Psikiyatri

Cevapla
Kullanıcı avatarı
GnTevfikSağlam
VIP
VIP
Mesajlar: 360
Kayıt: Prş Nis 20, 2017 4:52 pm
Reputation: 7

Psikiyatri

Mesaj gönderen GnTevfikSağlam » Pzt May 01, 2017 4:28 pm

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Uluşahin

* Anabilim dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?
Psikiyatri Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1964 yılında Prof. Dr. Doğan Karan başkanlığında kuruldu. O tarihte yataklı servis bulunmuyordu, Anabilim Dalı faaliyetleri mezuniyet öncesi ve sonrası eğitime yönelikti. Hacettepe Hastanesi bünyesinde psikiyatri yataklı servisi 1969 yılında açıldı. 1977-1983 yılları arasında Gölbaşı Ruh Sağlığı Merkezi, Anabilim Dalı tarafından Psikiyatri Hastanesi olarak kullanıldı. 1983 yılında Gölbaşı Ruh Sağlığı Merkezi'nin kapanmasından sonra Anabilim Dalı hasta bakım ve eğitim faaliyetleri, yeniden genel hastane içinde, yatan ve ayakta hasta birimlerinde sürdürüldü.
Psikiyatri Anabilim Dalı'nda bugüne kadar doksan bir tıp doktoruna, 1978 yılına kadar ruh ve sinir hastalıkları uzmanı, 1978'den sonra ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı unvanı verildi.

* Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuz 3 psikiyatri bir klinik psikoloji profesörü, üç psikiyatri, bir klinik psikoloji doçenti, üç uzman ve 12 asistandan oluşuyor.

* Yardımcı personel durumunuz nedir?
Yardımcı personel olarak 9 hemşire, 1 sosyal hizmet uzmanı, 5 sekreter, 1 uğraşı öğretmeni ve 14 hastabakıcı çalışıyor.

* Yatak sayınız ve doluluk oranı nedir?
Yataklı servisimizde 33 tam gün, 15 gündüz hastasına hizmet veriliyor. Yatakların beşi yoğun bakım yatağı niteliğinde. Servis doluluk oranı ise ortalama olarak yüzde 80.

* Nöbet düzenlemesini nasıl yapıyorsunuz?
Yataklı serviste bir kıdemli asistan, iki intern nöbetçi kalıyor. Eğer serviste çalışmasının ilk 6 ayını tamamlamamış asistan varsa eşlikçi olarak nöbete katılıyor. Nöbetçi doktor hem serviste yatan hastalardan, hem acile başvuran psikiyatri hastalarından hem de başka servislerden gece istenen konsültasyonlardan sorumlu oluyor.

* Rotasyon uygulamanız nasıl yapılıyor?
Uzmanlık eğitimine başlayan asistan ilk 2 ay psikiyatri servisinde bir alışma dönemi geçirdikten sonra 9 aylık nöroloji rotasyonuna gidiyor. 4 aylık çocuk ruh sağlığı, üç aylık dahiliye ve bir aylık acil gibi diğer rotasyonlar uzmanlık eğitimi süresi içinde değişik dönemlerde yapılabiliyor. Servis çalışma süresi en az 24 ay oluyor. İhtisas süresinin kalan kısmı ise poliklinik ve konsültasyon hizmetlerinde çalışılarak dolduruluyor.

* Eğitim programınız nedir?
Uzmanlık eğitimi süresince iki yılda bir yinelenen ve eğitiminin ilk iki yılındaki asistanlara yönelik temel dersler yer alıyor. Ayrıca öğretim üyeleri bireysel ya da grup olarak asistanlara hasta denetim saatleri ayırıyor. Bu sabit programın dışında her hafta makale saatleri, asistanların hazırladıkları seminerler ve vaka takdimi saatleri var.

* Tıbbi araç gereç durumunuz nedir?
Tıbbi araç gereç açısından imkanlarımız yeterlidir.

* Bilimsel yayın durumunuz nedir? Kongreleri takip edebiliyor musunuz?
Bölümümüz yerli ve yabancı yayın açısından verimli sayılabilecek durumda. Gene yurt içi ve yurt dışı kongrelere yeterince katılıyoruz. Örneğin, 2002-2003 ders yılı süresince bölümümüz yurt dışı kongrelere yirminin üzerinde bildiri ile katıldı.

* Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklentileriniz nelerdir?
Kliniğimizi seçecek asistanlardan beklentilerimizin başında dinlemeyi bilmeleri ve sabırlı hekimler olmaları geliyor. Ayrıca iyi düzeyde İngilizce bilmeleri de yabancı kaynakları izleyebilmeleri açısından önem taşıyor.
medimagazin

by DrKonsultanKullanıcı avatarı
GnTevfikSağlam
VIP
VIP
Mesajlar: 360
Kayıt: Prş Nis 20, 2017 4:52 pm
Reputation: 7

Mesaj gönderen GnTevfikSağlam » Pzt May 01, 2017 4:28 pm

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Kliniklerimiz köşesinin bu haftaki konuğu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Doğan

Anabilim dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?
Anabilim dalımız ile ilgili dersler 5-6 yıl kadar süreyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD öğretim üyelerinden Dr. Ahmet Göğüş ve Dr. Cengiz Güleç tarafından hızlandırılmış biçimde verilmiştir. 1982-1983 yıllarında, YÖK tarafından 6 ay süreyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD öğretim üyesi Dr. Bilgen Taneli anabilim dalımızda görevlendirilmiştir. 1986-1987 yıllarında Dr. Engin D. Turan görev yapmıştır, ilk araştırma görevlileri bu dönemde alınmış olup düzenli olarak sürdürülmektedir. Bu dönemde bir poliklinik odasında ayaktan tedavi hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Ocak 1988’den beri anabilim dalı başkanlığını ben yürütüyorum. C.Ü. Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin yeni binası tamamlanıp 1992’de taşınıldıktan sonra psikiyatri servisi açılmış ve 1 Aralık 1992’de ilk hastamız yatırılmıştır.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuzda 1 profesör, 2 yardımcı doçent, 1 uzman, 8 de araştırma görevlisi hekim bulunmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
6 hemşire, 1 servis ve 1 poliklinik sekreteri, 1 psikolog, 4 hizmetli görev yapmaktadır. Daha önce 1 uğraşı öğretmeni görev yapmaktayken, halen uğraşı öğretmenimiz yoktur.

Yatak sayınız ve doluluk oranı nedir?
Servisimizde 24 yatak vardır ve ek yataklarla bu sayı 28’e kadar çıkabilmektedir. Doluluk oranı yaklaşık yüzde 90’dır. Servisimiz yarı-açık bir servistir, Sivas’taki diğer psikiyatri servisleri psikotik hastaları pek yatırmadığı için yatan hastalarımızın yaklaşık dörtte üçü psikotik hastalardır.

Nöbet düzenlemesini nasıl yapıyorsunuz? Nöbetleriniz yoğun geçiyor mu?
Anabilim dalımıza yeni başlayan ve diğer branşlardan (nöroloji, aile hekimliği) gelen araştırma görevlileri, ilk 2-3 hafta kıdemli araştırma görevlileriyle birlikte nöbet tuttuktan sonra, tek olarak nöbet tutmaya başlarlar. Nöbetler, kaç yıllık olursa olsun, tüm araştırma görevlileri için eşit ağırlıktadır. Uzmanlık sınavına girmeden birkaç ay önce araştırma görevlisi nöbetten çıkar. Nöbetçi hekim serviste yatan hastaların durumundan, diğer servislerde yatan ve acil servise başvuran hastaların konsültasyonundan sorumludur. Bu nedenle ve servisimiz genellikle dolu olduğu için nöbetler yoğun geçmektedir.

Anabilim dalınıza yeni giren asistanlar ve uzmanlar döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Araştırma görevlilerinin ve uzmanların döner sermaye oranı yüzde 100’dür.

Rotasyon uygulamanız nasıl yapılıyor?
Araştırma görevlilerimiz iç hastalıkları ve nöroloji rotasyonlarını C.Ü. Hastanesi’nde, çocuk ruh sağlığı rotasyonunu diğer kentlerdeki çalışma programı uygun olan üniversitelerde yapmaktadır. İç hastalıkları rotasyonu araştırma görevliliğinin başında, nöroloji rotasyonu 3. yılda, çocuk ruh sağlığı rotasyonu 4. yılda yapılmaktadır.

Eğitim programınız nasıl?
Anabilim dalımızda duygudurum bozuklukları, bireysel psikoterapi, şizofrenik bozukluklar birimleri kurulmak üzeredir. Bu birimlerin kuruluşu tamamlandıktan sonra anabilim dalımızda iç rotasyonlar da başlayacaktır. Haftada iki saat eğitim ya da ayırıcı tanı amaçlı olgu sunumu, haftada 1 saat makale saati, haftada 2 saat seminer yapılmaktadır. Araştırma görevlileri (rotasyonlar dışında) genellikle ilk 1.5-2 yılda serviste, 3. ve 4. yılda poliklinikte çalışmaktadır.

Tıbbi araç-gereç durumunuz nedir?
Tıbbi araç olarak EKT aygıtımız vardır.

Bilimsel yayın durumunuz nedir? Kongreleri takip edebiliyor musunuz?
Bilimsel yayın yönünden aktif bir anabilim dalı olduğumuz söylenebilir. Yurtiçinde ve dışında yayımlanan dergilerde araştırma yazıları başta olmak üzere çeşitli yazılarımız yayımlanmıştır. 2004 yılında yurtdışı dergilerde yayımlanan yazı sayısı beştir. Anabilim dalımız Türkiye’de psikiyatrik epidemiyoloji alanında ilk geniş alan çalışmasını gerçekleştirerek 1995 ve 1996 yıllarında 2 kitap halinde yayımlamıştır. Anabilim dalımız, TÜBİTAK/Türk Tıp Dizini’nde yer alan ve PsycINFO’ya kabul edilen Anadolu Psikiyatri Dergisi’ni 2000 yılından bu yana düzenli olarak yayımlamakta ve ücretsiz olarak tüm Türkiye’ye ulaştırmaktadır. Anabilim dalımızın akademik kadrosu kongre ve sempozyumlara genellikle aktif olarak katılmaktadır. Genel olarak her elemanın yılda en az 1-2 kongreye/sempozyuma katılması istenir.

Anabilim dalınızı seçecek asistanlardan beklentileriniz nelerdir?
Anabilim dalımızı seçecek araştırma görevlilerinden psikiyatri bilgilerinin üst düzeyde olmalarını beklemiyoruz, zaten bunları öğrenmek için geliyorlar. Ancak isteyerek gelmelerini, psikiyatri uygulamalarına yatkın ve uygun özellikte, aydın, çalışkan ve üretken olmalarını bekliyoruz. Psikiyatri ve psikiyatrist, konuları ve konumu gereği toplum/kültür/insan bilimleriyle yakından ilişkili olmak zorundadır. Bu nedenle psikiyatrist olmak isteyen bir kişinin kendini, diğer insanları, toplumu, o toplumun kültürünü iyi tanıması gereklidir. Hasta haklarını bilerek bunu uygulamalarına yansıtmalı, empati yapabilmeli, mesleğini sevmelidir. İlgi alanları içinde etik konusu da olmalı, daha sonraki sıralarda ise sosyokültürel etkinliklere katılma ya da ilgi duyma, ülke ve dünya sorunlarıyla ilgilenme de olmalıdır.
Teşekkürler.
medimagazin

by DrKonsultan

Kullanıcı avatarı
GnTevfikSağlam
VIP
VIP
Mesajlar: 360
Kayıt: Prş Nis 20, 2017 4:52 pm
Reputation: 7

Mesaj gönderen GnTevfikSağlam » Pzt May 01, 2017 4:29 pm

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı
Kliniklerimiz sayfamızın bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Kumbasar

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Ülkemizde KLP, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir bilim dalı olmakla birlikte, henüz Sağlık Bakanlığı tarafından üst-ihtisas veren konumda değildir. Bununla birlikte giderek artan hızda üniversitelerde, genel hastanelerde konsültasyon liyezon psikiyatrisi ünite ve birimleri kurulmakta, bu alanda yayımlanan temel kitaplar ve dergilerin sayısı giderek büyük bir artış göstermektedir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında 1970 yılından itibaren konsültasyon liyezon psikiyatrisi alanında çalışmalar yapılmıştır. 1980’li yıllarda Prof. Dr. Abdülkadir Çevik Türkiye’de ilk defa tıp fakültesi öğrencilerinin staj eğitim programlarında ve psikiyatri araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları içinde teorik ve uygulamalı olarak konsültasyon liyezon psikiyatrisi eğitimi vermeye başlamıştır. 1990’lı yıllardan itibaren ise ben ve Prof. Dr. Atilla Soykan bu alanda eğitim vermeye devam ediyoruz. 1993 yılında Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu kararı ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Ünitesi kurulmuştur. Türkiye’de de dünyanın gelişmiş üniversitelerinde önemi ve tıptaki yeri giderek belirginleşen konsültasyon liyezon psikiyatrisinin, dahili tıp bölümleri içinde Psikiyatri Anabilim Dalı bünyesinde bir bilim dalı olarak kurulmasına Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Ankara Üniversitesi Senatosunun önerisi ile YÖK, Ocak 1997’de karar vermiştir.

Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı akademik kurulunda alınan kararla bilim dalı olma yolundaki çalışmalar belirgin bir ivme kazanmış ve “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği” çerçevesinde bilim dalı statüsünün gerekleri esas alınarak akademik yapılanma olarak bir “bilim dalı” olabilmek için gerekli düzenlemeler sağlanmış ve 2002 yılında konsültasyon liyezon psikiyatrisi ünitesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı statüsüne geçirilmiştir.

Şubat 2000’de Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras tarafından açılan 12 yataklı servisi ile de hastalara yatarak tedavi imkanı sağlamaya başlamıştır ve hali hazırda bu amaçla açılmış Türkiye’deki tek klinik olma özelliğini korumaktadır.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
1993 yılında konsültasyon liyezon psikiyatrisi ünite olarak kurulduğundan beri 4-6 aylık süreler halinde, çekirdek müfredatta belirtildiği şekilde 3 asistan rotasyona geliyor.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadroda benim dışımda bir öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Soykan ve bir Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz bulunmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Yardımcı personel KLP’nin en önemli basamaklarından biri. Tıbbi tedavi ve bakım ile psikiyatrik tedavi ve bakımı bütünlerken, biyopsikososyal bütünlüğünü kavramaya çalışırken multidisipliner bir ekibin varlığı elbette önemli. Bu açıdan, Uzm. Psk. (psikolog) Elmas İnce Kale, Psk. Özge Çeri, Psk. Tuba Ayaz, SHU. (sosyal hizmet uzmanı) Bahire Aygör, SHU. Hatice Tuncel, SHU. Fatma Küçüktepepınar, hemşiremiz Hasibe Tangören ve sekreterimiz Fatma Vural’dan oluşan kalıcı bir ekibin yanında ayrıca 4-6 aylık rotasyonlara gelen asistanlarımız ve her ay değişen intörn doktorlarımız da bu ekibin parçası.

Eğitim programınız nedir?
Konsültasyon liyezon psikiyatrisinin eğitim hizmetleri, koruyucu sağlık ve biyopsikososyal tıp anlayışının yaygınlaştırılması, tedavi hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını amaçlar. Ruhsal sorunu olan kişilerin çoğunlukla psikiyatri dışı kliniklere başvurduğu dikkate alınırsa bunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Psikiyatri dışı kliniklerde klinisyenlerin hem ayırıcı tanı, hem de eşlik eden durum olarak psikiyatrik hastalıkları tanımayı öğrenmesi ve yeniliklerden haberdar edilmesi, akut ya da kronik hastalıkla ilgili psikiyatrik problemlere müdahaleye alışması, psikiyatrik konsültasyon istemini hastayla hastayı tedirgin etmeden tartışabilmesi, liyezon bağlamında psikiyatrist ve konsültasyon ekibi ile birlikte çalışabilme becerisinin kazanılması, gerektiğinde ortak eğitim programlarının düzenlenmesi vb. psikiyatrik konsültasyon liyezon psikiyatrisinin eğitim amaçları arasında sayılabilir. Dahili ve cerrahi hastalarda görülen psikiyatrik komplikasyonlar ya da komorbid durumları tanıma, acil müdahaleyi yapabilme konusunda psikiyatri ve başta nöroloji olmak üzere psikiyatri dışı asistanları, hemşireleri, sosyal hizmet uzmanlarını ve tıp öğrencilerini eğitmek, konsültasyon liyezon psikiyatrisi alanında akademik eğilimli araştırma yapabilen profesyoneller yetiştirmek, konsültasyon liyezon psikiyatrisi rotasyonunun çekirdek müfredatta 4-6 ay olacak şekilde psikiyatri uzmanlık eğitiminin zorunlu bir bölümü olarak uygulanmasını sağlamak ve asistan eğitimine öncelik vermek Bilim Dalımızın ana gayeleridir. Kurum içi olağan eğitim faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlardan kurumumuza rotasyona gelen psikiyatrist, psikolog, psikoloji öğrencileri, öğrenci hemşirelere KLP tanıtıcı uygulamalı eğitim verilmektedir. Örneğin her yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Psikoloji, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri bölümü ile yapılan üst yazışmalar sonrasında yaklaşık 10 öğrenci stajlarını Bilim Dalımızda yapmaktadır.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama ne kadar?
Kurulduğu tarihten itibaren İbn-i Sina Hastanesi 4. katında ve Cebeci Hastanesi Psikiyatri kliniğinde çalışmalarını sürdüren KLP Bilim Dalı, her yıl ortalama 6 bin civarında kayıtlı hastaya yatağında ve ayaktan hizmet vermektedir.

Şubat 2000’de 12 yataklı servisi hizmete açılan Bilim Dalımız ayrıca bu tarihten itibaren yılda yaklaşık 100 hastaya yatarak tedavi imkanı sağlamıştır. Yatan hastalara ilaç tedavisinin yanı sıra, haftada 2 kez bireysel terapi, haftada 3 kez grup terapisi uygulanmaktadır.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Daha önce de belirttiğim gibi uzmanlık eğitimi sırasında KLP rotasyonunun belirlendiği vakitlerde asistanlar 4-6 aylık sürelerle, müfredata uygun olarak Bilim Dalımızda rotasyon yapıyorlar.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Yaklaşık 10 adet yurt içi yayın ve 1 adet yurt dışı yayınımız olmuş ve 2 adet uzmanlık öğrencisi tezini tamamlamıştır. Ancak hali hazırda diğer dahili ve cerrahi kliniklerle devam eden yaklaşık 9 adet çalışmanın verileri toplanmakta, istatistiksel analizleri yapılmaktadır. Çalışmaların bir kısmı yazılma ve yanıt alma aşamasındadır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Elbette, sorumlu bir öğretim üyesinin klinikte kalması ve eğitim programı ve klinik hizmetlerin aksamamasına dikkat ederek kongrelere gidilmesini genel olarak destekliyoruz. Bu konuda Anabilim Dalı Başkanlığı ve Dekanlık yöneticileri de her zaman gereken desteği sağlıyorlar.

Aranıza yeni katılan bir uzman ya da asistan döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Geçen yıl Ankara Üniversitesi genelinde olan döner sermaye ile ilgili aksaklıkların sonrasında şu anda eskisine göre yüzde 75 oranında alıyorlar. Maliye Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine göre üniversitelerde genel olarak ne uygulanıyor ise o şekilde.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, Tıpta Uzmanlık Sınavı ile asistan almadığı, psikiyatriyi tercih etmiş asistanlarımızın rotasyon usulü ile eğitim gördüğü bir bilim dalı olduğu için ben sadece psikiyatriyi tercih edecek asistan adaylarına mesaj verebilirim. Psikiyatri diğer dallardan biraz daha farklı bir alan, buradaki eğitim insanın hem hekimliğine hem de meslek dışı ilişkilerine yön vermesi bakımından oldukça kıymetli, elbette zorlukları olduğunu bilerek gelmek lazım, ama bu süreç içerisinde insanın öğrendikleri sadece tıp pratiği ile ilgili değil, kendisi ile de ilgili oluyor ve yeni şeyler fark etme ve öğrenme heyecanınız hiç bitmiyor. Tabii, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin Sağlık Bakanlığının Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde yan dal uzmanlığı olarak üst ihtisas veren bir statüye erişmesinin ülkemizin bu alandaki ihtiyacına katkı sağlayacağı şüphesiz.

Teşekkürler.

29/10/2007

by DrKonsultan

Kullanıcı avatarı
GnTevfikSağlam
VIP
VIP
Mesajlar: 360
Kayıt: Prş Nis 20, 2017 4:52 pm
Reputation: 7

Mesaj gönderen GnTevfikSağlam » Pzt May 01, 2017 4:29 pm

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefi Doç. Dr. Ali Çayköylü

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Kliniğimizin kuruluşu çok yeni sayılabilir. Ben 2004 yılında Ankara Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldim. Geldiğimde henüz psikiyatri kliniğimiz mevcut değildi. O dönem iki tane uzmanla poliklinik hizmeti veriyorduk. Klinik kurulması çalışmalarına başladık. 2005 yılında 14 yatak kapasiteli yarı açık özellikli modern bir klinik oluşturduk. 2005 yılının sonunda asistan talebinde bulunduk. İlk etapta 4 tane asistanla çalışmamıza başladık. Bu arada klinik şef yardımcımız göreve başladı. İlerleyen günlerde iki uzman daha kadromuza katıldı. Başladığımız zaman 2 çocuk psikiyatri uzmanımız vardı. Çocuk psikiyatri poliklinik hizmetleri veriyorduk. Kliniğimizde çocuk ve ergen psikiyatrisi yaş sınırları içerisinde kalan çocuk ve ergenlere psikiyatristlerimizin yardımıyla nadir de olsa psikiyatri bakım hizmetleri yapılabiliyordu. Şu anda iki uzmanımızdan birisinin tayini çıktı. Bünyemizde 1 tanede çocuk psikologumuz var. Klinik şef ve şef yardımcısı olmak üzere iki doçent, 4 uzman ve 10 psikiyatri asistanı, bunun yanı sıra her dönemde 5 kadar olmak üzere aile hekimliği asistanı ve hâli hazırda 16 yatak kapasitesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Birimimizde yaklaşık 3 yıldır asistan eğitimi veriyoruz.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuzda iki doçentiz. Bir ben bir de şef yardımcımız. Akademik kadromuz iki kişiden oluşuyor. 4 uzmanımız var.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Kliniğimizde 2 tane erişkin, 1 tane çocuk psikologumuz var.

Eğitim programınız nedir?
Klinik asistanları yataklı birimlerde, acil serviste ve poliklinikte hasta takip ve tedavisi yaparlarken, bu uygulamalarda hocalarımız ve uzmanlarımız, eğitimci ve denetleyici olarak görev almaktalar. Klinik şef’i olarak ben ve şef yardımcımız ile birebir hasta değerlendirerek uzmanlık eğitiminde çok önemli bir yeri olan klinik tecrübeyi asistanlarımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra asistan ve uzman doktorların seminerlerini içeren teorik eğitimlerimiz de bulunuyor. Bu eğitimimiz haftada bir gün seminer, bir gün literatür olmak üzere devam ediyor. Kliniğimiz de şehir içi ve dışı diğer psikiyatri birimlerinden davet ettiğimiz öğretim üyeleri de seminer programları düzenliyor. Bunun dışında çocuklarımızı özellikle davranışçı terapi eğitimi almaları için yönlendirdik. Bu eğitime dışarıdan devam ettiler. Bu eğitimi de burada uygulamaya çalışıyoruz. Tüm bunlara ek olarak Kliniğimizde psikiyatrik EEG değerlendirme eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bunun için Nöroloji Bölümündeki akademisyenlerden yardım alıyoruz. bu konuda ben de 6 ay eğitim almış durumdayım. Tabii düzenli olarak haftada iki gün geniş kapsamlı vizitlerimiz, haftanın her günü kısa bir gözden geçirme şeklinde vizitlerimiz var. Hasta takip hizmetleri, hasta bakım eğitimi, acil ve klinik psikiyatrik bakım hizmetleri eğitimi veriyoruz. Ayrıca uzmanlık derneklerinin düzenli olarak yaptıkları aylık toplantılara asistanlarımızın katılımını sağlıyoruz. Klinik hekimleri bilişsel terapi ve grup terapileri alanlarında da faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu arada küçük bir açığımız var. Zannediyorum kısa süre içerisinde bu da hâlledilecek. Henüz elektro konvulzif cihazımız henüz kurulmadı. Asistanlarımızın en azından birkaçının bu cihazımız olmasa da Bakırköy’de kısa bir süre içinde olsa eğitimini almasını sağladık. Cihazımız alınır alınmaz asistanlarımıza elektro konvulzif terapi eğimi ve pratiğini yaptırmaya başlayacağız. Eğitimlerimizi Türkiye Psikiyatri Derneğinin asistan eğitimi programı çerçevesinde şekillendirmeye gayret ediyoruz.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Kliniğimizde 16 yatağımız var. Bu yataklarımızın yıllık doluluk oranı yüzde 90-95’lere ulaşmakta.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?
Poliklinik sayımız 2007 yılında yaklaşık 26-27 bin civarında gerçekleşti. Benzer sayılara zannediyorum bu yıl da ulaşacağız. Tabii semt polikliniğinde baktığımız hasta sayısı bu sayıya dahil değil. Onlarda da günde yaklaşık 20’şer hasta baktığımızı varsayarsak bu rakam 30 bini geçiyor.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Bu tür düzenlemelerin rayına oturması için asistan alımlarının bir düzene girmesi lazım. Biz açıkçası hızlı bir şekilde asistan almaya başladık. Nöbetlerimiz üç günde bir nöbet şeklinde başlıyor. Bu uygulama Ankara’da başka psikiyatri kliniklerinde nasıl gerçekleşiyor bilmiyorum ama, bizim aldığımız eğitim şeklinde gün aşırı nöbetler şeklindeydi. Bunun ağır olduğunu düşündük ve 3 günde bir nöbetlerle eğitime başladık. Şimdi yeni başlayan bir asistan özellikle de 6 ay boyunca ayda 10 civarında nöbet tutmakta. En kıdemli asistanımız iki buçuk yıllık. 6 günde bir, 7 günde bir nöbet tutmakta.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Psikiyatri Derneğinin oluşturduğu ve bütün psikiyatri kliniklerinde uygulanması öngörülen bir çekirdek müfredatımız var. Tabii biz bunu kendi şartlarımıza göre bazen modifiye ederek şekillendiriyoruz.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Dahiliye rotasyonuna başlayan asistanlarımız var. Yakın bir gelecekte de dahiliye rotasyonu yapan asistanlarımız nöroloji ve çocuk psikiyatrisi rotasyonları yapacaklar. 3- 9 ve 4 ay olmak üzere sırasıyla dahiliye, nöroloji ve çocuk psikiyatrisi rotasyonlarımız var. Asistanlarımızı iki yıllık psikiyatri eğitimi aldıktan sonra rotasyona başlatıyoruz. Bize de aile hekimleri ve nörologlar rotasyona geliyorlar. Aile hekimleri Kliniğimizde 4 aylık psikiyatri rotasyonu görüyorlar. Nöroloji rotasyonuna henüz gelen olmadı.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Kliniğimizden son bir yılda SCI’ya giren 6 yurt dışı yayınımız ve 6 tanede yurt içi yanımız bulunuyor. Yeni kurulan bir klinik için yılda 12 yayın olması ve bunun 6’sının SCI’ya girmesi oldukça iyi sayılabilir.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Ben ve klinik şef yardımcımız kongrelere panelist olarak katılıyoruz. Asistanlarımızı da kongrelere katılmaları yönünde teşvik ediyoruz. Sık sık da katılıyorlar.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Biz burada bir eğitim hastanesi psikiyatri kliniğini, üst düzey eğitimin yapıldığı bir kurum haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun için kurallar, disiplin ve mesleği severek, yaşayarak icra etmenin önemini vurguluyoruz. Malzememiz insan. Özellikle de insanın gözle görülmeyen somut kısmının değil de soyut kısmının ele alındığı bir meslek. Bunun zorluklarını da göz önüne alarak, sıkı çalışma ve ileriye gitmeyi hedeflediğimizi, bunları prensip edindiğimizi söylemek istiyorum. Bu prensipler çerçevesinde çalışmak isteyenlerin burada mutlu olacağını düşünüyorum.

Teşekkürler.
16/06/2008

Psikiyatri Kliniğinde görev yapan akademisyen, hekim ve asistanlar
Klinik Şefi
Doç. Dr. Ali Çayköylü

Şef Yardımcısı
Doç. Dr. Murat Kuloğlu

Uzmanlar:
Uzm. Dr. Enise Arzu Yiğit Uzm. Dr. Elif Yılmaz Uzm. Dr. Ömer Akil Özer Uzm. Dr. Rahmi Cihan

Asistanlar:
Yakup Al bayrak Sinan Önen Esra Yoldaş Akyol Aslıhan İbiloğlu Sibel Aracı Saime Esra Çöl Nedret Turan Okan Ekinci Deniz Bayındırlı Naci Özdemir

by DrKonsultan

Kullanıcı avatarı
GnTevfikSağlam
VIP
VIP
Mesajlar: 360
Kayıt: Prş Nis 20, 2017 4:52 pm
Reputation: 7

Mesaj gönderen GnTevfikSağlam » Pzt May 01, 2017 4:29 pm

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı

Kliniklerimiz sayfamızın bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Özkan

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
İlk kez 1989 yılında İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) Psikiyatri Anabilim Dalı bünyesinde, yüzyıla uzanan birikim ve deneyim içinde, psikiyatrideki gelişmeler doğrultusunda, “psikosomatik hastalıkları” psikosomatik tıp anlayışı içinde yorumlayan ancak bunlarla sınırlı kalmayan, psikiyatrik-psikososyal tıp anlayışı doğrultusunda, klinik, eğitim, araştırma objektifleri ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Birimi tarafımdan kurulmuştur. KLP’nin resmi olarak tanınması ve ayrı bir bilim dalı olarak kabul edilmesi de 1997’de gerçekleşmiştir. Bugün Türkiye’de KLP, klinik ve araştırma düzeylerinde heyecan verici ve hızla gelişen, gittikçe yaygınlaşan, kurumsallaşan bir bilim dalıdır.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
İlk kez anabilim dalımız bünyesinde psikiyatri uzmanlık eğitimi içinde liyezon psikiyatrisi eğitimi bilim dalımız kurulduğu 1989’dan bu yana, 6 ay süreli yerleşik rotasyon olarak gelişmiştir. Ayrıca 3 ay süreyle aile hekimleri de rotasyona katılmaktadır.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadroda benim dışımda Prof. Dr. Mine Özkan bulunmaktadır. Psikiyatride uzmanlık öğrencileri de 6 ayda bir rotasyonla değişmektedir. Şu anda Dr. Seda Şahin ve Dr. Zerrin Ağlağu asistan olarak bulunmaktadır.
Ülkemizde bir ilki başlatan, yapılandıran, geliştiren ve yaygınlaştıran bilim dalımızda, bu alanda eğitim almış, doktorasını tamamlamış bir psikiyatri hemşiresi (Dr. Hem. Nazmiye Kocaman Yıldırım) ve bir klinik psikolog (Dr. Psk. Nilüfer Alçalar), iki uzman psikiyatri hemşiresi (Uzm. Hem. Hikmet Sema Akkaş, Uzm. Hem. Arzu Aydoğdu) ve bir uzman klinik psikolog (Uzm. Psk. Dilek Anuk) ile multidisipliner hizmet verilmektedir.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Bilim dalımızda yardımcı personel olarak bilim dalı sekreteri Nesrin Doğu, kayıt sekreteri Aşkın Çelik ve bir yardımcı personel İsmail Dal görev yapmaktadır.

İTF KLP Bilim Dalınızın işlevlerini tanıtır mısınız?
Ekip anlayışı içinde yürütülen, klinik, eğitim ve araştırma hizmet ve uygulama alanları olarak özetlenebilir. Klinik Hizmet: Konsültasyon, liyezon, poliklinik ve tıbbi psikiyatrik ayaktan tedavi hizmetlerini içerir. Konsültasyon hizmetleri, genel hastanede yatarak tedavi gören hastaların hastalığının tanısı, hastanın ruhsal uyumu, davranış biçimi, tedavi ile ilgili yaşadığı güçlüklerde hastanın değerlendirilmesi ve hastaya yatağı başında psikiyatrik yardım sunulmasıdır. Bilim dalımızdan çeşitli nedenlerle psikiyatrik konsültasyonlar istenmektedir. İstenen konsültasyon, liyezon psikiyatrisi konsültan hekimi tarafından değerlendirilir ve rutin vizitlerde hastaların tedavi planları konsültasyon liyezon psikiyatrisi ekibi tarafından değerlendirilir. Konsültasyonlar en kısa zamanda değerlendirilmekle birlikte acil, günlük ve rutin öncelik sırası takip edilir. Geceleri nöbette genel hastanede yatan hasta için de acil konsültasyon istenebilmekte ve psikiyatri servisinde nöbet tutan psikiyatri uzmanlık öğrencisi konsültasyona cevap vermekte, ertesi gün konsültasyon liyezon psikiyatrisine devredilmektedir. Liyezon psikiyatrisi hizmetleri, bir klinik ile sürekli ve düzenli işbirliğini içerir. Rutin konsültasyon ve görüş bildirmenin ötesinde, somatopsişik, psikosomatik, psikososyal boyutları ile fiziksel hastalığı olan kişilerin tedavisinde, bakımında ortak hasta izlenmesine olanak sağlayan liyezon işbirliğinin, psikopatolojinin erken tanınmasında, engellenmesinde potansiyel değeri vardır. Fiziksel tedavi ve bakım ile ruhsal tedavi ve bakımın eş zamanlı, eş güdümlü sunumunu sağlar. Bu işbirliği hastaya yardımcı olurken, ilgili uzman ve ilgili servise katkı sağlamakta, iş yükünü azaltıp, işlevselliği arttırmakta, biyopsikososyal bakım anlayışını geliştirmekte, hasta ile tedavi ekibi arasında etkileşim sorunlarını kavramada geniş ölçüde yardımcı olmaktadır. İTF’de onkoloji, transplantasyon, meme cerrahisi, fizik tedavi, algoloji, diyabet, kadın doğum, hemodiyaliz birimlerinden, obesite polikliniğinden, uyku laboratuarından izlenen hastalar için düzenli ve sürekli eşgüdümlü psikiyatrik liyezon işbirliği sürdürülmektedir. Ayrıca poliklinik ve tıbbi psikiyatrik ayaktan tedavi hizmetleri vardır.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Genel hastanede yatan hastanın yatağı başında sürdürülen psikiyatrik değerlendirme, tedavi, psikososyal bakım dışında ileri psikiyatri hizmeti gerektiren hastalar için psikiyatri servisinde bulunan 5 yatak kullanılabilmektedir.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?
İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde psikiyatrik tıp hizmetlerinin kullanımı günümüzde yüzde 12-17’lere yükselmiştir. Yıllık konsültasyon sayısı 2 bin 500’e yaklaşmıştır. Poliklinikte ayaktan görülen hasta oranları da benzer şekilde artmış, 2007 yılında görülen hasta sayısı 2 bin 898’i bulmuştur. Bu oranlara liyezon psikiyatrisi kapsamında değerlendirilen ve tedavisi, takibi sürdüren hastalar dâhil değildir.

Eğitim programınız nedir? Uyguladığınız bir çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Fiziksel hastalığı olan hastalara ve hasta ailelerine yönelik psikososyal eğitim, genel hastanede ve çeşitli kliniklerde tedavi ve bakım hizmetlerini yürüten hekim ve hemşirelere kendi uğraştıkları uzmanlık alanının psikiyatrisine ilişkin eğitimi ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen ruh sağlığı elemanlarına yönelik psikiyatrik tıp eğitimini içermektedir. Fakülte, üniversite ve ulusal düzeyde toplantılar, kongreler, seminerler yürütülmektedir.

Psikiyatride uzmanlık eğitimi içinde asistanlara yönelik; ilk kez anabilim dalımız bünyesinde psikiyatri uzmanlık eğitimi içinde liyezon psikiyatrisi eğitimi devam etmektedir. Diğer hastane ve üniversitelerde çalışan psikiyatri uzmanlık öğrencisi, psikiyatri hemşirelerine ve psikologlara yönelik; haftalık eğitim seminerleri ve klinik programlar, mezuniyet sonrası eğitim kursları, ulusal ve uluslararası boyutta toplantı ve kongreler düzenlenmektedir. İTF tıp eğitiminde 5.yıl ders programında konsültasyon liyezon psikiyatrisi dersi verilmekte, 6. yıl psikiyatri aile hekimliği ders programında, konu kuramsal ve uygulamalı işlenmekte olup, her dönem tıp eğitimi alan öğrenciler eğitim ve klinik çalışmalara katılmaktadırlar. Ayrıca bilim dalımızda, 1993’ten bu yana İstanbul Üniversitesi bünyesinde Onkoloji Enstitüsü ile birlikte Psikososyal Onkoloji Yüksek Lisans programı yürütülmektedir.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Bilim dalımız kurulduğundan bu yana, İTF’deki psikiyatri uzmanlık öğrencileri 6 ay süreli yerleşik rotasyon yapılmaktadır. Ayrıca 3 ay süreyle aile hekimleri de rotasyona katılmaktadır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
1990 yılından bu yana Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongrelerini ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurslarını düzenlemekteyiz. 2004 yılında Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneğini de kurduk. 8. Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi (The 8th Annual Scientific Meeting of the European Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP)), 8. Türk Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Kongresi ile birleştirilerek, başkanlığımda İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Türk psikiyatrisi, kıtaları ve kültürleri birleştiren İstanbul’da Avrupa Kongresi’ne başkanlık yapmıştır. Bu gelişme, Türk psikiyatrisi için yeni ve ileri bir açılım olmuştur. Ayrıca, kongre bitiminde Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Birliği Yönetim Kuruluna seçildim. Bu birlik, bu alandaki çalışmaları, araştırmaları, yayınları, eğitimi Avrupa düzeyinde organize eden resmi bir kuruluştur. Her yıl EACLPP, IPOS gibi KLP ve Psikoonkoloji ile ilgili kongrelere de konuşmacı olarak katılmaktayım.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Psikiyatrinin dünyadageldiği nokta, ülkemiz psikiyatrisi ihtiyaçları, ülkemiz tıp camiasının beklentileri ve bilim dallarımızın deneyimi bu alanın bir üst uzmanlık alanı (yan dal) olarak kurumsallaşmasını gerekli kılmaktadır. Böylece ülkemiz tıp, psikiyatri ve bilim topluluğuna yeni bir hizmet alanı eğitim standartlarıyla birlikte kazandırılmış olacaktır. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi bir üst uzmanlık alanı olarak kurumsallaştıkça genel hastanede çalışan psikiyatri uzmanları uygulamalarının gerektirdiği eğitimi alacaklar, eğitimin gerekli kıldığı uzmanlaşma gerçekleşecektir. Üst uzmanlık alanı olarak tüm psikiyatri uzmanlarının KLP rotasyonuna katılması gerekliliği kaçınılmazdır.
Teşekkürler.
08-09-2008

Anabilim Dalında görev yapan akademisyen ve uzmanlar
Prof. Dr. Sedat Özkan
Prof. Dr. Mine Özkan
Dr. Hem. Nazmiye Kocaman Yıldırım
Dr. Psk. Nilüfer Alçalar
Uzm. Hem. Hikmet Sema Akkaş
Uzm. Hem. Arzu Aydoğdu
Uzm. Psk. Dilek Anuk

Asistanlar
Dr. Seda Şahin
Dr. Zerrin Ağlağu

by DrKonsultan

Kullanıcı avatarı
GnTevfikSağlam
VIP
VIP
Mesajlar: 360
Kayıt: Prş Nis 20, 2017 4:52 pm
Reputation: 7

Mesaj gönderen GnTevfikSağlam » Pzt May 01, 2017 5:44 pm

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Kliniklerimiz köşesinin bu haftaki konuğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hayriye Mete Elbi

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Kliniğimiz, 16 Ocak 1959 tarihinde Doç. Dr. Necmettin ARKAN’ın atanmasıyla Tepecik’te Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 23 yatak ile faaliyete başlamıştır.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
45 yılı aşkın bir süredir kliniğimizde asistan eğitimi verilmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
10 profesör, 5 doçent, 1 yardımcı doçent, 7 uzman hekim vardır.

Psikolog durumunuz nedir?
Kliniğimiz içinde 1 profesör, 1 doçent olmak üzere toplam 7 psikolog çalışmaktadır.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranı nedir?
Kliniğimizde 2 Kapalı, 1 Karma, 1 Alkol Madde Bağımlılığı, 1 Affektif Hastalıklar Birimi olmak üzere 5 servisimizde 72 yatak bulunmaktadır. Servislerimiz yüzde 90-100 doluluk oranıyla çalışmaktadır. Ayrıca özelleşmiş ayaktan tedavi birimlerimiz vardır. Genel polikliniğimizin yanı sıra, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, Affektif Hastalıklar, Psikotik Bozukluklar, Geriatrik Psikiyatri, Alkol Madde Bağımlılıkları, Anksiyete Bozuklukları Birimleri, poliklinik ve grup terapileri hizmetleri vermektedir. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, Bilim Dalı olarak hizmet vermektedir. İki yüksek lisans programı, Aynı zamanda Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Danışmanlığı ve Alkol Madde Bağımlılığı Danışmanlığı iki yıllık programlar olarak devam etmektedir.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama ne kadar?
Yılda 10 binden fazla hasta ayaktan tedavi görmektedir.

Bir asistan eğitimi boyunca ortalama kaç nöbet tutuyor?
Asistanlarımız ayda ortalama 3 nöbet tutarlar.

Eğitim programınız nedir?
Eğitim programımız birkaç bölümde yürütülür. Haftada bir, yarım gün dergi saati ve konferans-panellerin yanı sıra birimlerin eğitim ve danışma saatleri, ayrıca çekirdek eğitim müfredatı vardır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı? Standart asistan karneleri uygulanıyor mu?
Çekirdek eğitim müfredatı her yıl için ayrı olarak düzenlenmiştir. Kliniğimiz standart asistan karnelerini ilk uygulanlardandır ve halen uygulamaktadır.

Rotasyon uygulamalarını nasıl yapıyorsunuz?
Rotasyon uygulamaları, birinci yıl içinde 2 ay acil, 3 ay iç hastalıkları, ikinci yıl 9 ay nöroloji rotasyonu ve üçüncü yıl çocuk psikiyatrisi rotasyonu 4 ay süre ile yapılmaktadır.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız nedir?
Bir kısmı uluslararası indekslere giren dergilerde olmak üzere yılda ortalama yayın sayısı 50-55’dir.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Kongre katılımlarımız oldukça yoğundur. Asistanlarımızın yılda 2-3 kongre katılımları desteklenmektedir.

Son beş yıl içinde istifa eden asistan oldu mu?
Son 5 yıl içinde istifa eden asistanımız olmadı.

Aranıza yeni katılan bir uzman ya da asistan, döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Asistan ve uzmanların döner sermaye payları yaklaşık 500 YTL civarındadır.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz mesaj var mı?
Farklı alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyelerinin bulunduğu, yoğun bir çalışma ve eğitim programı olan bir kliniğiz. Uzmanlık öğrenciliği döneminin etkin, katılımlı ve özgür bir ortamda geçmesi gerektiğine inanan bir öğretim üyesi kadromuz vardır. Kapsamlı ve yapılandırılmış bir eğitim programının yanı sıra kendi ilgi alanlarını da geliştirmeye yönelik çalışma ortamı sunuyoruz.

Teşekkür ederiz.

5.3.2007
medimagazin

by DrKonsultan

Kullanıcı avatarı
GnTevfikSağlam
VIP
VIP
Mesajlar: 360
Kayıt: Prş Nis 20, 2017 4:52 pm
Reputation: 7

Mesaj gönderen GnTevfikSağlam » Pzt May 01, 2017 5:45 pm

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Olcay Yazıcı.

* Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Kliniğimizin tarihçesi Dr. Mazhar Osman'a dayanır. Üniversite kliniği olarak psikiyatri alanında Türkiye'nin en eski ve köklü kliniğiyiz. Dr. Mazhar Osman için müzemsi bir oda hazırlatıyoruz. Sandalyesini, masasını bulup çıkarttık, restore ettirdik. Resimlerini de bulduk, odayı düzenliyoruz.

* Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

10 profesör, 5 doçentimiz var. Asistan sayımız da 14'dür.

* Yardımcı personel durumunuz nasıl, yeterli mi?

O kadar yetersiz ki İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı tarafından personel çalıştırmasak ancak bir katı çalıştırabileceğiz. Yani personelimiz, kliniğin ancak yüzde 50 kapasitesini karşılayabilecek düzeyde. 12 hemşiremiz var. Normalde 5 hastaya 1 hemşire düşmeli. Yani hemşire sayımız en az iki kat olmalı.

* Yatak sayınız ve doluluk oranınız nedir?

Bizde 80 yatak var. 40'ı kadın, 40'ı erkek hasta yatağı olarak. Doluluk oranımız da mevsimlere göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 90-95'dir.

* Nöbet düzenlemeleriniz hakkında da bilgi verir misiniz?

Asistanların kendi aralarında nöbet programı düzenleme hakkı vardır. Genelde nöbete 1 kıdemli bir kıdemsiz asistan kalır. Ama asistan sayımız az olduğundan bazen 1 asistan nöbete kalabiliyor. Bu kişinin en az 1 yıllık asistan olması gerekiyor. Hemşire olarak da 1 kişi nöbete kalır. Öğretim üyelerinden bir kişi icap nöbet tutar. Nöbete kalan asistan ve hemşire hem yatan hastalarla hem de acile başvuranlarla ilgilenir.

* Rotasyon uygulamanız nasıl oluyor?

Bir asistan karnesi hazırladık. Rotasyon programı oluşturduk. Bu programa göre asistan dış rotasyona ve iç birimlerdeki rotasyona gider. Dışarda nöroloji ve dahiliye rotasyonları olur. Asistan 3 öğretim üyesi gözetiminde 9 ay yataklı serviste çalıştıktan sonra 6 ay nöroloji, 3 ayda acil dahiliye rotasyonu yapar. 8 ay psikonevroz ve psikoterapide çalıştıktan sonra tekrar yataklı serviste 3 ay kalır. 6 ay konsültasyon liyezon yapar. 4 ay çocuk psikiyatrisine gider. 9 ay genel poliklinik yapıp 6 ayda sosyal psikiyatri servisinde çalışıp rotasyonunu tamamlar.

* Teknik donanım, tıbbi araç- gereç durumunuz nasıl, yeterli mi?

Elektro şok aletimiz var ama modası geçmiş, çalışmıyor. Dekanlığa başvurduk, istedik oradan gelmezse vakıf aracılığıyla bağışlarla alacağız. EEG aletimiz çok gelişmemiş bir model ama işimizi görüyor.

* Bilimsel yayın durumunuz nasıl?

Öğretim üyelerinin hemen hepsi kendi uğraş alanlarında Türkiye'deki önde gelen otoriteler arasındadır. Nitelikli araştırmalar, çalışmalar yapıyoruz. Her birim yılda en az bir dış yayın yapar. İç yayınlarımız daha çoktur.

* Kongreleri takip edebiliyor musunuz?

Kongrelere davetli olarak gidiyoruz, konuşma yapıyoruz. Genelde yılda yurtdışı 2 kongreye gideriz. Öğretim üyeleri ilgi duydukları konuların kongrelerine katılırlar. Yurtiçi ve dışı kongrelere katılım sunum yapma kapasitemiz yüksektir.

* Eğitim programınız hakkında da bilgi verir misiniz?

Asistanlar ilk geldiklerinde bir yıl tüm öğretim üyelerinden kurs tarzında eğitim alırlar. 5 ve 6 sınıflara anlattığımız dersleri, asistan olduklarında çok daha üst düzeyde karşılıklı tartışmaya dayanan bir eğitim şeklinde veririz. Yıl sonunda sınav yaparız, geçmezse yeni asistanlar için vereceğimiz kursa 1 yıl süreyle tekrar katılır. Asistan eğitiminin teorik kısmı birkaç saatlik ve haftada 1-2 günlük olduğundan yıl boyuna yayılır. Eğitim süresinde her birimin toplantılar, seminerler, vaka tartışmaları olur. Asistan oradan oraya koşuşturur.

* Kliniğinizi seçecek asistanlara neler söylemek istersiniz?

Psikiyatriyi "lütfen" değil gerçekten seçmiş olanlar, hiç şikayet etmeden çalışmayı kabul edenler, öğrenmeğe açık olanlar bize gelsin, burası onlar için ideal bir yer. Ama zeki ve yetenekli olsalar da tembeller için burası uygun değil. Hızlı trafiği olan yoğun çalışma gerektiren bir yer burası. Çalışkan olacak, mesleğini sevecek ve fedakarlıktan çekinemeyecekler.

Teşekkürler...
medimagazin

by DrKonsultan

Kullanıcı avatarı
GnTevfikSağlam
VIP
VIP
Mesajlar: 360
Kayıt: Prş Nis 20, 2017 4:52 pm
Reputation: 7

Mesaj gönderen GnTevfikSağlam » Pzt May 01, 2017 5:46 pm

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işıl Sayıl.


Kliniğin tarihçesi hakkında bilgi verir misiniz?
Kliniğimiz tarihi 1941 yılında Dikimevi Askeri Kışlasında kurulan Askeri Gülhane Hastanesi'nin Nöropsikiyatri Kliniği ile başlamıştır. Dr. Nazım Şakir Şakar ve Dr. Raşit Tahsin'i izleyerek 1943 yılında profesör muavini olarak atanan Dr. Rasim Adasal döneminde Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi ve onun bünyesinde psikiyatri kliniği kurulmuştur.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
14 öğretim üyemiz var. Kliniğimizdeki 14 ayrı birimin başında bulunuyorlar. 10 profesör, 4 doçent, 3 uzman ve 15 asistan arkadaşımız var. Biz burada bir ekip çalışması yapıyoruz. Ayrıca burada 8 de psikolog arkadaşımız var.

Yardımcı personeliniz yeterli mi?
Yeterli değil. Biz gelişmeye açık bir uygulama içindeyiz. Her geçen gün yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Bu yüzden her geçen gün ihtiyaçlarımız daha da artıyor. Hizmetli kadromuz; 11 memur, 24 hemşire ve 34 personelden oluşuyor.

Yatak kapasiteniz kaç?<
Kliniğimizde 120 yatağımız var. Artık psikiyatride yatak sayısını arttıran bir modelden vazgeçtik. Artık hastalarımız ayakta ve yaşadığı ortamda ihtiyacı olanları veriyoruz. Bizim buradaki yaklaşımımız hastayı ayaktan tedavi etmek. Toplum içinde idare edilemeyecek durumda olanları kısa süreli yatırıyoruz. Çağdaş tıp da artık bunu benimsiyor.

Yaşanan krizle birlikte hasta sirkülasyonunuzda bir artış oldu mu?
Geçen yıl poliklinikte 25 bin hastaya hizmet vermişiz. Tedavi görmek isteyen hasta sayısı her geçen gün artıyor. Ama bunu direkt krize bağlamak doğru olmaz. Çünkü hastalarımız önceleri adının deliye çıkacağına inandığı için gelmek istemiyorlardı, ruhsal sorunlarını hep saklıyorlardı. Artık böyle düşünen insan sayısı azaldı.

Nöbet düzenlemeniz nasıl?
Yataklı hizmet verdiğimiz için 24 saat mesai var. Onun için de nöbetlerimiz var. Asistan arkadaşlarımız dönüşümlü olarak nöbet tutuyorlar.

Rotasyon uygulamanız nasıl?
Asistan arkadaşların rotasyonları bir buçuk yıl sürüyor. 9 ay nöroloji, 4 ay çocuk psikiyatrisi, 2 ay acil, 3 ay dahiliye olmak üzere rotasyonlarını yapıyorlar.

Eğitim programınız nasıl?
Her senenin asistan eğitim programı farklıdır. Dersler 17:00'dan sonra yapılır. Asistanlar ders günü ve saatini dersi veren öğretim üyesi ile birlikte kararlaştırır ve "genel" konular bölümünde yer alan derslerde ilgili yıl asistanı eğitim koordinatörüne, "Özgün" konular bölümünde yer alan derslerde ise ilgili konunun koordinatörüne bu ders saatini bildirir. Genel ve özgün ders koordinatörleri derslerin düzenli yürümesini engelleyebilecek asistan ya da öğretim üyesinden kaynaklanabilecek sorunların (örneğin, öğretim üyesinin yurtdışında görevlendirilmesi) çözümünü sağlar. Her ders sonunda alınan asistan yoklaması eğitim programı sekreterliğine ulaştırılır. Her dersin sonunda dersi veren öğretim üyesi konuyla ilgili bir sınav yaparak sonucu eğitim sekreterlerine bildirir. Her altı ayda bir tüm asistanların katılacağı yazılı bir sınav yapılır. Bu sınav sonuçları yeterliliğin değerlendirilmesinde etkili olur.
Daha önceden kimin tarafından sunulacağı belli olan seminerler çarşamba günü saat 13:30-15:00 arasında psikiyatri kliniği dershanesinde yapılır. Yine olgu ve literatür sunumlarının da kimin tarafından ve hangi tarihlerde yapılacağı yıllık programda bellidir. Bunlarda çarşamba günü gerçekleştirilir.

Bilimsel yayın durumunuz?
Yayın olarak seviyemiz fena değil. Biz, yayınlarımızı intern ve asistanların faydalanabileceği şekilde kitap haline getiriyoruz. Bu kitap alanında uzman olan arkadaşlarımızın bilgilerini içeren çok değerli bir eser. Aynı zamanda çeşitli dış yayınlarımız var. Uluslararası ayağı olan araştırmalarımız var. Kliniğimizle organik bağı olan destek derneklerimiz var.

Kongreleri takip ve yurtdışı bağlantılarınız nasıl?
Herkesin ilgilisi doğrultusunda kongrelere gidiyoruz. Mesela ben daha çok sosyal psikiyatri, kriz ve krize müdahale ve intiharla ilgiliyim. Dünya sağlık örgütü ile bağlantılı bir çok merkezli bir araştırmanın ayağıyız. Avrupa Birliği'nin ruh sağlığına ilişkin bir tutum araştırması var onun bir ayağı da bizim kliniğimiz. Kliniğimizdeki öğretim üyeleri ile görüşseniz, onların da kendi bölümlerine ilişkin bir çok yurtdışı bağlantısı ortaya çıkacaktır.
Biz Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirmiş bir kliniğiz. Türkiye'deki grup psikoterapilerin başlangıcını biz yaptık. Türkiye'de ekip çalışmasının ilkini biz gerçekleştirdik. İlk kriz merkezini biz kurduk. Türkiye'de ruh sağlığı üzerine çalışan profesyonellere lisans üstü eğitim programını ilk açan yine biziz.

Teknik donanımınız nasıl?<
Bizim amacımız psikiyatrideki ayaktan yapılan hizmetleri bilgisayar donanımı içerisine aktarabilmek. Yeterli bilgisayar için dekanlığa başvurduk. Büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde gelecek. Böylece bilgisayar ağı içerisinde hastalarımıza hizmet sunacağız.

Burayı tercih edecek asistanlar neyle karşılaşacaklar?
Burayı tercih edecek asistan arkadaşlarımızı çok güzel bir eğitim programımız bekliyor. Öğretim üyesi kadromuz çok geniş ve alanında uzman arkadaşlar. Bizim eğitim programımızdan geçen arkadaşlar, Türkiye gerçeklerine uygun bir eğitim ve uygulamadan geçmiş olurlar. Yeterli sayıda hasta görürler. Türkiye'de başka 120 yataklı ve bu kadar geniş öğretim üyesi bulunan bir merkez yoktur.

Teşekkürler...
medimagazin

by DrKonsultan

Kullanıcı avatarı
GnTevfikSağlam
VIP
VIP
Mesajlar: 360
Kayıt: Prş Nis 20, 2017 4:52 pm
Reputation: 7

Mesaj gönderen GnTevfikSağlam » Pzt May 01, 2017 5:47 pm

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Eşel.

*Anabilim dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi olarak eğitimine Ankara'da başladı. Daha sonra Kayseri Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak Kayseri'ye taşındı ve 1981 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak değiştirildi. 1982 yılında Yrd. Doç. Dr. İrfan Bayram'ın önderliğinde Psikiyatri Anabilim Dalı kuruldu ve 1982-1988 yılları arasında şimdiki polikliniğimizin bulunduğu yerde 9 yatakla hizmet verdi.

1988 yılından itibaren de üniversite kampusu içerisindeki modern hastane binasında hizmetini sürdürmektedir. Prof. Dr. Aslan Oğuz ve Prof. Dr. Seher Sofuoğlu daha sonra akademik kadroya atanan ve kliniğimizin gelişmesi ve sisteminin oturtulmasında çok önemli katkıları olan hocalarımız oldular. Prof. Dr. Seher Sofuoğlu halen anabilim dalımızda görev yapmaktadır.

Ancak Aslan hocamız bu yıl emekli oldu. Kliniğimizden şu ana kadar toplam 18 kişi psikiyatri uzmanlığını aldı. Bunlardan birisi olan Prof. Dr. Mustafa Baştürk halen anabilim dalımız kadrosundadır. Ben ve Yrd. Doç. Dr. Tayfun Turan da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden uzmanlığını alan kişileriz. Ayrıca şimdi profesör olan ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı olan Dr. Fatih Karaaslan da 1991-1998 yılları arasında anabilim dalımızda öğretim üyesi olarak görev yapmıştı.

*Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuz, 2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent olmak üzere toplam 4 kişiden oluşmaktadır. Şu anda anabilim dalımızın öğretim üyesi sayısının yetersiz olduğunu düşünüyorum.

*Yardımcı personel durumunuz nasıl?
1 psikolog, 7 hemşire, 1 posta ve 2 sekreter olmak üzere toplam 11 kişiden oluşmaktadır. Ancak yardımcı personel kadromuzda da sıkıntı yaşamaktayız.

*Yatak kapasiteniz ve doluluk oranınız nedir?
Anabilim dalımızda 28 yatak ile hizmet vermekteyiz. Poliklinikte ise günde ortalama kırk hasta görülmektedir. Yılda 550 yatan hasta, 9 binde poliklinik hastasına hizmet vermekteyiz.

*Nöbet düzenlemeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Anabilim dalımızda görev yapan asistan arkadaşlarımız kıdem sıralarına göre ayda 5 ya da 6 nöbet tutmaktadırlar. Öğretim üyesi arkadaşlarımızdan klinik konsültanı olan icapçı olarak nöbet tutmaktadır.

*Rotasyon uygulamalarınız nasıl yapılıyor?
Anabilim dalımızda görev yapan asistan arkadaşlarımız asistanlıkları süresince 9 ay nöroloji, 4 ay çocuk psikiyatrisi, 3 ay dahiliye, 1 ay acil ve 1 ay anestezi rotasyonuna gitmektedirler.

*Eğitim programınızı anlatır mısınız?
Asistan arkadaşlarımıza haftada 3 saat vaka görüşme ve karşılıklı tartışma şeklinde asistan eğitim programı uyguluyoruz. Haftada 1 saat büyük vaka dediğimiz eğitim saatimize asistanlar dışında hemşire, personel, dönem V ve VI öğrencileri de katılıyorlar. Bunun dışında literatür ve textbook çeviri saatimiz vardır. Asistan arkadaşlarımız asistanlığı süresince yılda 2 kere seminer hazırlamak ve sunmakla yükümlüdürler.

*Bilimsel yayın durumunuz nedir?
Anabilim dalımızda son iki yılda yurtdışı 10, yurtiçi yaklaşık 20 adet bilimsel çalışma yapılmıştır. Yaklaşık 10 adet de yurtdışı bildiri sunulmuştur. Dünyadaki en büyük uluslararası kongrelerden biri olan ECNP kongrelerinde iki kez poster ödülü aldık. Bilimsel çalışma alanlarımız daha çok psikofarmakoloji, nöroendokrinoloji, nörofizyoloji ve beyin görüntülemedir. Bipolar bozukluk, şizofreni, alkol bağımlılığı ve depresyonlu hastalarda çalışmalar yürütüyoruz.

*Kongreleri takip edebiliyor musunuz?
Anabilim dalımızda görev yapan öğretim üyeleri yılda 2 yurtdışı, 2 ya da 3 yurtiçi kongreye, asistan arkadaşlarımız ise 2 ya da 3 yurtiçi kongreye katılmaktadırlar. Ayrıca şimdiye kadar anabilim dalımız tarafından 3 ulusal düzeyde psikiyatri kongresi de organize edildi.

*Teknik donanımınız yeterli mi?
Teknik donanımımız yeterlidir. Türkiye'de EKT (elektrokonvulsif terapi) uygulamasını anestezili olarak ilk defa1991 yılında başlatan anabilim dalıyız. İnternet bağlantılı bilgisayarlarımız, fotokopi cihazımız, projeksiyon cihazımız, slayt makinemiz ve faksımız mevcuttur.

*Anabilim dalınızı tercih etmek isteyen asistanlara ne tavsiye edersiniz?
Erciyes Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı 20 yıllık geçmişi olan, hasta bakımı ve eğitim olarak oturmuş bir anabilim dalıdır. Bilimsel yayın olarak Türkiye sıralamasında iyi bir yerdedir. Anabilim dalımız huzurlu bir çalışma ortamına sahiptir. Kendisi ile barışık, sabırlı, hoşgörülü ve insanlarla uğraşmayı seven arkadaşlarımızı aramızda görmek ve onlarla çalışmaktan mutluluk duyarız.

*Teşekkürler...

by DrKonsultan

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Uzmanlık Alanları” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir