Gönderen Konu: Spot Bilgiler  (Okunma sayısı 84490 defa)

0 Üye ve 6 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #160 : 12 Mart 2012, 20:06:46 »
* Ductus arteriosus doğumdan sonra ne zaman anatomik kapanır...2-3 hafta sonra

* Doğumdan sonra Pulmoner ve sistemik vasküler direnç nasıl değişir...PVR azalır, SVR artar
 
* Fetal dolaşımın doğum sonrası devam etmesine ne denir...Persistan fetal dolaşım (persistan pulmoner hipertansiyon)
 
* Persistan fetal dolaşımda klinik...AC bulguları normalken, siyanoz, KKY , dispne, takipne
 
* Persistan PH uktus bağımlı bir hastalık mıdır...PGE1 ihtiyacı yoktur, duktus bağımlı değldir.
 
* Gebeliğin 1. trimesterinde rubella enfeksiyonu geçiren annenin bebeğinde olası kalp anomalileri...PDA (en sık), periferik pulmoner stenoz
 
* Gebelikte parvovirus B19 enf. Geçiren annenin bebeğinde olası kardiyak hastalık...Otoimmün konjenital kalp bloğu, hidrops fetalis
 
* Fetal hidantoin sendromunda kalp anomalisi...Aort stenozu, pulmoner stenoz
 
* Fetal alkol sendromunda en sık görülen kardiyak anomali...VSD
 
* Annenin gebelikte lityum kullanması ile ilişkilendirilmiş kardiyak anomali...Ebstein anomalisi
 
* Diyabetik anne çocuklarında en sık kardiyak patoloji ( Geçici)...Asimetrik septal hipertrofi
 
* Diyabetik anne çocuklarında en sık kardiyak patoloji...VSD

* Diyabetik anne çocuklarında görülme sıklığı artmış spesifik kardiyak patoloji...TGA (büyük arter transpozisyonu)
 
* Lupus sendromlu yenidoğanda en önemli mortalite nedeni...Anneden geçen anti Ro/La antikorlarına bağlı konjenital kalp bloğu
 
* Maternal fenilketonüride bebekte görülen kardiyak anomaliler...Fallot tetralojisi, VSD, Hipoplastik sol kalp, aort koarktasyonu
 
* Beraberinde kardiyak anomali görülme olasılığı en fazla olan kromozom anomalisi...Trizomi 18 (Edward‛s)
 
* Konjenital kalp hastalığının en sık görüldüğü kromozom anomalisi...Trizomi 21 (Down)
 
* Down sendromunda en sık görülen kardiyak anomali...Endokardiyal yastık defekti (Komplet AVSD)
 
* Turner sendromunda görülen en sık kardiyak anomali... Biküspit aorta, ardından aort koarktasyonu
 
* Marfan sendromunda en sık görülen kardiyak anomali...Aort anevrizması (Erişkinde MVP)
 
* Noonan sendromunda en sık görülen kardiyak anomali...Pulmoner stenoz

* Uzun QT sendromu bulguları...Konjenital sağırlık, senkop, ventriküler aritmi, ailede ani ölüm öyküsü

* Pompe hastalığı kardiyak tutulum...Hipertrofik kardiyomyopati, kısa PR intervali
 
* Yenidoğanda alt ekstremiteler üstte göre daha siyanoze ise...Preduktal aort koarktasyonu+PDA, Aort interruption+PDA, PDA+Eisenmenger
 
* Yenidoğanda üst ekstremiteler alta göre daha siyanoze ise...TGA+Geniş PDA+Pulmoner HT
 
* Santral siyanozda mukozalar ve ekstremiteler nasıldır...Mukozalar mor, ekstremiteler sıcak
 
* Periferik tipte siyanozda mukozalar ve ekstremiteler nasıldır...Mukozalar pembe, ekstremiteler soğuk
 
* Aktivite ile düzelen siyanoz...Periferik
 
* Çocuklarda kardiyak nedenli hipertansiyonun en sık nedeni...Aort koarktasyonu
 
* En sık senkop nedeni...Vazovagal senkop
 
* Hipoksik nöbet ve çömelmenin sık görüldüğü KKH...Fallot tetralojisi
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Antitusif.Com

Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #160 : 12 Mart 2012, 20:06:46 »

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #161 : 12 Mart 2012, 20:07:09 »
* Acil hipertansiyon olgularında parenteral yoldan kullanılan ve laktik asidoz, methemoglobinemi ve hipotiroidi gibi bulgulara neden olan ilaç...Sodyum nitroprussiyad
 
* Tiyosiyanat oluşumuna yol açan...Na nitroprusiyat
 
* İnsülinoma tedavisinde kullanılan ve tiazid türevi olan diüretik...Diazoksit
 
* En kısa etki süreli ganglion blokörü..Trimetafan kamsilat
 
* Intrakavernöz injeksiyonla ereksiyon amacıyla kullanılan...Papaverin
 
* Fosfodiesteraz tip V enzimini inhibe ederek cGMP düzeyini artıran ve empotans tedavisinde kullanılan ilaçlar...Sildenafil, vardenafil, tadalafil
 
* Mavi diskromatopsi oluşturan...Sildenafil

* Kanın akışkanlığını artıran ve orak hücreli anemi ve kladikasyo intermittans olgularının tedavisinde kullanılan periferik vazodilatör...Pentoksifilin
 
* Trombosit aktive edici faktör (PAF) antagonisti olan madde...Gingko biloba
 
* Antikolinerjik etkili antiaritmikler...IA
 
* Torsades de pointes oluşumuna yol açan...Kinidin
 
* Torsades de pointes gelişen hastalarda en önemli tedavi yöntemi...Geçici kalp pili takılması
 
* Kinidin‛in en sık oluşturduğu yan etki...Diyare

* Kinidinin diğer yan etkileri...Çinkonizm, senkop, trombositopeni, düşük dozlarda taşikardi yüksek dozlarda bradikardi (antikolinerjik etki nedeniyle)
 
* Önce bradikardi sonra taşikardi yapan ilaçlar ...Atropin, süksinilkolin, dijitaller

* Lupus oluşturabilen anti-aritmik ilaç...Prokainamid

* En dar spektrumlu ve kalbe toksik etkisi en az olan antiaritmik...Lidokain
 
* Lidokain kullanan hastalarda en erken ortaya çıkan toksikasyon belirtisi...Nistagmus
 
* En güçlü sodyum kanal blokajı yapan antiaritmikler... IC grubu
 
* EKG de QRS mesafesini en fazla uzatan antiaritmikler...IC grubu
 
* MI geçirenlerde kontrendike olan anti-aritmik ilaç...Flekainid
 
* Grup III antiaritmik ilaç...Amiodaron
 
* En geniş spektrumlu ve en uzun etki süreli antiaritmik ... Amiodaron
 
* Pulmoner fibrozis oluşturan aniaritmikler...Tokainid, amiodaron
 
* Amiodaronun yan etkileri...Pulmoner fibrozis, tiroid fonksiyon bozuklukları, korneade mikroopasite, ciltte mavi diskolorasyon, karaciğer fonksiyon bozukluğu
 
* En kısa etki süreli ve AV düğümü iletimini en fazla baskılayan (EKG de PR mesafesini en fazla uzatan) ilaç... Adenozin
 
* Ektopik pacemaker aktivitesini artıran tek antiaritmik... Digoksin
 
* EKG de QT mesafesini en fazla uzatan antiaritmik... Amiodaron
 
* EKG de QRS mesafesini en fazla uzatan antiaritmik... Flekainid
 
* Potasyum kanal ve beta reseptör blokörü olan antiaritmik...Sotalol
 
* Kanı koroner damarlara ileten ana güç nedir... Koroner arter basıncı
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #162 : 12 Mart 2012, 20:07:32 »
* Akciğer küçük hücreli karsinomunun yaptığı paraneoplastik tablolar... Cushing sendromu, Uygunsuz ADH sekresyon sendromu, Eaton-Lambert myastenik sendromu
 
* Hiperkalsemi... PTH salgılayan Akciğer skuamöz cell karsinomunun bulgusudur.
 
* Hipoglisemi... Fibrosarkom, hepatoselüler karsinom ve hemanjioperisitoman‛ın bulgusudur.
 
* Polisitemi... Renal cell karsinom, hemanjioblastom ve hepatoselüler karsinomun bulgusudur.
 
* Anemi... Timoma
 
* Karsinomlarda hangi flament pozitiftir... Sitokeratin
 
* Kas tümörlerinde... Desmin
 
* Mezenkimal tümörlerde... Vimentin
 
* Hem sitokeratin hem vimentin ile boyanan tümörler... Sinoviyal sarkom(Si), menengioma(Men), mezotelyoma(Me)
 
* Kansere neden olan parazitler...Schistosoma haematobium – mesane kanseri Schistosoma mansoni – barsak kanseri Plasmodium – lenfoma Chlonorchis sinensis – kolanjiokarsinom
 
* Neonatal respiratuar distress sendromunda major etken nedir... alveol gelişim yetersizliği (immatürite- surfaktan yetmezliği)
 
* Alveollerdeki görülen bulgu nedir... hyalen membran

* Nekrotizan enterokolit (NEC) için major etken... hipoksi

* NEC‛te submukozal gaz boloncukları görülür

* İlk 10 yaşta görülen benign tm... Hemianjiyom
 
* İlk 10 yaşta görülen malign tm... Lösemi

* 10 yaş sonrası görülen malign tm... Lenfoma

* İnfantta izole aksiler kitle.. lenfanjiom (Kistik higroma)
 
* Çocuklarda daha çok boyunda veya aksillada görülen, büyük boyutlara ulaşabilen, genellikle tam bir kapsüle sahip olmayan geniş kistik boşluklardan oluşan lezyon... Kavernöz lenfanjiom (kistik higroma)
 
* Kistik higromanın en sık görüldüğü sendrom... Turner sendromu

* Çocukluk çağının en sık germ hücreli tümörü... Sakrokoksigeal teratom

* Çocukluk çağının en sık germ hücreli testis tm... Yolk Sac tm

* Çocukların en sık benign Karaciğer tm... Hemianjiyoendoteliyoma

* Çocukların en sık malign Karaciğer tm... Hepatoblastom

* PAS+,NSE+ tümörü... Ewing sarkomu

* Nöroblastom en sık nerden köken alır...Adrenal medulla (en sık), sempatik ganglion
 
* Sağ adrenal bölgede 6 cm çapındaki kanamalı ve nekrotik; küçük, yuvarlak, uniform hiperkromatik hücrelerden oluşan tümör saptanan yenidoğan bir bebekte öncelikle ne düşünülmelidir... Nöroblastom
 
* Nöroblastomun rozeti... Homer Wright
 
* En sık metastazı... Karaciğer
 
* Orbita metastazında ne görülür... Panda gözü manzarası
 
* Panda gözü manzarası yapan iki hastalık... 1-Nöroblastom, 2-Travma (Kafa tabanı kırıkları)
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #163 : 12 Mart 2012, 20:07:53 »
* Jelöz besiyerinde Medusa başı, ters çam ağacı görüntüsü... B.anthracis

* Otopside kanın pıhtılaşmaması... B.anthracis

* Şarbon aşısında kullanılan antijen... Protektif antijen

* Şarbon profilaksisinde kullanılan antibiyotik...Siprofloksasin

* Pirinçli gıdalara bağlı besin zehirlenmesi... B.cereus
 
* Glisin ve GABA salınımını inhibe ederek spastik felce neden olan bakteri... Clostridium tetani
 
* Rakete benzer spor yapısı... C.tetani
 
* Trismus ve risus sardonicus... Tetanoz
 
* Tetanozun klinikte en sık görülen formu... Generalize tetanoz
 
* Yenidoğan tetanozunda belirleyici klinik...Emememe
 
* Tetanozdan en sık ölüm nedeni... Aspirasyon pnömonisi
 
* Tetanojen yaralanmada geç başvuru...Yara temizliği+THIG+Aşı+Metronidazo​l
 
* Ach salınımını inhibe ederek paraliziye neden olan bakteri... Clostridium botulinum
 
* Besin zehirlenmesinde konstipasyon görülebilen bakteri... Clostridium botulinum (Ach blokajına bağlı)
 
* Kontamine bal yenmesi ile gelişen...İnfant botulizmi
 
* Hayat kurtarıcı antitoksinler...THIG (yenidoğanda), botulinum, difteri
 
* Gazlı gangren en sık etken... C.perfiringens
 
* Gazlı gangren kliniğinden sorumlu toksin... Alfa toksin
 
* Alfa toksin ne yapar...Lesitinaz, lökosit, eritrosit, trombosit ve endotel membranlarını parçalar; hemoliz ve nekroz yapar
 
* Nagler reaksiyonu ile belirlenen toksin... C.perfiringens alfa toksin
 
* Spontan gazlı gangren en sık... C.septicum
 
* Kanlı agarda çift hemoliz zonu, stormy fermentasyon... C.perfiringens
 
* Clostridium ramosum...Gazlı gangrene değil süpürasyonlara neden olur
 
* Sitoplazmada Ernst babes cisimciği... Difteri
 
* Difterinin kesin tanısı... ELEK testi
 
* Difteri tedavisinde esas yaklaşım... Antitoksin verilmesi
 
* Nozokomiyal ishalin en sık etkeni... Clostridium difficile
 
* Psödomembranöz kolit tanısı...Toksinin (EIA ile) ya da sitopatik etkisinin gösterilmesi
 
* Psödomembranöz kolit tedavisi...Metronidazol, ciddi olguda oral vankomisin
 
* Yenidoğanda pseudomembranöz enterokolitin en sık etkeni... S.aureus (Enterotoksin B)
 
* Pseudomembranöz enterokolit tedavi... Metranidazol,oral Vankomisin
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #164 : 12 Mart 2012, 20:08:16 »
* Wilson sirozunda, artan bakır için D-penisilamin gibi şelatlayıcı ajanlar kullanılmaktadır.

* Menkes sendromu; barsaklardan bakır emiliminde ve hücre içine bakır taşınmasındaki kusur nedeni ile plazma ve karaciğer Cu düzeyleri azalmıştır.

* Menkes sendromunda bakırlı enzimler olan tirozinaz, lizil oksidaz ve dopamin β-hidroksilaz gibi enzimlerinin fonksiyonlarının bozulur.

* Menkeste, saç yapısında değişiklik (kinky hair), depigmantasyon ve kollajen ile elastin yapısında bozukluklar görülür.
 
* Osteogonozis imperfekta; Tip 1 prokollajeni kodlayan gende mutasyon var.
 
* Osteogenozis imperfektada,kemik kitlesinde jeneralize azalma (osteopeni) ile karakterize bir hastalıktır. Hastalarda, aşırı kırılgan kemikler, diş anormallikleri, yara iyileşmesinde gecikme ve sırtta kamburlaşma, mavi sklera ve işitme kaybı izlenir.
 
* Marfan sendromu (araknodaktili); 15. Kromozomda fibrillin defekti var.
 
* Marfan sendromu, elastik liflerde bozukluk olup uzun ve ince ekstremiteler, Lens subluksasyonu (ektopia lentis), iskelet kası deformiteleri, aort anevrizması gibi kardiyovasküler problemler izlenir.
 
* Transferrin; demirin taşınmasında fizyolojik öneme sahiptir.
 
* Transferrin; negatif akut faz reaktanıdır.
 
* Transferrine, demirin bağlanabilmesi için ferro demirin seruloplazmin (ferrooksidaz) veya hefastin ile okside edilerek ferri formuna dönüşmesi gerekir
 
* Hepsidin; Karaciğerde sentezlenen bir protein olup barsaklardan demir emilimini azaltmaktadır. Ayrıca makrofajlardan ve karaciğerden kana demir salınımını engellemektedir.
 
* Eritropoetik aktivite artışı, hipoksi ve demir depolarının azalması hepsidin sentezini azaltır.
 
* Demir yüklenilmesi ve enflamasyonda ise hepsidin sentezi artar.
 Demir emiliminin özeti;
 
* Gıdalarla alınan ferri (Fe+3) formundaki demir, barsak lümeninde ya askorbik asit (Vit C) veya ferriredüktaz denilen bir enzimle ferro (Fe+2) formuna çevrilir.
 
* Ferro demir barsak hücresinin fırçamsı kenarında bulunan divalan metal transporter-1 (DMT- 1) ila enterositlerin içine alınır.
 
* Ferro demir enterositin bazolateral tarafında bulunan ve bir demir atıcısı olan ferroportin ile entrositten kana karışır.
 
* Bir seruloplazmin analoğu olan hefastin ferro demiri ferri formuna çevirerek transferrine bağlanmasını sağlar.
 
* Hepsidin‛in ferroportine etki ederek demirin kana çıkışını kontrol ettiği düşünülmektedir. Örneğin kanda demir arttığında, hepsidin artarak ferroportinin yıkımını hızlandırmaktadır. Böylece barsaklardan kana demir geçişi azalmaktadır.
 
* Beyinde LDH izoenzimlerinin tamamı bulunmasına rağmen, beyin hastalıklarında kanda LDH değişmez.
 
* Megaloblastk anemi total LDH ın en çok arttığı durumdur.

* SGPT (ALT), SGOT (AST), LDH, glutamat dehidrojenaz, alkol dehidrojenaz, izositrat dehidrojenaz ve malat dehidrojenaz karaciğer hücre (hepatosit) lezyonunu yansıtmaktadır.

* Alkalen fosfataz, GGT, 5‛-nükleotidaz ve lösin amino peptidaz --> kolestaz tanısında kullanılmaktadır.
 
* SGOT ve SGPT düzeylerinin 6 - 12 ay yüksek düzeylerde seyretmesi kronikleşme belirtisidir.
 
* Masif nekrotizan hepatit olan fulminan hepatitte serum enzim düzeyleri birkaç günde hızla azalmaktadır. Transaminaz‛ların ani azalması sağlam hücre kalmadığının bir göstergesidir.
 
* Biliyer obstrüksiyonda alkalen fosfataz sentezi artmaktadır.
 
* Alkalen fosfataz osteoblastik aktivite artışından etkilenir.
 
* Hamilelerde fizyolojik olarak 3. trimesterde artan alkalen fosfataz (plasental izoenzimi) neden ile kolestaza spesifik değildir.
 
* Çocuklarda büyüme çağında fizyolojik olarak yüksek olduğu için kolestaz tanısında alkalen fosfataza göre 5‛-nükleotidaz daha değerlidir.
 * GGT (gama-glutamil-transferaz veya transpeptidaz): Hepatositler ve renal tübül hücrelerinde bol miktarda bulunur.
 
* γGT enzimi obstruktif sarılıkları ve kolesistiti göstermede ALP, 5‛-nükleotidaz, lösin aminopeptidaz dan çok daha değerlidir.
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Antitusif.Com

Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #164 : 12 Mart 2012, 20:08:16 »

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1380
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #165 : 04 Ocak 2013, 00:19:44 »
A grubu streptokok --> B (-) basitrasine duyarlı
B grubu streptokok --> C  CAMP +
D grubu streptokok --> E Eskülin hidrolizi +
eNterokok --> NacI'da ürer.
pnOmOkOk --> O optokin duyarlı.
viridans --> herşey negatif.

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1380
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #166 : 26 Haziran 2013, 08:26:13 »

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #167 : 03 Ağustos 2013, 13:44:00 »
Süksinilkolin ve Halotan operasyon ateşine neden olur
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #168 : 03 Ağustos 2013, 13:44:12 »
Cushing Triyadı = Kafa İçi Bas. Artışı olunca > KB artar > Nbz azalır (Bradikardi)
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #169 : 03 Ağustos 2013, 13:44:33 »
OXYPHİL HÜCRE:  Bol Mitekontry içerdiği için Asidofilik (Pembe) boyanır.
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Antitusif.Com

Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #169 : 03 Ağustos 2013, 13:44:33 »

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #170 : 03 Ağustos 2013, 13:44:48 »
OXYPHİL HÜCRE Tm lerine Onkosit denir bu Tm ler Mitekontri den zengindir
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #171 : 03 Ağustos 2013, 13:45:12 »
Östrojen Anti-insülin etkilidir Kemiğe iyi gelir
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #172 : 03 Ağustos 2013, 13:45:23 »
İnsanda ki En Büyük peptit Hrm : hCG dir
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #173 : 03 Ağustos 2013, 13:45:35 »
DNA, Feulgen Yntemi ile boyanır
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #174 : 03 Ağustos 2013, 13:45:52 »
Östrojen doğum eyleminde; Konneksin43’ü arttırır böylece iyon geçişi artar ve uyarılma yani Kontraksiyon sayısı artar.
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #175 : 03 Ağustos 2013, 13:46:09 »
Postop ES elektrolit bzk HİPONATREMİ ,
Postop ES sıvı bzk luğu ise HİPOVOLEMİ dir
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #176 : 03 Ağustos 2013, 13:46:20 »
cAMP Düz Kasları gevşetir, Çizgili kasları kasar.
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #177 : 03 Ağustos 2013, 13:46:34 »
Kasılma yapan hormonlar IP3 (İnozitol) kullanırlar.
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #178 : 03 Ağustos 2013, 13:46:45 »
NO’in rsp yoktur.Kendisi 2. habercidir. Enzimin kendisi (GS) reseptördür
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1161
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #179 : 03 Ağustos 2013, 13:46:54 »
MAO Stoplazma içinde, COMT dışarda (AC) NA’yı parçalar.
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX

Antitusif.Com

Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #179 : 03 Ağustos 2013, 13:46:54 »