2014 çıkmış sorular

Moderatör: karacellat58

Cevapla
mervetlc
Kayıtlı Üye
Kayıtlı Üye
Mesajlar: 4
Kayıt: Sal Eki 31, 2017 8:56 pm
Reputation: 0

2014 çıkmış sorular

Mesaj gönderen mervetlc » Sal May 22, 2018 9:54 pm

ANATOMİ

1. Nükleii traktus solitarii hangi kranial sinirlerle ilişkilidir?
I) Nervus trigeminus
II) Nervus facialis
III) Nervus glossofaringeus
IV) Nervus vagus

A) II- III- IV
B) I - II
C) III - II
D) IV – III - I
E) I – II - III

Doğru Cevap: A

2. Yutma ve öğürme reflekslerini baskılamak için öncelikle hangi sinir anestezi altına alınmalıdır?
A) Maksiller
B) Mandibular
C) Glossofaringeus
D) Hypoglossus
E) Nazopalatinus
Doğru Cevap: C


3. Os frontale aşağıdaki hangi kemikle eklem yapmaz?
A) Lakrimal
B) Temporal
C) Zigomatik
D) Nazal
E) Maksiller
Doğru Cevap: B

4. Aşağıdaki kaslardan hangisi Hyoid kemiğe tutunur?
A) Digastirik
B) Medial ptrygoid
C) Lateral ptrygoid
D) Temporal
E) Masseter
Doğru Cevap: A
5. Fissura orbitalis superiordan aşağıdaki sinirlerden hangisi geçmez?
A) Okulomotorius
B) Abdusens
C) Trochlearis
D) Ophtalmicus
E) Maksiller
Doğru Cevap: E

6. Fossa ptrygopalatinayı burun boşluğuna bağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Foramen sphenopalatina
B) Foramen rotundum
C) Fissura orbitalis inferior
D) Canalis palatinus
E) Foramen ovale
Doğru Cevap: A

FİZYOLOJİ-HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
7. Aşağıdaki hücrelerden hangisi bağ dokusundaki lif ve proteinlerin salgılama işlemi yapar?
A) Fibroblast
B) Plazma hücresi
C) Mast hücresi
D) Monosit
E) Adiposit
Doğru Cevap A

8. Aşağıdaki hücrelerden hangisi derinin epidermisinde bulunup mekanoreseptör görevi yapar?
A) Fibroblast
B) Langerhans hücreleri
C) Melenosit
D) Keratinosit
E) Merkel hücreleri

Doğru Cevap E (Lütfen Doğru Cevabın Altını Çiziniz) İTİRAZ EDİLECEK!!!!9. Hiyalin kıkırdakta aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Kılcal kan damarları
B) Tip2 kollegen
C) Kondronektin
D) Kondroitin sülfat
E) Hyalüronik asit

Doğru Cevap A

10. Aşağıdakilerden hangisi pozitif feedback mekanizmasına örnektir?
A) Vücut sıcaklığı düştüğü zaman vücudun titremesi
B) Uykunun REM döneminde vücut sıcaklığının artması
C) Kan basıncı düştüğü zaman kalp hızının artması
D) Doğum sırasında oksitosin hormonunun salgılanıp uterusun kasılması
E) Egzersiz sırasında solunum hızının artması

Doğru Cevap D


11. Aşağıdakilerden hangisi monosnaptik bir iletim vardır?
A) Gerim refleksi
B) Golgi tendon refleksi
C) Çapraz ekstensör refleksi
D) Kitle refleksi
E) Geri çekme refleksi
Doğru Cevap A

12. Aksiyon potansiyelinin saltotorik iletim şeklinde olmayan sinir lifi aşağıdakilerden hangisidir?
A) A-delta
B) A-beta
C) A-gama
D) A-alfa
E) C
Doğru cevap E13. Aşağıdaki lökositlerden hangisinde granüllerinde kristaloid bulunur?
A) Eozinofil
B) Bazofil
C) Monosit
D) Lenfosit
E) Notrofil

Doğru cevap A

14. Myastenia graviste aşağıdaki moleküllerden hangisinin reseptörüne karşı otoantikor gelişmiştir?
A) Asetilkolin
B) Serotonin
C) Norepinefrin
D) Vazopresin
E) Anjiotensin
Doğru cevap A

15. Aşağıdakilerden hangisi fibrinolitik aktivitenin başlamasını sağlar?
A) Von Willebrand faktör
B) Hegeman faktör
C) Doku plazminojen aktivatörü
D) Kumadin
E) Heparin

Doğru cevap C

16. Aşağıdaki iyonlardan hangisinin hücre dışı, hücre içi konsantrasyon oranı daha fazladır?
A) Na
B) Cl
C) Ca
D) K
E) Mg
Doğru cevap C


BİYOKİMYA
17.
I. Glukoz
II.Maltoz
III.Galaktoz
IV.Sükroz
Yukarıdakilerden hangisi indirgeyici şekerdir?
A) I
B) I - IV
C) I – II - IV
D) II – III - IV
E) I – II - III
Doğru Cevap E


18. Aşağıdaki hormonlardan hangisi etkisini nükleer reseptörler üzerinden gösterir?
A) Tiroid hormonu
B) İnsülin
C) Glukagon
D) ACTH
E) Epinefrin
Doğru Cevap A
19. Aşağıdakilerden hangisi açil grubu taşıyıcısı olarak görev yapar?
A) Koenzim A
B) Biotin
C) Piridoksal fosfat
D) Tetrahidrofolat
E) Tiamin pirofosfat
Doğru Cevap A
20. Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisinin okside formu makrofajların çöpçü reseptörleri tarafından tutulur?
A) Düşük densiteli lipoproteinler
B) Çok düşük densiteli lipoproteinler
C) Yüksek densiteli lipoproteinler
D) Ara densiteli lipoproteinler
E) Şilomikronlar
Doğru Cevap A21. Üre döngüsü sırasında oluşan ürenin amino grubu aşağıdaki moleküllerden hangisinden gelmektedir?
A) Ornitin – Arjinin
B) Ornitin – Sitrülin
C) Ornitin – Aspartik Asit
D) Aspartik Asit – Amonyak
E) Arjinin – Formik Asit
Doğru Cevap D

22.
I. Fosfofruktokinaz I
II. Piruvat kinaz
III. Aldolaz
Yukarıdakilerden hangilerin glikolitik yolun düzenleyici enzimleridir?
A) I
B) II
C) III
D) I – II
E) II – III
Doğru cevap D

MİKROBİYOLOJİ
23. Aşağıdaki biosidal ajanlardan hangisi sporasidal etkilidir?
A) Triklozan
B) İzopropil alkol
C) Kuarterner amonyum bileşikleri
D) Gluteraldehit
E) Fenol bileşikleri

Doğru Cevap D


24. Mantar izolasyonu için aşağıdaki besiyerlerinden hangisi kullanılmalıdır?
A) Çikolata agar
B) MacConkey agar
C) Lewenstein-Jensen besiyeri
D) Thayer-Martin besiyeri
E) Dextroz agar

Doğru Cevap E


25. Aşağıdaki viral hastalıklardan hangisi solunum yoluyla bulaşmaz?
A) Kızamık
B) Kızamıkçık
C) Kabakulak
D) Suçiçeği
E) Çocuk felci

Doğru Cevap E26. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi ağzın normal florasında bulunmaz?
A) Streptococcus mutans
B) Staphylococcus aureus
C) Neisseria sicca
D) Eikonella corrodens
E) Candida albicans

Doğru Cevap B


27. Arı sokan bir çocukta meydana gelen solunum sıkıntısı ve bilinç kaybından sorumlu mediatör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ig G
B) Ig E
C) Ig M
D) Duyarlı T lenfosit
E) Kompleman

Doğru Cevap B28. Aşağıdaki protozoolardan hangisi patojendir?
A) Entamoeba histolytica
B) Iodamoeba bütschlii
C) Endolimax nana
D) Trichomonas hominis
E) Enteromonas hominis

Doğru cevap APATOLOJİ
29. Aşağıdaki çene kistleri içinde nüks etme olasılığı en fazla olan hangisidir?
A) Lateral periodontal kist
B) Dentigeröz kist
C) Nazolabial kist
D) Radiküler kist
E) Glandüler odontojenik kist
Doğru Cevap E

30. Aşağıdaki dil lezyonlarının hangisinde EBV etyolojik ajan olarak izlenir?
A) Orta hattın romboid glossiti
B) Coğrafik dil
C) Kıllı dil
D) Skrotal dil
E) Kıllı lökoplaki
Doğru Cevap E

31. Yüzeyinde CD4 reseptörü bulunduran hücre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğal öldürücü lenfosit
B) Sitotoksik T lenfosit
C) Yardımcı T lenfosit
D) B lenfosit
E) Makrofaj
Doğru Cevap C

32. Araşidonik asit metabolizmasında, asetilsalisilik asit aşağıdakilerden hangisini inhibe ederek inflamasyonu azaltır?
A) 5-lipooksijenaz
B) Fosfolipaz A2
C) Lökotrien A4
D) Lökotrien C4
E) Siklooksijenaz

Doğru Cevap E


FARMAKOLOJİ

33. Adrenalin içeren lokal anestezik ilacın neden olduğu aşırı vozakonstrüksiyonu gidermek için aşağıdaki ilaçlardan hangisi lokal olarak uygulanabilir?
A) Atenolol
B) İzoproterenol
C) Fentolamin
D) Terbutalin
E) Propranolol
Doğru Cevap C

34. Bronşiyal astım tedavisinde kullanılan kortikosteroidlerin etki mekanizması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Beta 2 adrenerjik reseptörleri uyararak bronkodilatasyon yaparlar
B) Sitokinlerin ve kemotinlerin sentezini yapan enzimlerin gen ekspresyonunu azaltırlar
C) Beta adrenerjik reseptörlerin adrenerjik uyarılara duyarlılığını arttırırlar
D) Mukoza ödemini azaltırlar
E) Hedef hücre genomunda değişiklik yapmaksızın trans – represyon (trans baskılama) yaparlar
Doğru Cevap A

35. Aşağıdakilerden hangisi aminglikozidlerin istenmeyen etkilerinden değildir?
A) Hepatotoksisite
B) Nefrotoksisite
C) Nöromüsküler blokaj
D) Alerjik reaksiyon
E) Ototoksisite
Doğru Cevap A

36. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi kalıcı işitme kaybı ve denge bozukluğuna neden olabilir?
A) Lorakarbef
B) Klindamisin
C) Gentamisin
D) Sefozolin
E) Tetrasiklin
Doğru Cevap C
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
37. Aşağıdakilerden hangisi mikrovillus sitoiskeletinin yapısına katılan ana elemandır?
A) Ara fileman
B) Aktin
C) Mikrotübül
D) İntegrin
E) Elastin
Doğru Cevap B

38. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik membranların füzyonunda etkili olan protein değildir?
A) SNARE
B) NSF proteini
C) NLS
D) GTP
E) Rab
Doğru Cevap B veya C (Lütfen Doğru Cevabın Altını Çiziniz)

39. Aşağıdakilerden hangisi bir kromozondaki kardeş kromatitleri fiziksel olarak bir arada tutan yapıdır?
A) Histon
B) Telomer
C) Solenoid
D) Sentromer
E) Nükleozom
Doğru Cevap D


40. Aşağıdakilerden hangisi DNA replikasyonu sırasında açılan kısmın önündeki süper sarmalın tekrar kapanmasını önleyen yapıdır?
A) DNA polimeraz
B) Topoizomeraz
C) Helikaz
D) Ligaz
E) Primaz
Doğru Cevap B


RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

41. Erişkinlerde uyarılmamış tükürük hızı miktarı?
A) 0,1-0,2 ml/dk
B) 0,3-0,5 ml/dk
C) 0,6-0,7 ml/dk
D) 0,8-0,9 ml/dk
E) 1-2 ml/dk
Doğru Cevap B

42. Aşağıdaki ağız kurulu nedenlerinden değildir?
A) Akut Nekrotizan ülseratif gingivitis
B) Başboyun radyoterafi kemoterapi almış olmak
C) Antihistaminik antitepresan ilaç kullanımı
D) Beslenme yetersizliği
E) Skleroderma, sarkoidoz hastalıklarında

Doğru Cevap A
43. Probiyotiklerin çürük önleyici etkisi?
A) PH düşürür
B) Karyojenik baktireler ile yer değiştirir
C) Mineyi güçlendirir
D) Tükürükteki kalsiyum konsantrasyonunu arttırır
E) Bakterilerin hücre duvarını parçalar

Doğru Cevap B
44. Aşağıdakilerden hangisi dişler temizlendikten sonra diş yüzeyine yapışan ilk bakterilerden değildir?
A) Streptococus mutans
B) Streptococus oralis
C) Streptococus sangius
D) Actinomyces naeslundi
E) Laktobasillius
Doğru Cevap E


45.

1) Reaktif dentin
2) Translüsent tabaka
3) Remineralizasyon tabakası
4) Bakteri invanzonyon yıkım tabakası
5) Periferal rod tabakası
İsimlendirilen bölgelerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Doğru Cevap C
46. Direk pulpa kaplaması aşağıdakilerden hangisinde yapılmaz?
A) Spontan arğrısı olmayan diş
B) Restore edilebilecek dişin tamamen mikroorganizmadan temizlenebilmesi
C) Radyagrafide kök uçlarında bir değişiklik olmaması
D) Sıcak soğuk uyaranı geçince hassasiyetin kısa sürede geçmesi
E) Çürükle expoze pulpa
Doğru cevap E
47. Primer ve bonding ajanın aynı şişede olduğu ayrıca asitleme işleminin yapıldığı dentin adeziv sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek aşamalı self etch sistem
B) İki aşamalı self etch sistem
C) İki aşamalı etch and rinse sistem
D) Üç Aşamalı etch and rinse sistem
E) Self etch adeziv sistem
Doğru cevap C


48. Aşağıdaki siman materyallerinden hangisinin içeriğinde orto etoksi benzoik asit bulunur?
A) Çinkofosfat
B) Çinkooksit ojenol
C) Cam iyonomer
D) Polikarboksilat
E) Kalsiyumfosfat
Doğru cevap B
49. Diş macunlarının içerisinde bulunan hassasiyet giderici ajan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Triklosan
B) Stronsiyun klorit
C) Sodyum lauril sülfat
D) Kalsiyum karbonat
E) Hidrojen selüloz
Doğru cevap B
50. Sınıf IV kavitede dayanıklılık açısından aşağıdaki kompozit türlerinden hangisi kullanılmaz?
A) Hibrit
B) Mikrofil
C) Mikrohibrit
D) Nonafil
E) Nonahibrit

Doğru cevap B

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ


51) Anterior rehberlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Alt ön dişlerin kesici kenarlarının maksimum kapanıştan başa baş diş teması oluncaya kadar izlediği yol protruziv kesici yoludur.
B) Anterior dişler arasındaki yatay örtüm arttıkça tüberkül yükseklikleri kısalır.
C) Sağlıklı dentisyonda sagital düzlemde kondil yolu eğimi anterior rehberlikten 5-10daha diktir.
D) Anterior rehberlik arttıkça posterior tüberküller yükselir.
E) Alt çenenin öne hareketi sırasında alt keserlerin kesici kenarları üst keserlerin lingual fossalarında öne ve aşağı doğru hareket eder.
Doğru Cevap: C

52) Kennedy sınıf III dişsizliklerin hareketli bölümlü protezlerle restorasyonunda planlamada göz ardı edilebilecek yapısal unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ana bağlayıcı
B) Minör bağlayıcı
C) Tırnaklar
D) Direk tutucular
E) İndirek tutucu
Doğru Cevap: E
53) Molar dişlerin meziodistal boyutunun yarısından daha uzun olan uzatılmış okluzal tırnaklar hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Minimum 1 mm kalınlıkta olmalıdır.
B) Kennedy Sınıf II modifikasyon 1 ve Kennedy sınıf III dişsizliklerde kullanılabilir.
C) Tırnak yuvası hazırlanırken dişin distal yüzeyine 1-2 mm rehber düzlem açılır.
D) Aşırı eğilmiş dişlerde onley şeklinde hazırlanabilir.
E) Tırnak preparasyonu kenarları yuvarlatılmış ve andırkatsız olmalıdır.

Doğru Cevap: A

54) Aşağıdakilerden hangisi mikrosızıntı ile ilişkilendirilemez?

A) Diş ve restorasyon arasındaki aralıktan ağız sıvıları ve mikrobiyal plağın geçmesidir.
B) Postoperatif hassasiyet
C) Tekrarlayan çürükler
D) Restorasyon marjinlerinde renklenme
E) Amalgam restorasyonlarda rezin bağlı kompozit restorasyonlardan daha çok görülmesi

Doğru Cevap: E
55) Mandibuler kanin ve mandibuler birinci premolar dişlerin eksikliği durumunda yapılacak diş destekli sabit bölümlü protezde destek olarak alınması gereken dişler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) lateral ve ikinci premolar
B) santral, lateral ve ikinci premolar
C) santral, lateral, ikinci premolar ve birinci molar
D) her iki santral, lateral ve ikinci premolar
E) her iki santral, lateral, ikinci premolar ve birinci molar

Doğru Cevap: B
56) Aşağıdakilerden hangisi sabit bölümlü protezde dayanak diş seçim kriteleri için doğru değildir?

A) Dişlerin çevresindeki dokular sağlıklı ve inflamasyonsuz olmalıdır
B) Tek köklü dişlerde konik kökler, kök ucu eğimli köklere tercih edilir.
C) Çok köklü dişlerde köklerin ayrık olması tercih edilir.
D) İdeal kuron/kök oranı 2/3’tür.
E) Tek köklü dişlerde kök formu dairesel olanlara göre bukkolingual boyutu büyük olanlar tercih edilir.

Doğru Cevap: B
57) I) Agar (Geri dönüşümlü hidrokolloid)
II) Kondenzasyon polimerizasyonlu silikon
III) Aljinat (Geri dönüşümsüz hidrokolloid)

Yukarıdaki ölçü maddelerinden hangisi veya hangileri hidrofilik karakterdedir?
A) II
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I,II ve III

Doğru Cevap: D

58) Aşağıdakilerden hangisi metal kaidelerin avantajlarından biri değildir?

A) Dokulara net uyumu
B) Yüksek ısı iletkenliği
C) Hafif olması
D) Kolay temizlenmesi
E) Yapay dişlerin bağlanmasında üstünlük

Doğru Cevap: E
59) Aşağıdakilerden hangisi resiprokal (karşılayıcı) kroşe kolunun özelliklerinden biri değildir?

A) Protezin horizontal stabilitesine katkı sağlar
B) Tutucu kroşe kolunun uyguladığı kuvvete karşılayıcılık yapar.
C) İndirek tutuculuğa katkı sağlar
D) Protez yerine yerleştiğinde pasiftir
E) Protez yerinden çıkarılmaya çalışıldığında tutuculuk sağlar


Doğru Cevap: E60) Aşağıdaki resimde mandibulanın sagital düzlemdeki fonksiyonel hareketleri ve sınır hareketleri gösterilmektedir.


2 numara ile gösterilen kısım hareketin hangi komponentine karşılık gelir?

A) Tipik fonksiyonel hareketler
B) Anterior açılış sınır hareketi
C) Posterior açılış sınır hareketi
D) Superior temas sınır hareketi
E) Sağ lateral superior sınır hareketi

Doğru Cevap: B
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

61. Çene kemikleri yoğunluklarına göre sınıflandırıldığında D4 yoğunluğuna sahip kemik çoğunlukla aşağıdaki bölgelerden hangisinde bulunur?
A) Mandibula posterior
B) Maksilla posterior
C) Maksilla anterior
D) Mandibula anterior
E) Mandibula ramus
Doğru Cevap B
62. Maksiller dişlerde diastema, baş ağrısı, duyma, görme problemleri olan; kullandığı protezin artık ağzına uymadığını söyleyen 60 yaşında hastada serum fosfat ve kalsiyum düzeyi normal; alkalen fosfataz düzeyi belirgin olarak artmıştır.
Hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akromegali
B) Cherubizim
C) Paget hastalığı
D) Hiperparatiroidizm
E) Osteopetrozis
Doğru Cevap C63. Aşağıdakilerden hangisi ağız içinde topikal kullanım için uygun olan amid grubu lokal anesteziktir?
A) Lidokain
B) Artikain
C) Prilokain
D) Mepivakain
E) Tetrakain
Doğru Cevap A
64. Pernisiyoz aneminin etyolojisinde aşağıdaki durumlardan hangisi rol oynar?
A) Demir eksikliği
B) B12 vitamin eksikliği
C) Folik asit eksikilği
D) Kronik karaciğer yetmezliği
E) Talasemi
Doğru Cevap B
65. Maksillar torusla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Premalign lezyonlardır.
B) Altındaki sağlam kemikle beraber çıkarılmalıdır.
C) Tam protez altında kalan büyük torusların çıkartılması gerekli değildir.
D) Oluşum nedeni tam olarak bilinmemektedir.
E) Mutlaka cerrahi olarak tedavi edilmelidir.
Doğru Cevap D

66. Sütür prensipleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sütür iğnesi dokuya dik olarak girmeli ve dokudan kendi eğimi ile geçmelidir.
B) Sütür iğnesi hareketli dokudan sabit olana doğru geçmelidir.
C) Yara dudakları farklı kalınlıkta ise sütür iğnesi ince olandan kalın olana doğru geçmelidir.
D) Sütür düğümü tam kesi hattının üstünde konumlandırılmalıdır.
E) Sütür iğnesi insizyon kenarının her iki tarafından eşit derinlikte ve genişlikte geçmelidir.
Doğru cevap D
67. Aşağıdakilerden hangisi Eagle sendromu teşhisinde kullanıllabilecek yöntemlerden biri değildir?
A) Panoromik radyografide uzamış styloid proses
B) Kafanın yana hareketi sırasında ağrı
C) Solunum güçlüğü
D) Tonsilektomi hikayesi
E) Yutkunma sırasında servikofaringeal ağrı
Doğru cevap C
68. Komplet dudak damak yarığı olan bir hastanın cerrahisinde aşağıdaki operasyonlardan hangisi ilk olarak yapılır?
A) Yumuşak damak cerrrahisi
B) Sert damak cerrahisi
C) Faringeal flep cerrahisi
D) Alveoler yarığın rekonstrüksiyonu
E) Dudak yarığının kapatılması
Doğru cevap E
69. Obstrüktif uyku abnesi sendromu olan bir hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması hastalığın seyrini olumsuz etkiler?
A) Maksiller genişletme
B) Gap artroplastisi
C) Mandibular ilerletme
D) Maksiller ilerletme
E) Mandibuler setback
Doğru cevap E
70. Aşağıdaki sistemik hastalıklardan hangisi rekürrent aftöz stomatitis etyolojisinde rol oynamaz?
A) Behçet Hastalığı
B) Pemfigus vegetans
C) Reaktif artrit
D) MAGIC sendromu
E) Siklik nötropeni
Doğru cevap B
ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ

71. Aşağıdakilerden hangisi tomografik hareketlerden biri değildir?
A) Lineer
B) Trispiral
C) Eliptik
D) Koherent
E) Hiposiklik

Doğru Cevap: D

72. Ağız tabanında, boğazda ve dil kökünde ağrısı olan hastanın, kulak bölgesinde, öksürme ve yutkunma sırasında şiddetli ağrıya sebep olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) TME artriti
B) Trigeminal nevralji
C) Migren nevraljisi
D) Post herpetik nevralji
E) Glossofarengeal nevralji

Doğru Cevap: E


73. Aşağıdakilerden hangisi doğal radyasyon kaynağı değildir?

A) Toryum
B) Stronsiyum
C) Potasyum
D) Radon
E) Uranyum


Doğru Cevap: C

74. Osteomyelit aşağıdakilerden hangisi ile ayırıcı tanısı yapılmaz?

A) Keratokist
B) Osteosarkom
C) Skuamöz hücreli karsinom
D) Eozinofilik granülom
E) Fibröz displazi75) X ışınının dokudan geçerken absorbsiyon ve saçılma ile yoğunluğunun azalması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Compton
B) Atenuasyon
C) Skatter
D) Fotoelektrik
E) Filtrasyon


Doğru Cevap: B

X ışınının yoğunluğunun azalmasına atenuasyon denir. Compton ve fotoelektrik fotonların madde ile etkileşimi sonucu açığa çıkar. Skatter saçılmadır. Filtrasyon ise röntgen tüpünün içindedir ve doğal-yapay olarak 2’ ye ayrılır.

76) Screen filmlerin hızı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çift emülsiyon
B) Fosfor kristallerinin büyüklüğü
C) Forfor tabakasının kalınlığı
D) Absorban maddelerin olması
E) Yansıtıcı tabakanın olması

Doğru Cevap: A

77) 17 yaşında kadın hasta. Posterior bölgede 4 cm büyüklüğünde iyi sınırlı multiloküler .l gösteren lezyona sahip. Palpasyonda hafif ağrılı, dişlerde lamina duralarda kayıp, dişlerde yer değiştirme ve rezorbsiyonlar mecut. Kortikal ekspansiyon mevcut. Bu lezyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dentigeröz kist
B) Anevrizmal kemik kisti
C) Travmatik kemik kisti
D) Adenomatoid odontojenik tümör (AOT)
E) Ameloblastoma

Doğru cevap: E

78. Aşağıdakilerden hangisi multipl miyelom için yanlış bilgidir?
A) Hastada kilo kaybı, ateş, kemik ağrısı olabilir.
B) Radyografide “zımba deliği” tarzında kemik lezyonları izlenir.
C) Sıklıkla T lenfositlerin malign transformasyonu sonucu gelişir.
D) Amiloidoz ve hiperkalsemi görülür.
E) İdrarda Bence-Jones proteini saptanır.
Doğru Cevap C

79. Aşağıdakilerden hangisi oral beyaz lezyonların ayırıcı tanısında yer almaz?
A) Löködem
B) Fordyce spotları
C) Darier hastalığı
D) Friksiyon keratozu
E) Albright sendromu
Doğru Cevap E
80. Yutkunma güçlüğü olan kadın hastada, glossit ve angular şelitis izlenmektedir. Demir eksikliği anemisi de saptanan hastada, aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmelidir?
A) Peutz-Jegher sendromu
B) Plummer-Vinson sendromu
C) Pemfigus vulgaris
D) Reiter sendromu
E) Raynaud sendromu
Doğru Cevap B


PERİODONTOLOJİ
81. Aşağıdakilerden hangisi yapışık diş eti genişliğinin en geniş olduğu bölgedir?
A) Mandibülör premolar
B) maksiller premolar
C) Maksiller kesiciler
D) Premolar bölgesi
E) Üst kanin bölgesi
Doğru Cevap C
82. Diştaşı oluşumunda en aktif rol oynayan mineraller aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalsiyum ve fosfor
B) Kalsiyum ve Potasyum
C) Sodyum ve flor
D) Sodyum ve Potasyum
E) Magnezyum ve Sodyum
Doğru Cevap A
83. Aşağıdakilerden hangisi periodontal ligament fibril demetlerinden biri değildir?
A) oblik
B) alveoler kret
C) apikal
D) transseptal
E) horizontal

Doğru Cevap


84. Aşağıdakilerden hangisi oral liken planus klinik formlarından değildir?
A) keratotik
B) eroziv
C) ülseratif
D) büllöz
E) skatrisiyel
Doğru Cevap E
85. İmplant çevresinde yumuşak doku ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Fibriller implant yüzeyine paralel seyreder
B) Periimplant biyolojik genişliği 5 mm’den fazladır
C) Doğal dişteki gibi periodontal aralığı vardır.
D) Sulcus epiteli implant yüzeyine desmozomlarla tutunur.
E) Perimplant oluğu biyolojik aralığı içerir.
Doğru Cevap A86. Aşağıdakilerden hangisi alan spesifik kuretlerden değildir?
A) Universal küret
B) After five
C) Mini shank küret
D) Mine five küret
E) Gracey küret
Doğru cevap A
87. Aşağıdakilerden hangisi epilepsi tedavisinde dişeti büyümesine neden olan ilaçdır?
A) Fenitoin
B) siklosporin
C) verapamil
D) nifedipine
E) Diltiazem
Doğru cevap A
88. Aşağıdakilerden hangisi Alloplastik greftlerdendir?
A) hidroksiapatit
B) Ekstraoral otogreft
C) DKKA
D) mercan
E) Xenogreft
Doğru cevap A
89. Klorheksidine yan etkilerinden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) supra gingival diştaşı artışı
B) parotiste şişme
C) dişlerde lekelenme
D) mukozada deskuamasyon
E) Candida albicans enfeksiyonu artışı
Doğru cevap

90. Periodontal hastalıklarda osteoklast aktivasyonunda etkin olan alveoler kemik yıkımını inhibe eden mediatör aşağıdakilerden hangisidir?
A) osteoprotegerin
B) Tümör nekrozis faktör alfa
C) Matrix matella proteinaz
D) İnterlökin 11
E) İnterlökin 17
Doğru cevap A


ORTODONTİ
91. Aşağıdakilerden hangisi diş hareketi ve periodontal dokuları etkileyen faktörlerden değildir?
A) Vitamin D metobolitleri
B) Prostoglandiler
C) Vitamin E
D) Paratormon
E) Sitokinler

Doğru Cevap C

92. Onsekiz yaşındaki hastanın alt sağ birinci premolarındaki 90◦ rotasyon sabit tedavi ile düzeltilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi rotasyon için alınacak önlemlerden birisi değildir?
A) Apisektomi
B) Sirkumferansiyal supracrestal fiberotomi
C) Sabit lingual retainer
D) Aşırı düzeltim (Overcorrection)
E) Papilla split tekniği

Doğru Cevap A

93. Aşağıdakilerden hangisi dişlerin sürmesini geciktiren sistemik faktörlerden birisi değildir?
A) Turner sendromu
B) Cleidocranial dizostos
C) Down sendromu
D) Dudak damak yarığı
E) Crouzon
Doğru Cevap D
94. Aşağıdakilerden hangisi ideal gülümsemede bulunan özelliklerden birisi değildir?
A) Maksiler keserlerin kronlarının en az ¾ ‘ün görünmesi
B) Maksiler diş etinin uygun miktarda görünmesi
C) Geniş bukkal koridorlar
D) Gülümsemenin simetrik olması
E) Maksiler keserler ile alt dudak arasında uyumlu bir kurvatür olması
Doğru Cevap C


95. Horizontal referans düzlemleri inceleyen ve vertikal ile horizontal oranlar arasındaki ilişkiyi ön plana çıkaran sefalometrik analiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Steiner
B) Ricketts
C) McNamara
D) Tweed
E) Sassouni

Doğru Cevap E

96.
• Orofasiyal bölgeyi etkileyen bir anomalidir
• Mandibuler kondil ve ramusun tek taraflı apilazik yada hipopilazik olması ile birlikte iskeletsel fasiyal asimetri görülür
• Kulak ve orbitada palpebral fisürler gibi yumuşak doku deformiteleri görülür
Yukarıda anlatılan durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Apert
B) Crouzon
C) Pierre robin
D) Kleido kranial displazi
E) Hemifasiyal mikrosomi
Doğru Cevap E
97. Dikey braket slotuna ve özel alaşımdan tellere sahip olan, hafif diferansiyal kuvvetlerin kullanıldığı sabit ortodontik tedavi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edge wise
B) Straight wire
C) Begg
D) Alexander
E) MBT

Doğru Cevap C
98. Aşağıdakilerden hangisi erken karma dentisyonundaki çocuk hastada görüldüğünde ortodontik tedavi endikasyonudur?
A) Maksiler keserler arasında diastema
B) Orta hat sapmasıyla beraber tek taraflı posterior çapraz kapanış
C) Ön tarafta açık kapanış
D) Mandibular daimi alt santral dişin süt keserin lingualinde sürmesi
E) Posteriorda baş başa molar ilişkisi
Doğru Cevap B99. Aşağıdakilerden hangisi, sınıf II maloklüzyonların fonksiyonel apareyler ile düzeltiminde avantaj oluşturmaz?
A) Üst keserlerin labiale eğimli olması
B) Artmış overjet
C) Aktif büyüme ve gelişim
D) Alt keserlerin linguale eğimli olması
E) Artmış alt yüz yüksekliği
Doğru Cevap E
100. Yirmi yaşında palatinalde gömülü sürdürülebilecek durumdaki kanin dişine sahip hastanın tedavi planlaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ana ark teli olarak rijit teller yerine daha esnek tellerin seçilmelidir
B) Hastaya tedaviden önce, normalden daha uzun bir tedavi süreci olduğunun anlatılıdır
C) Teşhis için üç boyutlu tomografiden faydalanılır
D) Maksiler arkta kanin için yeterli yer yoksa sürdürülmeden önce yer açılmalıdır
E) Cerrahisinde açık yada kapalı teknik tercih edilebilir
Doğru Cevap A
ENDODONTİ

101. Aşağıdakilerden hangisi dentinin organik matriksinde en fazla bulunur?
A) Tip I
B) Tip II
C) Tip III
D) Tip IV
E) Tip V
Doğru Cevap A
102. Aşağıda verilen solüsyonlardan hangisi birlikte kullanıldığında toksik özellik gösteren parakloroanilin çökeltisini oluşturur?
A) Sodyum hipoklorit ve klorheksidin
B) Klorheksidin ve etilen diamin tetra asetik asit
C) Sodyum hipoklorit ve etilen diamin tetra asetik asit
D) Sitrik asit ve hidrojen peroksit
E) Etilen diamin tetra asetik asit ve hidrojen peroksit
Doğru Cevap A
103. Klorheksidin ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Smear tabakasını etkili şekilde kaldırır
B) Düşük konsantrasyonda bakteriostatik yüksek konsantrasyonda bakterisid etki gösterir
C) Mikrooorganizmaların hücre duvarına etki ederek zar geçirgenliğini arttırır ve antibakteriyel etki sağlar
D) Dental dokular ve oral mukoza tarafından absorbe edilerek uzun süre etki gösterir
E) Gram(+) ve gram (-) mikoorganizmalara etkilidir
Doğru Cevap A


104. Aşağıdakilerden hangisi giriş kavitesi açılması sırasında kanal girişlerinin lokalizasyonunu kolaylaştırmak için kullanılan yöntemlerden değildir?
A) Pulpa odasındaki renk değişikliklerinin izlenmesi
B) Sondlarla pulpa odası tabanının incelenmesi
C) Operasyon mikroskobu ve büyütmelerinin kullanılması
D) Kavitenin metilen mavisi gibi boyalarla boyanması
E) Giriş kavitesinin dar açılması
Doğru Cevap E
105. Aşağıdakilerden hangisi intrensik (içsel) renklenme nedenlerinden değildir?
A) Kalsifik metamorfoz
B) Kromojen mikroorganizmalar
C) Tetrasiklin eklenmesi
D) Eritroblastosis fetalis
E) İnrapulpal hemoraji
Doğru Cevap B

106. Aşağıdakilerden hangisi pulpanın vitalitesini belirlemede kullanılan termal testlerden biri değildir?
A) Dikloro diflorometan
B) Etil klorid
C) Tetra floroetan
D) Karbondioksit karı
E) Üretan dimetakrilat
Doğru cevap E
107. Aşağıdakilerden hangisi akut apikal apse bulgularından değildir?
A) Fistülizasyon ve zaman zaman pü akışı
B) Spontan ağrı
C) Şişlik
D) Dişte basınç duyarlılığı
E) Apikal değişikliğin radyografta izlenememesi
Doğru cevap A
108. Aşağıdakilerden hangisi pulpanın tabakalarından değildir?
A) Odontoblast tabakası
B) Pulp proper
C) Hücreden zengin tabaka
D) Retiküler tabaka
E) Hücreden fakir tabaka
Doğru cevap D


109. I. Tükrük
II. Serum
III. Su
IV. Süt
Avülsiyon sonrası dişin reimplante edilene kadar saklanmasında en çoktan en aza doğru tercih edilme sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-II-III-IV
B) II-IV-III-I
C) IV-I-III-II
D) IV-I-II-III
E) III-II-I-IV

Doğru cevap D

110. İntakoronal beyazlatma sonrası aşağıdaki rezorbsiyonlardan hangisi görülür?
A) İnternal
B) Apikal
C) Lateral
D) Servikal eksternal
E) Yer değiştirme
Doğru cevap D (Lütfen Doğru Cevabın Altını Çiziniz)


PEDODONTİ

111. Süt dişlenmede alt 2. Molar dişin distal yüzeyinin, üst 2. Molar dişin distal yüzeyinin mesialinde olmasına ne ad verilir?
A) Mesial step
B) Distal step
C) Sınıf 1 malokluzyon
D) Flush terminal düzlem
E) Sınıf 2 maloklüzyon

Doğru Cevap A112. Kalsiyum hidroksitle ilgili hangisi yanlıştır?
A) Üzerine kondugu vital pulpa dokusu üzerinde yüzeyel pulpa nekrozu yaratır
B) Alkalen pH sı nedeniyle bakterilerin eliminasyonunu sağlar
C) Dentin tübüllerindeki sıvıyla hidrolize olmaz
D) Daimi dişte inflamatuar rezorbsiyonların tedavisinde kullanılır
E) Odontblast hücrelerinin diferensiasyonunu sağlar
Doğru Cevap C
113. Dişhekimliğinde hangi yolla sedasyon uygulanmaz?
A) Spinal
B) Submukozal
C) Oral
D) İntramuskular
E) İnhalasyon
Doğru Cevap A
114. Anomali- neden eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır?
I. Amelogenezis imperfekta- OR, OD, X e bağlı genetik geçiş
II. Molar keser hipomineralizasyonu- çevresel nedenler, kronik enfeksiyonlar
III. Dentin displazisi- dental travma
IV. Mine hipoplazisi- çölyak hastalığı

A) Yalnız 3
B) 1 ve 3
C) 3 ve 4
D) 1,3,4
E) 2,3,4
Doğru Cevap A
115. Dental anksiyete ve kooperasyonla ilgili hangisi yanlıştır ?

A) Ağrı ve ağrılı tedaviler kooperasyon gelişiminde etkilidir
B) Çocuğun yasının dental anksiyete üzerine etkisi yoktur
C) Ailedeki anksiyete öyküsü çocukta anksiyete gelişiminde etkilidir
D) Anksiyete cocuğa bağlı nedenlerden olabileceği gibi dış faktörlere de bağlı olabilir
E) Hiperaktivitesi olan ve dikkat eksikliği olan hastalarda anksiyete gelişme olasılığı daha yüksektir
Doğru Cevap B (Lütfen Doğru Cevabın Altını Çiziniz)
116. Ferrik sülfatla ilgili hangisi yanlıştır?

A) Süt dişi pulpotomi tedavisinde kullanılır
B) Radyolojik ve klinik olarak başarısı formokrezole benzer
C) Dokuda fiksasyon yaratır
D) Hemostatik bir ajandır
E) Formokrezolden daha az toksik olduğu bilinmektedir
Doğru cevap C


117. Maksiller süt 2. Molar dişinde 3 yüzlü çürük olan 7 yasındaki cocuk hastada hangi materyal uygulanmalıdır?
A) Kompomer
B) Kompozit
C) Paslanmaz Çelik Kron
D) Cam iyonomer siman
E) Amalgam
Doğru cevap C
118.
I. Baslangıç
II. Morfodiferensiasyon
III. Apozisyon
IV. Histodiferensiasyon
V. Proliferasyon
Diş oluşumu safhaları hangi sırayla gerçekleşir?

A) I-V-IV-II-III
B) I-V-III-II-IV
C) I-II-III-IV-V
D) I-V-II-IV-III
E) I-III-IV-V-II

Doğru cevap A
119. Bebek hastada dilin ventral yüzeyinde mandibüler dişlerin izleri gözleniyor.
En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebstein incileri
B) Bohn nodülleri
C) Primer herpetik gingivostomatit
D) Riga fede hastalığı
E) Anguler şelitis

Doğru cevap D
120. Çocuk hastada agızda herpetik gingivostomatit gözleniyor. Tedavi için ne önerilir?
A) Eritromisin içerikli pomatlar
B) Sistemik antibiyotik
C) Sistemik asiklovir
D) Alkol içerikli ağız gargarası
E) Steroid içerikli pomatlar
Doğru cevap Clucille
VIP
VIP
Mesajlar: 5
Kayıt: Cmt Nis 22, 2017 10:41 am
Reputation: 6

Mesaj gönderen lucille » Çrş May 23, 2018 11:09 am

2016 ve 2017 de varmı elinizde

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“DUS Dökümanlar” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir