Gönderen Konu: Spot Bilgiler  (Okunma sayısı 86866 defa)

0 Üye ve 3 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #160 : 12 Mart 2012, 20:06:46 »
* Ductus arteriosus doğumdan sonra ne zaman anatomik kapanır...2-3 hafta sonra

* Doğumdan sonra Pulmoner ve sistemik vasküler direnç nasıl değişir...PVR azalır, SVR artar
 
* Fetal dolaşımın doğum sonrası devam etmesine ne denir...Persistan fetal dolaşım (persistan pulmoner hipertansiyon)
 
* Persistan fetal dolaşımda klinik...AC bulguları normalken, siyanoz, KKY , dispne, takipne
 
* Persistan PH uktus bağımlı bir hastalık mıdır...PGE1 ihtiyacı yoktur, duktus bağımlı değldir.
 
* Gebeliğin 1. trimesterinde rubella enfeksiyonu geçiren annenin bebeğinde olası kalp anomalileri...PDA (en sık), periferik pulmoner stenoz
 
* Gebelikte parvovirus B19 enf. Geçiren annenin bebeğinde olası kardiyak hastalık...Otoimmün konjenital kalp bloğu, hidrops fetalis
 
* Fetal hidantoin sendromunda kalp anomalisi...Aort stenozu, pulmoner stenoz
 
* Fetal alkol sendromunda en sık görülen kardiyak anomali...VSD
 
* Annenin gebelikte lityum kullanması ile ilişkilendirilmiş kardiyak anomali...Ebstein anomalisi
 
* Diyabetik anne çocuklarında en sık kardiyak patoloji ( Geçici)...Asimetrik septal hipertrofi
 
* Diyabetik anne çocuklarında en sık kardiyak patoloji...VSD

* Diyabetik anne çocuklarında görülme sıklığı artmış spesifik kardiyak patoloji...TGA (büyük arter transpozisyonu)
 
* Lupus sendromlu yenidoğanda en önemli mortalite nedeni...Anneden geçen anti Ro/La antikorlarına bağlı konjenital kalp bloğu
 
* Maternal fenilketonüride bebekte görülen kardiyak anomaliler...Fallot tetralojisi, VSD, Hipoplastik sol kalp, aort koarktasyonu
 
* Beraberinde kardiyak anomali görülme olasılığı en fazla olan kromozom anomalisi...Trizomi 18 (Edward‛s)
 
* Konjenital kalp hastalığının en sık görüldüğü kromozom anomalisi...Trizomi 21 (Down)
 
* Down sendromunda en sık görülen kardiyak anomali...Endokardiyal yastık defekti (Komplet AVSD)
 
* Turner sendromunda görülen en sık kardiyak anomali... Biküspit aorta, ardından aort koarktasyonu
 
* Marfan sendromunda en sık görülen kardiyak anomali...Aort anevrizması (Erişkinde MVP)
 
* Noonan sendromunda en sık görülen kardiyak anomali...Pulmoner stenoz

* Uzun QT sendromu bulguları...Konjenital sağırlık, senkop, ventriküler aritmi, ailede ani ölüm öyküsü

* Pompe hastalığı kardiyak tutulum...Hipertrofik kardiyomyopati, kısa PR intervali
 
* Yenidoğanda alt ekstremiteler üstte göre daha siyanoze ise...Preduktal aort koarktasyonu+PDA, Aort interruption+PDA, PDA+Eisenmenger
 
* Yenidoğanda üst ekstremiteler alta göre daha siyanoze ise...TGA+Geniş PDA+Pulmoner HT
 
* Santral siyanozda mukozalar ve ekstremiteler nasıldır...Mukozalar mor, ekstremiteler sıcak
 
* Periferik tipte siyanozda mukozalar ve ekstremiteler nasıldır...Mukozalar pembe, ekstremiteler soğuk
 
* Aktivite ile düzelen siyanoz...Periferik
 
* Çocuklarda kardiyak nedenli hipertansiyonun en sık nedeni...Aort koarktasyonu
 
* En sık senkop nedeni...Vazovagal senkop
 
* Hipoksik nöbet ve çömelmenin sık görüldüğü KKH...Fallot tetralojisi
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Antitusif.Com

Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #160 : 12 Mart 2012, 20:06:46 »

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #161 : 12 Mart 2012, 20:07:09 »
* Acil hipertansiyon olgularında parenteral yoldan kullanılan ve laktik asidoz, methemoglobinemi ve hipotiroidi gibi bulgulara neden olan ilaç...Sodyum nitroprussiyad
 
* Tiyosiyanat oluşumuna yol açan...Na nitroprusiyat
 
* İnsülinoma tedavisinde kullanılan ve tiazid türevi olan diüretik...Diazoksit
 
* En kısa etki süreli ganglion blokörü..Trimetafan kamsilat
 
* Intrakavernöz injeksiyonla ereksiyon amacıyla kullanılan...Papaverin
 
* Fosfodiesteraz tip V enzimini inhibe ederek cGMP düzeyini artıran ve empotans tedavisinde kullanılan ilaçlar...Sildenafil, vardenafil, tadalafil
 
* Mavi diskromatopsi oluşturan...Sildenafil

* Kanın akışkanlığını artıran ve orak hücreli anemi ve kladikasyo intermittans olgularının tedavisinde kullanılan periferik vazodilatör...Pentoksifilin
 
* Trombosit aktive edici faktör (PAF) antagonisti olan madde...Gingko biloba
 
* Antikolinerjik etkili antiaritmikler...IA
 
* Torsades de pointes oluşumuna yol açan...Kinidin
 
* Torsades de pointes gelişen hastalarda en önemli tedavi yöntemi...Geçici kalp pili takılması
 
* Kinidin‛in en sık oluşturduğu yan etki...Diyare

* Kinidinin diğer yan etkileri...Çinkonizm, senkop, trombositopeni, düşük dozlarda taşikardi yüksek dozlarda bradikardi (antikolinerjik etki nedeniyle)
 
* Önce bradikardi sonra taşikardi yapan ilaçlar ...Atropin, süksinilkolin, dijitaller

* Lupus oluşturabilen anti-aritmik ilaç...Prokainamid

* En dar spektrumlu ve kalbe toksik etkisi en az olan antiaritmik...Lidokain
 
* Lidokain kullanan hastalarda en erken ortaya çıkan toksikasyon belirtisi...Nistagmus
 
* En güçlü sodyum kanal blokajı yapan antiaritmikler... IC grubu
 
* EKG de QRS mesafesini en fazla uzatan antiaritmikler...IC grubu
 
* MI geçirenlerde kontrendike olan anti-aritmik ilaç...Flekainid
 
* Grup III antiaritmik ilaç...Amiodaron
 
* En geniş spektrumlu ve en uzun etki süreli antiaritmik ... Amiodaron
 
* Pulmoner fibrozis oluşturan aniaritmikler...Tokainid, amiodaron
 
* Amiodaronun yan etkileri...Pulmoner fibrozis, tiroid fonksiyon bozuklukları, korneade mikroopasite, ciltte mavi diskolorasyon, karaciğer fonksiyon bozukluğu
 
* En kısa etki süreli ve AV düğümü iletimini en fazla baskılayan (EKG de PR mesafesini en fazla uzatan) ilaç... Adenozin
 
* Ektopik pacemaker aktivitesini artıran tek antiaritmik... Digoksin
 
* EKG de QT mesafesini en fazla uzatan antiaritmik... Amiodaron
 
* EKG de QRS mesafesini en fazla uzatan antiaritmik... Flekainid
 
* Potasyum kanal ve beta reseptör blokörü olan antiaritmik...Sotalol
 
* Kanı koroner damarlara ileten ana güç nedir... Koroner arter basıncı
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #162 : 12 Mart 2012, 20:07:32 »
* Akciğer küçük hücreli karsinomunun yaptığı paraneoplastik tablolar... Cushing sendromu, Uygunsuz ADH sekresyon sendromu, Eaton-Lambert myastenik sendromu
 
* Hiperkalsemi... PTH salgılayan Akciğer skuamöz cell karsinomunun bulgusudur.
 
* Hipoglisemi... Fibrosarkom, hepatoselüler karsinom ve hemanjioperisitoman‛ın bulgusudur.
 
* Polisitemi... Renal cell karsinom, hemanjioblastom ve hepatoselüler karsinomun bulgusudur.
 
* Anemi... Timoma
 
* Karsinomlarda hangi flament pozitiftir... Sitokeratin
 
* Kas tümörlerinde... Desmin
 
* Mezenkimal tümörlerde... Vimentin
 
* Hem sitokeratin hem vimentin ile boyanan tümörler... Sinoviyal sarkom(Si), menengioma(Men), mezotelyoma(Me)
 
* Kansere neden olan parazitler...Schistosoma haematobium – mesane kanseri Schistosoma mansoni – barsak kanseri Plasmodium – lenfoma Chlonorchis sinensis – kolanjiokarsinom
 
* Neonatal respiratuar distress sendromunda major etken nedir... alveol gelişim yetersizliği (immatürite- surfaktan yetmezliği)
 
* Alveollerdeki görülen bulgu nedir... hyalen membran

* Nekrotizan enterokolit (NEC) için major etken... hipoksi

* NEC‛te submukozal gaz boloncukları görülür

* İlk 10 yaşta görülen benign tm... Hemianjiyom
 
* İlk 10 yaşta görülen malign tm... Lösemi

* 10 yaş sonrası görülen malign tm... Lenfoma

* İnfantta izole aksiler kitle.. lenfanjiom (Kistik higroma)
 
* Çocuklarda daha çok boyunda veya aksillada görülen, büyük boyutlara ulaşabilen, genellikle tam bir kapsüle sahip olmayan geniş kistik boşluklardan oluşan lezyon... Kavernöz lenfanjiom (kistik higroma)
 
* Kistik higromanın en sık görüldüğü sendrom... Turner sendromu

* Çocukluk çağının en sık germ hücreli tümörü... Sakrokoksigeal teratom

* Çocukluk çağının en sık germ hücreli testis tm... Yolk Sac tm

* Çocukların en sık benign Karaciğer tm... Hemianjiyoendoteliyoma

* Çocukların en sık malign Karaciğer tm... Hepatoblastom

* PAS+,NSE+ tümörü... Ewing sarkomu

* Nöroblastom en sık nerden köken alır...Adrenal medulla (en sık), sempatik ganglion
 
* Sağ adrenal bölgede 6 cm çapındaki kanamalı ve nekrotik; küçük, yuvarlak, uniform hiperkromatik hücrelerden oluşan tümör saptanan yenidoğan bir bebekte öncelikle ne düşünülmelidir... Nöroblastom
 
* Nöroblastomun rozeti... Homer Wright
 
* En sık metastazı... Karaciğer
 
* Orbita metastazında ne görülür... Panda gözü manzarası
 
* Panda gözü manzarası yapan iki hastalık... 1-Nöroblastom, 2-Travma (Kafa tabanı kırıkları)
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #163 : 12 Mart 2012, 20:07:53 »
* Jelöz besiyerinde Medusa başı, ters çam ağacı görüntüsü... B.anthracis

* Otopside kanın pıhtılaşmaması... B.anthracis

* Şarbon aşısında kullanılan antijen... Protektif antijen

* Şarbon profilaksisinde kullanılan antibiyotik...Siprofloksasin

* Pirinçli gıdalara bağlı besin zehirlenmesi... B.cereus
 
* Glisin ve GABA salınımını inhibe ederek spastik felce neden olan bakteri... Clostridium tetani
 
* Rakete benzer spor yapısı... C.tetani
 
* Trismus ve risus sardonicus... Tetanoz
 
* Tetanozun klinikte en sık görülen formu... Generalize tetanoz
 
* Yenidoğan tetanozunda belirleyici klinik...Emememe
 
* Tetanozdan en sık ölüm nedeni... Aspirasyon pnömonisi
 
* Tetanojen yaralanmada geç başvuru...Yara temizliği+THIG+Aşı+Metronidazo​l
 
* Ach salınımını inhibe ederek paraliziye neden olan bakteri... Clostridium botulinum
 
* Besin zehirlenmesinde konstipasyon görülebilen bakteri... Clostridium botulinum (Ach blokajına bağlı)
 
* Kontamine bal yenmesi ile gelişen...İnfant botulizmi
 
* Hayat kurtarıcı antitoksinler...THIG (yenidoğanda), botulinum, difteri
 
* Gazlı gangren en sık etken... C.perfiringens
 
* Gazlı gangren kliniğinden sorumlu toksin... Alfa toksin
 
* Alfa toksin ne yapar...Lesitinaz, lökosit, eritrosit, trombosit ve endotel membranlarını parçalar; hemoliz ve nekroz yapar
 
* Nagler reaksiyonu ile belirlenen toksin... C.perfiringens alfa toksin
 
* Spontan gazlı gangren en sık... C.septicum
 
* Kanlı agarda çift hemoliz zonu, stormy fermentasyon... C.perfiringens
 
* Clostridium ramosum...Gazlı gangrene değil süpürasyonlara neden olur
 
* Sitoplazmada Ernst babes cisimciği... Difteri
 
* Difterinin kesin tanısı... ELEK testi
 
* Difteri tedavisinde esas yaklaşım... Antitoksin verilmesi
 
* Nozokomiyal ishalin en sık etkeni... Clostridium difficile
 
* Psödomembranöz kolit tanısı...Toksinin (EIA ile) ya da sitopatik etkisinin gösterilmesi
 
* Psödomembranöz kolit tedavisi...Metronidazol, ciddi olguda oral vankomisin
 
* Yenidoğanda pseudomembranöz enterokolitin en sık etkeni... S.aureus (Enterotoksin B)
 
* Pseudomembranöz enterokolit tedavi... Metranidazol,oral Vankomisin
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #164 : 12 Mart 2012, 20:08:16 »
* Wilson sirozunda, artan bakır için D-penisilamin gibi şelatlayıcı ajanlar kullanılmaktadır.

* Menkes sendromu; barsaklardan bakır emiliminde ve hücre içine bakır taşınmasındaki kusur nedeni ile plazma ve karaciğer Cu düzeyleri azalmıştır.

* Menkes sendromunda bakırlı enzimler olan tirozinaz, lizil oksidaz ve dopamin β-hidroksilaz gibi enzimlerinin fonksiyonlarının bozulur.

* Menkeste, saç yapısında değişiklik (kinky hair), depigmantasyon ve kollajen ile elastin yapısında bozukluklar görülür.
 
* Osteogonozis imperfekta; Tip 1 prokollajeni kodlayan gende mutasyon var.
 
* Osteogenozis imperfektada,kemik kitlesinde jeneralize azalma (osteopeni) ile karakterize bir hastalıktır. Hastalarda, aşırı kırılgan kemikler, diş anormallikleri, yara iyileşmesinde gecikme ve sırtta kamburlaşma, mavi sklera ve işitme kaybı izlenir.
 
* Marfan sendromu (araknodaktili); 15. Kromozomda fibrillin defekti var.
 
* Marfan sendromu, elastik liflerde bozukluk olup uzun ve ince ekstremiteler, Lens subluksasyonu (ektopia lentis), iskelet kası deformiteleri, aort anevrizması gibi kardiyovasküler problemler izlenir.
 
* Transferrin; demirin taşınmasında fizyolojik öneme sahiptir.
 
* Transferrin; negatif akut faz reaktanıdır.
 
* Transferrine, demirin bağlanabilmesi için ferro demirin seruloplazmin (ferrooksidaz) veya hefastin ile okside edilerek ferri formuna dönüşmesi gerekir
 
* Hepsidin; Karaciğerde sentezlenen bir protein olup barsaklardan demir emilimini azaltmaktadır. Ayrıca makrofajlardan ve karaciğerden kana demir salınımını engellemektedir.
 
* Eritropoetik aktivite artışı, hipoksi ve demir depolarının azalması hepsidin sentezini azaltır.
 
* Demir yüklenilmesi ve enflamasyonda ise hepsidin sentezi artar.
 Demir emiliminin özeti;
 
* Gıdalarla alınan ferri (Fe+3) formundaki demir, barsak lümeninde ya askorbik asit (Vit C) veya ferriredüktaz denilen bir enzimle ferro (Fe+2) formuna çevrilir.
 
* Ferro demir barsak hücresinin fırçamsı kenarında bulunan divalan metal transporter-1 (DMT- 1) ila enterositlerin içine alınır.
 
* Ferro demir enterositin bazolateral tarafında bulunan ve bir demir atıcısı olan ferroportin ile entrositten kana karışır.
 
* Bir seruloplazmin analoğu olan hefastin ferro demiri ferri formuna çevirerek transferrine bağlanmasını sağlar.
 
* Hepsidin‛in ferroportine etki ederek demirin kana çıkışını kontrol ettiği düşünülmektedir. Örneğin kanda demir arttığında, hepsidin artarak ferroportinin yıkımını hızlandırmaktadır. Böylece barsaklardan kana demir geçişi azalmaktadır.
 
* Beyinde LDH izoenzimlerinin tamamı bulunmasına rağmen, beyin hastalıklarında kanda LDH değişmez.
 
* Megaloblastk anemi total LDH ın en çok arttığı durumdur.

* SGPT (ALT), SGOT (AST), LDH, glutamat dehidrojenaz, alkol dehidrojenaz, izositrat dehidrojenaz ve malat dehidrojenaz karaciğer hücre (hepatosit) lezyonunu yansıtmaktadır.

* Alkalen fosfataz, GGT, 5‛-nükleotidaz ve lösin amino peptidaz --> kolestaz tanısında kullanılmaktadır.
 
* SGOT ve SGPT düzeylerinin 6 - 12 ay yüksek düzeylerde seyretmesi kronikleşme belirtisidir.
 
* Masif nekrotizan hepatit olan fulminan hepatitte serum enzim düzeyleri birkaç günde hızla azalmaktadır. Transaminaz‛ların ani azalması sağlam hücre kalmadığının bir göstergesidir.
 
* Biliyer obstrüksiyonda alkalen fosfataz sentezi artmaktadır.
 
* Alkalen fosfataz osteoblastik aktivite artışından etkilenir.
 
* Hamilelerde fizyolojik olarak 3. trimesterde artan alkalen fosfataz (plasental izoenzimi) neden ile kolestaza spesifik değildir.
 
* Çocuklarda büyüme çağında fizyolojik olarak yüksek olduğu için kolestaz tanısında alkalen fosfataza göre 5‛-nükleotidaz daha değerlidir.
 * GGT (gama-glutamil-transferaz veya transpeptidaz): Hepatositler ve renal tübül hücrelerinde bol miktarda bulunur.
 
* γGT enzimi obstruktif sarılıkları ve kolesistiti göstermede ALP, 5‛-nükleotidaz, lösin aminopeptidaz dan çok daha değerlidir.
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Antitusif.Com

Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #164 : 12 Mart 2012, 20:08:16 »

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #165 : 04 Ocak 2013, 00:19:44 »
A grubu streptokok --> B (-) basitrasine duyarlı
B grubu streptokok --> C  CAMP +
D grubu streptokok --> E Eskülin hidrolizi +
eNterokok --> NacI'da ürer.
pnOmOkOk --> O optokin duyarlı.
viridans --> herşey negatif.

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #166 : 26 Haziran 2013, 08:26:13 »

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #167 : 03 Ağustos 2013, 13:44:00 »
Süksinilkolin ve Halotan operasyon ateşine neden olur
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #168 : 03 Ağustos 2013, 13:44:12 »
Cushing Triyadı = Kafa İçi Bas. Artışı olunca > KB artar > Nbz azalır (Bradikardi)
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #169 : 03 Ağustos 2013, 13:44:33 »
OXYPHİL HÜCRE:  Bol Mitekontry içerdiği için Asidofilik (Pembe) boyanır.
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Antitusif.Com

Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #169 : 03 Ağustos 2013, 13:44:33 »

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #170 : 03 Ağustos 2013, 13:44:48 »
OXYPHİL HÜCRE Tm lerine Onkosit denir bu Tm ler Mitekontri den zengindir
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #171 : 03 Ağustos 2013, 13:45:12 »
Östrojen Anti-insülin etkilidir Kemiğe iyi gelir
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #172 : 03 Ağustos 2013, 13:45:23 »
İnsanda ki En Büyük peptit Hrm : hCG dir
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #173 : 03 Ağustos 2013, 13:45:35 »
DNA, Feulgen Yntemi ile boyanır
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #174 : 03 Ağustos 2013, 13:45:52 »
Östrojen doğum eyleminde; Konneksin43’ü arttırır böylece iyon geçişi artar ve uyarılma yani Kontraksiyon sayısı artar.
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #175 : 03 Ağustos 2013, 13:46:09 »
Postop ES elektrolit bzk HİPONATREMİ ,
Postop ES sıvı bzk luğu ise HİPOVOLEMİ dir
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #176 : 03 Ağustos 2013, 13:46:20 »
cAMP Düz Kasları gevşetir, Çizgili kasları kasar.
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #177 : 03 Ağustos 2013, 13:46:34 »
Kasılma yapan hormonlar IP3 (İnozitol) kullanırlar.
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #178 : 03 Ağustos 2013, 13:46:45 »
NO’in rsp yoktur.Kendisi 2. habercidir. Enzimin kendisi (GS) reseptördür
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Çevrimdışı BuroX

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1168
 • 2008'den beri...
Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #179 : 03 Ağustos 2013, 13:46:54 »
MAO Stoplazma içinde, COMT dışarda (AC) NA’yı parçalar.
Yüklediğim dosyalardan silinmiş olanları özel mesajla bildirebilirseniz yeniden yüklerim.. Konu konu takip edemiyorum siteyi.. BuroX
Cebinizde milyonlar olmasa da ANTİTUSİF her zaman yanınızda

Antitusif.Com

Ynt: Spot Bilgiler
« Yanıtla #179 : 03 Ağustos 2013, 13:46:54 »