TUSEM İhsan Bağcıvanın Çıkmasını Beklediği sorular

Cevapla
pandaw
VIP
VIP
Mesajlar: 41
Kayıt: Prş Nis 20, 2017 8:45 am
Reputation: 37

TUSEM İhsan Bağcıvanın Çıkmasını Beklediği sorular

Mesaj gönderen pandaw » Cmt May 06, 2017 5:25 pm

1. Farmakovijilans:İlacın piyasaya çıktıktan sonraki yan tesirlerini belirtir.FAZ 4 te bakılır.
2. Gen tedavisi ANTİ- NEOPLASTİK ilaçlar için araştırılmaktadır.
3. İlaçların %50 iyonize olduğu pH değerine pKa denir.
4. Doz/EAA(Eğri altında kalan alan)=KLERENS
5. MEK(Minimum etki konsatrasyonu değiştirenler:Hastanın yaşı ve ilacın alınma zamanı
6. Riyanodin Reseptörü(RYR1)>Halotan/Süksinilkolin>Malign Hipertermi(TDV:Dantrolen)
7. G6PD Eksikliği olanlarda Hemolitik anemi yapan ilaçlar:Sülfonamid,kloramfenikol,klorokin,nalidiksikasit,kinin.nitrofurontain,kinolon,dapson,
İNAH,Primakin
8. Serin/Treonin Kinaz reseptörlerinin kullananlar:Aktivin,inhibin,TGF-Beta
9. Hücre içi enzimatik aktivite gösteren reseptöre sahip tek madde=NO
10. Equlizumab:C5 antikoru(PNH ve HÜS ilacı)Orphan(yetim)ilaç
11. Atropin+neostigmin=nöromuskuler ilaçiarın etkisini geri çevirmek için kullanılır.
12. Kolinerjik etki ile birlikte çizgili kas fasikülasyonu yapan ilaç=FİZOSTİGMİN
13. Fizostigmin oral %100 absorbe edilir.
14. Atropin düşük dozda vagusa gelen presinaptik M1 reseptörlerini bloke ederek asetilkolin salgısını arttırır ve bradikardi yapar.
15. Ekrin ve apokrin salgıları azaltan ilaçlar:atropin,alfa-bloker(fentolamin)
16. Fentolamin+adrenalin=beta agonist etki=vazodilatasyon
17. Beta bloker+adrenalin=alfa-agonist=vazokonstrüksyon
18. Endokannabinoidler(Anandamid):Postsinaptik üretilip presinaptik uyarı yapar.
19. Hangi benzodiazepin anti epileptik amaçlı kullanılmaz?KLORDİAZEPOKSİT
20. Hangi ilaç insomnia tedavisinde kullanılmaz?BUSPİRON
21. Süksinilkoline bağlı kardiyak aritmiyi önlemek için hastaya antikolinerjik(atropin veya gliokopirolat) verilir.
22. Süksinilkolin kalpteki M2 reseptörlerini uyarmasına bağlı bradikardi yapar.Fakat yüksek dozda ganglionları ve adrenal medullayı uyararak HT ve taşıkardi yapabilir.
23. Akamprozat:GABA analoğu,Alkol arzusunu azaltır.Alkol bağımlılığında 1. Sırada
24. Parkinsonda levopodaya bağlı gelişen,ilacın etkisinde dalgalanmalarla oluşan sendrom=ON-OFF SENDROMU(EN SON ORTAYA ÇIKAR)
25. KARİPRAZİN=en yeni atipik antipsikotik,D3 reseptörlerine parsiyel agonist etkisi vardır.
26. Trisiklik Antidepresan Zehirlenme Bulguları:Muskarinik reseptör blokajına bağlı(AĞIZ KURULUĞU,KONSTİPASYON,MİDRİYAZİS)alfa reseptör blokajına Bağlı(POSTURAL HİPOTANSİYON,H1 reseptör blokajına bağlı(SEDASYON),Diğer(Vent. Aritmi,Konfüzyon,Halisünasyon)TEDAVİ:Lidokain,Sodyum bikarbonat,Fizostigmin
27. Etomidat=By-pass ameliyatlarında tercih edilen (1.)anestezik.
28. Astım ,KOAHlı hastaya hangi Lokal Anestezik verilmez?PRİLOKAİN
29. METADON=Morfin ve opiat bağımlılığı ilacı.Torsades de Pointes yapar,Oral aktiftir.
30. Tramadol=Sentetik Kodein analoğu,Diğer opiyatlar gibi antiinflamatuvar etki YAPMAZ.
31. Karma etkili opiyatlar:NALBUFİN(mü antag. Ve kappa agonist)BUPRENORFİN(mü parsiyel agonis,kappa antagonist)
32. Dopamin reseptörlerini bloke eden HALOPERİDOL veya KLORPROMAZİN bağımlılık yapıcı maddelerin pozitif pekiştirici etkilerini ortadan kaldırır.
33. Histaminin H4 reseptörleri eozinofil ve nötrofillerde yaygındır.
34. H,stamin cilt içine verildiğinde ödem,ürtiker,kızarıklık ile birlikte olan Lewis Üçlü Yanıtı na neden olur
35. Hangi 5HT reseptörü hiperpolarizasyon yapar?5HT1
36. Migrenin akut tedavisi ve profilaksisinde kullanılabilen FLUNARİZİN hangi tip kalsiyum kanalını bloke eder? T-Tipi kalsiyum kanalı
37. Ekallantid:Rekombinant plazma kallikrein inhibitörü.Herediter anjioödem ve kardiyovasküler cerrahilerde kanamaları azaltak için İV kullanılır.
38. Migren gelişiminde trigeminal sinir ucundan salınan CGRP nin rolü olduğuna dair kanıtlar mevcut.
39. Nörokinin1(NK1) reseptör blokeri aprepitant CYP3A4 ü inhibe ettiği için ,bu enzimle metabolize ilaçların yan etkisi artar.
40. Dinoprost/karboprost:PGF2alfa preparatlarıdır.Tıbbi abortus oluşturmak,doğumu stimule etmek,postpartum hemorajiyi önlemek için kullanılır.
41. Platelet Aktive Edici Faktör(PAF):Fosfolipaz A2 enzimi ile fosfotidilkolinden sentezlenir.Bronkokonstrüksiyon ve agregan etki yapar.
42. COX inhibe olduğunda trombositler nukleusları olmadığı için yeni COX sentezleyemezler.Bu yuzden antiagregan etkisi 8-10 gün sürer.
43. İNDOMETAZİN psikiyatrik ve nörolojik hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
44. PPİ lar mide lümeninde parçalanmaması için barsak kaplamalı kapsül veya tablet şeklindedir.
45. Helibakter Pilori tedavisi 4.tedavi:PPI+DOKSİSİKLİN+METRANİDAZOL+KOLLOİD BİZMUT BİLEŞİKLERİ
46. Linaklotid:Barsak epitelinde bulunan guanilat siklaz 2C yi aktive ederek cGMPyi, klorurden zengin sekresyonu(CFTR)ve barsak hareketlerini arttırır.(NO ya benzer)
47. DOKUZAT SODYUM Yüzey gerilimini azaltıp feçesi yumuşatır.Dışkıdaki su miktarını ve transit süresini değiştirmeyen tek laksatiftir.
48. TEDUGLUTİD:Antidiyareik ilaç.Glukagon-like-peptid-2(GLP-2) analoğudur.Sıvı absorbsiyonunu arttırmak için kullanılır.
49. ROFLUMİLAST:Fosfodiesteraz 4 enzimini selektif inhibe ederek antiinflamatuvar etki yapar.KOAH ta oral yoldan kullanılır.
50. Aldesteron antagonistlerinin diüretik etki için tübül lümenine girmelerine gerek yoktur.
51. Triamteren/Amilorid: toplayıcı tübüllerin apikal membranında epitel sodyum kanallarını inhibe ederler.
52. ACE İnhibitörlerinden fosinopril ve trrandalapril: böbrek ve safra yoluyla dengeli bir eliminasyona uğrar.
53. Aliskiren: Renin salgısını arttırır fakat renin aktivitesini azaltır.
54. Sotalol:torsades de pointes yapar.
55. Amlodipin:en uzun etkilikalsiyum kanal blokeridir.(36 saat)
56. Klevidipin:En kısa yarrı ömürlü kalsiyum kanal blokeridir.
57. Levosimendan:İntrasellüler kalsiyumu arttırmadan miyokardın(troponin sisteminin) kalsiyum duyarlılığını arttırır.KKY de mortaliteyi azaltır.
58. Nikorandil:nitrat ve ATP duyarlı potasyum kanal aktivatörlerinin etkisini birlikte yapan dual etkili antianjinal ilaçtır.
59. Trec:Na kanalını bloke etme süresi (1C grubu antiaritmiklerin Trec süresi uzun,1B grubu antiaritmiklerin kısa)
60. Flekainid:1C grubu antiaritmiktir.MI öyküsü olanlarda kontraendikedir.
61. Safra asidi bağlayan reçineler: trigliserid artşı yapar,hipertrigliseridemide verilmez
62. Ezetimib: diyette kolesterol olmasa da kolesterol emilimini engeller.(endojen kolesterolun emilimini engeller.
63. Repaglinid ve mitiglinid meglitinid analoğu,nateglinid D-fenilalanin derivesidir.ATP duyarlı potasyum kanallarını kapatarak hücre membranını depolarize ederler.
64. Abirateron:17 hidroksilaz ve 17-20 liyaz enzimini inhibe eder.Refrakter prostat kanserinde medikal son çaredir.
65. Hidrokortizon(kortizol) ve kortizonun antiinflamatuvar aktiviteleri ile su ve tuz tutma miktarları eşittir.
66. Sinakalset:kalsiyum-sensör mimetik(kalsimimetik) etki yapar.Osteoporoz ilacı değildir,sekonder hiperparatiroidi ve paratiroid kanserinde oral yoldan kullanılır.
67. Siproteron: progesteron benzeri etki ile FSH VE LH sekresyonunu baskılar.
68. Mekasermin: büyüme hormonu eksikliği olan çocuklarda GH reseptörlerinde mutasyon nedeniyle büyüme hormonuna yanıt olmayabilir.Bu durumda IGF-1(mekasermin) veya IGF-1+IGF-1 bağlayıcı protein preparatı(mekasermin rinfabat)subkutan yoldan kullanılır.
69. Dalbavansin:Teikoplanin derivesidir,MRSA veya vankomisine orta düzeyde dirençli S.Aureus enfeksiyonunda kullanılır.Yarı ömrü 6-11 gündür.(haftada 1 kullanılır.)
70. Daptomisin:MRSA ve VRE tedeavisinde kullanılır,pulmoner sürfarktan tarafından antagonize edildiği için pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılmaz.
71. Doksisiklin ve minosiklin dışındaki tetrasiklinlerin absorpsiyonları besinler tarafından azaltılır.
72. Alimünyum ve magnezyum içeren antasitler,sukralfat,demir,çinko ve kalsiyum içeren ilaçlar veya besinler kinolonların emilimini azaltır.
73. Balantidum coli: Tedavide ilk tercih doksisiklindir.Metronidazol de kullanılabilir.Domuzdan geçer.
74. Cryptosporidium parvum:Tedavide ilk tercih parenteral paramomisindir.Azitromisin ve nitazoksanid de kullanılabilir.
75. Hangisi nükleozid yapıda revers transkriptaz inhibitörü değildir?Nükleotid yapıllılar:tenofovir nonnükleozid yapılılar:delavirdin,efavirenz,nevirapin,etravirin,rilpivirin
76. HİV ilaçlarından giriş inhibitörleri:enfuvirtid(gp41 e bağlanarak füzyonu inhibe eder)maravirok(CCR5 kemokin reseptörlerini bloke ederek HİV in CD4+ hücrelerine füzyonunu inhibe eder.
77. İntegraz inhibitörleri(raltegravir/elvitegravir/dolutegravir)integraz enzimini inhibe ederek HİV in replikasyonunu önler.
78. Aldeslökin:IL-2 preparatıdır.Renal hücreli kanserde kullanılır.Kapiller sızma reaksiyonu gibi yan tesirleri vardır.
79. Vemurafenif ve dabrafenif:B-raf kinaz enzim inhibitörleridir.Metastatik melanom tedavisinde yararlıdırlar.
80. Sirolimus(Rapamisin)/Everolimus:FK506 bağımlı protein 12 ye bağlanarak rapamisin(mTor:memeli target of rapamisin)moleküllerini ve memeli protein kinazı inhibe ederler.Koroner stentlerde restenozu engellemek amacıyla kullanılır.
81. Rituksimab:CD20 antikoru(şimerik)Kullanımından önce ve sonra hepatit B testleri yapılmalıdır.
82. Denosumab:Osteoklastlarda RANKL molekülüne bağlanan insan kaynaklı antikordur.Postmenapozal osteoporoz tedavisinde kullanılır.
83. Prusya Mavisi:radyoaktif sezyum(terorist saldırı) ve talyum zehirlenmesinde yararlıdır.Md_kucuk
Kayıtlı Üye
Kayıtlı Üye
Mesajlar: 15
Kayıt: Sal Kas 21, 2017 11:22 am
Reputation: 0

Mesaj gönderen Md_kucuk » Cmt Ara 09, 2017 10:41 am

Hocam tesekkurler

Kullanıcı avatarı
drcanary
VIP
VIP
Mesajlar: 62
Kayıt: Cum Eyl 22, 2017 1:03 pm
Reputation: 83

Mesaj gönderen drcanary » Cmt Ara 09, 2017 12:44 pm

Teşekkürler sınav öncesi Altun Farma'nın bekledikleriyle beraber hızlıca bir bakmak lazım...

dr.kenan

Mesaj gönderen dr.kenan » Cum Eyl 07, 2018 11:31 am

teşekkürler

neugnep
VIP
VIP
Mesajlar: 21
Kayıt: Pzt Eyl 04, 2017 2:33 am
Reputation: 0

Mesaj gönderen neugnep » Cum Eyl 07, 2018 11:42 am

Teşekkür eline sağlık

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Farmakoloji Döküman” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir