Tusta çıkması beklenen yerlerin sorulaştırılmış hali

Çıkması Beklenen Yerler, Deneme Sınavı Tartışmaları, Yabancı Dil Muafiyeti, İstifa-Feragat, Güncel Gelişmeler'in Konuşulduğu Başlıklar

Moderatör: hekim3541

Kullanıcı avatarı
DrAlican
VIP
VIP
Mesajlar: 70
Kayıt: Pzt Nis 27, 2020 6:56 pm
Reputation: 134

Tusta çıkması beklenen yerlerin sorulaştırılmış hali

Mesaj gönderen DrAlican » Pzt May 18, 2020 5:31 pm

Aşağıdakilerden hangisi geriatrik vakalarda deliryuma neden olmaz?
A ) NSAİD
B ) B adrenerjik blokerler
C ) Hiperglisemi
D ) Hipoglisemi
E ) Hipokalemi

Cveap: E
Geriatrik vakada deliryum nedenleri>>İlaçlar, metabolik hastalıklar, diğer(idrar yolu enf,sepsis,pnomoni)

<<İlaçlar>>
* Sedatif hipnotik
* NSAİD
* B adrenerjik blokerler
* Anti-psikotik ajanlar
* Anti-kolinerjikler

<<Metabolik hastalıklar>>
* Hiperglisemi
* Hipoglisemi
* HiperkalsemiKullanıcı avatarı
DrAlican
VIP
VIP
Mesajlar: 70
Kayıt: Pzt Nis 27, 2020 6:56 pm
Reputation: 134

Mesaj gönderen DrAlican » Sal May 19, 2020 9:55 pm

Primer Pulmoner HT tanısı ile takip edilen bir hastada aşağıda verilen evrelerin hangisinde pleksiform lezyonların izlenmesi daha olasıdır?
A ) yalnız evre 2
B ) Evre 2 ve evre 3
C ) Evre 2-3-4
D ) Evre 3-4-5
E ) Evre 4 ve evre 5

Cevap : E

===Primer Pulmoner Ht evrelemesi===
* Evre 1 : Medial hipertrofi,arteriollerde düz kas görülmesi
* Evre 2 : İntimal proliferasyon
* Evre 3 : İntimal fibrozis
* Evre 4 : Pleksiform lezyonlar
* Evre 5 : Pleksiform Lezyonlar, anjiomatolo lezyonlar
* Evre 6 : Fibrinoid Nekroz

*** Cerrahi ile düzeltilebilen>>>ilk 3 evredir!!!
*** Pleksiform lezyonlar>>> evre 4 ve evre 5

Kullanıcı avatarı
DrAlican
VIP
VIP
Mesajlar: 70
Kayıt: Pzt Nis 27, 2020 6:56 pm
Reputation: 134

Mesaj gönderen DrAlican » Sal May 19, 2020 10:12 pm

Hiperfosfatemi nedeniyle tedavi edilmek istenen kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada aş. hangisini kullanmak uygun değildir?
A ) Kalsiyum asetat
B ) Magnezyum karbonat
C ) Sodyum bikarbonat
D ) Kalsiyum karbonat
E ) Alüminyum hidroksit

Cevap : C

===Hiperfosfatemi tedavisinde kullanılan ilaçlar===
* Kalsiyum içeren fosfat bağlayıcı ilaçlar;Kalsiyum karbonat ve kalsiyum asetat gibi.
* Magnezyum içeren fosfat bağlayıcı ilaçlar
* Alüminyum içeren fosfat bağlayıcı ilaçlar
* Ayrıca;Sevalemer Hidroklorür ve Lantanum Karbonatda kullanılır.
* Sodyum bikarbonatın tedavide yeri yok.

Kullanıcı avatarı
Dsldsld
VIP
VIP
Mesajlar: 98
Kayıt: Pzt Tem 30, 2018 2:46 pm
Reputation: 220

Mesaj gönderen Dsldsld » Çrş May 20, 2020 11:46 am

Bir çocuk geldi: allerjik cilt (morbiliform lezyonlar, dermatit vs.) + sistemik semptomlar (yorgunluk vs.) + eozinofili + ilaç öyküsü:
A- DRESS sendromu
B- Dressler sendromu
C- Eritema multiforme
D- Toksik epidermal nekrolizis
E- İlaca bağlı vaskülit

Cevap: A
Hem 2014'te TUS'ta gelmiş hem de 2018'de YDUS'ta gelmiş bu sendrom.
DRESS: Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms
Dressler: MI sonrası 1.ay civarında gelişen, ateş, plörit, perikardit
Epidermal multiforme: CD8 T Lenfosit aracılı, target lezyon
TEN: Nikolsky +

Kullanıcı avatarı
Luisanne
VIP
VIP
Mesajlar: 14
Kayıt: Prş May 14, 2020 1:22 pm
Reputation: 9
TAG: Acı yoksa başarı da yok ...

Mesaj gönderen Luisanne » Çrş May 20, 2020 12:59 pm

Aşağıdaki patolojik durumlardan hangisinde kandaki üre seviyesi yükselmez?
A)Böbrek yetmezliği
B)Karaciğer yetmezliği
C)Kalp yetmezliği
D)İdrar yolu tıkanmaları
E)Hipolemi oluşturan kanama
Acı yoksa başarı da yok ...
:tr: :pray: :white_check_mark:

Kullanıcı avatarı
DrAlican
VIP
VIP
Mesajlar: 70
Kayıt: Pzt Nis 27, 2020 6:56 pm
Reputation: 134

Mesaj gönderen DrAlican » Çrş May 20, 2020 2:15 pm

Luisanne yazdı:
Çrş May 20, 2020 12:59 pm
Aşağıdaki patolojik durumlardan hangisinde kandaki üre seviyesi yükselmez?
A)Böbrek yetmezliği
B)Karaciğer yetmezliği
C)Kalp yetmezliği
D)İdrar yolu tıkanmaları
E)Hipolemi oluşturan kanama
hocam elinize sağlık,hoşgeldiniz,küçük bir ricam olucak,öbür sorularda açıklamalı cevaplarınıda atabilirmisiniz,saygılar

Kullanıcı avatarı
DrAlican
VIP
VIP
Mesajlar: 70
Kayıt: Pzt Nis 27, 2020 6:56 pm
Reputation: 134

Mesaj gönderen DrAlican » Çrş May 20, 2020 3:57 pm

Tip 2 DM tanısı alan 42 yaş kadın hasta tedavisinin düzenlenmesi için kısa süreli servise yatırılıyor.Obez olan hastaya diyet ve egzersiz önerileri ile birlikte bir ilaç başlanmak isteniyor.Hastaya ilk etapta başlanıcak ilacın etkilerine yönelik hangisi yanlıştır?

A ) Barsaktan glukoz emilimini azaltır.
B ) Karaciğerde glukoneogenezi inhibe eder.
C ) Laktik asidoz gelişimine neden olabilir.
D ) İnsülin duyarlılığını arttırırlar.
E ) Mikrovasküler komplikasyonların gelişimini tetikleyebilir

Cevap: E

*Yeni tanı DM tip2 de herhangi bir kontraendikasyon yoksa ilk başlanacak ilaç>>>Metformin'dir.

===Metformin===
* GISe ait yakınmalar en sık yan etkisidir.
* Barsaktan glukoz emilimini azaltır.
* Karaciğerde glukoneogenezi inhibe eder.
* İnsülin duyarlılığını arttırır.
* Hem mikrovasküler hem de makrovasküler komplikasyonların gelişimini azaltır.
* Laktik asidoz gelişimine neden olabilir.
* Ağızda metalik tat hissine neden olabilir.
* B12 vit eksikliğine neden olabilir.

*** Metformin insülin duyarlılığını artırır ama insülin salınımını arttırmaz.
*** Kilo kaybına neden olan antidiyabetikler:Pramlintid(amilin anoloğu),GLP-1 analogları,SGLT-2 inhibitörleri,Metformin(biguanid)
*** Rosiglitazon,Tiazolidinedion grubu bir antidiyabetiktir ve kilo artışına neden olur.

Kullanıcı avatarı
Luisanne
VIP
VIP
Mesajlar: 14
Kayıt: Prş May 14, 2020 1:22 pm
Reputation: 9
TAG: Acı yoksa başarı da yok ...

Mesaj gönderen Luisanne » Çrş May 20, 2020 6:50 pm

Timsah göz yaşı sendromunda etkin sinir ?
A. N. Trigeminus
B. N. Abducens
C. N. Facialis
D. N. Vestibulacochlearis
E. N Vagus
Cevap facialis çünkü 2 parasempatik çekirdeği var nuc.lacrimalis ile lakrimal bezler ile gözyaşı salgılıyor. Nuc.salivatorius superior ile submandibular ve sublingual bezlerle tükrül salgılıyo(parotis bezi yok) timsahlar da da bu iki çekirdek yakın geçiyor o yüzden timsah yemek yerken tükrük salgılamak için ağladığı gözlemlenmiş
Acı yoksa başarı da yok ...
:tr: :pray: :white_check_mark:

Kullanıcı avatarı
DrAlican
VIP
VIP
Mesajlar: 70
Kayıt: Pzt Nis 27, 2020 6:56 pm
Reputation: 134

Mesaj gönderen DrAlican » Çrş May 20, 2020 9:19 pm

Diyaliz tedavisi almakta olan bir hastada gelişen anemi varlığında aş. hangisinin kullanılması uygun değildir?

A ) Beta Blokörler
B ) ACE İnhibitörleri
C ) Nitratlar
D ) Alfa Blokörler
E ) Ca kanal blokörleri

Cevap : B
* Soruda renal kaynaklı bir anemiden bahsediliyor. Bu durumda aneminin tedavi edilebilmesi için eritpoezin baskılanmaması gerekir.

* Renin-anjiotensin sistemini bloke eden ACE inhibitörleri eritropezi baskılar,anemi tedavisine direnç gelişmesine neden olur.
Böyle bir durumda öncelikle ilaç dozu azaltılır, gerekirse ACE inhibitörü tedavisi kesilir.

Kullanıcı avatarı
DrAlican
VIP
VIP
Mesajlar: 70
Kayıt: Pzt Nis 27, 2020 6:56 pm
Reputation: 134

Mesaj gönderen DrAlican » Prş May 21, 2020 11:07 am

Böbrekte sekonder glomerüler hasar yapan hastalıklarla ilgi aş, hangisi yanlıştır?

A ) Hodgkin lenfoma ile beraber nefrotik sendromun görülmesi minimal change hastalığını düşündürür.
B ) Malignitelere en çok eşlik eden böbrek hastalığı membranöz glomerülonefrittir.
C ) Multip myelom hastasında idrarda albumin bulunması amiloidoz gelişimine bağlı oluşabilir.
D ) Podositlerde vakuol görünümü ve zebra cisimciği gaucher hastalığına ait patognomonik bulgulardır.
E ) Multipl Myelomda proximal tübül hasarına bağlı fonksiyon kaybı görülür.

Cevap : D
* Podositlerde vakuol görünümü ve zebra cisimciği,yine böbrekte sekonder golmerüler hasar yapan hastalıklardan
FABRY hastalığının patognomonik bulgularıdır.
* FABRY hastalığı dünyada en çok görülen 2. lizozomal depo hastalığıdır,alfa-galaktozidaz eksiktir
* X'e bağlı kalıtılır(yani erkeklerde bekleriz)(Beşiktaşın eski kalecisi fabriden akılda kalabilir)
* Göbek çevresinde anjiokeratomlar + böbrekte FSGSyi taklit eden patolojilere sebep olur.

Resim

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Genel” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafir