Gönderen Konu: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler  (Okunma sayısı 28948 defa)

0 Üye ve 7 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« : 11 Ağustos 2013, 22:04:43 »
651. LPS bulunmayan gram negatif basil...Bacteroides fragilis

652. Anaerop kültür hangi tür örneklerden yapılmaz... Flora bölgelerinden anaerop kültür uygun değil

653. Bacteroides fragilisin en çok neden olduğu klinik tablo... İntraabdominal apse

654. Anaeropların tedavisinde en çok tercih edilen ilaç... Metranidazol

655. Boğmacada en uygun örnek... Nazofarenks aspirasyon materyali

656. Nazofarenksten örnek almanın kontraendike olduğu hastalık... Epiglottid

657. Epiglottid tanısında en uygun örnek... Hemokültür

658. Hangi klinik örnek buzdolabında saklanmaz... BOS

659. Hangi kültürde kantitasyon önemlidir... İdrar kültürü (105)

660. Bordetella pertussis pertussijeni...Lenfositoz, sekresyon artışı, ödem, hipoglisemi

661. Bordetella pertussis trakeal sitotoksini...Trakeal siliyer paralizi, kentöz öksürük

662. Boğmaca tanısında materyal...Nazofarinksten aspirat alma

663. Tavşandan bulaşan süpüratif lenfadenit...Francisella tularensis

664. En sık tularemi tablosu...Ülseroglandüler tip; parmakta yara, regional lenfadenit

665. Amsel kriterleri (bakteriyel vajinoz tanısı)
• Yapışkan, kötü kokulu, süt gibi vajinal akıntı
• pH 4.7-5.7
• Whiff (KOH) testi (+)
• Clue cells

666. Bakteriyel vajinoz tedavisi...Sadece kadına metronidazol (eş tedavisi gerekmez)

PARAZİTOLOJİ

667. Farklı canlıların birlikte yaşaması...Simbiyoz

668. Yardımlaşarak birlikte yaşam...Mutualizm

669. Birinin yararına, diğerine zarar vermeyen... Kommensalizm

670. Küçük canlının büyük zararına yaşaması...Parazitlik

671. Tek tür konakta parazitlik...monoksen

672. Birden fazla farklı konakta parazitlik...Heteroksen

673. Farklı ara konaklar gerektiren...Poliheteroksen

674. Ektoparazitlerce oluşan hastalık...İnfestasyon

675. Mitokondriyonu bulunmayan amip...Entamoeba

676. Yalancı ayakları ile hareket edenler...Amipler

677. Kamçı ile hareket eden...Giardia, Leishmania, Trypanosoma

678. Dalgalı zarlı kamçı ile hareket eden...Trichomonas vaginalis

679. Kirpik (flajella, silia) ile hareket eden...Balantidium coli,
Dientamoeba fragilis

680. Hepatit ve sonra eritrosit infeksiyonu...Plasmodium türleri

681. Direkt eritrosit infeksiyonu...Babesia microti (eritrositteki CR1‛leri tanır)

682. RES işgali yapan...Leishmania donovani

683. Otonom pleksuslara oturan protozoon...Trypanosoma cruzi

684. Şaşkın parazit... F. hepatica

685. Yalancı parazit... F. hepatica

686. Gezgin parazit... Ascaris

687. Parazite karşı gelişen antikor... Ig E

688. Parazite immün yanıtta en etkin hücre... Eozinofil

689. Büyük sestodlara karşı immünite...Premunisyon

690. Amipli dizanteri etkeni... E. Histolytica

691. Amipli dizanteri bulaş…Dört çekirdekli ookist

692. Barsakta şişe dibi ülser... E. histolytica

693. Barsakta ameboma denen kitle... E. histolytica

694. Kc ve AC de çukulatamsı kitle... E. histolytica

695. Amipli dizanteride tanı... Eritrosit fagosite etmiş trofozoit

696. Entamoeba histolytica virülans faktörü...Zimodem enzimleri (eritmesi ile şişe dibi ülserler)

697. Kronik formda mukozal kalınlaşma...Amiboma

698. E. histolytica absesinde tanı... IHA

699. Amipli dizanteri tedavi... Metronidazol

700. Amibik ensefalit etkeni... Naeglaria fowleri

601. Sifilizde tarama, tedavi takibi ve nörosifilizde kullanılan test... VDRL

602. Primer sifilizde en erken yükselen test... FTA-ABS

603. Konjenital enfeksiyonu gösteren... FTA-ABS

604. Konjenital sifiliz...
• İlk üç ayda abortus
• Aktif infeksiyonlu doğanda kanlı rinit, döküntü
• Latent doğanda okul çağında Hutchinson dişleri, Socrates burnu, periostit-kılıç kını tibia

605. Dönek ateş etkeni... B.recurrentis

606. Sık antijenik değişim yapanlar...
• Bakteri: Borrelia recurrentis, Neisseria gonorrhoeae
• Virüs: HIV, HCV, influenza

607. Kenelerle bulaşan ve eritema migrans ve artrite neden olan bakteri... Borrelia burgdorferi

608. Eritema migrans yapan bakteri...Borrelia burgdorferi

609. Lyme hastalığı etkeni... B. burgdorferi

610. Zorunlu hücre içi ve enerji paraziti olan bakteri... Klamidya

611. İnklüzyon cisimciği oluşturarak üreyen... Klamidya

612. Lizozime dirençli bakteriler... Klamidya, mikoplazma, L formu, protoplast, sferoplast

613. Klamidyaların bulaştırıcı formu...Elemanter cisimcik

614. Klamidyaların çoğalan formu...İnisyal (retiküler) cisimcik

615. Glikojen inklüzyonu içeren ve iyotla boyanan chlamydia türü... Chlamydia trachomatis

616. Hücre duvarında peptidoglikan olmayan... Klamidya

617. Oluk belirtisi...Lenfogranuloma venereum (C.trachomatis L1,2,3)

618. Erkekte nongonokoksik üretrit, post gonokoksik üretrit, epididimit... C.trachomatis

619. Yenidoğanda atipik pnömoni, konjunktivit... C.trachomatis

620. Miyokard infarktüsüne yol açan bakteri...Chlamydia pneumoniae (TWAR)

621. Atipik pnömoni, splenomegali, hepatit... Coxiella burnetti

622. Gram boyama ve kültür negatif,seroloji pozitif endokardit etkeni… Coxiella burnetti

623. Akut hepatit, nötrofilik lökositoz skleral hemoraji... Weil hastalığı(İkterik form)

624. Weil hastalığı etkeni bakteri... L. icterhaemorrhagiae

625. Eritema kronikum migrans... B.burgdorferi

626. Epidemik tifus etkeni olan bakteri... R. Prowazeki

627. R.proxazeki bulaş…bit

628. Endemik tifüs etkeni... R.typhi

629. R.typhi bulaş…pire

630. Tekrarlayan tifüs...Brill-Zinser

631. Riketsiyal hastalıklarda en önemli patolojik bulgu... Vaskülit

632. Tifüste kullanımı kontrendike olan ilaç...Sülfonamidler

633. Q ateşi etkeni bakteri... Coxiella burnetti

634. Riketsia tanısında kullanılan serolojik test... Weil felix

635. Weil felixde antijen olarak kullanılan bakteri... P.vulgaris

636. Dokuda sülfür granülleri oluşturan bakteri... Actinomyces

637. Kültürde azı dişi koloniler oluşturan... Actinomyces

638. Diş ceplerindeki fırsatçı gram (-) anaerop...Fusobacterium nucleatum

639. Plaut-Vincent anjini etkenleri...Fusobacterium nucleatum ve Treponema vincenti

640. Filamansı, hif gibi anaerop gram (+) basil...Actinomyces

641. Çürük diş çekimi sonrası boyunda fistül...Servikofasiyal aktinomikoz

642. Zorunlu anaeroplarda bulunmayan enzimler... Katalaz, süperoksit dismutaz

643. Ağız içi anaeropları (3 silahşörler)
• Non-fragilis Bacteroides
• Peptostreptokoklar
• Fusiform bakteriler

644. Akciğer apselerinin en sık (%90) etkeni...Üç silahşörler (ağız içi anaeropları)

645. Derinin en sık anaerop... Propionibacterium

646. Bacteroides türlerinin dağılımı
• Diyafragma üstünde non-fragilis
• Diyafragma altında Bacteroides fragilis grubu

647. Spontan beyin ve akciğer apseleri...Non-fragilis Bacteroid, peptostreptokok, fusiform

648. Dışkının suya bulaşını gösteren bakteri... Bifidobacterium

649. Vincent anjini etkeni... Fusobacterium

650. Anaerop kapsüllü... B.fragilis

351. Korunma...
• Temas öncesi aşı
• Temaslı rifampisin (2 gün), siprofloksasin (tek doz)

352. Balgamda lökosit, gr (-) diplokok, nonfermenter bakteri... Moraxella catarrhalis

353. Oksidaz ve DNaz pozitif, indol negatif, non-fermentatif, gram negatif diplokok... Moraxella catarrhalis

354. Moraxella ile Neisseria farkı...Moraxella non-fermentatif, Neisseria fermentatif

355. Moraxella catarrhalis (hep üçüncü)...Akut otitis media, akut sinüzit ve KOAH alevlenmesi

356. Bacillus anthracis
• Santral sporlu (ARB), bambu kamışı, ondüle saç
• Ekzotoksinleri (PA+EF+LF), PA aşısı
• Ağrısız yara (kara kabuk), ödem (veziküllü)

357. Sporlu, protein yapıda kapsülü ve ekzotoksini olan gram pozitif çomak... Bacillus anthracis

358. Kapsüllü zincir yapmış gr (+) basil... B.anthracis

359. Kapsülü D glutamik asit yapısında... B.anthracis

360. Jelöz besiyerinde Medusa başı, ters çam ağacı görüntüsü... B.anthracis

361. Otopside kanın pıhtılaşmaması... B.anthracis

362. Şarbon aşısında kullanılan antijen... Protektif antijen

363. Şarbon profilaksisinde kullanılan antibiyotik…Siprofloksasin

364. Pirinçli gıdalara bağlı besin zehirlenmesi... B.cereus

365. Glisin ve GABA salınımını inhibe ederek spastik felce neden olan bakteri... Clostridium tetani

366. Rakete benzer spor yapısı... C.tetani

367. Trismus ve risus sardonicus... Tetanoz

368. Tetanozun klinikte en sık görülen formu... Generalize tetanoz

369. Yenidoğan tetanozunda belirleyici klinik...Emememe

370. Tetanozdan en sık ölüm nedeni... Aspirasyon pnömonisi

371. Tetanojen yaralanmada geç başvuru...Yara temizliği+THIG+Aşı+Metronidazol

372. Ach salınımını inhibe ederek paraliziye neden olan bakteri... Clostridium botulinum

373. Besin zehirlenmesinde konstipasyon görülebilen bakteri… Clostridium botulinum (Ach blokajına bağlı)

374. Kontamine bal yenmesi ile gelişen...İnfant botulizmi

375. Hayat kurtarıcı antitoksinler...THIG (yenidoğanda), botulinum, difteri

376. Gazlı gangren en sık etken... C.perfiringens

377. Gazlı gangren kliniğinden sorumlu toksin... Alfa toksin

378. Alfa toksin ne yapar...Lesitinaz, lökosit, eritrosit, trombosit ve endotel membranlarını parçalar; hemoliz ve nekroz yapar

379. Nagler reaksiyonu ile belirlenen toksin… C.perfiringens alfa toksin

380. Spontan gazlı gangren en sık... C.septicum

381. Kanlı agarda çift hemoliz zonu, stormy fermentasyon... C.perfiringens

382. Clostridium ramosum...Gazlı gangrene değil süpürasyonlara neden olur

383. Sitoplazmada Ernst babes cisimciği... Difteri

384. Difterinin kesin tanısı... ELEK testi

385. Difteri tedavisinde esas yaklaşım... Antitoksin verilmesi

386. Nozokomiyal ishalin en sık etkeni... Clostridium difficile

387. Psödomembranöz kolit tanısı...Toksinin (EIA ile) ya da sitopatik etkisinin gösterilmesi

388. Psödomembranöz kolit tedavisi...Metronidazol, ciddi olguda oral vankomisin

389. Yenidoğanda pseudomembranöz enterokolitin en sık etkeni... S.aureus (Enterotoksin

390. Pseudomembranöz enterokolit tedavi... Metranidazol,oral Vankomisin

391. Clostridium difficile‛nin en spesifik tanısı... Toksin saptanması

392. Yenidoğan, yaşlı ve immünitesi bozuk insanlarda meningoensefalite neden olan gram pozitif çomak... Listeria monositogenes

393. CAMP deneyi pozitif gram pozitif çomak... Listeria monocytogenes

394. Takla atar gibi hareketi tipik olan ve soğukta zenginleştirme ile üreyen... Listeria monocytogenes

395. Granulomatozis infantiseptica etkeni... Listeria monocytogenes

396. Hematoproliferatif hastalıkta infeksiyon...Kriptokok menenjiti, zona, Listeria menenjiti

397. Fagozom kesesini eriten bakteri...Listeria monocytogenes

398. Makrofajdan makrofaja sapanla atılan...Listeria monocytogenes (aktin polimerizasyonux

399. Listeriyoz tedavisi...Penisilin veya ampisilin

400. Atlardan bulaşan AİDS‛li olgularda pnömoni yapan EZN pozitif,gram pozitif bakteri... Rhodococcus equıAntitusif.Com

Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« : 11 Ağustos 2013, 22:04:43 »

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #1 : 11 Ağustos 2013, 22:08:01 »
1300. Kompleman etkinkeşmesinde görevli... Sabit bölge

1301. Antikorların özgüllüğünü belirleyen... Hipervariabl bölge

1302.Serumda bulunma miktarlarına göre çoktan aza doğru Ig sıralaması... IgGAMDE

1303.Toksin nötralizasyonunda en önemli rolü oynayan antikor... IgG

1304.Opsonin özelliği gösteren antikor... Ig G

1305.Plasentayı geçen antikor... Ig G

1306.Kapsüllü bakterilere etkili Ig G... Ig G2(Plasentayı geçemez)

1307.Yarılanma ömrü en kısa Ig G... Ig G3

1308.Komplemanı en güçlü uyaran antikorlar... Ig M, Ig G3

1309.Komplemana ve Fc reseptörlerine bağlanmayan
immunglobulin G... IgG4

1310.Sekonder immün yanıtta en etkili antikor... Ig G

1311.Sekretuar antikor... IgA

1312.T lenfositlerinden bağımsız sentezlenen antikor...IgM

1313. İlk spesifik IgM sentezi...İlk infeksiyonun 5. günü

1314.Birincil antikor yanıtında etkili pentamer yapıda olan
antikor... Ig M

1314.En yüksek aviditeye sahip antikor... IgM

1315.Reseptör görevi olan antikor... IgD

1316.Helmint infeksiyonlarına karşı savunmada rol oynayan
antikor... IgE

1317.T hücre reseptörü antijenle uyarıldığında uyarımın
iletilmesinde görevli molekül...CD3

1318.Antikora bağımlı hücresel öldürme yapan hücreler...
Nötrofiller, Eozinofiller, Makrofaj, Doğal katil hücreleri

1319.Antikora bağımlı sitotoksisite yapmayan hücre... Sitotoksik T
lenfosit

1320.Tek başlarına immunolojik yanıt oluşturmayan ancak
oluşmuş immun cevapla reaksiyona giren... Hapten

1321.Kendisine hücresel yanıt geliştiren antijen... Protein

1322.Çok değerli antikorların çok değerli antijenlere bağlanma kuvvetine... avidite

1323.Antikorun tek antijenik determinanta bağlanma kuvvetine... Afinite

1324. Kalıtsal yapı olarak tamamen farklı yapılardaki canlılarda bulunan aynı yapı ve nitelikteki epitoplara sahip antijenlere...
Heterofil antijen

1325.Süperantijenler hangileridir... TSST, pirojenik ekzotoksin,
S.aureus enterotoksini, Bacillus cereus enterotoksini,
C.perfiringens enterotoksini, Y.enterocolitica enterotoksini

1326. Zimojen nedir...Proenzim

1327. Kompleman etkinlikleri nelerdir...
• Lizis
• Kemotaktik, anafilatoksik etki
• Opsonizasyon
• İmmün komplekslerin temizlenmesi

1328. Klasik kompleman aktivasyonu
• Spesifik IgM, IgG3, IgG1 ve IgG2 varlığında
• C1qrs 4b 2a(b) 3b 5b 6 7 8 9‛lar

1329. Lektin yolundan kompleman aktivasyonu
• Hiperakut evrede gram pozitif bakteriler ve mantarlara
• MBL 4b 2a(b) 3b 5b 6 7 8 9‛lar (MBL=C1qrs)

1330. Alternatif kompleman aktivasyonu
• Hiperakut evrede gram negatif bakterilere karşı
• Properdin Bb 3b 3b 5b 6 7 8 9‛lar

1331. Komplemanın EN‛leri
• Serumda en çok bulunan → C3
• Komplekste en çok bulunan → C9
• En büyük → C1q

1332. Klasik yolda C3 konvertaz... C4b2a

1333. Klasik yolda C5 konvertaz... C4b2a3b

1334. Kompleman sisteminde lizisden esas sorumlu... MAC (C5-C9)

1335. Kemotaktik ve anaflatoksin özelliği olan kompleman...C5a

1336. Opsonin özelliği olan kompleman... C3b

1337. En erken sentezlenen opsonin...Alternatif ve lektin
kompleman aktivasyonu, C3b

1338. Anaflatoksin özelliği gösteren kompleman... C3a, C4a, C5a

1339. C3a ve C5a‛yı inaktive eden karboksipeptidat...Anaflatoksin
inhibitörü

1340. C1 inhibitörü eksikliğinde meydana gelen rahatsızlık...
Herediter anjiyoödem

1341.Bozunma hızlandırıcı faktör (DAF) eksikliği... Paroksismal
noktürnal hemoglobinüri

1342.C5-9 ve properdin eksikliğinde artan bakteri infeksiyonu...
Meningokok, gonokok

1343. Viruslara ilk antiviral yanıt... İnterferon alfa ve interferon
beta

1344. Ig E ile ilişkili aşırı duyarlılık reaksiyonu... Tip 1

1345. Tip 1 aşırıduyarlılık reaksiyonları... Ürtiker, ekzama, alerjik
rinit, astım, besin alerjileri, anaflaksi

1346. Antijen antikor ve komplemanın görev aldığı aşırı duyarlılık
reaksiyonu... Tip2

1347.Otoimmün hemolitik anemi, transfüzyon reaksiyonları... Tip2

1348.c-ANCA vaskülit, Tip II diyabet,Akut romatizmal ateş... Tip2

1349.Arthus reaksiyonu ... Tip 3

1350.Serum hastalığı, APSGN... Tip3

1351.Ankikordan bağımsız gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonu…Tip4

1352.Serumla aktarılamaran aşırı duyarlılık reaksiyonu... Tip4

1353.Kontakt dermatit... Tip 4

1354.Tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonunda antijen sunan hücre...
Derideki langerhans hücreleri

1355. Tüberkülin tipi reaksiyonlar... Tip4

1356. Tip1 diabet,MS,Gullian Barre,RA... Tip4

1357. Hücresel immünitenin araştırılmasında kullanılan test... PPD,
candidin

1358. Pre B lenfositlerin B lenfositlere dönüşümünde bozukluk
olan konjenital X‛e bağlı immün yetmezlik... Bruton

1359. Klinikte ilk bulgu hipoparatiroidi ve buna bağlı tetani...
Digeorge Sendromu(T hücre yetmezliği)

1360. CD4 T lenfositlerin CD 40 ligandında bozukluk... Hiper Ig M
sendromu

1361. IFN-gama üretimi kusuru... Hiper Ig E sendromu (Job)

1362. Adenozin deaminaz eksikliği (ADA)... Kombine immun
yetmezlik sendromu

1363. Kronik granülomatöz hastalık...Nötrofillerde NADPH oksidaz
kusuru → Zayıf oksidatif patlama; NBT testi; ko-trimoksazol
profilaksisi

1364.Chediak-Higashi Sendromu

• LYST gen kusuru; nötrofiller, makrofajlar, NK hücreler,
trombositler, melanositler ve Schwann hücrelerinde granüllerin
yapı ve fonksiyon bozukluğu

• Sitoplazmik dev granüller; parsiyel okülo-kutanöz albinizm; ko-
trimoksazol profilaksisi, kemik iliği transplantasyonu

1251. Eozinofil üretiminde rolü olan... IL-5

1252. Ig A yapımın artıran sitokin... IL-5

1253. B lenfositlerin plazmozite farklılaşmasını sağlayan...IL-5

1254. B lenfosit farklılaşmasını Ig G yapımı yönünde uyaran... IL-6

1255. Hepatosit uyaran faktör...IL-6

1256. Akut faz yanıtını uyaran sitokin...IL-6

1257. IL-7‛nin görevi...Stem cell → Lenfoid projenitör

1258. CXC Kemokin özellikli sitokin... IL-8

1259. İnhibitör özellikte ve immuntolerans gelişimde rolü olan…..
IL-10

1260. APC‛de MHC class II inhibisyonu yapan...IL-10

1261. Fagositoz ve granulomatoz inflamasyonda etkin rol alan sitokin... IFN gamma

1262. Hiperakut evrede IFN-γ salan hücre...NK (çünkü daha ortamda CD4+ TL yoktur)

1263. Antijen sunumunu şiddetlendiren... IFN gamma

1264. TH0‛dan TH1 dönüşümünü uyaran...IL-12

1265. Granülom gelişimini uyaran...IL-12

1266. Hiperakut evrede NK aktivasyonu yapan...IL-12

1267. Tip 1 interferonlar...IFN-α
• Virüs ile infekte hücrelerde MHC class I yapımının ve apopitozun uyarılması (otokrin etki)
• Çevrede henüz infekte olmamış hücrelerde 2‛5‛ OAS yapımı ile mRNA yıkımı ve protein kinaz enzimi ile eIF-2 ve eEF-2 (protein) yapımının engellenmesi (parakrin ve endokrin etki)

1268. Tip 2 interferon....IFN-γ
• (+IL-2) CD8+ TL → CTL
• İnaktif makrofaj → Aktive makrofaj
• TH2 lenfosit baskılanması

1269. Hücresel immünitenin merkezi sitokini...IFN-γ

1270. Astım patogenezinde rol oynayan sitokin... IL-13

1271. Yara iyileşmesini hızlandıran, kollajen sentezini uyaran... TGF-beta

1272. Antiinflamatuvar sitokinler... IL-4, IL-10, IL-13, TGF-beta

1273. İnflamasyonda ilk sentezlenen sitokin...TNF-α

1274. Sitotoksik sitokin...TNF-α

1275. B lenfositlerde antikor genlerini, T lenfositlerde ise TCR‛leri düzenleyen DNA polimeraz enzimi... Terminal nükleotidil transferaz (Tdt)

1276. B lenfositlerde diğer genleri keserek antikor genlerini kullanılır hale getiren enzim...Rekombinaz

1277. B lenfositin Tind antijen sunumu...Antijeni poliklonal BCR ile yakalar → Sadece IgM

1278. B lenfositin Tdep antijen sunumu...
• B‛deki B7 ko-stimülatör ile CD4+ TL‛deki CD28 → IL-2
• B‛deki CD40‛a CD4+ TL‛deki CD40L → IgG

1279. Kemokinler... IL-8, C5a, LTB4

1280. Antikor üreterek humoral immun yanıtı oluşturan hücre...Plazma hücresi

1281. Yüzeyinde IgM ve IgD taşıyan hücre... B lenfosit

1282. B lenfositlerin yüzey markerları... CD19-22

1283. Esas olarak hücresel bağışık yanıtı sağlayan lenfosit... Thelper 1

1284. IL-4 ve IL-5 gibi sitokinler üreterek antikor sentezinde görev alan lenfosit... T helper 2

1285. IL-6 sentezleyen hücreler...APC, TH2 lenfositler

1286. CC kemokin kemoatraktanı...MIP-1α

1287. Tümor hücreleri, greft hücreleri, virusla enfekte hücreyi ölrüren T lenfosit... CD8 T lenfosit

1288. Antijen sunan hücreler... Makrofaj, Dendritik hücre, Derinin langerhans hücresi, B lenfosit

1289. CD4+ yardımcı T lenfositlere antijen sunmada kullanılan protein aşağıdakilerden hangisidir... MHC2

1290. İki polipeptidden oluşan antijan sunum molekülü... MHC 2

1291. Yanında beta 2 mikroglobulin olan antijen sunum molekülü... MHC 1

1292. NK tümör avcılığı... Yeterli MHC yoksa hücre patolojik

1293. Antijen sunumunda T lenfositlerdeki LFA1‛in bağlandığı adezyon molekülü... ICAM-1

1294. Antijen sunumunda T lenfositlerdeki CD28‛in bağlandığı adezyon molekülü... B7

1295. Antijen sunumunda anahtar dönüşüm için T lenfositlerdeki CD40Lnin bağlandığı molekül... CD 40

1296. Fc reseptörü taşıyan ancak fagositoz yapmayan; antikora bağımlı sitotoksisitede rol alan hücre... Doğal katil

1297. Doğal katil hücresinin yüzey markerları... CD2, CD16, CD56

1298. Antikorun sınıflandırılmasını sağlayan... Ağır zincir

1299. Antijenin bağlandığı bölge... Değişken bölgeler

1300. Kompleman etkinkeşmesinde görevli... Sabit bölge

1201. Kazanılmış bağışık yanıt üyesi... Lenfositler

1202. Doğal (nonspesifik) immünite
• Anatomik, fizyolojik bariyerler
• Makrofajlar
• Nötrofiller
• Doğal öldürücü hücreler
• Komplemanın alternatif ve lektin yolları
• İnterferon ve lizozim
• İnflamasyon

1203. Antijen özgüllüğü olmayan immünite...Doğal immünite

1204. Antijen özgül immünite...Kazanılmış (spesifik) immünite

1205. Spesifik immünitenin yönetimi...CD4+ T lenfosit

1206. Spesifik immünitenin hücresel tarafı...Helper ve sitotoksik T lenfositler

1207. Spesifik immünitenin hümoral tarafı...B lenfositler ve plazma
hücreleri

1208. Spesifik kompleman aktivasyonu...Klasik kompleman
aktivasyonu

1209. Fagositik hücrelerde bulunan reseptör... Fc (CD16)

1010. Bakterilere etkili ancak viruslara etkili olmayan doğal yanıt
üyesi... Lizozim

1211. Fagositoz yapan hücreler... Makrofajlar, Nötrofiller,
Monositler, Eozinofiller

1212. Doğal yanıtta lokositlerde bulunan LFA1‛in damar duvarında bağlandığı adezyon molekülü... ICAM1

1213. Rolling görevi olan adezyon molekülü... Selektinler

1214. Sıkı bağlantıyı sağlayan adezyon molekülleri... ICAM, İntegrin

1215. Ekstravazasyon yapan adezyon molekülü... PECAM(CD 31), VECAM

1216. Negatif akut faz reaktanı... Albumin,Transferin,Prealbümin,Retinol bağlayıcı protein

1217. Makrofajların yüzeylerinde bulunan ve doğal yanıtı düzenleyen reseptörler... TLR

1218. Gram negatif bakterilere yanıtı düzenleyen TLR... TLR-4

1219. Gram pozitif bakterilere yanıtı düzenleyen TLR... TLR-2

1220. Viruslara yanıtı düzenleyen... TLR 3

1221. Primer lenfoid organlar... Kemik iliği ve timus

1222. Periferik lenfoid organlar... Dalak, tonsiller, lenf nodları

1223. Mukozalardan girişi engelleyen doku...MALT

1224. Kapsülsüz lenfoid organ...MALT

1225. Vücut antijenleri ile sensitize olan T lenfositlerinin elimine
edildiği organ... Timus

1226. Timusta olgunlaşan lenfosit... T lenfosit

1227. Antikor sentezlenmeyen lenfoid organ...Timus

1228. Kemik iliğinde myeloid kökten köken almayan hücreler...
Lenfosit

1229. Karaciğerdeki makrofaj... Kuppfer hücresi

1230. Kemikteki makrofaj... Osteoklast

1231. Makrofajın görevleri... Fagositoz, Antijen sunma, Öldürme, Sitokin salınması

1232. Dokulardaki alarm sistemi...Makrofajlar

1233. En çok antijen sunan hücre... Makrofaj

1234. Fagositik olan ancak sitokin salmayan ve antijen sunmayan hücre... Nötrofil

1235. Parazitlere etkin yanıt veren hücre... Eozinofil

1236. Major basic protein...Eozinofillerin granüllerindeki kostik madde

1237. Fagositoz yeteneği olmayan... Bazofil, Mast hücresi

1238. Bazofiller ve Mast hücreleri ne iş yapar...Tek bildikleri iş,
ortamdaki IgE‛leri FC‛leri ile yakalamak ve böylece sensitize
olmaktır

1239. Hematopoezde etkin sitokin... IL-3

1240. Pan-spesifik koloni uyaran faktör...IL-3

1241. Endojen pirojen özelliği olan sitokin... IL-1

1242. Hiperakut evrede nötrofil, adaptif evrede lenfosit çağıran
sitokin...IL-1ß

1243. IL-1ß sentezleyen hücreler...APC (Monosit/makrofaj,
dendritik hücre, B lenfosit)

1244. Kazanılmış yanıtta lenfositleri üreme yönünden uyaran ve
işlevsel öbekler oluşumunu sağlayan sitokin... IL-2

1245. T lenfosit çoğalma faktörü...IL-2

1246. B lenfositlerinin gelişme ve diferansiyasyon faktörü... IL-4

1247. Tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonunda görev alan sitokin... IL-4

1248. Antikorların izotip çevirimini sağalayan... IL-4

1249. B lenfositinleri antijene özgü çoğaltan...IL-4 ve IL-13

1250. IgE yaptıran sitokin...IL-4

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #2 : 11 Ağustos 2013, 22:09:40 »
1150. Çift iplikli çift kapsidli ve segmentli RNA yapısı içeren virus... Rotavirus

1151. Çıplak DNA virusları... Adenovirus, Papovavirus, Parvovirus

1152. Çıplak RNA virusları... Picornavirus, Rotavirus, Calicivirus, Astrovirus

1153. İshale neden olan viruslar... Rotavirus, Calicivirus, Astrovirus

1154. Standart immünglobülin uygulaması...HAV, kızamık

1155. Kronikleşme ve taşıyıcılık görülmeyen hepatit...HAV,HEV

1156. Dane partikülü...HBV

1157. Replikasyon sırasında revers transkriptaz kullanan Hepatit
virusu...HBV

1158. HBV infeksiyonunda en erken Ag...HBsAg

1159. HBV infeksiyonunda en erken Ab...Anti-HBc IgM

1160. HBV enfeksiyonunda replikasyonun en iyi göstergesi... HBV
DNA

1161. HBV enfeksiyonunda bulaştırıcılığın en iyi göstergesi... HbeAg

1162. Hepatosellüler kanser gelişimi ile ilgili gen bölgesi... X gen bölgesi(p53 inhibisyonu)

1163. HBV infeksiyonunda seroloji...
• Anti-HBc tüm olgularda (+); (-) ise infekte olmamış
• Anti-HBc IgM tüm akut olgularda (+); (-) ise akut değil
• HBV DNA en iyi replikasyon göstergesi (2. si HBeAg)
• Pencere döneminde anti-HBc; akutta Anti-HBc IgM

1164. Hepatosellüler karsinom etiyolojisi...HCV, HBV

1165. Akut HBV tanısı seroloji... HBs ag (+) Anti Hbc Ig M(+)

1166. HBV aşısı türü... Rekombinant

1167. Tek başına anti HBs pozitifliği... Aşı

1168. Tek başına anti HBc IgM pozitifliği... Pencere dönemi

1169. Anti Hbs koruyuculuk değeri... 10 IU/ml

1170. Poliarteritis nodosa‛nın en sık nedeni...HBV infeksiyonu
(immün kompleksler)

1171. HBV ve HIV tedavisinde kullanılan antiviraller... Lamivudin,
Adefovir, Entecavir

1172. Flavivirus ailesinde yer alan hepatit etkeni... HCV

1173. HCV tanısı...HCV RNA

1174. Anti HCV pozitif hastada tedavi yanıtını belirlemede en
yararlı test…Serum HCV RNA düzeyi

1175. Sirozun ve otoimmün hepatitin en sık etkeni... HCV

1176. Aşısı ve immunglobulini olmayan hepatit virusu... HCV

1177. HBV olmadan çoğalamayan hepatit virusu... HBV

1178. HBV ve HDV aynı anda gelişmesi... Koenfeksiyon

1179. Kronik HBV enfeksiyonu üzerine HDV eklenirse...
Süperenfeksiyon

1180. Gebede en sık fulminant hepatit... HEV

1181. Diploid RNA virusu... HIV

1182. HIV virusunun rezervuarı olan ve yayılmasında etkin rol alan
hücre... Monosit makrofaj sistemi

1183. HIV virusunun zarf peplomerleri... Gp120, Gp41

1184. HIV virusunun tutunmasından sorumlu peplomer... Gp 120

1185. HIV virusunun füzyonundan sorumlu peplomer... Gp 41

1186.HIV infeksiyonu tanısında konfirmasyonda kullanlan test...
Western blot hibridizasyon (p24 antijeni)

1187.HIV virusunun tutunduğu reseptör... CD4

1188.HIV virusunun makrofajları enfekte ederken tutunduğu
koreseptör... CCR5

1189.Retroviruslarda olmayan enzimatik aktivite... RNA bağımlı
RNA polimeraz

1190.HIV virusunun immun sistemden kaçış mekanizması...
Genetik değişiklik

1191.AİDS de sıklığı artanlar... Hücre içi, Latent enfeksiyon
yapanlar, Fırşatçı mantarlar

1192.AİDS de en sık malignite... Kaposi sarkomu

1193.AİDS‛te en sık fırsatçı... P.jiroveci

1194.AİDS‛te en sık menenjit... C.neoformans

1195.AİDS‛te en sık sepsis... MAC

1196.AİDS‛te en sık retinit... CMV

1197. AİDS‛te en sık ensefalit... T.gondii

1198. AİDS‛te en sık ishal... Cryptosporidium

1199. AİDS‛te en sık özafajit... Candida

1200. AİDS‛te progresif multifokal lökoensefalopati... JC virus

1101. Kabakulağın en sık komplikasyonu... Aseptik menenjit

1102. Krup‛un en sık etkeni olan virus... Parainfluenza virus

1103. Krup-epiglottid farkı...Krupta havlar gibi öksürük, daha hafif
tablo, kalem ucu

1104. Viremi yapmayan virüsler...Parainfluenza, rinovirüs,
rotavirüs, RSV

1105. Çocuk ünitelerinde pnomoni salgınlarına neden olan virus...
RSV

1106. RSV infeksiyonu...< 1 yaş en sık bronşiyolit etkeni; allerjik
bronşiyolit, astım

1107. RSV tedavisinde uygulanan spesifik immunglobulin... Palivizumab

1108. İnfluenza virusunda pandemilere neden olan mutasyon...
Antijenik shift

1109. İnfluenza virusunda epidemilere neden olan mutasyon...
Antijenik drift

1110. İnfluenza tip A viruslarında gerçekleşen antijenik shift olayı…iki farklı virus alt tipi arasında meydana gelen genetik reasortman
sonucu ortaya çıkar.

1111. İnfluenza virusunun hücreye girişini sağlayan... Hemaglütinin

1112. İnfluenza virusunun hücreden dışarı atılmasını sağlayan...
Nöraminidaz

1113. Grip aşısında bulunan peplomerler... Hemaglütinin ve
nöraminidaz

1114. Aspirin alan çocuklarda Reye sendromu... VZV, İnfluenza

1115. Grip sonrası en sık pnömoni etkeni... Pnömokok

1116. Kuş gribi etkeni... H5N1

1117. Domuz gribi etkeni... H1N1

1118. Erişkinlerdeki en sık viral pnömoni etkeni...İnfluenza A ve B virüsleri (>%50)

1119. Kuduz virüsü
• Mermi virüs, helikal nükleokapsid, zarflı
• gp G ile nöromuskuler birleşkedeki asetil kolin reseptörlerine yapışır → Medulla spinalis → Serebelluma ve beyne ulaşır → Dönüşümsüz ensefalit
• Negri cisimleri
• Tanıda RFFIT
• HDCV → 0-3-7-14-28. günlerde
• Kuşkulu ısırılma, hayvan ölmüş, beyne yakın → HRIG

1120. Kuduza etkili immun yanıt... Humoral yanıt

1121. Kuduz virusunun bağlandığı reseptör... Asetilkolin reseptörü

1122. Kuduz ısırığında ilk yaklaşım... Yara yerinin sabunlu su ile yıkanması

1123. Hem temas öncesi hem temas sonrası uygulanan aşı... Kuduz

1124. Günümüzde kullanılan kuduz aşısı... HDCV

1125. Aşılanma hikayesi olan kişi kuduz şüpheli ısırık... 2 hatırlatma dozu

1126. Bebeklerde mikrosefali, katarakt, sağırlık ve kalp anomalilerine neden olan virus... Rubella

1127. Hücrelerde inklüzyon cisimciği oluşturmayan... Kızamıkçık

1128. Rubella...
• Döküntülü viral infeksiyonların çocuklardaki en hafifi
• Theodor arazı (konglomere, suboksipital LAP)
• Erişkinde belirgin klinik, eklem tutulumu (karpal tünel sendromu)
• Gebede mitozu durdurur → En ağır malformasyon yapan virüs → Katarakt, PDA, mikroftalmi, mikrosefali

1129. Hamilelerde kızamıkçık aşısı sonrası ne kadar gebelik önerilmez... 4 hafta

1130. Kırım Kongo kanamalı ateş etkeni...Nairovirus

1131. Kırım Kongo kanamalı ateşte vektör...Hyaloma cinsi keneler

1132. Kırım Kongo kanamalı ateşinde en önemli tedavi yaklaşımı... Kan ve kan ürünleri vermek

1133. Kırım Kongo kanamalı ateşinde kullanılan antiviral…Ribavirin

1134. Dermatotrop, nörotrop ve enterotrop viruslar... Enteroviruslar

1135. Poliovirüs...Çoğu (%90) asemptomatik, (%5) minör hastalık, (%4) aseptik menenjit, en az (%1) poliomiyelit (asimetrik motor-flask paralizi); önce IPV (Salk), arada mutlaka IgA için OPV aşılaması

1136. Polionun klinikte en sık görülen formu... Asemptomatik

1137. Polionun en nadir görülen formu...Paralitik polio

1138. En kötü prognozlu polio...Bulber polio

1139. Hem ölü hem canlı aşısı bulunan virus hastalığı... Poliovirus

1140. Kokzaki A virüsü infeksiyonları...Herpanjina, el-ayak-ağız hastalığı, hemorajik konjunktivit

1142. Kokzaki B virüsü infeksiyonları...Plörodini, en sık miyokardit ve perikardit, DM tip I

1143. En sık viral menenjit
• MMR aşısız → Mumps
• MMR aşılı → Enterovirüs

1144. Viral myokardit ve perikarditin en sık etkeni... Coxakie B

1145. Hemorajik konjuktivit etkeni... Enterovirus tip 70

1146. Nezle etkeni... Rhinovirus

1147. Rhinovirusun bağlandığı reseptör...ICAM-1

1148. Rhinovirusun en sık bulaş yolu... Eller

1149. SARS etkeni... Koronavirus

1150. Çift iplikli çift kapsidli ve segmentli RNA yapısı içeren virus... Rotavirus

1051. Kemik iliği transplantasyonu sonrası gelişen greft versus host reaksiyonunun en sık etkeni... CMV

1052. AİDS‛li hasta nekrotizan ensefalit... CMV

1053. AİDS‛li hastada en sık retinit etkeni... CMV

1054. Multifokal retinit…CMV

1055. CMV tedavisi... Gansiklovir, Foskarnet

1056. Lenfositleri tutan viruslar... EBV, CMV, HHV6,7, HBV, Kızamık, HTLV, HIV

1057. Eksudatif farenjit lenfadenopati ampilisilin kullanım öyküsü sonrası döküntü ve hepatosplenomegali... EBV

1058. İnfeksiyöz mononükleoz
• En sık (%80) → EBV (heterofil pozitif mononükleoz)
• 2. sık neden → CMV
• Diğer → HHV-6, HIV

1059. EBV mononükleoz triadı
• Membranöz/eksüdatif farenjit (en sık semptom)
• Servikal LAP: Hafif ağrılı (en sık bulgu)
• Splenomegali (spontan rüptür)

1060. XLLPS (Duncan Hastalığı)
• 6-7 yaş, erkek çocukta önce hiçbir sorun yok
• Primer EBV infeksiyonu sırasında XLP gen kusuru → CTL ve NKT
yanıtı yetersiz → Lenfoma

1061. EBV ile ilişkili neoplaziler (immün yetmezliklilerde)
• Saçlı oral lökoplaki (AIDS)
• Hodgkin lenfoması
• Primer beyin lenfoması (AIDS)
• Leyomiyosarkom (AIDS)
• Lenfoproliferatif hastalık
• Diğer B lenfomaları (AIDS)

1062. Onkojenitesi kanıtlanmış DNA virüsleri...
• Epstein-Barr virüsü
• İnsan herpesvirüsü-8 (HHV-8)
• Hepatit B virüsü
• İnsan papilloma virüsü serotip 16-18

1063. Onkojenitesi kanıtlanmış RNA virüsleri
• Hepatit C virüsü
• İnsan T hücresi lenfotropik virüsü-1 (HTLV-1)

1064. EBV infeksiyonunda tanı...Heterofil antikor testi (Paul-Bunnel, monotest)

1065. EBV downey hücrelerinin kaynağı... CD8 T lenfositler

1066. EBV‛yi viral hepatitlerden ayırmak için kullanılan nonspesifik test... Heterofil antikor

1067. Akut EBV göstergesi seroloji... Anti VCA Ig M

1068. Ekzentem subitum...HHV-6

1069. Kaposi sarkom, Malign lenfoma, Multipl myelom, Castleman
Sendromu... HHV 8

1070. Stoplazmada Guarnieri inklüzyon cisimciği... Poksvirus

1071. Cinsel ilişki ile bulaşan deride göbekli lezyon yapan ve
lezyonun içinden peynirimsi sıvı... Molluscum Contagiosum

1072. HPV‛nin kanserle ilişkili tipleri... Tip 16,18

1073.Kanser gelişiminden sorumlu HPV gen bölgeleri... E6 E7

1074. Kondiloma aküminatum etkeni... HPV

1075. Kondiloma aküminatumun en iyi tanısı... İnsitu hibridizasyon

1076. Transplantlılarda hemorajik sistit etkeni...Polyomavirüs (BK

virüsü)

1077. AIDS‛li hastalarda progresif multifokal ensefalit etkeni olan virus... JC virus

1078. Adenovirüs antijenleri...Ortak → Penton; hangi canlı →
Hekzon, tip → Fiber

1079. Faringokonjuktival ateş ve epidemik keratokonjuktivit
etkeni... Adenovirus

1080. Kapsidinde fiber çıkıntısı bulunan virus... Adenovirus

1081. HIVli hastalarda CMV retiniti,progresif multifokal
lökoensefalopati ve transplantlı hastalarda Adenovirus tedavisinde
kullanılan ilaç…Sidofovir

1082. İnsan parvovirüsü B-19
• Tek sarmal tek DNA, en küçük virüs
• Eritroid kök hücrelerde ürer
• Küçük çocukta 5.hastalık (eritema infeksiyozum); ateş, yanaklarda uzun süreli döküntü
• Kronik hemolitik anemilide aplastik kriz
• Gebelik infeksiyonunda non-immün hidrops fötalis
• Erişkinde kronik artrit

1083. Ortomiksovirüs-Paramiksovirüs farkları
• Çok parçalı-tek parçalı genom
• HA ve NA; füzyon (sinsisya) ve HA+NA dikenleri

1084. İnfluenza virüsünün genomu
• A ve B tipi 8 segmentli
• C tipi 7 segmentli
• Her segment bir antijeni kodlar

1085. İnfluenza virüsünün HA dikeni...Solunum yolu epitelinin siyalik asidine yapışır, girer

1086. İnfluenza virüsünün NA dikeni...Hücrenin siyalik asidini keser, serbestleşir

1087. Paramiksovirus ailesinde yer alan viruslar... Kızamık, Kabakulak, RSV, Parainfluenza virus

1088. Hemaglütinin ve nöraminidazı olmayan paramiksovirus... RSV
1089. Sitotoksik aktivite ile gelişen vaskülit...Kızamık

1090. Kızamık virusunda matriks proteininde bozukluk... SSPE

1091. Kızamıkta patogonomik bulgu... Koplik lekeleri

1092. Kızamık döküntülerinin türü nedir...Vaskülit sonucu, makülopapüler

1093. En sık kızamık komplikasyonu nedir...Bakteriyel otitis media; ikincisi pnömoni

1094. Kızamığın en kötü komplikasyonu... Pnömoni

1095. Kızamık komplikasyonu kimde görülür...İmmün yetmezlikli, < 5 yaş ve > 20 yaş grubu ve A vitamini eksikliği olanlar

1096. Kızamığın mortalitesinin artmasına neden olan vitamin eksikliği... A vitamini

1097. Kızamıkta oluşan dev hücre... Warthin Finkeldey

1098. Hem stoplazmada hem de nükleusda inklüzyon cisimciği oluşturan paramiksovirüs... Kızamık

1099. Subakut sklerozan panensefalit (SSPE)...Anne antikorları nedeniyle virüsün mutasyon geçirmesiyle gelişen fatal bir tablodur

1100. Kabakulakta en sık bulgu... Parotit

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #3 : 11 Ağustos 2013, 22:11:20 »
1001. Negri inklüzyon cisimciği... Kuduz

1002. Asiklovirin etkili olduğu virus... HSV, VZV

1003. Sadece topikal kullanılan anti-herpes ilaç...Idoksuridin (hepatotoksik)

1004. En geniş spektrumlu antiviral...Ribavirin

1005. Tip-1 İnterferonlar (IFN-α ve IFN-ß)
• Çevre hücrede protein kinaz → eIF-2 inhibisyonu
• Çevre hücrede 2‛5‛ OAS → mRNA yıkımı
• İnfekte hücrede → MHC class I yapımı ile apopitoz

1006. Viral M2 proteini işlevini bozarak virus zarfı ile hücre membranı füzyonunu inhibe ederek etkili olan antiviral ilaç...
Amantadin, rimantadin

1007.Amantadin ve Rimantadinin etkili olduğu virus... İnfluenza A

1008. DNA virüsleri nelerdir...Herpes, hepadna, parvo, papova, poks, adenovirüs

1009. HSV enfeksiyonlarının lokal tedavisinde kullanılan ajan... İododeoksiüridin/Trifluridin

1010. HBV ve HIV tedavisinde kullanılan nükleozid analoğu... Lamivudin, Adefovir, Entecavir

1011. Proteaz inhibitörü tedavisi verilen virus... HIV

1012. Domuz gribi ve kuş gribinde kullanılan antiviral... Oseltamivir(oral),Zanamivir(inhale)

1013. HIV tedavisinde füzyon inhibitörü olarak kullanılan... Enfuvirtid

1014. HIV tedavisinde kullanılan CCR 5 koreseptör antagonisti ilaç…Maraviroc

1015. HIV tedavisinde kullanılan integraz inhibitörü…Raltegravir

1016. Hücresel bağışıklığı ve mukozal IgA yapımını uyaran aşı tipi... Canlı atenue aşı

1017. Gebelere ve immunsupresiflere verilmeyen aşılar... Canlı atenue aşı

1018. Kendisininde virulans kazanma riski olan aşı... Canlı atenue aşı

1019. Canlı bakteri ve virüs aşıları nelerdir...BCG, tifo Ty21a; adenovirüs, MMR (kabakulak, kızamık, kızamıkçık), suçiçeği, Sabin (oral polio), sarı humma, rotavirus

1020. Hümoral immun yanıtı uyaran aşı... Ölü aşılar

1021. Gebelere güvenle uygulanabilen aşı... Ölü aşılar

1022. HIV infeksiyonlulara yapılabilir canlı aşı...MMR

1023. Standart immunglobulin verilen hastalıklar... Hepatit A,
Kızamık, Polyomyelit

1024. Hiperimmunglobulin verilen hastalıklar... Kuduz, Hepatit B,
Suçiçeği,RSV,CMV

1025. Timidin kinaz enzimi olan DNA virusları... HSV, VZV

1026. Deri ve mukozada infeksiyona neden olan; sinirlerde latent
kalan viruslar... Herpes simpleks virus, Varicella zoster virus

1027. Alfa herpesvirüsler...Cilt ve mukozada vezikül, duysal sinire
giriş, latens

1028. T lenfositlerde latens yapan herpesvirüs...HHV-6, HHV-7

1029. En sık herpetik infeksiyon...Herpes labialis

1030. Sporadik ensefalitin en sık etkeni... HSV 1

1031. Genital bölgede ağrılı veziküllerle gelen bir bayanda
düşünülmesi gereken virus... HSV2

1032. Herpes labialis etkeni... HSV 1

1033. Temporal lob tutulumu yapan BOS da eritrosit varlığı ile giden ensefalit... HSV1

1034. Genitalinde HSV2 lezyonu olan gebenin doğum şekli... Sezeryan

1035. HSV infeksiyon tanısı...Tzanck testi, Cowdry-A inklüzyon
cismi

1036. Gövdede belirgin makül papül ve veziküllerin aynı anda
görüldüğü viral hastalık... VZV

1037. Suçiçeği sonrası en çok sekonder enfeksiyon yapan
bakteri... S.pyogenes

1038. Tek dermatomla sınırlı bölgede ağrılı eritemli lezyonlar... VZV

1039. Gebeliğin 1. üç ayında VZV infeksiyonu...Ekstremite
hipoplazisi (konjenital Varicella sendromu)

1040. Reye Sendromu nedenleri...VZV, İnfluenza tip B virüsleri

1041. Ramsay-Hunt Sendromu...Gangliyon geniculate tutulumu,
kulak zonası

1042. Transplantasyon hastalarında en çok intersitisyel pnomoniye
neden olan virus... CMV

1043. Eksüdatif farenjit, lenfadenopati ve splenomegali ile gelen

hastalarda en olası tanı... Mononükleoz sendromu

1044. Mononükleoz sendromuna neden olan viruslar... CMV, EBV,
HIV

1045. En sık konjenital enfeksiyon yapan virus... CMV

1046. İntraserebral kalsifikasyon mikrosefali... CMV

1047. Konjenital CMV enfeksiyonu tanısı... Kord kanında CMV DNA

1048. Lökositte pp65 antijeni…CMV tanısı

1049. MHC class I yapımını sabote edenler...CMV (ß2
mikroglobülin molekülünü çalar)

1050. CMV infeksiyonları
• Yenidoğan infeksiyonları:
• Sitomegalik inklüzyon hastalığı, Gri bebek sendromu
• CMV mononükleoz (normalde, sık transfüzyonda)
• Transplant sendromu (pnömoni, en sık infeksiyon)
• AIDS (en sık viral etken; yaygın nekrozlu retinit, GİS)

951. Helikal kapsid yapısı... RNA virusleri

952. Süperantijen özelliği gösteren virusler... EBV,CMV, Retrovirusler

953. Dezenfektana en duyarlı viruslar... Zarflı viruslar

954. Mide asiditesine dayanıksız viruslar…Zarflı viruslar

955. Zarflı, ama dış dünyaya dirençli tek virüs...HBV; zarfı lipidden değil proteinden zengin

956. Revers transkriptaz enzimi içeren viruslar... HBV, Retrovirus

957. İnsandaki revers transkriptaz...Telomeraz

958. Virionda RNA polimeraz enzimi taşımak zorunda olanlar... Negatif polariteli RNA virusları

959. Sitoplazmada çoğalan DNA virusu... Poksvirus

960. Parçalı genoma sahip RNA virusları... Arenavirus, Bunyavirus, Ortomiksovirus, Reovirus

961. Defektif virus... HDV

962. Sadece protein içeren, nükleik asit(çekirdek asidi) içermeyen infektif tanecikler... Prion

963. Prionların yaptığı hastalık... Spongioform ensefalopati

964. Viral replikasyon aşamaları nelerdir...
• Yapışma
• Penetrasyon (zarflı füzyon ile, zarfsız endositoz ile
• Soyunma (uncoating): Asidik endozom içinde
• Erken proteinlerin (genom sentez enzimlerinin) yapımı
• Viral genom sentezi
• Geç proteinlerin (peplomer ve kapsid) sentezi
• Toparlanma, giyinme (coating)
• Hücreden ayrılma

965. Viral replikasyonda erken protein sentezi ile oluşan...Nükleik asit

966. Viral replikasyonda geç protein sentezi ile oluşan... Kapsid

967. Viral replikasyonda son sentezlenen viral yapı... Kapsid

968. İnfuenza A virusu tutunma proteini... Hemaglütinin

969. İnfluenza A virusunun tutunma reseptörü... Sialik asit

970. HIV virusunun tutunma reseptörü... CD4

971. HIV virusunun tutunma proteini... Gp120

972. Rhinoviruslerin tutunma reseptörü... ICAM-1

973. EBV tutunma reseptörü... Kompleman reseptörü

974. Kuduz virusunun tutunma reseptörü... Asetilkolin reseptörleri

975. Kuduz virusunun tutunma proteini...G proteini

976. Parvovirus B19 tutunma reseptörü... Eritrosit reseptörü

977. Füzyon yapan viruslar... Herpes simpleks virus, Varicella
zoster virus, CMV, Paramiksoviruslar, Retrovirus

978. Çekirdekte çoğalan RNA virusları... Retrovirus, İnfluenza virus

979. DNA bağımlı RNA polimerazlı virüs...Poksvirüs →
Sitoplazmada replike olur

980. RNA viruslarının replikasyonunda rol alan enzim... RNA bağımlı RNA polimeraz

981. HIVde bulunmayan enzim aktivitesi…RNA bağımlı RNA polimeraz

982. HIV virusunun replikasyonunda rol alan enzim... RNA bağımlı DNA polimeraz

983. Latent enfeksiyona neden olan viruslar... Herpesviruslar, HPV, Polyomavirus, Retrovirus

984. İntranükleer üreyen DNA virüsleri...Poksvirüs hariç tüm DNA virüsleri

985. İntranükleer üreyen RNA virüsleri...HIV (mRNA yaptıramaz), influenza virüsü (cap hırsızı)

986. (+) RNA kutuplu virüs ne demek...Kendi RNA‛sını mRNA olarak kullandıran (hepatitler)

987. (-) RNA kutuplu virüs ne demek...RNA bağımlı RNA polimeraz enzimini yanında taşıyan

988. Onkojen viruslar... HPV, EBV, HBV, HHV-8, HSV-2, HTLV

989. Hairy oral lokoplaki etkeni... EBV

990. Servikal displazi ve neoplazi... HPV, HSV 2

991. Burkitt lenfoma, Nazofarenks karsinomu... EBV

992. Kaposi sarkomu ve Castleman sendromu etkeni... HHV-8

993. Erişkin T hücreli lenfositik lösemi... HTLV 1

994. Atipik tüylü hücreli lösemi... HTLV 2

995. Primer hepatosellüler karsinom... HBV

996. Lokal Ig A yanıtının etkili olduğu viruslar... RSV,
Parainfluenza, Rhinovirus, Rotavirus, Norwalk

997. Tzanck testi pozitif viruslar... Herpes simpleks virus, Varicella zoster virus

998. Hem sitoplazmada hem çekirdekte inklüzyon oluşturan virüs... Kızamık virusu, CMV, İnfluenza

999. Baykuş gözü inklüzyon cisimciği oluşturan virus... CMV

1000. Cowdry A inklüzyonu görülen virus... Herpes simpleks virus, Varicella zoster virus

901. Histoplasma capsulatum
• Mağarada küresel (tüberküllü) makrokonidya ve mikrokonidya halinde, mikrokonidya inhalasyon ile bulaşır
• Alveoler makrofajlar içinde blastosporlar
• Akciğerde (tbc gibi) sessiz-primer akut tablo
• İmmünite baskılandığında kronik kaviter hastalık ya da progressif dissemine hastalık
• AIDS‛te ağız içinde ülserler
• BAL ile makrofaj içi tomurcuklanmış mayalar
• İtrakonazol

902. Tüberküllü makrokonidi oluşturan dimorfik mantar... Histoplasma capsulatum

903. Tek tomurcuklu maya hücresi, çift zonlu armuta benzer maya hücreleri... Blastomyces dermatidis

904. Blastomyces dermatitidis
• Doğada lolipop şekilli mikrokonidya
• Ağrısız ülserler ve verriköz granülomlar

905. Zemini dar çok sayıda tomurcukla kaplı (Gemi dümeni) maya hücreleri... Paracocidioides brasiliensis

906. Candida albicans‛ın neden olmadığı klinik tablo...Tinea capitis

907. Germ tüp oluşturan candida... C.albicans(C.dubliniensis)

908. Klamidospor oluşturan candida... C.albicans(C.dubliniensis)

909. En sık fırsatçı mantar enfeksiyonu... C.albicans

910. En sık fırsatçı idrar yolu enfeksiyonu etkeni... C.glabrata

911. Hiperalimentasyon sıvılarına bağlı sistemik enfeksiyon yapan candida... C.parapsilosis

912. Sağlık çalışanlarının ellerinden en sık izole edilen Candida türü…C.parapsilosis

913. Psödohif oluşturmayan candida... C.glabrata

914. Mikroskobide dev hücreli maya... C.parapsilosis

915. Candida endokarditi...
• En sık C.albicans
• İVİB‛de endokardit → C.parapsilosis
• Lösemi → C.tropicalis

916. Lösemili hastalarda en sık endokardit etkeni Candida türü…C.tropicalis

917. El ayak tırnak ve mukozalarda kronik infeksiyon endokrinopatiler... Kronik mukokutanöz kandidiyaz

918. Candida vulvovajiniti
• En sık C.albicans
• İkinci etken C.glabrata
• C.glabrata ve C.krusei → Azol direnci

919. Kronik mukokutanöz kandidiyaz nedeni... C.albicans‛a karşı T lenfosit yanıtında belirgin bozukluk

920. Tedavisi en uzun süren candida enfeksiyonu... Kronik mukokutanöz kandidiyaz

921. AİDS li hastada özafagitin en sık etkeni... C.albicans

922. Sistemik yayılım sırasında deride kırmızı nodüller oluşturan mantar enfeksiyonu... C.albicans

923. C.albicans‛ın en iyi tanısı...Özel besiyerinde(mısır unlu jelöz agar) klamidospor oluşumunun görülmesi

924. C.albicans‛tan sadece moleküler yöntemlerle ayrılabilen candida... C.dubliniensis

925. Cryptococcus neoformans
• Doğada da insanda da maya, monofazik
• 37°C ısıda üreyebilmesi ve fenol oksidaz (melanin yapımı) → İnsan patojeni
• Kalın kapsüllü asidik mukopolisakkarid yapılı
• Güvercin dışkısı ile çevreye saçılır
• İnhalasyon ile bulaşır
• İmmün yetmezliklide hematojen disseminasyon → MSS → Kronik pürülan menenjit
• Çini mürekkebi, müsikarmin boyaması
• Flukonazol, amfoterisin-B+flusitozin

926. Kapsüllü ve fenol oksidaz testi,üreaz testi pozitif maya... Cryptococcus neoformans

927. Niger seed agarda üreyen,melanin yapan mantar… Cryptococcus neoformans

928. AİDS‛li hastalarda menenjitin en sık etkeni mantar... Cryptococcus neoformans

929. Cryptococcus neoformans tedavisi…Flusitozin+Amfoterisin

930. Akciğerde fungus topu oluşturan mantar... Aspergillus

931. En sık akciğer enfeksiyonu ve alerjik yanıt oluşturan mantar... Aspergillus fumigatus

932. 45 derece açı ile dallanan, septalı hifaları olan küf mantarı... Aspergillus

933. Asperjilloz tanısı
• Serumunda galaktomannan antijenleri
• İnvazif akciğer hastalığında ön-arka akciğer grafilerinde halo görünümü

934. Diabetik ketoasidozlu hastada yumuşak damakta ilerleyici sert damakta destrüksiyona yol açan mantar... Zigomisetler

935. Dik açı ile dallanan septasız hifalı küf mantarı... Zygomyces( mucor, rhizopus, absidia)

936. Zigomyces tedavisi…Amfoterisin B,Posokonazol

937. Fungal keratit etkeni…Curvularia,Baeuveria

938. Pneumocystis carinii/jirovecii
• Haploid-diploid üreme
• Pulmoner epitelde ekstrasellüler ürer
• İmmünite sorunu yoksa asemptomatik
• AIDS‛te (CD4+ TL < 200/mm3
• Plazma hücreli interstisyel pnömoni (PCP)

939. BAL ile alınan biyopsi örneğinde eozinofiller, kist ve trofozoitler...PCP

940. PCP‛de tedavi ve korunma...Ko-trimoksazol

VİROLOJİ

942. Tek tip nükleik asit içeren... Virus

943. Viral kapsid yapısı... Protein

944. Viral zarf yapısı... Lipoprotein

945. Tek iplikli DNA virusu... Parvovirus

946. Çift iplikli RNA virusu... Reovirus, Rotavirus

947. Çift iplikli ve segmentli RNA virusu... Reovirus

948. Zarfın yapısı
• Ana çatı konaktan alınan çift kat lipid
• Peplomer çıkıntıları (glikoproteinleri) virüs kodlar

949. Zarfın kaynakları
• Herpesviridae → Konak nükleer membranı
• HBV, HCV → Endoplazmik retikulum
• Diğer tüm zarflı virüsler → Sitoplazmik membran

950. Viral zarf yapısı üzerinde bulunan glikoproteinlere ne ad verilir... Peplomer

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #4 : 11 Ağustos 2013, 22:12:32 »
851. Mantarın hücre duvarındaki kitini boyanan boya... Calcoflour beyazı

852. Mantar kültürü için en sık kullanılan besiyeri... Saboroud dekstroz agar

853. Besiyerinde üreyen küflerin boyası... Laktofenol pamuk mavisi

854. Serumda mannan antijeni saptanması... Candida

855. Serumda galaktomannan antijeni saptanması... Aspergillus

856. Serumda beta 1-3 glukan saptanması…Sistemik mantar enfeksiyonu tanısı

857. Azollerin mantarlara etki mekanizması... Ergosterol sentezi inhibisyonu

858. Aspergillus tedavisinde verilebilecek azoller... Itrakonazol,
vorikanazol

859. Flukanazole doğal dirençli candida... C.krusei,C.glabrata

860. Ketakonazole doğal dirençli candida... C.tropicalis

861. Amfoterisin B‛ye doğal dirençli candida... C. lusitaniae

862. Amfoterisin B‛ye doğal dirençli mantar…P.boydii

863. P.boydii tedavisi…Mikonazol

864. BOS‛a en iyi geçen azol... Flukanazol, vorikanazol

865. Amfoterisin B‛nin en önemli yan etkisi... Nefrotoksisite

866. C.neoformans tedavisi... Amfoterisin B + Flusitozin

867. Candida lokal enfeksiyonlarında verilecek ilaç... Nistatin

868. Mantar membranındaki ergosterollere bağlanarak etki
gösteren iki ilaç…Amfoterisin B, Nistatin

869. Squalen epoksidazı inhibe ederek ergosterol sentezini inhibe eden dermatofitlere karşı en güçlü ilaçlar…Terbinafin/Naftifin

870. Tinea nigra etkeni... Exophilia werneckii

871. Kara piedra etkeni... Piedra hortae

872. Ak piedra etkeni...Trichosporon beigelii

873. Glukan sentez inhibitörü... Ekinokandinler (Kaspofungin)

874. Amfoterisin B ye cevap vermeyen invaziv Aspergillosis
tedavisinde ve Candida türlerinde kullanılan antifungaller…
Ekinokandinler(Kaspofungin)

875. Tinea versicolor etkeni mantar... Mallessezia furfur

876.Küçük kısa hif yapıları ve klamidospor kümeleri (köfte,
spagetti görünümü)...Mallessezia furfur

877. İV lipid verilen hastalarda sepsis etkeni olan küf mantarı... Mallessezia furfur

878. Lezyonlarında yonga belirtisi olan mantar...Mallessezia furfur

879. Zeytinyağı ile zenginleştirilmiş Sabouroud besiyerinde üreyen mantar... Mallessezia furfur

880. Mallesezia furfur tedavisi... Selenyum sülfit

881. Kutanöz mikoz etkenleri (Dermatofitler)
• Trikofiton (üç doku; çite tünemiş kuş)
• Mikrosporum (deri, saç; mekik makrokonidyum)
• Epidermofiton (deri, tırnak; lobut makrokonidyum)

882. Dermatofitlerin besiyerinde kullanılan ve diğer küf mantarlarının üremesini önleyen madde... Siklohekzimid

883. Dermatofitlerde tanıda değerli olan mantar sporları... Makrokonidi

884. Mekik şeklinde makrokonidi... Microsporum canis

885. Kalem şeklinde makrokonidi...Trichophyton

886. Raket şeklinde makrokonidi... Epidermophyton

887. Endotriks infeksiyon yapan Tinea capitis etkenleri... T.schönleini, T.tonsurans

888. Ektotriks infeksiyon yapan Tinea capitis etkenleri... M.canis, T.verrucosum

889. Favus etkeni mantar... T.schönleini

890. Tinea barbae ve kerion celsi...T.verrucosum (sığırlardan bulaşır)

891. Tinea inguinalis...En sık etken → E.floccosum

892. Tinea pedis ve Id reaksiyonu
• T.rubrum (en sık dermatofitoz)
• Id reaksiyonu → Mantar antijenlerine karşı gelişen tip IV ADR‛dir, veziküler ekzema

893. Diğer tüm dermatofitozlarda etken...T.rubrum

894. Besiyerinde kırmızı pigment oluşturan ve gözyaşı hücresi
şeklinde mikrokonidisi olan mantar... T.rubrum

895. Wood ışığı ile muayene...Microsporum canis → Yeşil (YKDD)

896. Sporotrikoz (Gül bahçıvanı hastalığı )etkeni mantar... Sporothrix schenckii

897. Cilt altı mikozları
• Sporotrikoz (S.schenkii) → Ağrısız şişlik, sert lenfanjit ve nodüller, oral KI tedavisi
• Maduromikoz (N.brasiliensis, M.mycetomatis) → Ağrısız ayak endurasyonu, ileri derecede deformasyon, çok gözlü cerahatli kronik lezyon (miçetom), 10 ay ketokonazol
• Kromoblastomikoz (Fonsecaea pedrosoi) → Verrüköz cilt lezyonu, bölgesel lenfadenit, lenfatik blokaj ile elefantiyaz, sklerotik cisimler, bir yıl süreli itrokonazol

898. Tanıda asteroid cisimcikler bakılan mantar... Sporothrix schenckii

899. Sporothrix schenckii tedavisi... Oral potasyum iyodür

891. Kromomikoz etkeni... Fonseca pedrosi

892. Tanıda sklerotik cisimcikler bakılan mantar... Kromomikoz

893. Maduromikoz etkenleri... Pseudoallesheria boydii, Madurella mycetomatis, Nocardia brasiliensis

894. Toprakla kirlenmiş yaralarda şişlik, fistülleşme ve kemik deformasyonu yapan mantar... Maduromikoz

895. Sistemik mikoz etkenleri... Coccidioides immitis, Blastomyces dermatidis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis

896. Sistemik mikoz tedavisi... Amfoterisin B

897. Sferül içeren dimorfik mantar... Coccidioides immitis

898. Coccidioides immitis
• Fıçı gibi artrosporların inhalasyonu ile bulaşır
• Akciğerde endosporlu sferüller
• Çöl romatizması
• Uzun süre itrakonazol veya ketokonazol

899. AİDS‛li hastalarda menenjit yapan dimorfik mantar...Coccidioides immitis

900. Hüre içi mantar... Histoplasma capsulatum

801. Su teresinden bulaşan safra trematodu...Fasciola hepatica (biliyer siroz etkeni)

802. Metaserkarya ile bulaşan trematod...Fasciola hepatica

803. Karaciğer kelebeği... F.hepatica

804. Yalancı parazit... F.hepatica

805. Karıncadan bulaşan safra trematodu...Dicrocoelium dendriticum

806. Löffler pnomonisine neden olan nematod... Ascaris lumbricoides

807. Deri yolu ile vücuda giren ve anemiye neden olan nematodlar...Ancylostoma duodenale Necator americanus

808. İleus, apandisit ve tıkanma ikteri etkeni...Ascaris lumbicoides

809. Kancalı kurtlar hangileridir....Ancylostoma duodenale ve Necator americanus

810. Hipokrom mikrositer anemi... Ancylostoma duedonale, Necator americanus, Trichuris trichura

811. Tanıda selofanlı lam yöntemi kullanılan parazit... E.vermicularis

812. Kız çocuklarda vajinit etkeni olabilen parazit…E.vermicularis

813. Dışkı incelemesinin tanısında yararı olmayan parazitler…E.vermicularis,E.granülosus/multilocularis,T.canis

814. Partogenetik evrimi olan nematod... Strongyloides stercoralis

815. AIDS‛lilerde yaygın infeksiyona ishal ve pnömoniye neden olan nematod... Strongyloides stercoralis

816. Tanıda rabditiform larvası görülerek konulan tek nematod... S.stercoralis

817. Hangi parazit hasta salgıları ile bulaşır...Strogyloides stercoralis

818. Flariform larvalarla bulaşan nematod…S.stercoralis

819. Tanısında enterotest kullanılan nematod... S.stercoralis

820. İntestinal ve doku nematodları nelerdir...Strogyloides stercoralis, Trichinella spiralis

821. Dişi ve erkeği konaksız yaşayabilen...Strogyloides stercoralis (serbest, heterogonik yaşam)

822. İnsanı hem ara konak hem son konak olarak seçen nematod... T.spiralis

823. Adale ağrısı, periorbital ödem, eozinofili...Trichinella spiralis

824. Tanıda kas biyopsisi kullanılan parazit... T.spiralis

825. Larva migrans etkenleri
• Visseral Toxocara canis & cati
• Kutanöz Ancylostoma caninum & brasiliense

826. Tanısında dışkı mikroskobisinin değerinin olmadığı nematod... Toxocara canis

827. Toprak yeme öyküsü, astım hipereozinofili öyküsü olan çocukta... Toxocara canis

828. Kutanöz larva migrans etkeni... Ancylostoma brasiliensis

829. Sivrisineklerle bulaşan nematodlar...Wuchereria bancrofti, Loa loa, Onchocerca volvulus

830. Fil hastalığının etkeni... Wuchereria bancrofti

831. Gece yapılan yaymada mikroflarya görülerek tanısı konulan... W.bancrofti

832. Rektal prolapsusa neden olan nematod... Trichuris trichuria

833. Nehir körlüğü etkeni parazit... Onchocera volvulus

834. Erişkin göz kurdu etkeni…Loa loa

835. Calabar ödemi etkeni...Loa loa (ciltaltı nematodu)

836. En yoğun eozinofiliye yol açan parazit...Loa loa

837. Ayak cildi altına dişileri yerleşen parazit...Dracunculus medinensis (çubukla çıkarılır)

838. Leismania , Naeglaria tedavi... Amfoterisin B

839. Hidatik kist tedavisi... Albendazol

840. Sestod tedavisi... Niklozamid

841. Trematod tedavisi... Prazikuantel

842. S.stercoralis tedavisi... Tiabendazol

843. Giardia,Trichomonas vaginalis ve Entamoeba histolytica‛nın
tedavisi... Metronidazol

844. Fasciola hepatica tedavisi…Bithionol

MANTARLAR

845. Mantarların yapısı
• Sitoplazmik membranda ergosterol
• Bitki ve bakteriler gibi hücre duvarlı (kitin, mannan, glukan), heterotrof
• Tinea nigra (Hortaea werneckii, koyu lekeler)

846. Mantarlarda eşey sporları... Bazidiospor, Askospor, Zigospor, Oospor

847. Termal dimorfik mantarlar... Histoplasma capsulatum, Blastomyces Dermatitis, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, Penicilium marneffei,Sporothrix schenckii

848. Sistemik tutulum yapmayan dimorfik mantar…S.schenckii

849. Aflatoksin üreten mantar... Aspergillus flavus

850. Mantar hastalıklarının tanısında keratinden zengin örneklerin incelenmesi... KOH

Antitusif.Com

Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #4 : 11 Ağustos 2013, 22:12:32 »

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #5 : 11 Ağustos 2013, 22:13:42 »
751. Eritrositlerde tek taşlı yüzük manzarası... P.vivax

752. Eritrositlerde iki taşlı yüzük manzarası...P.falciparum

753. Sıtma ilaçlarının etki mekanizmaları... KloroKin ~ Kinolon; Primakin ~ Tetrasiklin

754. Sıtmada kana,amip apsesinde karaciğere etkili ilaç…Klorokin

755. Kene ile bulaşan, anemi yapan...Babesia (yonca yaprağı)

756. Babesiyoz kimlerde çok ağır seyreder...Dalak sorunu olanlarda

757. Chagas hastalığı etkeni…Trypanosoma cruzi

758. Romana sign... Chagas

759. Megakolon, megaözafagus, kardiyomyopati... Chagas

760. Leishmania memelilerdeki formu... Amastigot

761. Leishmania vektörde bulunan formu...Promastigot

762. Leismania besiyerinde üreyen form... Promastigot

763. Kalaazar etkeni... Leishmania donovani/infantum

764. Kala-Azar nasıl (ne ile) bulaşır...Vektör tatarcıklarla
(promastigot)

765. Leishmania donovani‛nin hedefi...RES

766. Kala-Azar laboratuvarı...Herşeyin peni‛si, gamma globülinin
hiper‛i, NNN

767. Şark çıbanı etkeni…Leishmania tropica,Leishmania major

768. Leishmania tanısında kullanılan besiyeri... NNN besiyeri

769. Leishmania tedavisi... Amfoterisin B

770.Larvanın cildi delmesi ile bulaşan nematodlar...N. americanus,
A.duodenale, S. stercoralis

771. Larvanın cildi delmesi ile bulunan trematod... Schistosomalar

772. T. saginata larvası... Cysticercus bovis

773. T. solium larvası... Cysticercus cellulosa

774. İnsan sistiserkozu yapan sestod...Taenia solium

775. İnsandan insana bulaşan tek sestod... H. nana

776. Yumurtası ve larvası enfektif sestod... H. nana

777. Tedavisi en uzun sestod... H. nana

778. Balıklardan bulaşan ve vitamin B12 eksikliğine neden olan
sestod... Diphyllobothrium latum

779. İnsan barsağındaki en uzun sestod...Diphyllobothrium latum

780. İnsanın ara konak olduğu sestod... Echinococcus
granulosus/multilocularis

781. Kist hidatik etkeni... E.granulosus

782. Kist hidatik tedavisi…Albendazol

783. Akciğerde nilüfer görüntüsü çift ark belirtisi... E.granulosus

784. Casoni deri testi... E.granulosis

785. Kapaklı yumurtalı helmintler...Diphyllobothrium, Fasciola,
Paragonimus

786. Damar içinde yaşayan helmint...Schistosoma (venalarda,
erkeği ve dişisiyle)

787. Şistozomiyaz kliniği

• Giriş yerinde yüzücü dermatiti

• Yumurtlama döneminde Katayama Sendromu (ateş, LAP, ürtiker)

• Yumurta irritasyonu ile granülomlar; S.haematobium mesane
kanseri, diğer ikisi intrahepatik presinüzoidal portal hipertansiyon ve barsak polipleri

788. Yumurtalarında kapak olmayan trematod... Schistosoma

789. Serkarya formunda bulaşan trematod... Schistosoma

790. İdrarda saptanan trematod... S.haemotobium

791. Ağrısız terminal hematüri yapan parazit...Schistosoma
haematobium

792. Mesane kanseri yapan trematod... S.haemotobium

793. Portal HT siroz yapan trematod... S.haemotobium

794. Barsak kanseri yapan trematod... S.mansoni, S.japonicum

795. Katayama ateşi(serum hastalığı benzeri tablo)ne neden olan
trematod...S.mansoni,S.japonicum

796. Kolanjiokarsinom yapan... Chlonorchis sinensis

797. AC de fibrosis yapan trematod... P. westermani

798. Yumurtası balgamda olan parazit...Paragonimus westermani

799. Çiğ yengeçlerle bulaşan parazit...Paragonimus westermani

800. Erişkin formuyla ACde enfeksiyona neden olan parazit…
P.westermani

700. Amibik ensefalit etkeni... Naeglaria fowleri

701. Naeglaria tedavi... Amfoterisin B

702. Lens keratiti etkeni... Acanthamoeba

703. Yağlı kötü kokulu diare, armut şeklinde trofozoit... Giardia

704. Malabsorbsiyona neden olan parazit... Giardia intestinalis

705. Tanısında enterotest kullanılan protozoon... Giardia

706. Giardia tedavi... Metronidazol

707. E. vermicularis yumurtaları ile taşınıp ishal yapan... Dientamoeba fragilis

708. AİDS li hastada kronik ishal en sık etkeni... Cryptosporidium

709. Kist formu olmayan parazit... Trichomonas vaginalis,Dientamoeba fragilis

710. Tek genital protozoon...Trichomonas vaginalis (kist formu
yok)

711. Eş tedavisi verilmesi gereken parazit... Trichomonas vaginalis

712. Trichomonas tedavi... Metronidazol

713. Kirli lens keratiti etkeni protozoonu...Acanthamoeba türleri

714. En büyük, tek silli protozoon... Balantidium coli

715. Domuz kaynaklı siliyalı kolit protozoonu...Balantidium coli (GİS‛i olan iri protozoon, tetrasiklin)

716. Sindirim sistemi ve anüsü bulunan,tedavisinde tetrasiklin
kullanılan protozoon… Balantidium coli

717. 24 mikrometre çapında kistleri olan coccidia grubu üyesi parazit... İsospora belli

718. İsospora tedavi... Kotrimaksazol

719. 8 mikrometre çapında kistleri olan,içerdiği granüllere bağlı otofloresans veren coccidia grubu üyesi…Cyclospora

720. İnsanı ara konak olarak seçen protozoon... Toxoplasma, Plasmodium

721. Anneden bebeğe geçen toxoplasma formu... Takizoid

722. Toxoplasma gondii konağı...Kedigiller

723. Konjenital toksoplazma ensefalitinde kalsifikasyonlar
• Nodüler, yay veya düz çizgiler şeklinde
• Yaygın; periventriküler ve periakuaduktal tutulumlu

724. Dokudan geçen toxoplasma formu... Bradizoid

725. Yenidoğanda intraserebral kalsifikasyon, hidrosefali yapan parazit... Toxoplasma

726. Tanıda Sabin feldman boya deneyi kullanılan parazit... Toxoplasma

727. Toxoplasmada klasik tedavi... Primetamin sülfodiazin

728. Serebral toxoplasma tedavi... Ko- trimoksazol

729. Gebede toxoplasma tedavi... Spiramisin

730. Sabin-Feldman boya testi...Tokoplazmoz (en güvenilir serolojik test)

731. Peroksidaz-Antiperoksidaz (PAP) tekniği...Organ kesitlerinde Toxoplasma gondii saptanması

732. Plasmodiumların sivrisinekle insana bulaşan formu... Sporozoit

733. En sık sıtma etkeni...Plasmodium vivax

734. Kan transfüzyonu ile bulaşan form...Eritrositer merozoit

735. Sporozoitlere etkili antimalaryal ilaç…Primetamin

736. Plasmodiumların eritrositlerde bulunan formu... Merozoit,
gametosit

737. Plasmodiumların karaciğerde bulunan formu... Merozoit, hipnozoit

738. Hepatositde evrimlerini durduranlar...Plasmodium vivax ve Plasmodium ovale (hipnozoit)

739. Hangi sıtma etkeni hangi eritrosite girer...
• P.vivax ve P.ovale retikülositleri
• P.malariae yaşlı eritrositleri
• P.falciparum her yaştan eritrositleri (en ağır seyirli)

740. Sıtmada relapstan sorumlu form...Hipnozoit

741. Gametosit ve hipnozoitlere etkili ilaç…Primakin

742. Hipnozoit formu olan plasmodium türleri... Plasmodium vivax/ovale

743. Rekrudesens yapan sıtma etkeni... P.malaria

744. Malign sıtma etkeni... P.falciparum

745. Muz şeklinde gametosit... P. falciparum

746. Eritrositlerde maurer lekesi... P.falciparum

747. Schüffner granüllerinin bulunduğu sıtma türleri... Plasmodium vivax/ovale

748. Tropikal splenomegali yapan ve nefrotik sendrom ile ilişkili sıtma... P.malaria

749. Rozet şeklinde şizont... P.malaria

750. Zieman granülleri... P.malaria

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #6 : 12 Ağustos 2013, 00:21:44 »
401. Erizepeloid etkeni... Erysipelothrix Rhusiopathiae

402. H2S üreten tek gram pozitif çomak... Erysipelothrix Rhusiopathiae

403. Eritrasma etkeni... C.minutissium

404. C.minutissium tedavisi…Vankomisin

405. Clue cell... Gardenella vaginalis

406. Tanısında Whiff testi kullanılan…Bakteriyel vaginoz

407. Gram negatif çomak identifikasyonunda ilk test... Oksidaz testi

408. Non-fermentatif bakteri identifikasyonunda ilk tanısal test...
Oksidaz testi

409. Oksidaz testi negatif, hareketsiz non - fermentatif... Acinetobacter

410. Enterobacteriaceae..Gram ve oksidaz (-); glukoz ve katalaz (+); Shigella ve Klebsiella hariç hareketli; Escherichia coli, Klebsiella ve Enterobacter hariç laktoz (-).

411. İnsan florasında bulunabilen fırsatçı ishal etkeni... Escherichia coli

412. Escherichia coli
• Laktoz pozitif, hareketli, indol pozitif, yeşil-metalik refle
• K1 Ag ile yenidoğan menenjiti
• ÜSİ, spontan bakteriyel peritonit, kolesistit (en sık)
• ETEC turist ishali, EHEC kolit-HÜS, EPEC dokun-dök

413. Hamburgerle bulaşabilen ve kanlı-sulu ishal ve HÜS‛e neden olabilen E.coli... EHEC

414. Antibiyotiğin kontrendike olduğu besin zehirlenmesi etkeni…EHEC (HÜSe neden olabilir.)

415. Verotoksin,shiga like toksin olan bakteri... EHEC

416. EHEC‛in Hemolitik üremik sendrom yapan serotipi...O157-H7

417. EHEC‛in barsak ve böbrekte bağlandığı reseptör... Gb3

418. Sorbitollü Mac Conkey besiyerinde üreme... EHEC

419. Dışkıda en yoğun aerop... E.coli

420. En sık üriner sistem enfeksiyonu... E.coli

421. Turist diyaresinin en sık etkeni... ETEC

422. Sereny testi pozitif bakteriler... EIEC, Shigella

423. CAMP miktarı artırarak ishal yapan bakteriler... ETEC, Kolera, C.difficile toksin – A

424. Uzun süreli sulu ishale neden olabilen Escherichia coli... EPEC, EaggEC

425. Peritonitler
• Primer (pediatrik pnömokok, erişkin E.coli)
• Sekonder (peritonit E.coli, apse B.fragilis)
• CAPD (S.epidermidis)

426. Kolesistit
• Taşlı (E.coli, K.pneumoniae)
• Taşsız (Salmonella, Campylobacter)
• Diyabetik amfizematöz kolesistit (C.perfringens)

427. Laktoz negatif, hareketli ve H2S pozitif gram negatif çomak... Salmonella typhi

428. Peyer plaklarını invaze eden gram negatif çomak... Salmonella typhi

429. İnsan salmonellaları (S.typhi-S.paratyphi)
• İnsanda enterik ateş
• Lökopeni, diskordans, taş roze, Gruber-Widal testi

430. Hayvan salmonellaları...Kolit-bakteriyemi; orak hücreli anemide osteomiyelit

431. Akut salmonella tanısı antikor...Anti O

432. Salmonella bağışıklığını gösteren antikor...Anti H

433. Salmonellada portörlük göstergesi... Vi ag antikor

434. Tifo aşısı...Vi antijeni

435. Tanısında Gruber Vidal deneyi kullanılan...Salmonella

436. Tifo taşıyıcılığında en sık odak... Safra kesesi

437. Tifo tedavisinde ilk tercih antibiyotik...Kinolonlar

438. İnsan kaynaklı ishal etkeni bakteri...Shigella

439. Basilli dizanteri etkeni... Shigella

440. Türkiyede en sık görülen shigella... S.flexneri

441. Laktoz (-), H2S(-), hareketsiz, gram(-) ishal etkeni... Shigella

442. İnfeksiyon dozu en düşük olan ve bakteriyemi olasılığı en az olan ishal etkeni... Shigella

443. HÜS yapan laktoz negatif gram negatif basil….Shigella

444. İshalli olguda nörolojik bulgular... Şigelloz

445. Shigella türleinin ayrımında kullanılan testler…Mannitol,ornitin dekarboksilaz

446. Pirinç yıkantı suyu şeklinde dışkı... Kolera

447. Kolera tanısında en sık kullanılan besiyeri... Alkali peptonlu
su, TCBS

448.Deniz ürünleri yeme öyküsü sonrası,oksidaz pozitif ishal etkeni... V.parahaemolyticus

449. pH > 8.5 ortamda yaşayan ishal etkeni...Vibrio cholerae

450. Deniz ürünleri teması sonrası ciltte vezikülobüllöz yara ve sepsis yapabilen bakteri... V.vulnificus

351. Korunma...
• Temas öncesi aşı
• Temaslı rifampisin (2 gün), siprofloksasin (tek doz)

352. Balgamda lökosit, gr (-) diplokok, nonfermenter bakteri... Moraxella catarrhalis

353. Oksidaz ve DNaz pozitif, indol negatif, non-fermentatif, gram negatif diplokok... Moraxella catarrhalis

354. Moraxella ile Neisseria farkı...Moraxella non-fermentatif, Neisseria fermentatif

355. Moraxella catarrhalis (hep üçüncü)...Akut otitis media, akut sinüzit ve KOAH alevlenmesi

356. Bacillus anthracis
• Santral sporlu (ARB), bambu kamışı, ondüle saç
• Ekzotoksinleri (PA+EF+LF), PA aşısı
• Ağrısız yara (kara kabuk), ödem (veziküllü)

357. Sporlu, protein yapıda kapsülü ve ekzotoksini olan gram pozitif çomak... Bacillus anthracis

358. Kapsüllü zincir yapmış gr (+) basil... B.anthracis

359. Kapsülü D glutamik asit yapısında... B.anthracis

360. Jelöz besiyerinde Medusa başı, ters çam ağacı görüntüsü... B.anthracis

361. Otopside kanın pıhtılaşmaması... B.anthracis

362. Şarbon aşısında kullanılan antijen... Protektif antijen

363. Şarbon profilaksisinde kullanılan antibiyotik…Siprofloksasin

364. Pirinçli gıdalara bağlı besin zehirlenmesi... B.cereus

365. Glisin ve GABA salınımını inhibe ederek spastik felce neden
olan bakteri... Clostridium tetani

366. Rakete benzer spor yapısı... C.tetani

367. Trismus ve risus sardonicus... Tetanoz

368. Tetanozun klinikte en sık görülen formu... Generalize tetanoz

369. Yenidoğan tetanozunda belirleyici klinik...Emememe

370. Tetanozdan en sık ölüm nedeni... Aspirasyon pnömonisi

371. Tetanojen yaralanmada geç başvuru...Yara temizliği+THIG+Aşı+Metronidazol

372. Ach salınımını inhibe ederek paraliziye neden olan bakteri... Clostridium botulinum

373. Besin zehirlenmesinde konstipasyon görülebilen bakteri… Clostridium botulinum (Ach blokajına bağlı)

374. Kontamine bal yenmesi ile gelişen...İnfant botulizmi

375. Hayat kurtarıcı antitoksinler...THIG (yenidoğanda), botulinum, difteri

376. Gazlı gangren en sık etken... C.perfiringens

377. Gazlı gangren kliniğinden sorumlu toksin... Alfa toksin

378. Alfa toksin ne yapar...Lesitinaz, lökosit, eritrosit, trombosit ve endotel membranlarını parçalar; hemoliz ve nekroz yapar

379. Nagler reaksiyonu ile belirlenen toksin… C.perfiringens alfa toksin

380. Spontan gazlı gangren en sık... C.septicum

381. Kanlı agarda çift hemoliz zonu, stormy fermentasyon... C.perfiringens

382. Clostridium ramosum...Gazlı gangrene değil süpürasyonlara neden olur

383. Sitoplazmada Ernst babes cisimciği... Difteri

384. Difterinin kesin tanısı... ELEK testi

385. Difteri tedavisinde esas yaklaşım... Antitoksin verilmesi

386. Nozokomiyal ishalin en sık etkeni... Clostridium difficile

387. Psödomembranöz kolit tanısı...Toksinin (EIA ile) ya da sitopatik etkisinin gösterilmesi

388. Psödomembranöz kolit tedavisi...Metronidazol, ciddi olguda oral vankomisin

389. Yenidoğanda pseudomembranöz enterokolitin en sık etkeni... S.aureus (Enterotoksin

390. Pseudomembranöz enterokolit tedavi... Metranidazol,oral Vankomisin

391. Clostridium difficile‛nin en spesifik tanısı... Toksin saptanması

392. Yenidoğan, yaşlı ve immünitesi bozuk insanlarda meningoensefalite neden olan gram pozitif çomak... Listeria
monositogenes

393. CAMP deneyi pozitif gram pozitif çomak... Listeria monocytogenes

394. Takla atar gibi hareketi tipik olan ve soğukta zenginleştirme ile üreyen... Listeria monocytogenes

395. Granulomatozis infantiseptica etkeni... Listeria monocytogenes

396. Hematoproliferatif hastalıkta infeksiyon...Kriptokok menenjiti,
zona, Listeria menenjiti

397. Fagozom kesesini eriten bakteri...Listeria monocytogenes

398. Makrofajdan makrofaja sapanla atılan...Listeria monocytogenes (aktin polimerizasyonux

399. Listeriyoz tedavisi...Penisilin veya ampisilin

400. Atlardan bulaşan AİDS‛li olgularda pnömoni yapan EZN pozitif,gram pozitif bakteri... Rhodococcus equı

301. Kızıl tablosuna neden olan toksin... Eritrojenik toksin

302. Kızıl tanısında duyarlılık testi... Dick testi

303. Geçirilmiş streptokok enfeksiyonunun en değerli parametresi...ASO

304. Geçirilmiş streptokoksik deri infeksiyonu ve glomerülonefritte pozitif saptanan…DNAze

305. Streptococcus pyogenesde seçkin tedavi... Penisilin

306. D Grubu BHS (Eskulin hidrolizi)
• %6.5 NaCl‛de ürer → Enterokok
• %6.5 NaCl‛de üremez → Non-enterokok

307. Optokine duyarlı kok... Pnomokok

308. Pnomokok kökenlerinin en önemli virulans faktörü... Kapsül

309. Toplum kaynaklı menenjit, otitis media, sinüzit ve lober pnomoninin en sık etkeni... Pnomokok

310. Mortalite ve morbiditesi en yüksek menenjit... Pnömokok

311. Nefrotik sendromlu çocuklarda primer peritonitin en sık etkeni... Pnömokok

312. Kafa tabanı kapalı kırığı sonrası tekrarlayan menenjit... Pnömokok

313. Lober pnömoni+plörezi…Pnömokok

314. Splenektomi sonrası infeksiyon etkeni...Streptococcus pneumoniae vb. kapsüllü bakteriler

315. Alkoliklerde pnömoni...Streptococcus pneumoniae, Klebsiella
pneumoniae

316. Ampiyemin en sık nedeni...Pnömokok pnömonisi

317. Pnömokoklarda penisilin direncinin nedeni... PBP direnci

318. Pnömokok aşısı... Konjuge polisakkarit aşı

319. Optokin dirençli, %6,5 NaCl üremeyen, katalaz negatif, SBE... Viridans grubu

320. % 6.5 NaCl‛ de üreyebilen streptokok... Enterokok

321. Tümor markeri streptokok... S.bovis

322. Nutrisyonel defektli streptokok... Abiotrophia defecta

323. Stafilokokların etrafında uydu koloni şeklinde üreyen... Abiotrophia defecta

324. Katalaz pozitif,non fermentatif,basitrasin duyarlı, furalizadon duyarlı bakteri... Micrococcus

325. Vankomisine en çok kazanılmış direnç... Enterokok

326. Enterokoklarda penisilin direncinin nedeni... PBP direnci

327. Sefalosporinlere doğal dirençli streptokok... Enterokok

328. PYR ne demek....Piralidonil arilamidaz testi; AGBHS ve enterokokta

329. Enterokoklar (E.faecalis ve E.faecium)
• Üriner girişim sonrası endokardit
• Sefalosporin direnci

330. Neisseria türlerinin mikrobiyolojik tanımı...Katalaz ve oksidaz pozitif, gram negatif diplokoklar

331. Genital akıntıda gram negatif diplokok... Neisseria gonorrhoeae

332. En kısa inkübasyon süreli cinsel temasla bulaşan hastalık... Gonore

333. Gonorede iltihabi yanıttan sorumlu komponent... LOS

334. Gonokok, meningokok tanısında kullanılan besiyeri... Thayer Martin besiyeri

335. Gonorenin sistemik yayıldığının belirtisi... Artrit ve deri döküntüsü

336. Gonore tedavisi... Tek doz seftriakson 7 gün doksisiklin

337. Neisseria türlerinin identifikasyonunda kullanılan testler...
Şeker fermentasyon testleri

338. N.Gonorrhoeae‛nin fermente ettiği şeker... Glukoz

339. Komplike gonokok infeksiyonları...Kadında (artrit, püstül, perihepatit)

340 Gonore tanısı...Erkekte akıntı yayması, kadında kültür

341. BOS da lökositler yanında gram negatif diplokok... Meningokok

342. Üç menenjit bakterisi...S.pneumoniae, N.meningitidis, H.influenzae

343.Üç menenjit bakterisinin özellikleri
• Kapsül
• IgA1 proteaz

344. IgA1 proteaz pozitifliği
• H.influenzae ve H. ducreyi
• N.meningitidis ve N.gonorrhoeae
• S.pneumoniae

345. Lipopolisakkaridi lipooligosakkarid olan...H.influenzae& ducreyi, N.meningitidis & gonorrhoeae

346. N.meningitidisin fermente ettiği şeker...Glukoz, maltoz

347. Epidemik menenjit etkeni olan bakteri...Meningokok

348. Waterhause Frederichsen Sendromu...Meningokok

349. Kompleman C5-9 eksikliği...Ağır meningokoksemi

350. Meningokoksik menenjit tedavisi...Penisilin

251. Havanın sterilizasyonu...Hepafiltre

252. Isıya duyarlı aletlerin sterilizasyonu (Plastik, optik malzeme)...
Etilen oksit

253. El antisepsisinde en etkili ajan... Klorheksidin

254. Yüksek düzey dezenfektanlar... Glutaraldehit, Formaldehit, Parasetik asit, Hidrojen peroksit

255. Antiseptik olarak kullanılmayan dezenfektanlar… Glutaraldehit, Formaldehit, Parasetik asit, Hidrojen peroksit

256. El dezenfeksiyonunda kullanılan ajanlar…Alkol,iyot povidon,klorheksidin,Triklosan,Nitrofurazon

257. Dezenfektanlara en dirençliden duyarlıya... Prion-spor-tbc-çıplak virüs-mantar-bakteri-zarflı virüs (HBV-HIV)

258. Metal ve cam malzeme sterilizasyonu...Kuru hava (Pasteur fırınında 170oC, 1 saat)

259. Otoklav denetlenmesinde kullanılan bakteri... Bacillus stearothermophilus

260. Etilen oksit denetlenmesinde kullanılan bakteri... Bacillus subtilis

261. Toll-like reseptörler (TLR)...Makrofaj yüzeyinde; proinflamatuvar sitokin sinyali

262. Sepsis+AKB düşmüş, sıvı ile normal...Ağır sepsis

263. Sepsis+AKB düşmüş, vazopressörle N.... Septik şok (düzelmiyorsa refrakter septik şok)

BAKTERİYOLOJİ

264. Stafilokok streptokok ayırım testi... Katalaz

265. Stafilokoklarda beta laktam direnci...Beta laktamaz ve PBP değişimi

266. S.aureusu diğer stafilokoklardan ayıran test... Koagülaz

267. Staphylococcus aureus...
• Koagülaz pozitif (çevrede pıhtı oluşturur, en güvenilir)
• Protein-A (antikoru tersten bağlar, antifagositik)
• Beta hemoliz
• Akkor halindeki metal bilye (enzimleriyle yakar geçer)

268. Koagülaz negatif stafilokokların ayırıcı tanısı... Novobiyosin direnci

269. Katalaz ve Koagulaz pozitif kümeli kok... S.aureus

270. Koagülaz negatif, novobiyosin dirençli, İYE... S.saprophyticus

271. Glikokaliks, yabancı cisim... S.epidermidis

272. Osteomyelit, artrit ve pyomiyozit olgularında en sık saptanan etken... S. aureus

273. Karbonkül, fronkül,büllöz impetigo,pyomiyozit etkeni... S.aureus

274. Süperantijen...Sunum olmadan makrofaj ve lenfosit uyaran antijen
• Staphylococcus aureus enterotoksinleri
• Eritrojenik toksin (streptokoksik pirojenik ekzotoksin)
• Bacillus cereus ısıya dirençli enterotoksini
• Clostridium perfringens enterotoksini

275. Pnömatoselin en sık nedeni...Staphylococcus aureus pnömonisi

276. Metastatik perinefritik apse etkeni...Staphylococcus aureus

277. IVIB‛de sağ kalp (triküspid) endokarditi
• Staphylococcus aureus (en sık)
• Pseudomonas aeruginosa

278. Protez kapak endokarditleri
• Erken (ilk 2 ay) Staphylococcus epidermidis
• Geç (> 2 ay) Staphylococcus aureus

279. Protein A taşıyan... S.aureus

280. Staphylococcus aureus enterotoksin-B...
• 0-4 yaş en sık psödomembranöz kolit
• Yoğun bakımlarda 2. sık psödomembranöz kolit

281. Haşlanmış deri sendromu...S. aureus

282. Haşlanmış deri sendromu yapan toksin... Eksfolyatif toksin

283.Toksik şok sendromları
• Stafilokoksik (Mg++, hiperabsorban tampon)
• Streptokoksik (A grubu nekrotizan fasiiti, sonra şok)

284. Stafilokoksik toksik şok (CDC kriterleri)...≥ 390C ateş, eritem, hipotansiyon, deskuamasyon, organlarla ilgili üç patoloji

285. MRSA direnç geni... Mec A

286. MRSA tedavi... Vankomisin, Teikoplanin

287. Lökositleri delen, nekroz yapan toksin...Panton-Valentin
lökosidini

288. Yabancı cisim infeksiyonları
• Staphylococcus epidermidis
• Propionibacterium acnes

289. Diyabetik ve kortikosteroid kullanımı...Staphylococcus aureus

290. En kısa inkübasyonlu besin zehirlenmesi...
• Staphylococcus aureus enterotoksin-A
• Bacillus cereus ısıya dirençli toksin (pirinçli besinlerle)

291. Streptococcus agalactiae (BGBHS)...CAMP-hippurat (+),yenidoğan menenjiti, bakteriyemi, septik artrit; kapsülü siyalik asit

292. Katalaz negatif, basitrasine duyarlı beta hemolitik kok... Streptococcus pyogenes

293. AGBHS ne ile, hangi dokulara yapışır...M proteini seçiciliği ile cilt ve farinkse

294. AGBHS‛nin kökenleri
• M3 ve 18 farenjit kökeni, ARA‛ya yol açar
• M49 ve 57 cilt ve M12 farenjit kökeni, AGN‛ye yol açar

295. Basitrasine duyarlı streptokok (bir geri)...AGBHS (Streptococcus pyogenes)

296. Streptokoksik farenjitte tedavi...Tek doz benzatin penisilin veya 10 gün oral penisilin

297. Akut romatizmal ateş...AGBHS M3, M18; miyokard, sinovya, kaudat nükleusa antikor

298. Akut glomerülonefrit...AGBHS M49, M57 cilt, CGBHS ve GGBHS farenjit; glomerül bazal membranına antikor

299. Streptococcus pyogenes‛in antifagositik ve tipe özgü bağışıklıktan sorumlu proteini... M proteini

300. Sellülit, lenfanjit, erizipel, impetigo etkeni... S.pyogenes

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #7 : 12 Ağustos 2013, 00:23:27 »
201. DNA sentezini bozan antibiyotik... Nalidiksik asit, Kinolonlar, Novobiosin

202. Metisilin direnci ne anlama gelmektedir... Karbapenem dahil tüm beta laktamlara direnç

203. Metisilin-oksasilin direnci (mecA geni)...Stafilokok

204. MRSA tedavisi... Vankomisin

205. MRSA taşıyıcı tedavisi... Mupirosin

206. Glikopeptidlerin etki mekanizması...D-alanil D-alanin‛e bağlanmak

207. Glikopeptide (vanko/teikoplanin) direnç...D-alanil D-alanin yerine D-alanil D-laktat/serin yapmak

208. Glikopeptid direnci gösteren bakteriler
• Gram negatifler, laktobasiller, Erysipelothrix (doğal)
• Nadiren enterokoklar, çok nadir S.aureus (edinilmiş)

209. Glikopeptid direncinde tedavi...Linezolid, streptogramin (kinupristin, dalfopristin)

210. Etki spektrumu en geniş ve en küçük beta laktam... Karbapenem

211. Makrolid, linkozamid, streptogramin...50S‛e bağlanır; translokasyonu engellener

212. Anaerobik etkinliği olmayan antibiyotikler... Aminoglikozidler, Polimiksin B, Aztreonam

213. Hücre içine en etkili antibiyotikler... Tetrasiklin, streptomisin

214. Vankomisine en sık direnç oluşturan bakteri... Enterokok

215. Vankomisine doğal dirençli bakteriler…Gram negatif bakteriler

216. Tedavisinde Vankomisin kullanılan tek gram negatif bakteri… Chrysobacterium meningosepticum

217. Vankomisin direncinde verilecek ilaç... Kinupristin, Dalfopristin, Linezolid

218. Pseudomonasa en etkili kinolon...Siprofloksasin

219. Atipik solunum patojenlerine en etkili kinolon... Levofloksasin

220. Gram negatiflere en etkili kinolon...Siprofloksasin

221. Gram pozitiflere de etkili kinolon...Levofloksasin

222. Anaeroplara da etkili kinolon...Moksifloksasin

223.Kinolon direnci...Hedef değişimi (yeni bir DNA giraz yapma)

224. Difteri, boğmaca ve atipik pnömoni etkenlerinde sıklıkla kullanılan antibiyotik... Makrolid

225. Antibiyograma gerek olmadan Penisilin G kullanılan bakteri... Streptococcus pyogenes

226. Empirik tedavide penisilin G kullanılmaması gereken bakteriler... Stafilokok, Bacteroides fragilis, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae

227. Akut bakteriyel menenjit tedavisinde ampirik olarak kullanılan antibiyotik... Seftriakson

228. Meningokok proflaksisinde kullanılan antibiyotikler... Rifampisin, Siprofloksasin

229. Cerrahi proflakside kullanılması gereken antibiyotik... Sefazolin

230. Gram negatiflerin doğal dirençli olduğu antibiyotik... Vankomisin

231. Stenotrophomonas bakterisinin doğal dirençli olduğu antibiyotik...Karbapenemler

232. Listeria ve Enterokokların doğal dirençli olduğu antibiyotik... Sefalosporin

233. RNA polimeraz enziminde mutasyon oluşan bakterinin direnç kazandığı antibiyotik... Rifampisin

234. Hücre duvarında pentapeptit yapısında değişiklik ile direnç gelişen antibiyotik... Vankomisin

235. DNA giraz enziminde mutasyon oluşan bakterinin direnç kazandığı antibiyotik... Florokinolonlar

236. Asetiltransferaz, fosfotransferaz sentezi yaparak direnç geliştiren antibiyotik... Aminoglikozidler, Kloramfenikol

237. En çok genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) yapan bakteri... Klebsiella

238. ESBL üreten bakterilerin hangi beta laktama dirençli olduğu söylenemez... Karbapenem

239. Hücresel bağışıklığı en iyi uyaran aşı... Canlı atenue aşı

240. Gebelere ve immünsüpresiflere verilmeyen aşı... Canlı atenue aşı

241. Virülans kazanma riski olan aşı... Canlı atenue aşı

242. Hümoral immun yanıtı artıran aşı... Ölü aşı

243. Gebelere güvenle verilen aşı... Ölü aşı

244. T lenfositten bağımsız yanıt oluşturan aşı... Konjuge polisakkarit aşı

245. Canlı aşılar hangileridir... Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği, Oral polio, Rotavirus, BCG

246. Rekombinant aşı... HBV,HPV

247. Gebelere uygulanabilen tek canlı aşı…Sarı humma aşısı

248. Endoskop, bronkoskop sterilizasyonu... Gluteraldehit

249. Isıya dayanıksız sıvıların sterilizasyon yöntemi... Filtrasyon

250. Serum seti, enjektör sterilizasyonu...Gamma ışını

151. 60 S ribozomları ayırarak protein sentez inhibisyonu yapan bakteriler... EHEC, S.dysanteriae

152. Adenilat siklaz aktivasyonu ve cAMP artışı ile ishale neden olan etkenler... ETEC, Vibrio cholera

153. IgA proteaz içeren bakteriler...Pnomokok, Meningokok, H.influenza, N.gonorrhoeae

154. Bakteriyofajlarla kodlanan...Difteri, Kızıl, Botulismus, EHEC, Kolera

155. Plazmidle kodlanan…ETEC,S.aureus eksfolyatif toksin,C.tetani, B.anthracis

156. Staphylococcus aureus‛un fagositozunu önleyen komponent... Protein A

157. Hücreden hücreye doğrudan yayılabilen bakteri... Listeria monositogenes

158. Makrofaj içerisinde fagolizozomda yaşayabilen bakteri... Salmonella

159. Deri kaynaklı aerobik sepsis etkeni…. S.epidermidis

160. Deri kaynaklı anaerobik sepsis etkeni... Propionibacterium acnes

161. Barsak normal flora en sık aerop, anaerop... E.coli, B.fragilis

162. Vagen normal flora... Laktobasiller, G.vaginalis

163. Burun taşıyıcılığı... S.aureus

164. Lineer DNA dizisine sahip olan bakteri...Borrelia burgdorferi

165. Mutasyondan etkilenmeyen yapı...rRNA küçük alt birimi (16S)

166. Prob hibridizasyonu...Hedef belirleme (rRNA-ssDNA
hibridizasyonu)

167. In situ hibridizasyon...Dokularda genetik materyalin
gösterilmesi

168. Amplifikasyon...
-Hedef amplifikasyonu (Polimeraz zincir reaksiyonu)
-Prob amplifikasyonu (Ligaz zincir reaksiyonu

169. Sinyal amplifikasyonu
- Dallı DNA (bDNA) probları
- Hibrid yakalama

170. DNA sentezinde replikasyonu başlatan bölge... Replikon

171. Replikasyonla ilişkili proteinlerin kodlandığı bölge... Operon

172. RNA polimeraz sigma faktörü ile bağlanan bölge... Promotor

173. DNA sentezini 5‛ 3‛ yönünde yapan enzim... DNA polimeraz III

174. DNAp II...DNA hasarlarını tamir eder

175. DNAp I...Primer RNA‛yı zincirden uzaklaştırır, DNA koyar

176. Primer RNA yapan enzim... Primaz

177. Okazaki segmentlerini bağlayan enzim... Ligaz

178. DNA‛yı süpersarmal hale getiren enzim...Topoizomeraz II
(DNA giraz)

179. DNA helikaz...Hidrojen bağlarını kopararak sarmalı açık tutar

180. Çift iplikli çember şeklinde ve kendi kendine çoğalabilen
küçük bakteriyel genetik yapılara ne ad verilir... Plazmid

181. Transpozon...Replikon olmayan çoğul direnç genleri

182. Bakteriden bakteriye dolaysız DNA aktarımı... Transformasyon

183. Kompetans faktörü kullanılan aktarım... Transformasyon

184. Seks pilusu aracılığı ile olan aktarım... Konjugasyon

185. F+ hücreden konjugasyon...Alıcı da F+ olur

186. F‛ hücreden konjugasyon...Alıcı da F‛ olur

187. Hfr hücreden konjugasyon...Alıcıya sadece bakteri genleri
geçer

188. Seks pilusu aracılığıyla aktarım yapabilen bakteriler... Gram negatif bakteriler

189. Bakteriyofajlarla olan aktarım... Transdüksiyon

190. Beta laktam antibiyotiklerin etkisi...Beta laktam halkasının D-
alanil D-alanin‛e benzerliği

191. Beta laktam antibiyotikler... Penisilin, Sefalosporinler, Aztreonam, Karbapenem

192. Beta laktam (BL) antibiyotiklere direnç...Beta laktamaz ve PBP değişimi

193. Beta laktamaz üreten gram pozitifler...Stafilokok, enterokok

194. PBP‛sini değiştiren gram pozitifler...Stafilokok, enterokok, pnömokok, viridans streptokok

195. Bakteri duvarında bulunan transpeptidazı inhibe eden antibiyotikler... Penisilin, Sefalosporin, Karbapenem, Aztreonam

196. Ribozomun 30S alt ünitesine bağlanan antibiyotikler... Tetrasiklin, Aminoglikozit

197. Aminoglikozid ve kloramfenikol direnci... Asetil transferaz ve fosfotransferaz enzim sentezi

198. Tetrasiklin direnci... Efflux (dışarı boşaltma)

199. RNA sentezini bozan antibiyotik... Rifampisin

200. Hücre membran işlevini bozan antibiyotikler... Polimiksinler,Amfoterisin B

101. Beslenmek için en az bir tane organik maddeye ihtiyaç duyan bakteriler... Heterotrof

102. İnorganik yapıları kullanabilen bakteri... Kemolitotrof

103. Metabolizma açısından bakterinin tanımı...Organotrof, kemosentetik prokaryotik canlı

104. Cansız besiyerleri...
• Agar: Katılaştırıcı (95oC‛da erir, 42oC‛da katılaşır)
• Jelöz + 45oC‛da %5-7 koyun kanı → Koyun kanlı jelöz
• Kan, jelöza 50oC‛ın üzerinde eklenirse → Çikolatamsı agar
• Eozin metilen mavisi (EMB) agar → Gram negatif

105. Bakterilerin invitro besiyerine konulmasına gerek olmayan madde... Kolesterol

106. Lowenstein-Jensen... Tüberküloz

107. Mikoplazma sitoplazmik membranı... Üç katlı lipid (sterollü)

108. İçinde kolesterol içeren besiyerinde (PPLO) üreyen ... Mycoplasma

109. Thayer Martin... Gonokok, Meninkokok

110. Bordet gengau besiyeri... Boğmaca

111. TCBS besiyeri... Vibrio

112. Mac conkey besiyeri... Enterik bakteri

113. Sabauroud besiyeri... Mantar

114. Löffler besiyeri, tellüritli agar... Difteri

115. Kömürlü ve sisteinli besiyeri (BCYE)...Legionella pneumophilia

116. Niger seed agar...Cryptococcus neoformans

117. Siklohekzimid içeren besiyeri...Dermatofitler

118. Çukulatamsı agar...Haemophilus influenza

119. Zorunlu aerop bakteri... M.tuberculosis

120. Katalaz ve süperoksit dismutaz enzimleri bulundurmayan
bakteriler... Zorunlu anaerop

121. Zorunlu anaerop bakteri... Bacteroides, Clostridium, Actinomyces

122. Son elektron alıcısı C, N,S olan bakteriler... Zorunlu anaerop

123. Kapnofil (CO2 seven) ortamda iyi üreyen bakteri... Brucella, Gonokok

124. Mikroaerofil (az O2 seven) ortamda üreyen bakteri... Campylobacter, Helicobacter

125. Soğukta üreyebilen bakteriler... Listeria monositogenes, Yersinia enterocolitica

126. Bakterilerde substrat fosforilasyonu ile karekterize metabolik enerji oluşturma mekanizması... Fermentasyon

127. Aerop soluma... Son H+ alıcısı havanın O2‛sidir (son ürün su)

128. Fermentasyon... R1H2 + R2 → R1 + R2H2 (son ürün laktik/asetik asit)

129. Anaerop soluma... EVH2 + İEA → EV + İEAH2 (son ürün NH3, H2S, CH4

130. Non fermentatif bakteriler... P.aeruginosa,B.cepacia,Acinetobacter,Stenotrophomonas,Moraxella catarrhalis,Micrococcus

131. Mikroorganizmalarda karbonhidratlardan aminoasitlerin oluşmasını sağlayan mekanizma... Transaminasyon

132. Üretilemeyen canlılar...Virüsler, klamidyalar ve riketsiyalar (zorunlu hücre içi canlıları) canlı hücreli kültürler dışında üretilemez.
Mycobacterium leprae ve Treponema pallidum ise hiçbir besiyerinde üretilemez.

133. Sadece gram negatiflerde bulunan toksin... Endotoksin

134. Endotoksin yapısında olan komponent... Lipid A

135. Polipeptid yapıda olan toksin... Ekzotoksin

136. Kuvvetli antijenik toksin... Ekzotoksin

137. Aşısı yapılan toksin... Ekzotoksin

138. Sadece kromozomal kodlanan toksin... Endotoksin

139. Alternatif kompleman yolunu en güçlü uyaran toksin... Endotoksin

140. Ateş oluşumuna neden olan toksin…Endotoksin

141. Schwartzman reaksiyonuna neden olan…Endotoksin

142. Kendisi adenilat siklaz olan toksin...Ödem faktör

143. Vücut sıvılarında toksin varlığını saptamada kullanılan test… Lymulus lisat testi

144. Granulamatoz inflamasyona neden olan mikroorganizmalar... Mycobacterium, Brucella, Listeria, Legionella

145. Fagolizozomu delerek kaçan iki bakteri... Listeria, Shigella

146. Antifagositik virulans faktörü... Kapsül

147. Schwartzman reaksiyou ve Herxheimer reaksiyonuna neden
olan bakteriyel komponent... Lipid A

148. Süperantijen olan ekzotoksinler...Toksik şok sendromu toksini, Eritrojenik toksin

149. EF-2 inhibisyonu yapan bakteriler... Corynebacterium diphteria, Pseudomonas aeruginosa

150. Lizojeni...Bakteri DNA‛sına integre faj; ekzotoksin üretimi

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #8 : 12 Ağustos 2013, 00:24:36 »
51. Sadece prokaryotlarda bulunan…Diaminopimelik asit

52. Lizozimin peptidoglikan yapıda etkili olduğu yer... Beta 1-4 bağları

53. Peptidoglikanın pentapeptid yapısına bağlanan antibiyotik... Vankomisin

54. Transpeptidazlara bağlanan antibiyotik... Penisilin

55. Ribitol fosfat,gliserol fosfat(=Teikoik asit)…Gram pozitif bakteri

56. Gram negatif bakteri duvarı...
• Periplazmik aralık (PPA)
• Dış membran
• Lipopolisakkarid (LPS) (Lipid-A ve O antijeni)

57. Gram negatif bakteride endotoksin...LPS tabakanın Lipid-A‛sı (Bacteroides‛te yok)

58. Ekzotoksin... Canlı bakteri tarafından üretilen saf protein, aşı

59. Gram negatif kokobasiller...Brucella, Bordetella, Haemophilus,
Francisella, Pasteurella

60. Gramla boyanmayan bakteriler... Riketsiya, Klamidya, Mycoplasma, Treponema, Mycobacterium, Legionella

61. Gram pozitif ikili kok... Pnömokok

62. Gram negatif ikili kok... Meningokok, Gonokok, Moraxella

63. BOS‛da gram negatif ikili kok…Meningokok

64. Genital akıntıda,eklem sıvısında gram negatif ikili kok…Gonokok

65. Martı kanadı... Campylobacter

66. Filamenter gram pozitif çomak... Nocardia, Actinomyces

67. EZN pozitif... Mycobacterium, Rhodococcus, Nocardia

68. Hem EZN pozitif,hem gram pozitif... Nocardia, Rhodococcus

69. Akridin oranj... Canlı bakteri

70. Auromin rodamin... Mycobacteria

71. Calcofluor beyazı... Mantar (kitin)

72. Trichrom boya... Parazit

73. Slime faktör... S.epidermidis, S.mutans, Propionibacterium acnes (anaerop)

74. Fagositozu önleyen bakteriyel komponent... Kapsül

75. Bakteri kapsülü
• Su + Polisakkarid
• Bacillus anthracis‛de protein (D-glutamik asit)
• Streptococcus pyogenes‛te hyaluronik asit
• Streptococcus agalactiae‛de, Escherichia coli K1‛de ve grup B meningokokta siyalik asit

76. Kapsüllü bakteriler... Pnömokok, Meningokok, H.influenza, B.anthracis, S.agalactiae, P.aeruginosa, B.fragilis

77. Kapsüllü anaerop... Bacteroides fragilis

78. Kapsül şişme (quellung) testi...Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ve Haemophilus influenzae (kapsüllü kökenler)

79. Poliribozil fosfat kapsül... H.influenza

80. Antikapsül immünite... Hümoral immünite (IgM ve dalakta IgG2)

81. Sitoplazmasında volutin granülleri olan... Corynebacterium diphtheriae

82. Gram pozitif bakteri faj reseptörü... LTA

83. Gram negatif bakteri faj reseptörü... Porin (OmpA)

84. Bakterinin adezyonundan sorumlu yapısı... Fimbria, pilus

85. Bakterilerin hareketini sağlayan komponent... Flagella (Sitoplazmik membranda proton pompasıyla çalışan bir motor
sistemine bağlı)

86. Flagella, fimbria (klasik ve seks pilusları) yapısı…Protein

87. Bakterilerde konjugasyonu sağlayan yapı... Pilus

88. Seks pilusu reseptörü...OmpA (porin)

89. Gonokokların en önemli virulans faktörü... Fimbria ve pili

90. Fimbria ve pilus yapısı…Glikoprotein

91. Sporlu bakteriler... Bacillus (Uygunsuz beslenme ve pH koşullarında), Clostridium (Oksijen varsa)

92. Terminal spor, davul tokmağı,tenis raketi…Clostridium tetani

93. H antijeni bulunmayan bakteriler…Acinetobacter,Klebsiella,Shigella

94. Sporu sertleştiren kalsiyum şelatörü... Dipikolinik asit

95. Sporda depolanmış jerminasyon enerjisi...3-fosfogliserat

96.Protein yapıda olan bakteriyel antijen... Flagellin (H antijeni)

97. Bakterinin bölünme şekli... Binary füsion

98. Antibiyotiklerin bakterilere en etkili olduğu dönem... Logaritmik üreme dönemi (en hızlı üreme)

99. Jenerasyon zamanı en uzun olan bakteri... Mycobacterum lepra, Mycobacterium tuberculosis, Brucella

100. Beslenmelerini tuzlardan, atmosferdeki oksijenden sağlayan ve organik maddelere gereksinimi olmayan bakterilere ne ad verilir... Ototrof

1. Hangi mikroorganizma prokaryottur... Bakteriler

2. Hangi mikroorganizma DNA‛sı haploid... Bakteriler

3. Ribozomu 70 S büyüklüğünde olan... Bakteriler, Mitokondriler

4. Peptidoglikan hücre duvarı bulunan... Bakteriler

5. Mitokondri, golgi, lizozom bulunduran hücre... Ökaryot

6. Gerçek çekirdek, çekirdek zarı... Ökaryot

7. Tek hücreli ökaryotik mikroorganizmalar...Protozoonlar, maya mantarları

8. Çok hücreli ökaryotik mikroorganizmalar...Helmintler, küf mantarları

9. Bakteride solunum işlevinin yapıldığı organel... Sitoplazmik membran

10. Bakteride iç osmotik basıncı ayarlayan organel…Sitoplazmik membran

11. Bakteriyi iç osmotik basınca karşı koruyan…Hücre duvarı

12. Hücre zarında sterol olan bakteri... Mycoplasma, Ureaplasma

13. Genetik yapı olarak sadece DNA ya da RNA... Virüs

14. DNA ve RNA içermeyen... Prion

15. Kapsidsiz tek telli RNA... Viroid

16. Çıplak RNA ve bir antijenden ibaret canlı...Virüsoid (HDV)

17. Çift sarmal sirküler DNA...Mitokondriyon, bakteri, plazmid,
HBV, papovavirüs

18. Isı ve dezekfektana en dirençli... Prion

19. İmmün yanıt gelişmeyen... Prion

20. Doğal prionların görevleri... Sinir hücrelerindeki repolarizasyonu sağlar

21. Patojen prionların doğal olandan farkları... Sert ve proteazlara dirençli amiloid yapılar olması

22. İnsan prion hastalıkları... Creutzfeldt-Jakob hastalıkları, Kuru hastalığı, Fatal Familial Insomnia, Gerstmann-Straussler-Scheinker

23. Zorunlu hücre içi... Riketsiya, Klamidya

24. Periplazmik kamçı... Spiroket

25. Enerji paraziti... Klamidya

26. İnklüzyon oluşturan bakteri... Klamidya

27. Hücre duvarı olmayan... Mycoplasma, Ureaplasma

28. Hücre duvarında peptidoglikan olmayan... Klamidya

29. Bakteri sınıflamasında en duyarlı yöntem... DNA DNA hibridizasyon

30. Hücrede en çok bulunan RNA...Ribozomal RNA (tüm RNA‛ların %80‛i)

31. Hücredeki en durağan (değişmeyen) RNA...Ribozomal RNA (küçük parça)

32. Ernst babes cisim... Corynebacterium

33. DNA süpersarmal yapan enzim... Topoizomeraz II (DNA giraz)

34. Kinolonların hedefi…Topoizomeraz

35. Ökaryotik hücre içine protein sentezi...Serbest sitoplazmik ribozomlar

36. Ökaryotik hücre dışına protein sentezi...Granüllü endoplazmik retikulum (GER) ribozomları

37. D-aminoasitler... Bakteriler, antimikrobiyaller

38. Mitokondriyonsuz ökaryot... Anaerop barsak protozoonları

39. Bakteri hücre duvarı...Şeker (NAMA, NAGA) + Çapraz peptid bağları

40. Mantar hücre duvarı...Kitin, mannan, glukan

41. Hücre duvarlı ökaryotlar...Bitkiler ve mantarlar

42. Sitoplazmik membranı ile soluyanlar...Bakteriler, nötrofiller

43. Hücre duvarı protein sentezi için gerekli enzimlerin yapıldığı yer... Sitoplazmik membran

44. Ekzotoksinlerin sentez ve salgı birimi... Sitoplazmik membran

45. Penisilin bağlayan proteinler...Sitoplazmik membranın hücre duvarı tarafında bulunur; peptidoglikan çapraz bağlarını atar

46. Spor oluşumu ve sekresyondan sorumlu organel…Lateral mezozom

47. Bakteri bölünmesinden sorumlu organel... Septal Mezozom

48. Peptidoglikan yapıdaki a.a‛ler... L-alanin, D-glutamik asit, L-lizin diaminopimelik asit, D-alanin

49. Peptidoglikan alt birimleri...N-asetil muramik asit (NAMA) ve N-asetil glukozamin (NAGA) ve arada β (1,4) glikozid bağları

50. Sadece gram pozitif duvarda bulunan…L-lizin

Çevrimdışı alice

 • VIP
 • İleti: 880
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #9 : 26 Ağustos 2013, 17:02:59 »
GİR-ÇIK: S.aureus
GİR-ÇIKMA: S.epidermitis
HASTANEDE: S.aureus – E.coli (İYE ES)
YANIKLI: Pseudomonas Aroginosa
KF: Pseudomonas Aroginosa
SPLENEKTOMİLİ:  S.Pnömonia
DM: S.aureus,C.albicans
LÖSEMİ-LENFOMA: C.neoformans,VZV
ÜRİNER KATATER: Serratia Marcecens,Proteus
OSTEOMİYELİT: S.aureus
YD MENENJİTİ: BGS (Strep.Agalacia),Listeria,E.coli
ERİŞKİN MENENJİTİ: Strep.Pnömonia
ALKOLİK: Strep.Pnömonia , Alkolikte Klebsiella sıklığı artar
KLİMA-Su DEPOSU-DUŞ: Lejyonella
ABSE: S.aureus
ÜRETRAL AKINTIDA G(-) İKİLİ KOK: N.Gonorae
BALGAMDA G(-) İKİLİ KOK: Moreksella Catarrhalis
BALGAMDA G(+) İKİLİ KOK: Strep.Pnömonia
BOS da G(+) İKİLİ KOK:  Strep.Pnömonia
BOS da G(-) İKİLİ KOK: N.Gonorae
BOS da G(-) İNCE BASİL: H.İnfluenza
BOS da G(+)  BASİL: Listeriya
ATİPİK PNÖMONİ: Mykoplazma Pnömonia
TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ: Strep.Pnömonia
LOBER PNÖMONİ: Strep.Pnömonia
EPİDİDİMİT: C.trohomatis
BARTOLİNİT-SERVİSİT-ÜRETRİT: N.gonorae
Cinsel aktif dönem SÜPÜRATİF ARTRİT: N.gonorae
BURUNDA: S.aureus taşıyan hemşireler Mupirocin kullansın
İNTRAABDOMİNAL ABSE: Bacterioides Fragilis
DMHASTASINDA AMFİZEMATÖZ KOLESİSTİT:C.Perfringens
TAŞLI KOLESİSTİT: E.coli
TAŞSIZ KOLESİSTİT: Campylobacter Jejuni
DİŞ ÇÜRÜĞÜ: S.mutans
BESİN ZEHİRLENMESİ (Kısa İnkubasyon): S.Aureus
MALİGN PÜSTÜL: Bacilus antracis (Şarbon)
BEYİN ABSESİ: Anaerob Streptokoklar
İMMN SUPRESİF,RENAL Tx MENENJİTİ: Listeria
HAMBURGER-HÜS-Verotox: EHEC
KEDİ-KÖPEK ISIRIĞI: Pastorela Multocida
FARE ISIRIĞI: Streptobacilus Moniliformis
KEDİ TIRMIĞI: Bartonella Hanselea
İNSAN ISIRIĞI: Eikinella  Corrodens
ÇOCUKTA PERİORBİTAL SELÜLİT: H.İnfluenza
DM-PERİFERİK VASKÜLER HST: GBS
SAFEN VEN DÖNOR BÖLGE SELÜLİTİ: GCS-GDS
HİV (+) BASİLLER ANJİYOMATOZ: Bartonella Hanselea
KASAP HAYVAN TEMASI: Eryzipelotyrix Rhsiopothiae
AKVARYUM SUYU TEMASI: Mykobacteryum Marinum
SARILIK: Clostridyum
PİGMENTASYON-NÖROLOJİK BLG: M.Lepra
SERVİKOFASYAL-SÜLFÜR-FLAMENT: Aktinomiçes
PRÜLAN KONJONKTİVİTİ: N.Gonorea
YUMUŞAK ŞANKIR: Hemofilus Ducrei
COND. LATA : T.Pallidum (sifiliz:2)
COND. ACUMİNATA (SERT ŞANKIR): HPV
DENTRİTİK KONJONKTİVİTİ: HSV 2
ASYE (Pnömoni) Virusu: RSV
ASEPTİK MENENJİT: Ekovirus (Cox-Eko)
ÇOCUK İSHAL Virusu: Rotavirus (Reovirus)
ERİŞKİN İSHAL Virusu: Norwalk V.

korku kar eylemez bir kez yola düşene
sen bir aşkın içindesin yaşayacaksın
dört yanını börtü böcek sarsa ne çıkar
toprağa sıkı sarıl başedeceksin

Antitusif.Com

Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #9 : 26 Ağustos 2013, 17:02:59 »

Çevrimdışı portakal_87

 • VIP
 • İleti: 147
 • Kurumunuz: üniversite
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #10 : 27 Eylül 2013, 11:32:11 »
POLİMİKSİN sitoplazmik membrana etkili tek antibiyotik..

Çevrimdışı portakal_87

 • VIP
 • İleti: 147
 • Kurumunuz: üniversite
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #11 : 28 Eylül 2013, 21:48:50 »
KASPOFUNGİN kitine etkili tek ilaç

Çevrimdışı portakal_87

 • VIP
 • İleti: 147
 • Kurumunuz: üniversite
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #12 : 02 Ekim 2013, 15:03:17 »
splenektomili hastada kapsüllü bakteri enfeksiyonlarının artma sebebi IgM eksikliğidir

Çevrimdışı portakal_87

 • VIP
 • İleti: 147
 • Kurumunuz: üniversite
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #13 : 02 Ekim 2013, 15:05:24 »
tek hareketsiz non-fermantatif bakteri acinetobacter!

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #14 : 02 Ekim 2013, 16:22:32 »

Çevrimdışı aysee

 • İleti: 1
 • Cinsiyet: Bayan
 • Kurumunuz: tip fakultesi
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #15 : 24 Aralık 2016, 17:30:34 »
651. LPS bulunmayan gram negatif basil...Bacteroides fragilis

652. Anaerop kültür hangi tür örneklerden yapılmaz... Flora bölgelerinden anaerop kültür uygun değil

653. Bacteroides fragilisin en çok neden olduğu klinik tablo... İntraabdominal apse

654. Anaeropların tedavisinde en çok tercih edilen ilaç... Metranidazol

655. Boğmacada en uygun örnek... Nazofarenks aspirasyon materyali

656. Nazofarenksten örnek almanın kontraendike olduğu hastalık... Epiglottid

657. Epiglottid tanısında en uygun örnek... Hemokültür

658. Hangi klinik örnek buzdolabında saklanmaz... BOS

659. Hangi kültürde kantitasyon önemlidir... İdrar kültürü (105)

660. Bordetella pertussis pertussijeni...Lenfositoz, sekresyon artışı, ödem, hipoglisemi

661. Bordetella pertussis trakeal sitotoksini...Trakeal siliyer paralizi, kentöz öksürük

662. Boğmaca tanısında materyal...Nazofarinksten aspirat alma

663. Tavşandan bulaşan süpüratif lenfadenit...Francisella tularensis

664. En sık tularemi tablosu...Ülseroglandüler tip; parmakta yara, regional lenfadenit

665. Amsel kriterleri (bakteriyel vajinoz tanısı)
• Yapışkan, kötü kokulu, süt gibi vajinal akıntı
• pH 4.7-5.7
• Whiff (KOH) testi (+)
• Clue cells

666. Bakteriyel vajinoz tedavisi...Sadece kadına metronidazol (eş tedavisi gerekmez)

PARAZİTOLOJİ

667. Farklı canlıların birlikte yaşaması...Simbiyoz

668. Yardımlaşarak birlikte yaşam...Mutualizm

669. Birinin yararına, diğerine zarar vermeyen... Kommensalizm

670. Küçük canlının büyük zararına yaşaması...Parazitlik

671. Tek tür konakta parazitlik...monoksen

672. Birden fazla farklı konakta parazitlik...Heteroksen

673. Farklı ara konaklar gerektiren...Poliheteroksen

674. Ektoparazitlerce oluşan hastalık...İnfestasyon

675. Mitokondriyonu bulunmayan amip...Entamoeba

676. Yalancı ayakları ile hareket edenler...Amipler

677. Kamçı ile hareket eden...Giardia, Leishmania, Trypanosoma

678. Dalgalı zarlı kamçı ile hareket eden...Trichomonas vaginalis

679. Kirpik (flajella, silia) ile hareket eden...Balantidium coli,
Dientamoeba fragilis

680. Hepatit ve sonra eritrosit infeksiyonu...Plasmodium türleri

681. Direkt eritrosit infeksiyonu...Babesia microti (eritrositteki CR1‛leri tanır)

682. RES işgali yapan...Leishmania donovani

683. Otonom pleksuslara oturan protozoon...Trypanosoma cruzi

684. Şaşkın parazit... F. hepatica

685. Yalancı parazit... F. hepatica

686. Gezgin parazit... Ascaris

687. Parazite karşı gelişen antikor... Ig E

688. Parazite immün yanıtta en etkin hücre... Eozinofil

689. Büyük sestodlara karşı immünite...Premunisyon

690. Amipli dizanteri etkeni... E. Histolytica

691. Amipli dizanteri bulaş…Dört çekirdekli ookist

692. Barsakta şişe dibi ülser... E. histolytica

693. Barsakta ameboma denen kitle... E. histolytica

694. Kc ve AC de çukulatamsı kitle... E. histolytica

695. Amipli dizanteride tanı... Eritrosit fagosite etmiş trofozoit

696. Entamoeba histolytica virülans faktörü...Zimodem enzimleri (eritmesi ile şişe dibi ülserler)

697. Kronik formda mukozal kalınlaşma...Amiboma

698. E. histolytica absesinde tanı... IHA

699. Amipli dizanteri tedavi... Metronidazol

700. Amibik ensefalit etkeni... Naeglaria fowleri

601. Sifilizde tarama, tedavi takibi ve nörosifilizde kullanılan test... VDRL

602. Primer sifilizde en erken yükselen test... FTA-ABS

603. Konjenital enfeksiyonu gösteren... FTA-ABS

604. Konjenital sifiliz...
• İlk üç ayda abortus
• Aktif infeksiyonlu doğanda kanlı rinit, döküntü
• Latent doğanda okul çağında Hutchinson dişleri, Socrates burnu, periostit-kılıç kını tibia

605. Dönek ateş etkeni... B.recurrentis

606. Sık antijenik değişim yapanlar...
• Bakteri: Borrelia recurrentis, Neisseria gonorrhoeae
• Virüs: HIV, HCV, influenza

607. Kenelerle bulaşan ve eritema migrans ve artrite neden olan bakteri... Borrelia burgdorferi

608. Eritema migrans yapan bakteri...Borrelia burgdorferi

609. Lyme hastalığı etkeni... B. burgdorferi

610. Zorunlu hücre içi ve enerji paraziti olan bakteri... Klamidya

611. İnklüzyon cisimciği oluşturarak üreyen... Klamidya

612. Lizozime dirençli bakteriler... Klamidya, mikoplazma, L formu, protoplast, sferoplast

613. Klamidyaların bulaştırıcı formu...Elemanter cisimcik

614. Klamidyaların çoğalan formu...İnisyal (retiküler) cisimcik

615. Glikojen inklüzyonu içeren ve iyotla boyanan chlamydia türü... Chlamydia trachomatis

616. Hücre duvarında peptidoglikan olmayan... Klamidya

617. Oluk belirtisi...Lenfogranuloma venereum (C.trachomatis L1,2,3)

618. Erkekte nongonokoksik üretrit, post gonokoksik üretrit, epididimit... C.trachomatis

619. Yenidoğanda atipik pnömoni, konjunktivit... C.trachomatis

620. Miyokard infarktüsüne yol açan bakteri...Chlamydia pneumoniae (TWAR)

621. Atipik pnömoni, splenomegali, hepatit... Coxiella burnetti

622. Gram boyama ve kültür negatif,seroloji pozitif endokardit etkeni… Coxiella burnetti

623. Akut hepatit, nötrofilik lökositoz skleral hemoraji... Weil hastalığı(İkterik form)

624. Weil hastalığı etkeni bakteri... L. icterhaemorrhagiae

625. Eritema kronikum migrans... B.burgdorferi

626. Epidemik tifus etkeni olan bakteri... R. Prowazeki

627. R.proxazeki bulaş…bit

628. Endemik tifüs etkeni... R.typhi

629. R.typhi bulaş…pire

630. Tekrarlayan tifüs...Brill-Zinser

631. Riketsiyal hastalıklarda en önemli patolojik bulgu... Vaskülit

632. Tifüste kullanımı kontrendike olan ilaç...Sülfonamidler

633. Q ateşi etkeni bakteri... Coxiella burnetti

634. Riketsia tanısında kullanılan serolojik test... Weil felix

635. Weil felixde antijen olarak kullanılan bakteri... P.vulgaris

636. Dokuda sülfür granülleri oluşturan bakteri... Actinomyces

637. Kültürde azı dişi koloniler oluşturan... Actinomyces

638. Diş ceplerindeki fırsatçı gram (-) anaerop...Fusobacterium nucleatum

639. Plaut-Vincent anjini etkenleri...Fusobacterium nucleatum ve Treponema vincenti

640. Filamansı, hif gibi anaerop gram (+) basil...Actinomyces

641. Çürük diş çekimi sonrası boyunda fistül...Servikofasiyal aktinomikoz

642. Zorunlu anaeroplarda bulunmayan enzimler... Katalaz, süperoksit dismutaz

643. Ağız içi anaeropları (3 silahşörler)
• Non-fragilis Bacteroides
• Peptostreptokoklar
• Fusiform bakteriler

644. Akciğer apselerinin en sık (%90) etkeni...Üç silahşörler (ağız içi anaeropları)

645. Derinin en sık anaerop... Propionibacterium

646. Bacteroides türlerinin dağılımı
• Diyafragma üstünde non-fragilis
• Diyafragma altında Bacteroides fragilis grubu

647. Spontan beyin ve akciğer apseleri...Non-fragilis Bacteroid, peptostreptokok, fusiform

648. Dışkının suya bulaşını gösteren bakteri... Bifidobacterium

649. Vincent anjini etkeni... Fusobacterium

650. Anaerop kapsüllü... B.fragilis

351. Korunma...
• Temas öncesi aşı
• Temaslı rifampisin (2 gün), siprofloksasin (tek doz)

352. Balgamda lökosit, gr (-) diplokok, nonfermenter bakteri... Moraxella catarrhalis

353. Oksidaz ve DNaz pozitif, indol negatif, non-fermentatif, gram negatif diplokok... Moraxella catarrhalis

354. Moraxella ile Neisseria farkı...Moraxella non-fermentatif, Neisseria fermentatif

355. Moraxella catarrhalis (hep üçüncü)...Akut otitis media, akut sinüzit ve KOAH alevlenmesi

356. Bacillus anthracis
• Santral sporlu (ARB), bambu kamışı, ondüle saç
• Ekzotoksinleri (PA+EF+LF), PA aşısı
• Ağrısız yara (kara kabuk), ödem (veziküllü)

357. Sporlu, protein yapıda kapsülü ve ekzotoksini olan gram pozitif çomak... Bacillus anthracis

358. Kapsüllü zincir yapmış gr (+) basil... B.anthracis

359. Kapsülü D glutamik asit yapısında... B.anthracis

360. Jelöz besiyerinde Medusa başı, ters çam ağacı görüntüsü... B.anthracis

361. Otopside kanın pıhtılaşmaması... B.anthracis

362. Şarbon aşısında kullanılan antijen... Protektif antijen

363. Şarbon profilaksisinde kullanılan antibiyotik…Siprofloksasin

364. Pirinçli gıdalara bağlı besin zehirlenmesi... B.cereus

365. Glisin ve GABA salınımını inhibe ederek spastik felce neden olan bakteri... Clostridium tetani

366. Rakete benzer spor yapısı... C.tetani

367. Trismus ve risus sardonicus... Tetanoz

368. Tetanozun klinikte en sık görülen formu... Generalize tetanoz

369. Yenidoğan tetanozunda belirleyici klinik...Emememe

370. Tetanozdan en sık ölüm nedeni... Aspirasyon pnömonisi

371. Tetanojen yaralanmada geç başvuru...Yara temizliği+THIG+Aşı+Metronidazol

372. Ach salınımını inhibe ederek paraliziye neden olan bakteri... Clostridium botulinum

373. Besin zehirlenmesinde konstipasyon görülebilen bakteri… Clostridium botulinum (Ach blokajına bağlı)

374. Kontamine bal yenmesi ile gelişen...İnfant botulizmi

375. Hayat kurtarıcı antitoksinler...THIG (yenidoğanda), botulinum, difteri

376. Gazlı gangren en sık etken... C.perfiringens

377. Gazlı gangren kliniğinden sorumlu toksin... Alfa toksin

378. Alfa toksin ne yapar...Lesitinaz, lökosit, eritrosit, trombosit ve endotel membranlarını parçalar; hemoliz ve nekroz yapar

379. Nagler reaksiyonu ile belirlenen toksin… C.perfiringens alfa toksin

380. Spontan gazlı gangren en sık... C.septicum

381. Kanlı agarda çift hemoliz zonu, stormy fermentasyon... C.perfiringens

382. Clostridium ramosum...Gazlı gangrene değil süpürasyonlara neden olur

383. Sitoplazmada Ernst babes cisimciği... Difteri

384. Difterinin kesin tanısı... ELEK testi

385. Difteri tedavisinde esas yaklaşım... Antitoksin verilmesi

386. Nozokomiyal ishalin en sık etkeni... Clostridium difficile

387. Psödomembranöz kolit tanısı...Toksinin (EIA ile) ya da sitopatik etkisinin gösterilmesi

388. Psödomembranöz kolit tedavisi...Metronidazol, ciddi olguda oral vankomisin

389. Yenidoğanda pseudomembranöz enterokolitin en sık etkeni... S.aureus (Enterotoksin

390. Pseudomembranöz enterokolit tedavi... Metranidazol,oral Vankomisin

391. Clostridium difficile‛nin en spesifik tanısı... Toksin saptanması

392. Yenidoğan, yaşlı ve immünitesi bozuk insanlarda meningoensefalite neden olan gram pozitif çomak... Listeria monositogenes

393. CAMP deneyi pozitif gram pozitif çomak... Listeria monocytogenes

394. Takla atar gibi hareketi tipik olan ve soğukta zenginleştirme ile üreyen... Listeria monocytogenes

395. Granulomatozis infantiseptica etkeni... Listeria monocytogenes

396. Hematoproliferatif hastalıkta infeksiyon...Kriptokok menenjiti, zona, Listeria menenjiti

397. Fagozom kesesini eriten bakteri...Listeria monocytogenes

398. Makrofajdan makrofaja sapanla atılan...Listeria monocytogenes (aktin polimerizasyonux

399. Listeriyoz tedavisi...Penisilin veya ampisilin

400. Atlardan bulaşan AİDS‛li olgularda pnömoni yapan EZN pozitif,gram pozitif bakteri... Rhodococcus equı

Çevrimdışı theknight

 • İleti: 6
 • Cinsiyet: Bay
 • Kurumunuz: ÜNİ
Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #16 : 24 Ocak 2017, 21:44:10 »
451. Martı kanadı şeklinde bakteri... Campylobacter
452. Mikroaerofil ortamda, 42 derecede üreyebilen ishal etkeni... Campylobacter
453. Karbonhidratları kullanmayan bakteriler...Campylobacter, Legionella
454. Guillain-Barré Sendromu (en sık neden)...Campylobacter jejuni koliti
455. Martı kanadı, M, S şeklindeki bakteri...Campylobacter
456. Guillain-Barré Sendromu (en sık virüs)...Herpesvirüsler (özellikle EBV, CMV), influenza virüsü
457. Guillain-Barré Sendromu (aşı)...İnfluenza aşısı
458. Guillain-Barré Sendromu (klinik)...Duysal ve motor paralizi
459. Guillain-Barré Sendromu (tedavi)...IVIG, plazmaferez
460. Antral gastrit, mide ülseri, mide kanseri ve maltoma etkeni bakteri... H.pylori
461. Helicobacter pylori‛nin tanısında ve virulansında önemli olan
enzim... Üreaz enzimi
462. Helicobacter pylori infeksiyonu tanısı
• En hızlı Clo (üreaz) testi
• En güvenilir invazif histopatoloji
• En güvenilir non-invazif üre-nefes testi
• Tedavi kontrolü dışkıda antijen belirleme testi
• Duyarlılığı en kötü olan kültür
463. MALToma, mide ülseri etkeni...Helicobacter pylori
464. Oksidaz (+) basiller...Vibrio, Campylobacter, Pseudomonas,
Burkholderia, Brucella, Legionella, Haemophilus
465. Klebsiella
• Geniş kapsüllü, laktoz (+), hareketsiz,
• YBÜ‛de Friedlander kaviter pnömonisi
• Diyabetik, KOAH‛lı, alkolikte pnömoni
• ESBL üretimi (sefalosporin direnci)
466. Fenil alanin deaminaz testi (+)... Proteus, Providencia, Morganella
467. Kanlı besiyerinde swarming yapabilen, üreaz pozitif bakteri... Proteus
468. İdrarda magnezyum amonyum fosfat (sitruvid) taşları oluşturan bakteri... Proteus
469. pH artışıyla üriner infeksiyon yapan...Proteus, Ureaplasma
471. Oksidaz pozitif, mavi-yeşil pigmenti olan non-fermentatif bakteri... Pseudomonas aeruginosa
472. Kistik fibrozis, otitis eksterna, malign otitis ekterna, yanık infeksiyonları ve lens keratitlerinde en sık izole edilen etken...
Pseudomanas aeruginosa
473. Ektima gangrenozum etkeni... P.aureginosa
474. Ektima gangrenosumdan sorumlu virulans faktörü... Elastaz
475. P.aeruginosanın lens keratitinden sorumlu virulans faktörü... Ekzotoksin A
476. Kistik fibrozisde en sık enfeksiyon etkeni... P.aureginosa
477. Spor yaralanması sonucu osteomyelitte en sık etken... P.aureginosa
478. Pseudomonas aeruginosa klinik...
• Turkuaz pigmentasyon
• IVIB‛de sağ endokardit, servikal osteomiyelit
• Eksternal otit, DM‛de malign eksternal otit
• Yanık infeksiyonları, lens keratitleri
• Kistik fibrozda en sık alevlenme etkeni
479. Kistik fibrozisde kötü prognoz kriteri... B.cepacia
480. Nonfermenter oksidaz negatif hareketsiz bakteri... Acinetobacter
481.Ventilatör pnömonisi...Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii
482. Acinetobacter baumannii...Ventilatör pnömonisi
483. Nonfermenter oksidaz negatif karbepeneme doğal dirençli,
TMP SXT duyarlı bakteri... Stenotrophomonas
484. X (hemin) ve V (NAD) faktörü gereken...H.influenzae
485. Çukulata agarda üreyen... H. influenza
486. Süt anne fenomeni... H. influenza
487. Epiglottit en sık bakteri... H. influenza
488. Nazofarenksten örnek alınması kontraendike olan epiglottit etkeni... H.influenza
489. En virulan Haemophilus influenza kökeni... Hib
490.KOAH akut alevlenmesi etkenleri...H.influenzae, S.pneumoniae, M.catarrhalis
491.H.influenzae infeksiyonları...
• Kapsüllü (Hib); 2 ay-6 yaş menenjit, epiglottit (en sık)
• Kapsülsüz; akut otit, sinüzit, KOAH akut alevlenmesi
492. Akut otitis media ve sinüzit etkenleri...S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis
493. Yumuşak şankr etkeni bakteri... H.ducrei
494. Gram boyamada tren rayı, balık sürüsü şeklinde görülen... H.ducrei
495. Üremek için sadece X faktöre gereksinim duyan bakteri…H.ducrei
496. Genital kazıntıda makrofaj içi bakteri...Donovanyoz (Calymmatobacterium granulomatis)
497. Baş ağrısı, hiponatremi, ishal karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında ani bozulma, atipik pnömoni... Legionella pneumophila
498. BCYE agar...Legionella
499. Su tesisatındaki biyofilmlerde yaşayan...Legionella pneumophila
500. Alveolit yapan atipik etken...Legionella pneumophil
501. Pittsburg pnömonisi etkeni...Legionella micdadei
502. Grip gibi seyreden lejyonelloz...Pontiac hastalığı
503. Lejyoner hastalığında akciğer dışı klinik...İshal, böbrek yetmezliği, miyokardit, perikardit, hepatit
504.Cerahatte bol bakteri, çok az nötrofil...Gazlı gangren
505. Legionella pneumophila‛nın mutlak gereksinimleri
• Demir
• L-sistein
506. Lejyoner hastalığında tedavi...Makrolid+rifampisin
507. Lejyoner hastalığı en sık risk grupları...CD4+ TL kusuru olan ve yaşlılar
508. Boğmaca toksininin etki mekanizması... Adenilat siklazın inhibe olmasını engelleyerek cAMP artşına neden olmaktır.
509. Boğmaca tanısında en ideal örnek...Nazofarenks aspirasyon materyali
510. Ateş, titreme, terleme bulguları ile gelen hastalarda kan kültüründe 5-7 günde üreyen gram negatif kokobasil; oksidaz, katalaz ve üreaz testi pozitif... Brucella
511. Türkiyede en sık görülen Brucella... B.melitensis
512. Seroloji ile saptanamayan Brucella türü... Brucella canis
513. %5-10 CO2‛li ortama gerek duyan Brucella türü…Brucella
abortus
514. Eritritol...Hayvan plasentası ve memede Brucella üreme faktörü
515. Bruselloz...Ondülan ateş, eklem patolojisi, RES büyümesi
516. Brucellada en sık komplikasyon... Osteomyelit
517. Brucellada en ölümcül komplikasyon... Endokardit
518. Tanıda Rose Bengal ve Wright testi kullanılan... Brucella
519. Brucellada blokan antikor varlığında yapılan deney... Coombslu Wright
520. Brucellada aktivasyon göstergesi antikor... Ig G
521. Brucellada klasik tedavi... Doksisiklin+rifampisin
522. AIDS‛te rifampisin kullanılamayan durum...Anti-retroviral kullanımı
523. Gebelerde brucella tedavisi... Ko-trimaksazol+rifampisin
524. Veba etkeni... Yersinia pestis
525. Kutupsal boyanma özelliği gösteren çengelli iğne görüntüsü oluşturan... Yersinia pestis
526. Yersinia pestis...Fare piresi; süpüratif lenfadenit (bubon),
527. Yersinia pestisin virülans faktörleri...Antifagositik protein kapsül,V ve W antijeni
528. Domuz eti ile bulaşan, soğukta üreyebilen ishal, HSP etkeni bakteri... Yersinia enterocolitica
529. Akut apendisit taklit eden ishal... Y.enterocolitica, Y.pseudotübercülosis
530. Kanlı agarda üreyen riketsiya...Bartonella
531. Kedi tırmığı hastalığı etkeni... B.henselea
532. Basiller anjiamatöz lezyon yapan... B. henselae
533. Kanlı besiyerinde üreyen ancak Mac Conkey besiyerinde üremeyen Endokardit etkenleri... HACEK grubu
534. HACEK grubu
• Haemophilus aphrophilus/parainfluenzae
• Actinobacillus actinomycetemcomitans
• Cardiobacterium hominis
• Eikenella corrodens
• Kingella kingae
535. İnsan ısırığı sonrası endokardit etkeni bakteri... Ekienella corrodens
536. Tanısı sadece barsak biyopsisi ile konan...Whipple hastalığı
537. PAS boyası ile tanısı konan...Whipple hastalığı
538. Whipple hastalığının supresyon tedavisi...Ko-trimoksazol
539. Whipple hast etkeni... Tropheryma whipplei
540. Tularemi en sık klinik formu... Ülseroglandüler
541. Lenfadenopatinin en nadir görüldüğü tularemi formu... Tifoidal form
542. Tulareminin en mortal formu...Tifoidal
543. Türkiyede en sık görülen tularemi...Orofarengial
544. Kedi köpek ısrıkları sonrası enfeksiyon yapan kanlı besiyerinde üremesine rağmen Mac conkeyde üremeyen gram (-)
kokobasil... Pasteurella multocida
545. Penisinile duyarlı tek gram (-) aerop basil... Pasteurella multocida
546. Kanlı agarda üreyen, Mac Conkey agarda üremeyen hayvan ağız florası bakterisi...Pasteurella multocida
547. İnsan ve hayvan ısırıklarında tedavi...SAM (sülbaktam-ampisilin)
548. Fare ısırığı hastalığı etkeni... Streptobacillus moniliformis, Spirillum minus
549. Granüloma inguinale etkeni... Klebsiella granulamatis
550. Donovan cisim... Klebsiella granulomatis
551. İnsanda bulunması kesin patolojik olan...Listeria, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Vibrio, Brucella, Yersinia, Francisella, Tropheryma vb.
552. Mikolik asit içeren bakteriler... Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus
553. Mikobakterilerin en önemli virulans faktörü... Kord faktörü
554. Primer tübekülozun akciğerde tuttuğu ter... Orta alt lob
555. Sekonder tüberkülozun akciğerde tuttuğu yer... Üst lob
556. M.tuberculosis‛in fosfolipidlerinin etkisi...Kazeifikasyon nekrozu
557. M.tuberculosis‛in Wax-D‛sinin etkisi...Tip IV ADR
558. Primer tbc de iyileşme... Kalsifikasyon
559. Sekonder tbc de iyileşme... Kavitasyon
560. En sık akciğer dışı tbc...Lenf nodülü
561. Tbc üretilen besiyeri... Löwenstein Jensen
562. Tüberküloz tanısında en az yararlı test... Seroloji
563. Niasin testi (+) mikobakteri... M.tuberculosis
564. Tüberkülozun genitalde en sık tuttuğu organlar... Epididim, tuba
565. Tüberkülozun barsakta en sık tuttuğu yer... İleum ve ileoçekal
566. Tüberkülozun en sık tuttuğu kemik...Vertebranın corpusunun anterioru
567. Hücresel immünitesi iyi, hümoral immünitesi kötü olanda gelişen lepra...Tüberküloid lepra
568. Tüberküloid leprada klinik...Lezyonda basil yok, sınırlı, tek taraflı, cilt testi (+)
569. Hücresel immünitesi kötü, hümoral immünitesi iyi olanda gelişen lepra...Lepramatöz lepra
570. Lepramatöz leprada klinik...Lezyonlar bulaştırıcı, yaygın, cilt testi (-)
571. Lepromin cilt testi pozitif lepra... Tüberküloid
572. Filamenter basil, EZN pozitif, pyojenik apse... Nocardia
573. ARB pozitif bakteriler...Mikobakteriler, Legionella micdadei, Nocardia, Rhodococcus, Bacillus anthracis sporları
574. ARB pozitif protozoonlar...Cryptosporidium parvum, Isospora belli, Cyclospora
575. Madura ayağı etkeni bakteri... Nocardia brasiliensis
576. Köpük hücrelerinin (globi) görüldüğü lepra... Lepramatöz lepra
577. Fagozom-lizozom füzyonunu önleyenler...M.tuberculosis, L.pneumophila, B.melitensis, Chlamydia, Toxoplasma gondii
578. Fotokromojen mikobakteri... Mycobacterium kansasii
579. Yüzme havuzu granülomu etkeni... Mycobacterium marinum
580. Hücre duvarı olmayan... Mycoplasma
581. Sitoplazmik membranda sterol olan... Mycoplasma
582. Yapay besiyerinde üreyen en küçük canlı...Mikoplazma
583. Soğuk aglütinin testi (+)... Mycoplasma
584. Besiyerinde sahanda yumurta... Mycoplasma
585. Böbrek taşına neden olan mikoplazma...Ureaplasma urealyticum
586. AIDS‛lilerde sıklıkla akciğer ve beyinde apselere neden olan EZN pozitif filamenter çomak... Nocardia
587. İmmün baskılamada infeksiyon...Nokardiyoz, mikobakteriyoz,
asperjilloz, kandidoz, toksoplazmoz, PCP, CMV infeksiyonu, zona
588. Miçetomun en sık etkeni...Nocardia brasiliensis
589. Atipik pnomonilerin tedavisinde kullanılmayan antibiyotik... Betalaktamlar
590. Kültürü yapılamayan bakteriler... Mycobacterium lepra, Treponema pallidum
591. Gram boyamayla saptanamayan,karanlık alan mikroskobisiyle tanısı konan bakteriler…Spiroketler
592. Periplazmik kamçısı olan... Spiroketler
593. Sifilizin primer dönem bulgusu... Şankr
594. Sert, ağrısız şankır...Sifiliz (Treponema pallidum)
595. Sifilizde 2. dönemin yaygın lezyonları...Kondilomata lata, rozeoller, plak müköz
596. Obliteratif endarterit... T.pallidum
597. Tersiyer sifilizin tipik bulgusu... Gom
598. Kardiyovasküler sifiliz...Arcus aorta tutulumu, aortit
599. Sifilitik medulla spinalis tutulumu...Tabes dorsalis
600. Hepar lobatum…Sifiliz

Çevrimiçi sylvius

 • VIP
 • İleti: 12
 • Cinsiyet: Bayan
 • Kurumunuz: Ankara

Antitusif.Com

Ynt: Mikrobiyoloji - Spot Bilgiler
« Yanıtla #17 : 19 Temmuz 2017, 16:36:02 »