)
 Rudolph's Pediatrics (23rd Edition, 2018)
 Rutter's Child and Adolescent Psychiatry (6th Edition, 2015)
Pediatri için kullanılan referans kitapları incelediğimizde yenidoğan konusu
kapsamında iki adet kaynak bulunduğunu görüyoruz. Spesifik konu başlıklarını
göz önüne alırsak ek olarak Enfeksiyon hastalıkları(kaynak güncel değil ama
referanslar arasında yer alıyor) ve çocuk psikiyatrisi için birer kaynağın daha
kullanıldığını görebiliriz. Bu konu başlıklarına yönelik gelecek sorular için daha
spesifik sorgulamalar yapılabileceği göz önüne alınmalıdır. Kalan tüm konular
için Nelson ve Rudolph esas alınmakta olup Pediatri soruları için primer
kaynakları oluşturmaktalar. Özellikle Nelson oldukça popüler bir kitap olup
dersanelerin esas aldığı esas textbooktur. Bu kapsamda dersane kaynaklarının
Pediatrinin adı geçen spesifik alt başlıklar haricinde yeterli olabileceği
düşünülebilir. Pediatri sorularının büyük kısmının vaka formatında sorulduğunu
aklımızdan çıkarmayalım. Bu nedenle bir bilgiyi öğrenmek yeterli olmayabilir;
aynı zamanda o bilgiyi nerede ve nasıl kullanacağımızı da bilmeliyiz.
Genel Cerrahi
 Schwartz's Principles of Surgery (11th Edition, 2019)
 Current Surgical Therapy (13th Edition, 2019)
 Sabiston Textbook of Surgery : the biological basis of modern surgical
practice (20th Edition, 2016)
Genel Cerrahi için en meşhur iki textbook TUS için de referans olarak alınmakta.
Bu da işini düzgün yapan bir Genel Cerrahi hocasının sorulara referans
olabileceğine işaret ediyor. Kullanılan diğer bir kaynak ise Genel Cerrahi’de
hasta yönetimi ve tedaviye yönelik içeriklere sahip. Bu kapsamda Genel
Cerrahi soruları için alt konu başlığı ayrımı yapmaksızın soru tipine gore
yaklaşımda bulunmak daha doğru olacaktır. Hasta yaklaşımı, tanı ve tedavi
sorularının daha spesifik hususları sorgulayabileceği göz önüne alınmalıdır.
Son yıllarda TUS’ta sorulan Genel Cerrahi soruları, branşı dışında; Anatomi ve
Histoloji korele sorular da içerebilmektedir. Bu hususa da dikkat edelim.

Kadın Doğum
 Berek and Novak's Gynecology (16th Edition, 2019)
 William's Obstetrics (25th Edition, 2018)
 Speroff's Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility (9th Edition,
2019)
 Clinical Gynecologic Oncology (7th Edition, 2017)
Kadın Doğum branşını incelerken Tus Analiz de dahil olmak üzere tüm
kurumlar 4 ana başlığı esas alır; Jinekoloji, Endokrinoloji, Obstetri ve Onkoloji.
TUS için referans alınan kitapları incelediğimizde ise neredeyse her bir alt
başlık için bir referans kitap kullanıldığını görüyoruz. Onkoloji kapsamında
yararlanılan kaynağın klinik korele içeriklere sahip olması bu kapsamda
sorgulanabilecek temel onkoloji bilgilerini daha çok Patolojiye devretmiş gibi
gözüküyor. Obstetri için de tek bir referans kitabın kullanılması ve bu kitabın
oldukça bilindik meşhur bir kitap olması Obstetri’den gelecek 4-5 soru için
dersane kaynaklarının yeterli olduğu algısını edinmemizi sağlıyor. Aynı şekilde
Jinekoloji kapsamında kullanılan referans kitap da bir tane denilebilir.
(Spearoff’un daha çok endokrinoloji kapsamında değerlendirildiği göz önüne
alınarak). Bu konuda yeterliliği sorgulayan husus ise kitabın bilinirliği. Tüm
dersanelerin referans olarak bu kitabı alıp almadığı muamma. Bu nedenle
Jinekoloji başlığından her sınav 1-2 soru geliyor olsa da bu konuda titiz
davrananlar primer konu kitap tercihlerini referans alınan textbook üzerinden
yapmak isteyebilirler. Endokrinoloji kapsamında değerlendirilen diğer referans
kaynağın “İnfertilite” konusuna ayrıca özel şekilde yer vermesi çalışmalarınızı
yönlendirmeniz açısından sizlere ufak bir işaret sayılabilir.

Küçük Stajlar
Ortopedi
 Campbell's Operative Orthopaedics (13th Edition, 2016)
KVC
 Rutherford's Vascular Surgery (9th Edition, 2018)
 Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery (4th Edition, 2012)
Radyoloji
 Differential Diagnosis in Computed Tomography (2nd Edition, 2012)
Nöroloji
 Bradley's Neurology in Clinical Practice (7th Edition, 2016)
Göz Hastalıkları
 Yanoff Ophtalmology (5th Edition, 2018)
Üroloji
 Campbell-Walsh Urology (12th Edition, 2020)
Psikiyatri
 Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry (10th
Edition 2017)
Anestezi
 Miller's Anesthesia (9th Edition, 2019)
Halk Sağlığı
 Halk Sağlığı Temel Bilgiler (1.Basım, 2012; Hacettepe Üniversitesi 2015’te
yeni baskısını yayınladı)
Dermatoloji
 Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine (9th Edition, 2019)
Kulak Burun Boğaz
 Cummings Otolaryngology (6th Edition, 2015; Mayıs 2020’de
güncellenecek)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 DeLisa's Physical Medicine and Rehabilitation : Principles and Practice
(6th Edition, 2019)
Acil Tıp
 Rosen's Emergency Medicine : Concepts and Practice (9th Edition, 2017)
Küçük Stajlar esasen TUS’ta var olmayan, dersanelerin getirdiği bir tanım. Bu
kapsamda değerlendirdiğimiz branşlara ait sorulara Klinik Bilimler testlerinde
daha çok Dahiliye ve Genel Cerrahi içinde rastlıyoruz. Bu nedenle TUS’ta da
testlerin adı Dahili Bilimler ve Cerrahi Bilimler olarak geçiyor.
Nöroloji en çok soru çıkartan ders. Spesifik olarak tek bir Nöroloji kaynağı yer
alıyor olsa da diğer ana brans kitaplarından bu konuda yararlanıldığı şüphesiz.
Yine de referans alınan Nöroloji kaynağının klinik korele içerikte olmasına
dikkat edelim. Bu kapsamda daha çok vaka sorularını beklemek yanlış olmaz.
Ortopedi, Üroloji, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Anestezi,
FTR, Dermatoloji, Psikiyatri ve Halk Sağlığı dersleri için spesifik kitapların
bulunması buralardan gelebilecek sorular için detay içerik hususunda uyarıcı
olmalı. Aynı şekilde KVC soruları için kalp ve damar ayrı olmak üzere iki farklı
referans kitabın bulunması hem soru sayısı hem de soru formatı açısından
mesajlar içeriyor olabilir. Toplam 56 referans kitabın 2 tanesinin Küçük Stajlara
ait tek bir ders için(KVC) var olması düşündürücü. Radyoloji soruları için esas
olarak ana branş kaynaklarından yararlanıldığını düşünmek hata olmaz. Var
olan tek spesifik Radyoloji kitabının BT üzerinden hazırlanmış tanısal yönlere
değinen bir kaynak olması hem diğer görüntüleme yöntemleri için başka
kaynaklara yönelindiğini; dolayısı ile olası soruların spesifik kliniklerin radyolojik
bulguları üzerinden sorgulanabileceğini hem de BT üzerinden gelebilecek
sorular için spesifik bir uyarı olduğunu bize işaret ediyor. Acil Tıp kapsamında
burada değerlendirdiğimiz referans kitabın Küçük Stajların ötesinde diğer klinik
branşlar için de esas alındığı bu kapsamda gerek pediatrik gerekse erişkin yaş
grubu için acil tıp kapsamında gelen soruları birlikte değerlendirmek gerektiği
unutulmamalıdır.
TUSANALİZ
Kitapların en güncel baskıları arkadaşlar bu tarih yani Haziran 2020 itibariyle

drhlozek
Kayıtlı Üye
Kayıtlı Üye
Mesajlar: 20
Kayıt: Prş Haz 04, 2020 1:53 am
Reputation: 44

Mesaj gönderen drhlozek » Pzr Haz 21, 2020 1:36 am

Hocam elinize emeğinize sağlık, çok yararlı bir başlık ve yazı olmuş.

Kullanıcı avatarı
1eylül2019
Kayıtlı Üye
Kayıtlı Üye
Mesajlar: 48
Kayıt: Prş Nis 04, 2019 5:54 pm
Reputation: 31

Mesaj gönderen 1eylül2019 » Pzr Haz 21, 2020 10:15 am

Hocam bunları siz mi araştırdınız tus analiz sayfasında mı yayınladılar

Kullanıcı avatarı
drphotography
VIP
VIP
Mesajlar: 66
Kayıt: Sal Ara 04, 2018 9:15 pm
Reputation: 210
TAG: geleceğin cerrahı
Konum: van

Mesaj gönderen drphotography » Pzr Haz 21, 2020 2:43 pm

ALTERNATİF YALNIZCA KİTAP İSİMLERİ

Anatomi
• Clinically Oriented Anatomy (8th Edition, 2017)
• Gray's Anatomy : The anatomical basis of clinical practice (41st Edition,

2015)
Fizyoloji&Histoloji&Embriyoloji
• Molecular Biology of the Cell (6th Edition, 2015)
• Ganong's Review of Medical Physiology (26th Edition, 2019)
• Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th Edition, 2016)
• Histology and Cell Biology : an introduction to pathology (5th Edition,
2019)
• Junqueira's Basic Histology : Text and Atlas (15th Edition, 2018)
• Histology : a text and atlas (8th Edition, 2018)
• Langman's Medical Embryology (14th Edition, 2018)
• Larsen's Human Embryology (5th Edition, 2015)

Biyokimya
• Essentials of Medical Biochemistry ; with clinical cases (2nd Edition,
2015)
• Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics (6th
Edition, 2018)
• Harper's Illustrated Biochemistry (31st Edition, 2018)
• Lehninger Principels of Biochemistry (7th Edition, 2017)

Mikrobiyoloji
• Clinical Mycology (2nd Edition, 2009, Güncellenmemiş)
• Melnik and Adelberg's Medical Microbiology (28th Edition, 2019)
• Diagnostic Medical Parasitology (6th Edition, 2016)
• Review of Medical Microbiology and Immunology (15th Edition, 2018)
• Manual of Clinical Microbiology (12th Edition, 2018)


• Goodman and Gilman's Pharmacological Basis of Therapeutics (13th
Edition, 2017)
• Basic and Clinical Pharmacology (14th Edition, 2019)
Patoloji
• Histology and Cell Biology : an introduction to pathology (5th Edition,
2019)
• Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease (10th Edition, 2017)

FARMAKOLOJİ
• Goodman and Gilman's Pharmacological Basis of Therapeutics (13th
Edition, 2017)
• Basic and Clinical Pharmacology (14th Edition, 2019)

Dahiliye
• Goldman's Cecil Medicine (26th Edition, 2019)
• Braunwald's Heart Diseases : a textbook of cardiovascular internal
medicine (11th Edition, 2018)
• Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease (10th
Edition, 2015; Haziran 2020’de yeni baskısı çıkacak)
• Rheumatology (7th Edition, 2018)
• Harrison's Principals of Internal Medicine (20th Edition, 2018)
• Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine (6th Edition, 2016)
• Brenner and Rector's the Kidney (11th Edition, 2019)

Pediatri
• Krugman's Infectious Diseases of Children (11th Edition, 2004; güncelliği
sorgulanabilir )
• Avery's Diseases of the Newborn (10th Edition, 2018)
• Nelson Textbook of Pediatrics (21st Edition, 2019)
• Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine : Diseases of Fetus
and Infant (11th Edition, 2019)
• Rudolph's Pediatrics (23rd Edition, 2018)
• Rutter's Child and Adolescent Psychiatry (6th Edition, 2015)

Genel Cerrahi
• Schwartz's Principles of Surgery (11th Edition, 2019)
• Current Surgical Therapy (13th Edition, 2019)
• Sabiston Textbook of Surgery : the biological basis of modern surgical

practice (20th Edition, 2016)
Kadın Doğum
• Berek and Novak's Gynecology (16th Edition, 2019)
• William's Obstetrics (25th Edition, 2018)
• Speroff's Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility (9th Edition,
2019)
• Clinical Gynecologic Oncology (7th Edition, 2017)

Küçük Stajlar
Ortopedi
• Campbell's Operative Orthopaedics (13th Edition, 2016)

KVC
• Rutherford's Vascular Surgery (9th Edition, 2018)
• Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery (4th Edition, 2012)

Radyoloji
• Differential Diagnosis in Computed Tomography (2nd Edition, 2012)

Nöroloji
• Bradley's Neurology in Clinical Practice (7th Edition, 2016)

Göz Hastalıkları
• Yanoff Ophtalmology (5th Edition, 2018)

Üroloji
• Campbell-Walsh Urology (12th Edition, 2020)

Psikiyatri
• Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry (10th

Edition 2017)
Anestezi
• Miller's Anesthesia (9th Edition, 2019)

Halk Sağlığı
• Halk Sağlığı Temel Bilgiler (1.Basım, 2012; Hacettepe Üniversitesi 2015’te
yeni baskısını yayınladı)

Dermatoloji
• Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine (9th Edition, 2019)

Kulak Burun Boğaz
• Cummings Otolaryngology (6th Edition, 2015; Mayıs 2020’de
güncellenecek)

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
• DeLisa's Physical Medicine and Rehabilitation : Principles and Practice
(6th Edition, 2019)

Acil Tıp
• Rosen's Emergency Medicine : Concepts and Practice (9th Edition, 2017)
Resim

gnaidk
VIP
VIP
Mesajlar: 28
Kayıt: Sal Eki 03, 2017 3:44 pm
Reputation: 14

Mesaj gönderen gnaidk » Pzr Haz 21, 2020 2:51 pm

çok yararlı bi paylaşım olmuş elinize sağlık hocam. yalnız ben telegramda tusanalizi takip ediyorum bu paylaşımı görmemiştim. bu şekilde başka paylaşımları oldu mu hocanın? varsa paylaşabilirseniz çok iyi olur.

Kullanıcı avatarı
dr_forky
VIP
VIP
Mesajlar: 112
Kayıt: Cmt Haz 20, 2020 2:35 pm
Reputation: 312

Mesaj gönderen dr_forky » Pzr Haz 21, 2020 4:16 pm

gnaidk yazdı:
Pzr Haz 21, 2020 2:51 pm
çok yararlı bi paylaşım olmuş elinize sağlık hocam. yalnız ben telegramda tusanalizi takip ediyorum bu paylaşımı görmemiştim. bu şekilde başka paylaşımları oldu mu hocanın? varsa paylaşabilirseniz çok iyi olur.
elime geçtikçe atacağım hocam inşallah

drsha
Kayıtlı Üye
Kayıtlı Üye
Mesajlar: 22
Kayıt: Cum Şub 28, 2020 4:37 pm
Reputation: 2

Mesaj gönderen drsha » Pzt Tem 06, 2020 2:57 am

Güzel derleme, teşekkürler.

Kullanıcı avatarı
Sesce
Kayıtlı Üye
Kayıtlı Üye
Mesajlar: 40
Kayıt: Prş Mar 26, 2020 1:54 am
Reputation: 71

Mesaj gönderen Sesce » Pzt Tem 06, 2020 5:23 am

güzel çalışma olmuş emeğinize sağlık

oligodendrogliom
VIP
VIP
Mesajlar: 68
Kayıt: Pzr Haz 07, 2020 10:47 am
Reputation: 19

Mesaj gönderen oligodendrogliom » Pzt Tem 06, 2020 8:56 am

faydali olmuş.tesekkurler.

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 16 misafir