Histoloji ve Embriyoloji

Cevapla
Kullanıcı avatarı
GnTevfikSağlam
VIP
VIP
Mesajlar: 360
Kayıt: Prş Nis 20, 2017 4:52 pm
Reputation: 7

Histoloji ve Embriyoloji

Mesaj gönderen GnTevfikSağlam » Pzt May 01, 2017 5:09 pm

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Kliniklerimiz köşesinin bu haftaki konuğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Demir.


Anabilim dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1975 yılında 15 öğretim üyesini Antalya Tıp Fakültesi bünyesinde ders vermek üzere görevlendirdi. Antalya Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu oluşturulduktan sonra, 1976 yılında aralarında Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü’nün de olduğu 30 temel kürsünün kurulmasına karar verildi. Eğitim, Topçular’daki 12 metrekarelik alanda devam ettirildi. 1991’de ise Topçular’dan kampustaki Dekanlık binasına taşındık.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Anabilim dalımızda 2 profesör, 2 doçent, 4 postdoktorant, 7 bilim uzmanı doktora asistanı, 4 master asistanı, 1 fizikçi, 1 biyolog, 1 teknisyen bulunuyor.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Kürsümüzde 1 sekreter, 1 yardımcı personel ve 1 yarı zamanlı eleman çalışıyor.

Rotasyon uygulamanız nasıl yapılıyor?
Asistan eğitimi tamamen master ve doktora eğitimine bağlı olarak verilmektedir. Asistanlar, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne ait kadrolarda, lisansüstü eğitimlerini tamamlayıncaya kadar istihdam edilmektedir. TUS ile gelen öğrenciler, “araştırmacı akademisyen” olmak istemedikleri, ısrarla klinik bilimleri istedikleri için ayrılıp tekrar TUS’a hazırlık yapıyorlar ya da pratisyen hekim olarak çalışıyorlar. Dolayısıyla rotasyon sistemi bizde yoktur. Ancak, master ve doktora derslerini almak isteyen diğer bilim disiplinlerine ait asistanlar kürsümüzde sömestir hesabıyla eğitim görüyorlar.

Eğitim programınız nedir?
Lisansüstü eğitim master, doktora ve post-doktora olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Bu eğitim süreçleri YÖK çerçeve yönetmeliği ve 2547 sayılı yasada belirtilmiş kurallar ve hükümler gereğince uygulanıyor. Buna ek olarak lisansüstü eğitim görenler, gerektiğinde standart lisans eğitimi programın bir kısmına da devam ettiriliyor. Tıbbi araç-gereç durumunuz nasıl?
Rutin histoloji ve embriyoloji laboratuvarları, immünohistokimya laboratuvarları, embriyo kültürü laboratuvarı, TEM ve SEM laboratuvarları, görüntü analiz mikroskop laboratuvarı, TEM ve SEM mikroskopları, parafin-rotari ve kızaklı-kriyo mikrotomu, ultramikrotom ile zengin bir ecza deposu ve antikor panelimiz bulunmaktadır. Bu alt yapı yurtiçi ve yurtdışı imkanlarla sağlanmıştır.

Bilimsel yayın sayınız nedir? Kongreleri takip edebiliyor musunuz?
Bugüne kadar yayınlanan 340 civarındaki yayınımızın 120 tanesi uluslararası yayın olup değişik dergilerde yayınlanmış makale ve abstraklardır. 2003-2004 öğretim yılında SCI kayıtlı dergilerde yayımlanan toplam makale sayısı 12’dir. Son 5 yılda yayınlanan makale sayısı ise 30-40 arasında değişmektedir.
Üniversite yönetimi yılda iki kez yurtiçi, bir kez de yurtdışı kongre katılımını desteklemektedir.

Anabilim dalınıza yeni giren asistanlar ve uzmanlar döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Üniversite döner sermaye yönetim kurulu kararı ile belli oranlarda asistanlara ek kaynak sağlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası bilimsel proje sayınız nedir?
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı tarafından uluslararası düzeyde gerçekleştirilen çok sayıda projemiz bulunmaktadır. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi (ABD) ile 5, Haartman Enstitüsü (Finlandiya) ile 1, Oslo Üniversitesi (Norveç) ile 2, Cardiff Ünivesitesi (İngiltere) ile 1, Aachen Üniversitesi Tıp Fakültesi (Almanya) ile 3, Graz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Avusturya) ile 1 ortak projemiz bulunuyor. Ulusal destekli ise 8’i multidisipliner olmak üzere bitirilen 15, devam eden 8 projemiz var.

Anabilim dalınızı seçecek asistanlardan beklentileriniz nelerdir?
Bilim insanı olmak isteyen, araştırmacı akademisyen olmak isteyen gençlere sesleniyorum; bize gelin. Makul bir süre sonra kadro ve yurtdışı burs garantisini de vererek bize gelmelerini istiyorum. Yabancı dil problemi olmayan, araştırmacı ruhuna sahip, sentezleyebilen, irdeleyebilen, sorgulayabilen gençler, evrensel üne sahip akademisyen olmak isteyen gençler bize gelsinler. Bizim rakiplerimiz Türkiye sınırlarındaki kurumlar değil. Biz AB ve ABD’deki üniversitelerle yarışıyoruz. Bizim rakibimiz kendimiz.

Teşekkürler.
medimagazin

by DrKonsultanKullanıcı avatarı
GnTevfikSağlam
VIP
VIP
Mesajlar: 360
Kayıt: Prş Nis 20, 2017 4:52 pm
Reputation: 7

Mesaj gönderen GnTevfikSağlam » Pzt May 01, 2017 5:09 pm

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Kliniklerimiz köşesinin bu haftaki konuğu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Nergiz.

Anabilim dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?
Dicle Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 1969 yılında kurulmuştur. 1982 yılına kadar Histoloji Kürsüsü olarak faaliyetlerini sürdürmüş olup, 1982-1992 yılları arasında anatomi ile birlikte Morfoloji Anabilim Dalı adı altında yeniden yapılandırılmıştır. 1993 yılında YÖK kararı ile anatomiden ayrılarak yeniden Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı adı altında faaliyetlerine devam etmiştir.
Anabilim dalının ilk başkanlığı Doç. Dr. Şeref Yazgan tarafından yapılmıştır. Daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Turgut Vardar, Prof. Dr. İbrahim Aykaç ve Doç. Dr. Basri Turgut tarafından bu görev yürütülmüştür.1993 yılından bugüne kadar anabilim dalı başkanlığı tarafımdan yürütülmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuz 2 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent, 2 uzman, 4 doktora öğrencisi ve 1 uzmanlık öğrencisi olmak üzere 13 kişiden oluşmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Yardımcı personel kadromuz 3 laborant, 1 sekreter ve 1 hizmetli olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.

Anabilim dalınıza yeni giren asistanlar ve uzmanlar döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Anabilim dalımıza yeni başlayan asistanlar maaşlarının yüzde 70’i, uzmanlar ise yüzde 100’ü oranında döner sermayeden pay almaktadır.

Rotasyon uygulamanız nasıl yapılıyor?
Anabilim dalımıza yeni başlayan asistanlar Histoloji-Embriyoloji Derneği tarafından kabul edilen asistan karnesine sahip olmak için birtakım teorik- pratik uygulamalar ile iç ve dış rotasyonlara tabii tutulmaktadırlar. Bu uygulamalar içerisinde birer ay süre ile biyokimya ve patoloji anabilim dallarında zorunlu iç rotasyon mevcuttur. Bu iç rotasyonlara ilaveten seçmeli olmak üzere tercihen yurtdışında “İleri Araştırma Teknikleri” ya da “Yardımcı Üreme Teknikleri” konularında dış rotasyon yaptırılmaktadır.

Eğitim programınız nedir?
Anabilim dalımız, öğretim sürecinde Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri’nde lisans, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde ise lisansüstü düzeyde histoloji ve embriyoloji dersleri verilmektedir. Anabilim dalı içerisinde ise asistanlara yönelik olmak üzere her hafta seminer ve literatür taraması çalışmaları yapılmaktadır. Buna ilaveten asistanlara yönelik histoloji ve embriyoloji konularında teorik ve pratik dersler ve bunların sınavları yapılmaktadır.

Tıbbi araç-gereç durumunuz nasıl?
Anabilim dalımızda rutin ışık mikroskobu, immünohistokimya ve elektron mikroskobu laboratuarlarında araştırmalar yapılmaktadır. Adı geçen laboratuvarlarda bilimsel araştırmalar için gerekli tüm tıbbi-araç ve gereçlerimiz mevcuttur.

Bilimsel yayın sayınız nedir ve kongreleri takip edebiliyor musunuz?
Anabilim dalımız öğretim elemanlarının gerek yurtiçi ve gerekse de yurtdışı dergilerde yayınlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır. Örneğin son 5 yılda (2000-2005) yayın durumumuza göz attığımızda 30’u yurtiçi, 20’si yurtdışı olmak üzere toplam 50 makale ve 48 tebliğ yayınlanmıştır. Anabilim dalımız öğretim üyeleri her yıl periyodik olarak yapılan histoloji-embriyoloji ve elektron mikroskobu kongrelerine ekip halinde katılmaktadırlar.

Anabilim dalınızı seçecek asistanlardan beklentileriniz nelerdir?
Anabilim dalımızı seçecek asistanlar; yabancı dil sorunu olmayan, bilimsel düşünceyi benimsemiş, teknolojik gelişimleri yakından takip eden kişiler olmalıdır. Ayrıca anabilim dalı içerisinde gerçekleştirilen bilimsel ve sosyal faaliyetlere uyum sağlamalıdırlar.

Teşekkürler.
medimagazin

by DrKonsultan

Kullanıcı avatarı
GnTevfikSağlam
VIP
VIP
Mesajlar: 360
Kayıt: Prş Nis 20, 2017 4:52 pm
Reputation: 7

Mesaj gönderen GnTevfikSağlam » Pzt May 01, 2017 5:09 pm

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Kliniklerimiz sayfasının bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Akbay

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Histoloji-Embriyoloji, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde “Kürsü” olarak 3 Aralık 1945’te kuruldu. Ankara Tıp Fakültesinin kurucu öğretim üyelerinden Uzman Patolog Doktor Kâmile Şevki Mutlu, profesör unvanı ve yetkisiyle kurucu başkan olarak atandı. Kürsü etkinlikleri önce Sıhhiye’deki Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü içinde başladı. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin bugünkü Cebeci-Dikimevi yerleşkesindeki Genel Cerrahi Anabilim Dalının bulunduğu binanın kuzey kanadındaki bölümüne yerleşti. Bugünkü yeri olan Morfoloji Binası’nın zemin katının doğu kanadına binanın açılış tarihi olan 1967’de taşındı. Kürsü olarak kuruluşunun yanı sıra zaman içinde “Enstitü”, “Bölüm” olarak isimlendirildi.. 1981’de yürürlülüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunuyla Morfoloji Anabilim Dalı altında Anatomi Bilim Dalı ve Histoloji-Embriyoloji Bilim Dalı olarak çalışmaya devam etti. 1993 yılında Yüksek Öğretim Kurumunun Yürütme Kurulu kararıyla Morfoloji Anabilim Dalı kaldırılarak Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalları yeniden bağımsızlaştırıldılar. Başkanlık görevlerini, kuruluş tarihi olan 1945’ten 1976 yılına kadar Prof. Dr. Kamile Şevki Mutlu, 1976-1983 yılları arasında Prof. Dr. Aliye Erkoçak ve 1983’ten 2003 yılı sonuna kadar Prof. Dr. Meral Tekelioğlu yerine getirdi. Prof. Tekelioğlu’nun 2003 yılında emekli olmasından sonra bu görevi ben devraldım.

Biriminizde kaç yıldır araştırma görevlisi eğitimi veriliyor?
Açıldığından beri araştırma görevlilerine uzmanlık eğitimi veriliyor. Anabilim Dalımızdan yetişen uzmanlar Atatürk, Osmangazi Süleyman Demirel, Gazi Osman Paşa, Sakarya, Hacettepe, Ufuk üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görevlerine devam etmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
9 öğretim üyesi, 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Her biri ayrı laboratuvarda görevli dört teknik elemanımız vardır.

Eğitim programınız nedir?
Mezuniyet öncesi ve sonrası olmak üzere iki eğitimimiz var. Mezuniyet öncesi eğitim, 2002 yılından bu yana “Probleme Dayalı Öğretim” olarak şekillendirildi. Hem amfi dersleri, hem uygulama dersleri bulunmakta, bunun yanında Modüllere dayanan eğitim devam etmektedir. Her sınıfta ortalama 280-300 kadar öğrencimiz var. Mezuniyet sonrası eğitim, fakültemizin ve uzmanlık derneğimizin hazırladığı karneler kapsamında 4 yıl sürmektedir.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
2002 yılında hazırlandı. Diğer anabilim dallarıyla birlikte, kendi anabilim dalımızla ilgili ‘Temel olarak neleri vermeliyiz’ şeklinde bir çalışma yaptık. Ortak bir program hazırladık.

Biriminizde standart asistan karneleri uygulanıyor mu?
Evet.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Patoloji, Biyokimya rotasyonu yapılıyor. Kadın Doğum Anabilim Dalıyla birlikte eğitim verdiğimiz, Yardımla Üreme Tekniği Merkezi var. 6 aylık eğitimin 3 aylık teorik kısmını biz veriyoruz, uygulamayı da Kadın Doğum Anabilim Dalındaki laboratuvar kısmı veriyor. Buradan eğitim alanlar Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırıyorlar. Sağlık Bakanlığı kurumlarında veya özel merkezlerde (tüp bebek merkezlerinde) yetkili olarak çalışıyorlar. Biz bu eğitimi diğer yüksek eğitim kurumlarından gelen hekimlere verebiliyoruz. Bakanlığın belirli merkezlerinden biriyiz. Sadece tüp bebek eğitiminde verdiğimiz mezun sayısı 30’u bulmuştur.

timde kullandığınız araç-gereçlerle ilgili durumunuz nedir?
Öğrenci eğitimi için mikroskop kullanıyoruz. Mikroskoplarımız yeterli sayıda mevcuttur. Şanslı bir bölüm olduğumuz söylenebilir. Yeni eğitim sistemiyle, projelerimizden sağladığımız gelirlerle eksikliklerimizi tamamladık. Kaynaklarımız, TÜBİTAK, DPT, Üniversitenin Araştırma Fonu (BAP) şeklindedir. Tarihi bir elektron mikroskobumuz var. Kurucu öğretim üyemiz Prof. Dr. Kamile Şevki Mutlu’nun Almanya’da yürüttüğü ileri bilimsel araştırmalar ve ilişkiler sonucunda 1956’da Almanya Cumhurbaşkanı tarafından hibe edilmiş Türkiye’nin ikinci en eski ve müze amacıyla sergilenen geçirimli elektron mikroskobu Anabilim Dalımızda bulunmaktadır. Bugün hala çalışmakta olan TEM, SEM, Konfokal mikroskopları ve hücre kültürü laboratuarında eğitim ve araştırmalarımız yürümektedir.

Son bir yıldaki yurtiçi ve yurtdışı yayın sayılarınız nedir?
Yurt dışı 10 yayın, 13 bildiri vardır. Yurt içi ise 2 yayın, 16 bildiri, 3 kitap çevirisi, 1 adet eğitim CD’si bulunmaktadır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Evet. Bunun için fakültemiz belli miktarlarda katkı sağlıyor.

Son 5 yılda istifa eden asistan var mı? Varsa sayısı ne kadar?
Bazı araştırma görevlileri buraya uyum sağlayamayacağını düşünüyor; yabancı dil sıkıntısı olanlar oluyor veya ailevi nedenlerden dolayı, 3 kişi ayrıldı.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Öğretim üyesi olarak yetişmek istiyorsa, araştırmayı seviyorsa, öğrenmekten korkmuyorsa burada öğretim üyesi olarak yetişebilir. Histoloji-Embriyolojide dışa açılma imkanı çok fazladır. Üçüncü seçenek olarak tüp bebek merkezlerinde çalışabilir veya yetkin olarak böyle bir merkez açabilir.

Teşekkür ederiz.
16/04/2007
medimagazin

by DrKonsultan

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Uzmanlık Alanları” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: thaperimeno ve 2 misafir