Gönderen Konu: Dahiliye - Spot Bilgiler  (Okunma sayısı 31483 defa)

drramazan ve 10 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Dahiliye - Spot Bilgiler
« : 11 Ağustos 2013, 18:37:49 »
Hematoloji 2013-

Hematolojideki normal değerler nelerdir... Hemoglobin = 12-17 gr/dl, MCV = 80-100 fl, lökosit = 4000-10.000 mm3, trombosit = 150-400 bin, retikülosit = %0.5-%2

Retikülosit yüksek ilk ne düşünülür...Hemolitik anemi

Retilükosit düşük ilk ne düşünülür...Aplastik anemi

Hangi anemiler mikrositer anemi yapar (MCV < 80)...Demir eksikliği anemisi, Kronik hastalık, Sideroblastik, Talasemiler

Tayanç sendromu nedir...Pika, splenomegali, Seksüel – bedensel gelişme geriliği, Hipokrom mikrositer anemi, Demir ve çinko eksikliği ile karakterizedir.

Felty sendromu nedir... Splenomegali - Nötropeni ve romatoid artrit ile karakterizedir.

Yetişkin erken, menepozda kadın demir eksikliği var. Ne araştırılmalıdır...Kolon kanseri ve mide kanserine yönelik endoskopi k işlemler yapılmalıdır.

Demir eksikliği yapan parazitler… N. Americanus ve A. Duedonale

Çöliak hastalığında hangi anemiler görülür… demir ve folat eksikliği

Demir eksikliği anemisinde ilk istenecek serolojik test hangisidir... Ferritine bakmak gerekir

Demir eksikliğinde demir parametreleri nasıldır... Demir bağlama kapasitesi yüksek, demir, ferritin, transferin saturasyonu düşüktür.

Demir eksikliğinde ilk tercih oral demir preparatı hangisidir...Demir sülfat.

Demir eksikliğinde tedavi ile ilk ve en son düzelen laboratuar testi... İlk bulgu retikülosit krizi, en son düzelen ferritin

Demir eksikliği anemisinde paranteral demir… demir hidroksi dekstrandır

Kronik hastalık anemisine demir parametreleri nasıldır... Demir ve demir bağlama kapasitesi düşük, diğerleri yüksektir.

Hangi hastada sideroblastik anemi dünüşünülür...Organomegali + Derin hipokrom mikrositer anemi + Demir parametreleri demir eksikliğinin tersi düşünülür.

Sideroblastik anemide tanı nasıl konur... Kemik iliğinde ring sideroblast görülmesi ile konur.

Herediter sideroblastik anemi tedavisinde hangi vitamin etkilidir… Pridoksin etkilidir.

Sideroblastik anemili hastalarda hangisi gelişebilir... AML‛ye dönüşübilir.

Yetişkinde makrositer aneminin en sık nedeni nedir... B12 eksikliği

B12 eksikliği yapan parazit hangisidir… D. latum

Hangi hastada B12 eksikliği düşünülmelidir... Sarılık + nörolojik bulgu + Makrositer anemi.

B12 eksikliğinin etyolojisinde hangi test yapılır...Schilling testi yapılır. Dört evresi normal terminal ileum patolojisi düşü

B12 eksikliğinin özgün serolojik bulgusu nedir... Metilmalonik asit ve homosistein düzeyleri yüksektir.

Kronik pankreatitte niçin B12 eksikliği gelişir… R faktör ayrılamadığı için

Tedavi ile ilk ve en son düzelen hangisidir... Tedavide ilk düzelen ilik, en son düzelen nörolojik bulgulardır.

Folat eksikliği ile B12 eksikliğinin farkı nedir... Nörolojik bulgular hariç B12 eksikliği ile aynı bulgulara neden olur.

Hangi ilaçlar folat eksikliği yapar… Dihidrofolat redüktaz inhibitörleri

Folat eksikliğinin özgün bulgusu hangisidir...Figlu testi: Formiminoglutamik asid atılımı artışı tipiktir.

Hangi hastada aplastik anemi düşünmeliyiz...Genç hasta, halsizlik, yorgunluk, ateş, peteşi ve ekimoz, organomegali ve lenfadenopati yok.

Aplastik anemi yapanlar… Hepatit C, kloramfenikol, Fanconi anemisi

Aplastik aneminin laboratuarında ne vardır...Hb, lökosit, trombosit ve retikülosit düşük.

Aplastik anemide kesin tanı nasıl konur... Kemik iliği incelemesi ile konur. Kemik iliği hiposelüler.

Aplastik anemide tedavide birinci tercih nedir... Allojeneik KİT

Aplastik anemide KİT sonrası hangi komplikasyon sıktır...Greft versus hostalığı en sık görülür.

Aplastik anemide kan transfüzyonu… zorunlu şartlarda yabancıdan alınan ve ışınlanmış eritrosit verilir.

Ekstravasküler hemoliz yapan hastalıklar nelerdir, en önemli bulgusu nedir... Splenomegali en önemli bulgudur.
Herediter sferositoz, otoimmün hemolitik anemi, talasemiler ve orak hücreli anemidir. Yetişkin orak hücreli anemide splenomegali beklenmez.

Hemolizde azalanlar nelerdir... Haptoglobulin, hemopeksin ve eritrosit yarı ömrü azalır.

İntravasküler hemolizin en önemli bulgusu nedir… hemosiderinüri

İntravasküler hemolizin en tehlikeli bulgusu nedir… hemoglobinüri, akut tubuler nekroz yapar

Herediter sferositoz en sık hangi kalıtımla geçer, en sık eksik olan nedir... OD geçiş, spektrin defekti vardır.

Hangi hastada herediter sferositoz düşünülür... Çocuk hemolitik anemisi var. Dalağı büyük, kesede taşı var. Ekstravasküler hemoliz bulguları, MCHC yüksek

Herediter sferositoz tanısı nasıl konur, tedavide ne yapılır...Osmotik frajilite testi pozitif, tedavi splenektomdir

Orak hücreli anemi hangi kalıtımla geçer, sorun nedir...OR, 6. kromozom G-V değişimi,

Orak hücreli anemide krizi en sık başlatan nedir...Krizi en çok başlatan infeksiyon.

Splenik sekestrasyon krizinin özellikleri nelerdir... Hemoglobin hızlı düşme, dalakta büyüme, retikülositte artma.

Aplastik krizin özellikleri nelerdir... Hemoglobin hızlı düşme, dalakta büyüme yok, retikülosit normal.Antitusif.Com

Dahiliye - Spot Bilgiler
« : 11 Ağustos 2013, 18:37:49 »

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #1 : 11 Ağustos 2013, 19:25:53 »
1551. Primer bilier siroz ile birliktelik gösterebilen otoimmün hastalıklar nelerdir... Hashimato (en sık) , çölyak, skleroderma, romatoid artrit, sjögren, reynaud

1552. Karaciğer transplantasyon önceliğini belirlemede hansi skorlama sistemi kullanılır... MELD (model of end stage liver disease)

1553. MELD skorlamasında hangi parametrelere bakılır... Serum kreatin , INR , serum bilurubin

1554. Primer bilier siroz tedavisnde kullanılan ajan nedir... Ursodeoksikolik asit

1555. Ekstra hepatik sekonder bilier sirozun en sık nedeni nedir... Koledok taşı

1556. İntrahepatik sekonder bilier sirozun en sık nedein nedir... Sklerozan kolanjit

1557. Primer sklerozan kolanjitin en sık birliktelik gösterdiği hastalıklar nelerdir... Ülseratif kolit , crohn ve otoimmün hepatit

1558. Primer sklerozan kolanjitte pozitif olabilen otoantikor nedir... p-ANCA

1559. Primer sklerozan kolanjitin tipik MRCP görüntüsü nedir... Tesbih tanesi görünümü

1560. Primer bilier sirozda kesin tanı nasıl konulur... Karaciğer biopssinde safra yolu hasarının gösterilmesi le

1561. Primer sklerozan kolanjitin tedavisinde ne kullanılır... Ursodeoksikolik asit, kortikosteroidler

1562. Sinuzoidal portal hiertansiyonun en sık nedeni nedir... Siroz

1563. Budd chiariye yol açabilen nedenler nelerdir... Behçet, OKS kullanımı, hierkoagubilite, polisitemi

1564. Özafagus varis kanaması profilaksisinde kullanılan tedavi yöntemleri nelerdir... Endoskopik (bant ligasyon, skleroterapi ), TIPS ve B blokerler (propranalol, karvedilol)

1565. Siroz gelşitirmeden asite yol açabilen ajan nedir... Alkol

1566.Spontan bakteriel peritonitin en sık nedeni nedir... E.Coli

1567. Spontan bakteriel peritonit tanısı nasıl konulur... Parasentezde lökosit>500 veya nötrofil >250

1568. Spontan bakteriel peritonit tedavisinde ilk tercih nedir... Seftriakson

1569. Hepatik ensefelopatiyi presipite eden faktörler nelerdir... Azot yükünde artma, GIS kanama, proteinden zengin diet, enfeksiyonlar, böbrek yetmezliği, kabızlık, ilaçlar, hipopotasemi, hiponatremi, alkaloz, hipoksi, cerrahi

1570. Sirozlu bir hastada dispne , siyanoz , hipoksi ve platipne varsa ne düşünürsün... Hepatopulmoner sendrom

1571. Pulmoner hipertansiyon ile portal hipertansiyonun bir arada bulunduğu durum... Portopulmoner sendrom

1451. Ast/Alt > 2 ve GGT yüksekliği de varsa tanınız nedir... Alkolik hepatit

1452. Toplumda aminotransferaz yüksekliğinin en sık nedeni nedir... Hepatosteatoz

1453. Karaciğere spesifik olan LDH izoenzimi hangisidir... LDH 5

1454. Akut karaciğer yetmezliğinde prognostik değeri en yüksek olan test hangisidr ... Protrombin zamanı

1455. Sirozlu bir hastada protein elektroferezinde ne beklenir... Poliklonal hipergamaglobülinemi

1456. Hepatobilier hastalıkların tanısında ilk terch edilecek görüntüleme yöntemi hangisidir... USG

1457. ERCP nin en sık komplikasyonu nedir... Kanama

1458. Akut hepatitin en sık nedeni nedir... Viral hepatitler

1459. Karaciğer biopsisnde yağlı dejenerasyon hangi viral hepatitn seyrinde görülür... Hepatit C

1460. Karaciğer biopsisnde buzlu cam görünümü hangi viral hepatit içn spesifiktir ... Hepatit B

1461. Kolestatik hepatit en sık hangi viral hepatitte izlenir... Hepatit A

1462. Hepatit A enfeksiyonunda ilk saptanan antikor hangisidir... Anti HAV ıgM

1463. Hepatit A seyrinde en sık rastlanılan ekstrahepatik bulgular nelerdir... Döküntü , artralji

1464. Hepatit B enfeksiyonunda kanda ilk saptanan antijen hangisidir... HbsAg

1465. Hepatit B pencere döneminde saptanabilen tek antikor hangisidir... Anti hbc ıgM

1466. Hepatit B li bir hastada tesbit edilen anti pre S antikoru neyi gösterir... Kronikleşme olmayacağını

1467. Hepatit B de viral replikasyonu gösteren testler hangileridir... Hbe Ag , HBV DNA , DNA polimeraz

1468. Sadece anti Hbs pozitif bir kişide ne düşünürsünüz... Hepatit B aşısı olduğunu

1469. Hbs Ag + , antihbc IgG +/_ , anti hbe +/- bir hastada ne düşünürsünüz... Hepatit B taşıyıcısı

1470. Hbs Ag +, antihbc ıgG +, hbe Ag + ne düşünürsünüz... Kronik enfeksiyon

1471. Anti Hbs + , antiHbc ıgG + , antihbe +/- ne düşünürsünüz...Doğal bağışıklama

1472. Posttransfüzyon hepatitin en sık nedeni nedir ... Hepatit B

1473. Hepatit B tedavisinde kullanılan antiviral ajanlar nelerdir... Lamuvidin , telbivudin , adefovir , entekavir

1474. Hepatit B tedavisinde kullanılan antiviraller içinde en fazla direnç gelişen hangisidir... Lamivudin

1475. Akut Hepatit B enfeksiyonunda prognozun en iyi göstergesi nedir... Protrombin zamanı

1476. Hepatit B enfeksiyonunda görülen en sık glomerulonefrit tipi hangisidir... MPGN (membranoproliferatif)

1477. Hepatit B mutant suş nedir... Hbe ag negatif , anti hbe pozitifken HBV DNA nın pozitif olduğu durumdur

1478. Hepatit B seyrinde immünkompetan terimi neyi ifade eder... Hbe ag pozitif HBV DNA pozitifken karaciğer enzimlerinin normal
olması

1479. Toplumda fulminan hepatitin en sık nedeni nedir... Hepatit B

1480. Fulminan hepatit gelişme riski en fazla olan viral durum nedir... HDV süperenfeksiyonu

1481. Toplumda kronik hepatitin en sık viral nedeni nedir... HCV

1482. Toplumda siroz ve hepatomanın en sık viral nedeni nedir... HCV

1483. Türkiyede HCV nin en sık hangi tipi enfeksiyona yol açar... Genotip 1b

1484.Akut hepatit C şüphesinde kesin tanıda ne yapılır... HCV RNA bakılır

1485. Özellikle gebelerde fulminan hepatite yol açan vrüs hangisidr... Hepatit E

1486. Fulminan hepatit etyolojisinde en sık hangi ilaç yer alır... Parasetamol

1487. Akut karaciğer yetmezliğinin en önemli bulgusu nedir... Hepatik ensefelopati

1488. Tüm fulminan hepatitli olgularda sıklıkla görülen elektrolit bozukluğu nedir... Hipofosfatemi

1489. Fulminan hepatit seyrinde prognostik değeri en fazla olan test nedir... Protrombin zamanı

1490. Fulminan hepatitin en etkin tedavisi nedir... Karaciğer transplantasyonu

1491. Fulminan hepatitli hastalarda mortaliteyi azalttığı gösterilmiş ajan nedir... N-asetilsistein

1492. Genç bayan hepatit bulguları yanında akne ve strialar ile başvurursa ne düşünürsünüz... Otoimmün hepatit

1493. Otoimmün hepatit tip 1 de hangi antikorlar pozitifdir... ANA ve ASMA

1494. Otoimmün hepatit tip2 de hangi antikor pozitfliği beklenir... Anti LKM

1495. Otoimmün hepatit tip 3 de hangi antikor pozitfliği beklenir... Anti SLA

1496. Otoimmün hepatit tedavisinde ilk tercih nedir... Kortikosteroid

1497. İndirek bilurubini yüksek bir hastada retikülosit normal ise ne düşünülür... Gilbert veya Crigler Najjar tip1-2

1498. Hem direk hem indirek bilirubin yüksekliğinde ne düşünülür... Karaciğer parankim hasarı

1499. İzole direk bilurubin yüksekliği olan bir hastada ne düşünülür... Dubin Johnson , rotor veya tıkanma ikteri

1500. Gilbert hastalığında aktivitesi azalan enzim hangisidir... UDP glukronil transferaz

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #2 : 11 Ağustos 2013, 19:26:53 »
1401. toplumda kör lup sendromunun en sık nedeni nedir...DM

1402. ateş , artrit , diyare , periferik lap , nörolojik bulgular ve hiperpigmentasyon ile seyreden hastalık...Whipple hastalığı

1403. whipple hastalığı tanısında en güvenilir yöntem nedir...PCR

1404. whipple hastalığı tedavisinde ne kullanılır...Bactrim

1405. gastrointestinal sistemin en sık konjenital anomalisi nedir...Meckel divertikülü

1406. meckel divetikülünün erişkinde en sık komplikasyonu
nedir...Kanama

1407. retinitis pigmentoza , ataksi ve periferik yayamada akantositler varsa tanı...Abetalipoproteinemi

1408. hastalıklı segmentten alınan ince barsak biopsisinin daima tanısal olduğu hastalıklar...Whipple hastalığı , abetalipoproteinemi , agamaglobülinemi

1409. abdominal tbc en sık nereyi tutar...İlioçekal bölge

1410. GIS‛ in en sık ve en malign nöroendokrin tümörü nedir...Karsinoid tümör

1411. karsinoid tümör en sık nerede yerleşir...Apendiks

1412. diyare , flushing ve kalpte üfürüm duyulan bir hastada
tanı...Karsinoid sendrom

1413. karaciğer metastazı yapmadan karsinoid sendroma yol açan karsinoid tümörler hangileridir...Rektal , overian ve akciğer karsinoidleri

1414. karsinoid tümör lokalizasyonunu göstermede en etkili yöntem nedir...Somatostatin reseptör sintigrafisi

1415. ÜK ve crohn hastalığının barsak tutulum özellikleri nasıldır...ÜK: sadece kolonda difüz mukozal tutlum olur
Crohn: tüm GIS de segmental transmural tutulum olur

1416. ÜK ve crohn en sık nereleri tutar...Ük: rektum , crohn:terminal ileum

1417. ÜK‛ nın en sık klinik bulgusu nedir...Rektal kanama

1418. crohn hastalığının en sık klinik bulgusu nedir...Karın ağrısı

1419. ÜK ye özgü patolojik bulgular nelerdir...Psödopolip , kurşun boru , kript apsesi

1420. Crohn hastalığına özgü potolojik bulgular nelerdir...Aftöz ülser , anal fisür,fistül , sitriktür ,non kazefiye granülomaroz reaksiyon ve perianal apse

1421. Sklerozan kolanjit en sık hangi hastalık ile birlktelik gösterir...ÜK

1422. ÜK da hangi tip böbrek taşı riski artar...Ürik asit

1423. Crohn hastalığında hangi tip böbrek taşı riski artar...Kalsiyum oksalat

1424. Crohn hastalığında sıklıkla pozitif beklenen serolojik marker nedir...ASCA

1425. ÜK da sıklıkla pozitif beklenen serolojik marker nedir...p-ANCA

1426. Fistilüzan crohn hastalığı tedavisinde en etkili ilaç nedir...TNF alfa reseptör blokerleri

1427. Psödomembranöz enterekolit etkeni nedir...Clostridium difficile

1428. Psödomembranöz enterekolit tanısında en duyarlı yöntem nedir...Gaitada toksin gösterilmesi

1429. Psödomembranöz enterokolit tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır...İlk tercih metranidazol ikinci tercih vankomisn

1430. Akut mezenter iskemisinin en sık nedeni nedir...Atrial fibrilasyon

1431. Abdominal anjinanın en sık nedeni nedir...SMA ve İMA de meydana gelen ateroskleroz

1432. Akut kolon iskemisi en sık hangi lokalizasyonda olur...Splenik fleksurada en sık emboliye bağlı olarak

1433. 60 yaş üstü hastalarda en sık alt gıs kanama nedeni nedir...Anjiodisplazi

1434. 60 yaş altı bireylerde masif alt gıs kanamasının en sık nedeni nedir...Divertikül

1435. En sık görülen kolon polipleri hangisidir...Hiperplastik polip

1436. Malinite ihtimali en fazla olan adenomatöz polip tpi hangisidir...Vilöz adenom

1437. FAB‘ ın özellikleri nelerdir...OD geçiş, APC gen mutasyonu, en sık rektosigmoid bölgede görülür, %100 malinleşir, kemik tümörleri, desmoid tümörler, cilt bulguları ve retinal anomaliler görülür

1438. Kolon ve ince barsakta polipler ile birlikte kemiklerde osteom bulunursa tanı nedir...Gardner sendromu

1439. Kolonda multipl polip ile birlikte beyin tümörüde varsa tanı nedir...Turcot sendromu

1440. GIS de multipl hamartamoz polipler ile birlikte dudaklarda hiperpigmentasyon ve artmış meme ca riski bulunan sendrom nedir...Peutz jeghers send

1441. Kolon kanseri riskinin arttığı endokrin hastalık hangisidir...Akromegali

1442. Kolon ca ya karşı koruyucu etkinliği gösterilmiş olan ilaç grubu nedir...NSAİİ

1443. Kolon ca ya karşı yapılacak bir taramada altın standart yöntem nedir...Total kolonoskopi

1444. Divertikülit düşünülen bir hastada en güvenli tanı yöntemi nedir...Batın ct

1445. Divertikül düşünülen bir hastada en güvenilir radyolojik test nedir...Baryumlu kolon grafisi

1446. Kolestazda en sensitif marker nedir... GGT

1447. Kolestazda en spesifik marker hangisidir... 5‛ nükleoitidaz, lösin aminopeptidaz

1448. Gebe kolestazında en değerli enzim hangisdir... GGT

1449. Karaciğerin sentez kapasitesini ölçen testler hangileridir... Albumin ve protrombin zamanı

1450. Direk bilurubin artışında ilk tercih edilecek radyolojik tetkik nedir... Karaciğer USG
1351. Polio ve polimyozit özafagusta hangi bölgeyi tutar...Üst 1/3 çizgli kasları tutar

1352. Demir eksikliği anemisi + disfaji olan bir hastada ne düşünülür...Plummer vinson sendromu

1353. Peterson kelly sendromu hangi tip özafagus ca için risk faktörüdür...Özafagus SCC

1354. Özafagusun en sık rastlanılan bening tümörü nedir...Leiomyoma

1355. Özafagus adeno ca için en önemli risk faktörü nedir...Barrret epiteli

1356. Özafagus kanserinde tümör evrelemesinde kullanılan en sensitif yöntem nedir...EUS (endoskopik ultrason)

1357. En sık ve en iyi prognozlu özafagus perferasyonları hangi bölgede görülür...Servikal özafagus

1358. Boerhaeve sendromunda en sık ölüm nedeni nedir...Pnömotoraks

1359. Boerhaeve sendromunda ilk yapılması gereken tetkik nedr...PAAG

1360. Mallory weis sendromunun en sık nedeni nedir...Alkol kullanımı

1361. İlaca bağlı özafajite en sık yol açan ilaç hangisidr...Doksisiklin

1362. Özafagusun en sık malign tümörü nedir...Adeno ca

MİDE HASTALIKLARI

1363. Gastrit kesin tanısı nasıl konulur...Endoskopik biopsi ile

1364. Akut eroziv hemorajik gastritin en sık nedeni nedir...NSAİİ kullanımı

1365. Kronik gastritlerin en sık nedeni nedir...Helicobacter pylori enfeksiyonu

1366. HP ‘ özellikleri nelerdir...Gram negatif , hareketli , spiral şeklinde üreaz pozitif bir bakteridir

1367. HP ile ilişkili hastalıklar nelerdir...Duodenal ülser, gastrik ülser, gastrik kanser , maltoma , nonülser dispepsi

1368. hp tanısında spesivitesi en yüksek sensitivitesi en düşük olan test hangisidir...Kültür

1369. hp toplum taramalarında kullanılabilecek en uygun test hangisidir...Seroloji

1370. hp post eradikasyon taramasında kullanılacak en uygun test hangisidir...Üre nefes testi

1371. akut flegmanöz gastrit etkeni nedir...En sık olarak alfa hemolitik streptokoklar

1372. mide paryatal hücrelerinin yerini mukus sekrete eden hücrelerin alması sonucunda protein kaybına yol açan ve gastrik lenfomayı taklit eden hastalık nedir...Menetrier hastalığı

1373. HIV‛ li hastalarda en sık gastrit etkeni nedir...CMV

1374. mide paryatal hücrelerinden hangi maddeler sentezlenir...HCL ve intrensek faktör

1375. düodenal ülserlerin en sık yerleştiği ve en sık kanadığı lokalizasyon neresidir...Posterior düodenal duvar

1376. düodenal ülser kanamaları en sık hangi damardan olur... A. Gastroduodenalis

1377. gastrik mukozal devamlılığı sağlayan faktörler nelerdir...Mukus tabakası , HCO3 , mukozal kan akımı , hücre yenilenmesi , prostoglandinler

1378. peptik ülser tanısında en değerli yöntem nedir...Endoskopi

1379. toplumda üst gıs kanamanın en sıknedeni nedir...Peptik ülser

1380. düodenal ülserler en sık nereden perfore olurlar...Ön duvar

1381. gastrik ülser ve düodenal ülser en sık nerelere penetre olurlar...Gastrik ülser >>>> karaciğer sol lobuna , düodenal ülser
>>>>> komşu pankreasa penetre olurlar

1382. gastrektomi sonrası en sık ve ilk gelişen anemi nedir...Demir eksikliği anemisi

1383. pankreasın en sık malign endokrin tümörü nedri...Gastrinoma

1384. kimlerde zollinger ellison sendromu düşünülür...Atipik lokalizasyonlu , multipl , tedaviye dirençli ülser , böbrek taşı ve diyaresi olanlarda

1385. zollinger ellsion hangi tip multipl endokrin neoplaziler içinde yer alabilir...MEN1

1386. gastrinoma düşünülen bir hastada tümör lokalizasyonunu göstermede en etkili radyolojik yöntem nedir...Endoskopik USG

1387. gastrik adeno ca hangi tip metaplazi zemininde gelişir ve en sık hangi lokalizasyona yerleşir...İntestinal metaplazi zemininde gelişip en sık mide antrumuna yerleşir

1388. erken mide kanseri tanımı nedir...Lenf nodu metaztazına bakılmaksızın mukoza ve submukozaya sınırlı mide ca

1389. ekstranodal nonhodgin lenfomaların en sık yerleşim yeri neresidir...Mide

1390. hangi ilaç mide psödolenfomasına yol açar...Fenitoin

1391. gastrointestinal stromal tümör tedavisinde en etkili ilaç hangisidir...İmatinib

İNCE BARSAK VE KOLON HASTALIKLARI

1392. Pankreas yetmezliğine bağlı malabsorbsiyonu lan bir hastada en spesifik test nedir...Bendromid testi

1393. pankreas ekzokrin fonksiyonlarını göstermede en sensitif test ...sekretin situmilasyon

1394. d-ksiloz testi bozuk çıkan bir hastada patoloji nerdedir...İnce barsak mukozasında

1395. hangi tahıllar glutenden zengindir...Buğday – arpa – yulaf – çavdar (bay ç)

1396. çölyak hastalığı olan birinin barsak mukoza biopsisinde en önemli mikroskopik bulgu ...Subtotal vilöz atrofi

1397. çölyak tanısında en spesifik serolojik test...Anti-doku transglutaminaz antikoru

1398. çölyak hastalığı hangi maliniteler için risk faktörüdür...Özafagus SCC ve ince barsak T hücreli lenfoma

1399. çölyak hastalı olan bir hastada ekstremitelerin ekstensör yüzlerinde ve sırtta kaşıntılı lezyonlar varsa tanı...Dermatitis herpetiformis

1400. barsak mukoza biopsisinde parsiel villöz atrofi bulunan ve folik asit+ tetrasiklin tedavisine cevap veren malabsorbsiyon hastalığı nedir...Tropikal sprue

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #3 : 11 Ağustos 2013, 19:27:54 »
1301. Osteofit, osteoskleroz ve subkondral kemik kistleri hangi patolojide görülür... Osteoartrit

1302. Osteoartritte en sık tutulan eklem... Distal interfalangeal

1303. Osteoartritte en önemli fizik muayene bulgusu... Kaba krepitasyonlar

1304. OA‛li eklemlerde kıkırdak ve kemikte saptanan proliferatif değişikliklere ne adı verilir... Osteofit

1305. Osteoartritte distal interfalangial eklemlerdeki nodüller... Heberden nodülleri

1306. Osteoartritte proksimal interfalangial eklemlerdeki nodüller...Bouchard nodülleri

1307. Osteoartrit tedavisinde ilk tercih...Parasetamol

1308. Sjögren sendromunda en sık görülen semptom... Ağız kuruluğu

1309. Sjögren sendromunda pozitif görülen en önemli antikorlar... anti–Ro (SS–A) ve anti–La (SS–B) antikorları

1310. Gut artritinde en sık tutulan eklem... Birinci metatarsophalengeal eklem

1311. Gut hastalığında tofuslar en sık nerede görülür... Deride en sık olekranon ve kulak memesine iç organ olarak en sık böbrekte

1312. Gut artritinde kesin tanı nasıl konulur... Sinovyal sıvıda monosodyum ürat kristallerinin gösterilmesiyle

1313.Gut tedavisinde ilk tercih... Kolşisin

1314. Sinovyal sıvıda kalsiyum pirofosfat kristallerinin birikimi ile oluşan artrit... Pseudogut

1315. Pseudogutta en sık tutulan eklem... Diz

1316. Pseudogutun en sık nedeni... Hiperparatiroidizm

1317. Raynaud hastalığına en sık neden olan bağ dokusu hastalığı... Skleroderma

1318. Sklerodermada en sık ve ilk ortaya çıkan bulgu... Raynaud fenomeni

1319. Yaygın cilt tutulumun olduğu sistemik sklerozda pozitif olan antikor... Anti topoizomeraz (scl -70)

1320. CREST sendromunda pozitif olan antikor... Anti – sentromer antikor

1321. Polimyozit tanısında en duyarlı laboratuar testi... Kreatin fosfokinaz (CK)

1322. Polimyozit tanısında en sık spesifik antikor... Jo- 1 antikoru

1323. Sklerodermada en sık GİS tutulumu... Özefagus tutulumu

1324. Skleroderma‛ da ölümün en sık sebebi... Akciğer tutulumu

1325. ARA da en sık tutulan eklem... Diz eklemi

1326. FMF de en sık görülen bulgu... Ateş

1327. FMF tedavisinde tercih edilen ajan... Kolşisin

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM
GENEL BİLGİLER VE ÖZAFAGUS HASTALIKLARI

1328. Batın muayenesinde sıra nasıldır...İnspeksiyon ,
oskültasyon, palpasyon ve perküsyon

1329. Akut hemorajik pankreatitin tipik inspeksiyon bulguları nelerdir...Cullen belirtisi ve grey turner belirtisi

1330. Curvouisier belirtisi hangi hastalık için tipik bir bulgudur...Pankreas başı kanseri

1331. Ercp nin en sık karşılaşılan komplikasyonu nedir...Kanama

1332. Ağız mukozasında ortaya çıkan ve %2-6 oranında SCC‘ye dönüşebilen beyaz plak tarzı lezyonlara verilen ad nedir...Lökoplaki

1333. Organik bir patoloji olmamasına rağmen yutma güçlüğü hissedilen hastalık nedir...Globus histerikus

1334. Mekanik disfajinin özellikleri nedir...Öncelikle katı gıdalara karşı gelişen tekrarlayıcı progresif disfajidir

1335. Gastroözafagial reflüyü azaltan diet içeriği hangisidir...Proteinler

1336. GÖR hastalığının en sık ve en spesifik bulgusu nedir...Proziz

1337. GÖR şüphesi olan bir hastada kesin tanı nasıl konulur...24 saatlik PH metre analizi

1338. Toplumda non-kardiak göğüs ağrısının en sık nedeni nedir...GÖR

1339. Baret epiteli nedir...GÖR sonucunda özafagus yassı epitelinin intestinal metaplazisidir

1340. Farinks kaslarının koordinasyon bozukluğu sonucunda krikofaringeus kasında ortaya çıkan özafagus divertükülünün adı
nedir...Zenker divertikülü

1341. Özafagus divertikülerinin tanısında en iyi yöntem nedir...Baryumlu özafagus grafisi

1342. Alt özafagus sfinkterinde yer alan meisner pleksusunda meydana gelen hasar sonucu hangi hastalık ortaya çıkar...Akalazya

1343. Akalazyada en sık ortaya çıkan klinik bulgu nedir...Paradoksal disfaji

1344. Akalazya + myokardit kliniği ile seyreden ve etyolojisinde triponosoma cruzi isimli bir protozoanın bulunduğu hastalık
nedir...Chagas hastalığı

1345. Akalazyada en sık ölüm nedeni nedir...Aspirasyon pnömönisi

1346. Akalazya hangi kanser içn predispozan bir faktördür...Özafagus skuomoz cell ca

1347. Akalazyanın kesin tanısı ne ile konulur...Özafagus manometrik çalışmaları

1348. Baryumlu özafagus grafisinde tipik tirbuşon görünümüne yol açan hastalık nedir...Difüz özafagial spazm

1349. Difüz öafagial spazmın en sık brliktelk gösterdiği sstemk hastalık nedir...ALS

1350. Skleroderma özafagusta en çok hangi bölgeyi tutar...Alt 2/3 özafagus düz kaslarını tutar

1201. Postprandiyal plazma glukozuna etkili oral antidiyabetikler hangileridir... Akarboz, meglinitideler

1202. Reaktif hipoglisemide tercih edilen oral anti- diabetik ajan hangisidir... Akarboz

1203. Metabolik sendromda kullanılan oral anti- diabetik ajanlar hangileridir... Metformin ve TZD

1204. Dipeptidil peptidaz 4 enzim inhibitörü olan DM tedavisinde kullanılan ilaç... Sitagliptin

1205. İnkretin hormonu olan glukagon like peptid – 1 analoğu olan DM tedavisinde kullanılan ilaç... Exanatide

1206. Hiperosmolar nonketotik komada laboratuar nasıldır... Plazma osmolaritesi artar, plazma glukozu artar, keton negatif ve asidoz yoktur

1207. Diabetik ketoasidozun en sık sebebi... Enfeksiyonlar

1208. Diabetli bir hastada cerrahi operasyon riskini arttıran en önemli durum... Ketoasidoz

1209. DKA da laboratuar nasıldır...Plazma glukozu artar, metabolik asidoz vardır ve idrar ketonu pozitiftir

1210. DKA tedavisinde bikarbonat verilirmi... Evet verilir, pH < 7.1‛dir.

1211. Laktik asidozun en sık sebebi nedir... Septik şok

1212. Laktik asidozda laboratuar nasıldır... Metabolik asidoz vardır, plazma glukozu normal – yüksek – düşük olabilir, keton negatiftir

1213. Diabetes mellitusta katarakt ve nöropati yapan madde... Sorbitol

1214. DM da en sık görülen kronik komplikasyon... Nöropati

1215. DM de en sık görülen nöropati tipi... Periferik simetrik polinöropati

1216. DM de en sık görülen retinopati...Backraund (non – proliferatif) retinomati

1217. DM de en sık tutulan periferik sinir... Femoral sinir

1218. DM de en sık tutulan kranial sinir... 3. kranial sinir

1219. Mononöritis multipleksin en sık sebebi... Diabetes mellitus

1220. Son dönem böbrek yetmezliğinin en sık sebebi... Diyabetik nefropati

1221. İnsülinoma ile faktitious hipoglisemiyi ayırt etmek için bakılması gereken tetkik... C peptid

1222. İnsülinomada kullanılan tanı testi... Uzamış açlık testi ( açlık hipoglisemi testi)

ADRENAL BEZ HASTALIKLARI

1223. Glukokortikoid kullanan veya kortizol sentezi artan durumlarda hemogram nasıl olur... Nötrofil, eritrosit ve trombosit
artar , eozinofil ve lenfosit azalır

1224. Addison hastalığının en sık sebebi... Otoimmün

1225. Addison hastalığında ilk ve en sık görülen semptom... Halsizlik, güçsüzlük

1226. Addison krizinin en sık sebebi... Enfeksiyonlar

1227. Adrenal beze en sık metastaz yapan malignite... Akciğer Ca

1228. Surrenal yetmezlikte tanı testi... ACTH uyarı testi (synacten testi)

1229. Addison krizinde ilk tercih edilen tedavi ajanı... Glukokortikoidler

1230. Primer hiperaldesteronizmin en sık sebebi... Surrenal adenom

1231. Hipertansiyon, hipernatremi, hipopotasemi ve renin düşüklüğü yapan patoloji... Primer hiperaldosteronizm (Conn sendromu)

1232. Conn sendromunda görülmeyen bulgu... Ödem

1233. Conn sendromunda tarama testi... Aldosteron / renin oranı

1234. Feokromasitomanın en sık görüldüğü yer... Adrenal medulla

1235. Feokromasitomada en sık ölüm sebebi... Hipertansif krize bağlı intrakraniyal hemoraji

1236. Feokromasitomanın en önemli klinik bulgusu... Hipertansiyon

1237. Feokromasitomada tarama testi... 24 saatlik idrarda VMA

1238. Feokromasitomada tanı testi... 24 saatlik idrarda metanefrin, normetanefrin, Cromogranin A, glukagon provakasyon testi ve klonidin testi

1239. Feokromasitomada en güvenilir tanı yöntemi... Cromogranin A

ROMATOLOJI
VASKÜLİTLER

1240. Mononöritis multipleksin en sık sebebi olan vaskülit... Poliarteritis nodosa

1241. Koroner vaskülitin yetişkinlerde en sık sebebi... Poliarteritis nodosa

1242. Koroner vaskülitin çocuklarda en sık sebebi... Kawasaki hastalığı

1243. Lökositoklastik vaskülitin en önemli bulgusu... Palpe edilen purpura

1244. Takayasu hastalığında en sık tutulan arter... Subklavian arter

1245. Takayasu hastalığı kesin tanısı için ne yapılmalıdır... Anjiografi

1246. Temporal arteritin en korkulan komplikasyonu... Görme kaybı

1247. Polimyaljia romatica ile en fazla birlikteliği görülen vaskülit... Temporal arterit

1248. Wegener granülomatozis tanısı koyduran en spesifik serolojik test... C- ANCA (anti-proteinaz 3 antikoru)

1249. Wegener granülomatozis de en sık renal tutulum... Fokal segmental glomerülonefrit

1250. Wegener granülomatozis de en sık görülen ve en tipik kabul edilen radyolojik akciğer bulgusu... Akciğerde nodüller

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #4 : 11 Ağustos 2013, 19:28:38 »
1151. Akut süpüratif tiroiditin en sık etkeni... Streptokoklar

1152. Ağrılı ve hassas tiroid bezine sebep olan tiroid patolojileri...Akut ve subakut granülomatöz tiroidit

1153. ÜSYE sonrası gelişen ve sedimentasyonu yükselten tiroidit...Subakut granülomatöz tiroidit

1154. Doğum sonrası görülen ve otoantikorların pozitif olduğu tiroidit...Subakut lenfositik tiroidit (sessiz tiroidit, postpartum tiroidit)

1155. Hashimato zemininde gelişen malignite...Lenfoma

1156. Endemik guatr ın en sık nedeni...İyot eksikliği

1157. Endemik guatr da tedavide verilen ajan...Tiroksin preparatları

1158. Endemik guatr da profilakside verilmesi gereken...İyotlu tuzlar

PARATİROİD VE METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI

1159. Sekonder hiperparatiroidinin en sık nedeni...Kronik böbrek yetmezliği

1160. Primer hiperparatiroidinin en sık görülen klinik tipi...Asemptomatik hiperkalsemi

1161. Primer hiperparatirodinin en özgün grafi bulgusu...Subperiostal kemik rezorpsiyonu

1162. Primer hiperparatiroidide laboratuar nasıl olur...Hiperkalsemi, hipofosfatemi, metabolik asidoz, PTH ve ALP
yüksekliği

1163. Primer hiperparatiroidinin kafa grafisinde özgün bulgusu... Ekilmiş tuz biber manzarası

1164. Primer hiperparatiroidi de adenomu ve hiperfonksiyone bezi gösteren en iyi görüntüleme yöntemi...Sintigrafi

1165. Primer hiperparatiroidinin esas tedavisi...Cerrahi

1166. Hiperkalsemiye en sık sebep olan malignite...Meme Ca

1167. Paraneoplastik hiperkalsemiye en sık neden olan malignite...Akciğerin yassı hücreli karsinomu

1168. Toplumda hiperkalseminin en sık nedeni...Hiperparatiroidi

1169. Hiperkalsemi tedavisinde ilk yapılacak...Hidrasyon

1170. Akut hiperkalsemi tedavisinde ilk tercih edilen ajan...Furosemid

1171. Primer hipoparatiroidinin en sık nedeni...Tiroid cerrahisi

1172. Primer hipoparatiroidide laboratuar nasıl olur...Hipokalsemi, hiperfosfatemi, metabolik alkaloz, PTH düşüklüğü

1173. Paget hastalığında en sık görülen bulgu ve semptomlar...Kemik ağrısı, fraktürler ve deformiteler

1174. Paget hastalığının en önemli laboratuar bulgusu...ALP yüksekliği

1175. Paget hastalığında özgün kafa grafisi bulgusu...Atılmış pamuk manzarası

1176. Osteomalazinin en sık nedeni...D vitamini eksikliği

1177. Osteomalazinin en özgün grafi bulgusu...Pseudofraktür (milkman fraktürü)

1178. Vitamin D eksikliğinde laboratuar nasıl olur...Kalsiyum ve fosfor düşük, PTH yüksek

1179. Primer hiperparatiroidinin en sık nedeni...Paratiroid adenomu

DİABETES MELLİTUS

1180. Hiperglisemiye sebep olan endokrinopatiler... Cushing , feokromasitoma, akromegali, glukagonoma, somatostatinoma

1181. Diabetes mellitus da plazma glukozu regülasyonunu gösteren en iyi tetkik... HbA1c

1182. Diabetik hastalarda nefropatinin başladığını ne gösterir... Mikroalbuminüri

1183. Mikroalbuminüri dememiz için ne olmalı... 24 saatlik idrarda albumin düzeyi 30-300 mg olmalı

1184. Mikroalbuminüri olgularında tercih edilmesi gereken ajan... ACE inhibitörleri

1185. Oral glukoz tolerans testi endikasyonları içerisinde yer alan açlık plazma glukoz düzeyleri nedir... 100 – 126 mg/dl

1186. Bozulmuş glukoz intoleransı tanısında plazma glukoz düzeyleri nasıl olmalı... Oral glukoz tolerans testi de 2. saatte plazma glukozu 140-199 mg/dl olmalı

1187. Bozulmuş açlık glukozu tanısında plazma glukoz düzeyleri nasıl olmalı... Oral glukoz tolerans testi de 2.saatte plazma glukozu
140 mg/dl nin altında, açlık kan şekeri 100-126 mg/dl arasında olmalı

1188. İnsülin alan bir kişide şuur bulanıklığı görüldüğünde ilk yapılması gereken... Plazma glukozu düzeyine bakılması

1189. En uzun etkili insülin preparatı... İnsülin glargine

1190. İnsülin tedavisinin en sık komplikasyonu... Hipoglisemi

1191. Somogy fenomeni nedir... Fazla insülin dozuna karşı gelişen sabah hiperglisemidir

1192. Şafak fenomeni nedir... Yetersiz insülin dozuna karşı görülen sabah hiperglisemidir.

1193. Sülfonilüre ve meglintidelerin esas etkisi nedir... Pankreastan insülin salınımını artırmaları

1194. Sülfonilürelerin en önemli yan etkisi...Hipoglisemi

1195. Metformin‛in en önemli etkisi nedir... Glukoneogenez inhibisyonu

1196. Metformin‛in en ciddi yan etkisi nedir... Laktik asidoz

1197. Metformin‛in en sık görülen yan etkisi nedir... GİS şikayetleri

1198. HgbA1c‛yi en az düşüren oral antidiyabetik ajan hangisidir... Alfa glukozidaz inhibitörleri (akarboz)

1199. PPARγ reseptör agonisti olan oral antidiyabetik ajan hangisidir... Glitazonlar (TZD - pioglitazon, rosiglitazon)

1200. Su ve tuz tutulumuna sebep olan ve kalp yetmezliğinde tercih edilmeyen oral antidiyabetik ajan hangisidir... Glitazonlar

Antitusif.Com

Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #4 : 11 Ağustos 2013, 19:28:38 »

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #5 : 11 Ağustos 2013, 20:46:12 »
1101. Sheehan sendromunda ilk belirti...Laktasyonun olmaması

1102. Ön hipofiz fonksiyonlarını göstermek için yapılan en değerli test...İnsülin hipoglisemi testi

1103. ACTH eksikliğinde yapılan endokrinolojik testler nelerdir... Metirapon testi, CRH stimülasyon testi, İnsülin hipoglisemi testi

1104. ACTH fazlalığında yapılan endokrinolojik test hangisidir... Deksametazon supresyon testi

1105. Büyüme hormonu eksikliğinde yapılan endokrinolojik testler nelerdir...İnsülin hipoglisemi testi, L-dopa testi, arginin testi, GRH testi, egzersiz testi, uyku testi

1106. Sella tursicanın değerlendirilmesinde ilk istenmesi gereken görüntüleme yöntemi nedir... Direk sella grafisi

1107. Hipofiz ve hipotalamus patolojilerini göstermede tercih edilmesi gereken en iyi görüntüleme yöntemi nedir... MR

1108. Hipofiz yetmezliğinde ilk verilmesi gereken tedavi...Glukokortikoidler

1109. En sık görülen ve en erken bulgu veren hipofiz adenomu...Prolaktinoma

1110. En az görülen hipofiz adenomu...TSH salgılayan adenom

1111. Gebelik dışı prolaktin yüksekliğinin en sık nedeni... İlaçlar

1112. Prolaktinomada öncelikle tercih edilmesi gereken tedavi...Medikal tedavi (dopamin agonistleri)

1113. Hipofiz adenomlarının tedavisi nedir...Prolaktinoma hariç diğer hipofiz adenomlarının birinci tercih tedavisi cerrahidir

1114. Hipofiz cerrahisinin en sık komplikasyonu...Diabetes insipitus

1115. Akromegalide en sık görülen bulgu...Akral büyüme

1116. Akromegali tanısında kullanılan endokrinolojik test...Oral glukoz tolerans testi

1117. Akromegali‛den en sık ölüm nedeni... Kardiyovasküler tutulum

1118. TSH, T3 ve T4 yüksekliğinde akla gelmesi gereken patolojiler... TSH salgılayan adenom ve tiroid hormon direnci

1119. ADH‛ın sentezlendiği yer...Hipotalamusun supraoptik ve paraventriküler nükleusu

1120. ADH‛ı hipotalamustan hipofize taşıyan madde...Nörofizin 1

1121. Diabetes insipitus un en sık sebebi... İdiopatik

1122. En sık nefrojenik diabetes insipitus‛a neden olan ilaçlar...Lityum, aminoglikozid , demoklosiklin ve amfoterisin B

1123. Diabetes insipitus tanısında kullanılan testler... Su kısıtlama testi ve vazopressin testi

1124. Uygunsuz ADH sendromuna en sık sebep olan malignite... Akciğerin küçük hücreli karsinomu

1125. Uygunsuz ADH sendromunun tanısında kullanılan test... Su yükleme testi

1126. Uygunsuz ADH sendromu tedavisinde ilk yapılacak... Su kısıtlaması

1127. Medikal adrenalektomide kullanılan ajan... Aminoglutetimid

1128. Kimyasal adrenalektomide kullanılan ajan... Mitotan

1129. Cushing sendromunun en sık sebebi... İatrojenik

1130. Cushing hastalığı tanısında kullanılan test... Deksametazon supresyon testi

1131. Cushing hastalığı ile ektopik cushing sendromu ayırıcı tanısında en duyarlı yöntem... İnferior petrozal sinüs örneklemesi

1132. Hiperpigmentasyonun görüldüğü endokrinopatiler... Cushing hastalığı, ektopik Cushing sendromu, Nelson sendromu ve Addison hastalığı

TİROİD HASTALIKLARI

1133. Periferik T4-T3 dönüşümünü bozan ilaçlar...Propiltiourasil,
Deksametazon, Amiodaron, Propranolol, Heparin

1134. Hipotiroidinin en sık nedeni ve en sık görülen tiroidit...Hashimato tiroiditi

1135. Primer hipotiroidide beklenen tiroid fonksiyon testleri...TSH artmış, T3 ve T4 azalmış

1136. Sekonder ve tersiyer hipotiroidide beklenen tiroid fonksiyon testleri...TSH, T3 ve T4 azalmış

1137. Sekonder ve tersiyer hipotiroidi ayırıcı tanısında yapılması gereken test...TRH testi

1138. Miksödem komasında en önemli bulgular... Hipotermi , hipotansiyon, bradikardi

1139. Hipertiroidinin en sık sebebi... Graves hastalığı

1140. Graves hastalığının kompanentleri... Tirotoksikoz, guatr, oftalmopati, dermopati

1141. Hipertiroidide en sık rastlanılan kardiak bulgu... Sinüzal taşikardi

1142. Tirotoksikozun en nemli semptomları... Sinirlilik, terleme, sıcak intoleransı

1143. Graves hastalığının laboratuar bulguları... TSH düşük, T3-T4 yüksek, otoantikorlar pozitif, RAİ uptake artmış

1144. PTU nun en sık yan etkisi... Döküntü

1145. PTU nun en ciddi yan etkisi... Agranülositoz

1146. PTU ile metimazol arasındaki en önemli fark... Metimazolün periferik T4 – T3 dönüşümüne etki etmemesi

1147. Tiroid krizinde kontrendike olan ajan... Aspirin

1148. Troid krizinde tek başına verilmemesi gereken ajan... İyot
solüsyonları

1149. Toksik adenomun tedavisinde birinci tercih... RAİ tedavisi

1150. Toksik MNG tedavisinde birinci tercih...Cerrahi

1051. İntertisyel akciğer hastalıklarında kesin tanı yöntemi...Biyopsi

1052. Sarkoidozda en sık tutulan organ...Akciğerler

1053. Ekstrapulmoner sarkoidozun en sık tutulum yeri...Lenf nodu

1054. Sarkoidozda biyoside...Schaumann ve asteroid cisimcikleri

1055. Sarkoidozda deri tutulumu...Lupus pernio

1056. Non kazefiye granulomatöz hepatitin en sık
nedeni...Sarkoidoz

1057. Sarkoidozda kesin tanı...Akciğer biyopsisi

1058. Sarkoidozda aktivite göstergeleri...ACE, transkobalamin 2 ve lizozim aktivitesi, galyum 76 sintigrafisi

1059. Organik tozlara bağlı gelişen akciğer hastalıkları...Hipersensitivite pnömonileri (çiftçi akciğeri, malt işçisi akciğeri…)

1060. İnorganik tozlara bağlı gelişen akciğer hastalıklar...Pnömokonyozlar

1061. Sklikosiz hangi meslek gruplarında...Taş ocağı, maden ocağı, kum raspası, lastik-boya ve cam sanayinde çalışan işçilerde

1062. Slikanın en sık görülen tipi...Quartz

1063. Slikozis ile birlikte...Tüberküloz sıklığı artmıştır.

1064. Slikozisde akciğer grafisi... Yumurta kabuğu, melek kanadı şeklinde kalsifikasyonlar

1065. Asbestozis hangi meslek gruplarında...Fren, balata, akü, yalıtım (gemi, inşaat)sanayinde çalışan işçilerde

1066. En sık kansere neden olan asbest...Mavi asbest (amfibol, krokidolit)

1067. Asbestozisin en sık neden olduğu akciğer kanseri...Adeno Ca

1068. Malign plevral mezoteliomanın en sık nedeni...Asbestozis

1069. Malign plevral mezoteliomada klinik...En sık semptom göğüs ağrısı, fizik muayenede plevral effüzyon bulguları ve donmuş
göğüs, ülkemizde iç Anadolu bölgesinde sık görülür (yalıtım amaçlı kullanım)

DİĞER AKCİĞER HASTALIKLARI

1070. Transuda vasfında plevral effüzyonun en sık nedeni... Kalp yetmezliği

1071. Eksuda vasfında plevral effüzyonun en sık nedeni... Akciğer kanseri

1072. Eksuda vasfında plevral effüzyon özellikleri... Protein > 3g/dl, LDH>200 IU/L, pH<7.35

1073. Akut pankreatit ve özofagus hasarına bağlı gelişen plevral effüzyonda yüksek olan... Amilaz

1074. Düşük glukoz düzeyinin karakteristik olduğu plevral effüzyon nedeni...Romatoid artrit

1075. Tüberküloza bağlı plevral effüzyonda yüksek olan... ADA (adenozin deaminaz)

1076. Plevral effüzyonun enfeksiyöz ajanlarla kontamine olması...Ampiyem

1077. Spontan primer pnomotoraksın en sık nedeni...Paraseptal amfizem

1078. Sekonder pnomotoraksın en sık nedeni...Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

1079. Plevral basıncın atmosfer basıncını geçtiği pnomotoraks...Tansiyon pnomotoraks

1080. Pulmoner hipertansiyon tanımı... Pulmoner arter sistolik basıncının >30 mmHg ortalama basıncının>20 mmHg olması

1081. Sekonder pulmoner hipertansiyonun en sık nedeni...Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

1082. Pulmoner hipertansiyonda kesin tanı...Kardiyak kateterizasyon

1083. Kor pulmonale...Akciğer hastalıklarına bağlı sağ kalp yetmezliği gelişmesi

1084. Akut kor pulmonalenin en sık nedeni...Pulmoner tromboemboli

1085. Kronik kor pulmonalenin en sık nedeni...Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

1086. Uyku apne sendromunda kesin tanı...Polisomnografi

1087. Tek taraflı diafragma paralizisinin en sık nedeni...Bronş kanseri

1088. Bilateral diafragma paralizisinin en sık nedeni...Guillian-Barre

ENDOKRİNOLOJİ
HİPOTALAMUS VE HİPOFİZ HASTALIKLARI

1089. Hipotalamusta prolaktin salınımını inhibe eden faktör... Dopamin

1090. Prolaktin salınımını arttıran hormonlar...TRH, PRF, GHRH, VIP

1091. Bazal düzeyleri tanıda değerli olmayan hormonlar...ADH, ACTH, GH

1092. Hipotalamus lezyonlarında düzeyi artan hormon...Prolaktin

1093. Hipotalamusun en sık primer tümörü...Kraniofarenjioma

1094. Çocuk ve genç erişkinde hipotalamus fonksiyon bozukluğunun en sık sebebi nedir... Kraniofarenjioma

1095.ipofizde en çok bulunan hücre tipi... GH salgılayan hücreler

1096. Hipofiz yetmezliğine sebep olan en sık granülomatöz hastalık...Sarkoidoz

1097. Hipofize en sık metastaz yapan malignite...Meme ca

1098. Hipofiz yetmezliğinde ilk etkilenen hormon...GH

1099. Yetişkinde hipofiz yetmezliği tablosunda ilk bulgu veren hormon eksikliği...FSH-LH

1100. Doğum sonrası hipofiz yetmezliği tablosuna ne ad verilir...Sheehan sendromu

1001. Pnomokok pnömonisinde tedavide ilk tercih... Penisilinler

1002. Stafilokok pnömonisinde klinik...Tipik pnömoni kliniğinde, grafide hızla nitelik değiştiren bronkopnömoni alanları, pnomotosel, apse, pnomotoraks

1003. Klebsiella pnömonisi...Tipik pnömoni kliniğinde, alkoliklerde sıklığı artmış

1004. Klebsiella pnömonisinde tedavi...2-3. Kuşak sefalosporinler

1005. KOAH ve bronşektazide en sık pnömoni etkeni...H. İnfluenza

1006. Mikoplazma pnömonisinde klinik...Atipik pnömoni kliniğinde, eşlik eden kulakta bülloz mirinjit, nörolojik belirtiler, lenfadenopati,
karaciğer fonksiyon testi bozukluğu

1007. Mikoplazma pnömonisinde tanıda en güvenilir test... Soğuk aglütininler

1008. Mikoplazma pnömonisinde tedavide ilk tercih...Eritromisin

1009. Legionella pnömonisinde klinik...Atipik pnömoni kliniğinde, eşlik eden gastrintestinal belirtiler, hiponatremi, karaciğer fonksiyon testi bozukluğu, rekleks bradikardi

1010. Legionella pnömonisinde tanıda en güvenilir test...İdrarda antijen

1011. Legionella pnömonisinde tedavide ilk tercih...Azitromisin

1012. Clamidya pnömonisinde klinik... Atipik pnömoni kliniğinde, eşlik eden hepatosplenomegali, cilt döküntüsü

1013. Clamidya pnömonisinde tanıda en güvenilir test...Kompleman fiksasyon

1014. Pneumocystis pnömonisinde tedavi...TMP/SMX

1015. Akciğer apsesinde en sık predispozan faktör...Aspirasyon

1016. Akciğer apsesinde klinik...Ateş, kusar tarzda pis kokulu balgam

1017. Akciğer kist hidatiğinde en iyi tanı yöntemi...Bilgisayarlı tomografi

1018. Patlamış akciğer kist hidatiğinde akciğer grafisi belirtileri...Hilal belirtisi, nilüfer belirtisi, çift kubbe belirtisi

1019. Pulmoner hipertansiyonun en sık paraziter etkeni...S. Mansoni

1020. Löffler pnömonisi etkeni...Ascaris lumbricoides

1021. Allerjik bronkopulmoner aspergillosizde (ABPA) klinik... Astımlı hastalarda, yeni ortaya çıkan periferik eozinofili, total IgE
artışı, pulmoner infiltrasyon, aspergillusa karşı antikorlar

1022. Aspergillomada en önemli belirti...Hemoptizi

1023. Aspergilloma akciğer grafisi bulgusu...Kavitelerde yarım ay şeklinde hava sütunu

1024. İnvazif pulmoner aspergillosis tedavisinde ilk tercih... Vorikanazol

1025. akciğerin mantar ve paraziter hastalıklarında kesin tanı yöntemi... Biyopsi

ARDS-PTE-AKCİĞER KANSERLERİ

1026. ARDS nin en sık nedeni... Gram (- ) sepsis

1027. ARDS tanı kriterleri... Akut başlangıçlı (<7 gün) bilateral pulmoner infiltrasyon, PaO2/FiO2<200, pulmoner arter uç basıncı <18 mmHg olması

1028. Pulmoner tromboemboli etiyolojisinde en sık trombüs kaynağı... Derin femoral venler

1029. Pulmoner trombo emboli etiyolojisinde en sık akkiz neden... Ortopedik kalça cerrahisi

1030. Pulmoner tromboemboli etiyolojisinde en sık herediter neden... Faktör 5 leiden mutasyonu

1031. Pulmoner tromboembolide en sık görülen bulgu...Taşxxxxxx

1032. Pulmoner tromboembolide direk grafi bulgularından en sık görülen... Flechner çizgisi (lineer atelektazi)

1033. Pulmoner tromboembolide en sık EKG bulgusu... Sinüs taşikardisi

1034. Pulmoner tromboembolide en karakteristik EKG bulgusu... S1Q3T3

1035. Pulmoner tromboembolinin kesin tanısı... Pulmoner anjiografi

1036. Akciğer kanserinin ilk ve en sık semptomu... Öksürük

1037. En sık görülen akciğer kanseri...Adeno Ca

1038. En iyi prognozlu akciğer kanseri...Adeno Ca

1039. Sigara ile ilişkisiz akciğer kanseri...Adeno Ca

1040. En sık beyin metastazı yapan akciğer kanseri... Adeno Ca

1041. Akciğer nöroendokrin hücrelerden köken alan akciğer kanseri...Küçük hücreli akciğer kanseri

1042. En kötü prognozlu akciğer kanseri...Küçük hücreli akciğer kanseri

1043. En sık paraneoplastik sendroma yol açan akciğer kanseri... Küçük hücreli akciğer kanseri (Akciğer kanserleri içinde Uygunsuz ADH, Ektopik Cushing, Eaton Lambert Sendromunun en sık nedeni)

1044. Kemik iliğine en sık metastaz yapan akciğer kanseri...Küçük hücreli akciğer kanseri

1045. Kemoterapiye ve radyoterapiye en iyi yanıt veren akciğer kanseri...Küçük hücreli akciğer kanseri

1046. Kavite zemininden köken alan akciğer kanseri...Squamoz hücreli akciğer kanseri

1047. Hiperkalsemiye en sık neden olan akciğer kanseri...Squamoz hücreli

1048. jinekomastiye en sık neden olan akciğer kanseri...Büyük hücreli akciğer kanseri

İNTERTİSYEL PULMONER HASTALIKLAR

1049. İntertisyel akciğer hastalıklarında en sık görülen smptom...Yavaş gelişen (progresif) dispne

1050. intertisyel akciğer hastalıklarında en iyi non invaziv tanı yöntemi... Yüksek rezolüsyonlu BT

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #6 : 11 Ağustos 2013, 20:47:47 »
951.Astımda tipik patolojik bulgular...Epitel hasarı, bazal membran kalınlaşması

952.Astımda klinik bulgular... Zaman zaman ortaya çıkan ekspiratuar dispne, hırıltılı solunum, göğüsde sıkıntı hissi ve öksürük

953.Astım tanısında ve takibinde... PEF

954.Akut astım atağında ilk tercih edilmesi gereken ajan... Kısa etkili beta agonistler

955.Astımda mortaliteyi azalttığı ispatlanmış tek ajan... İnhale kortikosteroidler

956.Tanım olarak bronşektazi... Proksimal subsegmental hava yollarını oluşturan bronşların anormal kalıcı genişlemesi

957.Bronşektazi gelişme ihtimali enyüksek hastalık... Kistik fibrozis

958.Bronşektazide ana semptom... Sbahları öksürük ve bol miktarda kusar tarzda balgam

959.Bronşektazinin komplikasyonları... Solunum yetmezliği, sağ kalp yetmezliğ, amiloidoz, metastatik abse

TÜBERKÜLOZ VE PNOMONİLER

960.M. tuberculosis özellikleri...Zorunlu aerop, sporsuz, hareketsiz, hücre duvarı lipitten zengin basil

961.Tüberkülozda bulaştırıcılığın en fazla olduğu... Larinks tüberkülozu

962.Anerji yapan durumlar... Ağır milier tüberküloz, tüberküloz menenjiti, immünsüpresif tedavi, ağır böbrek yetmezliği, malnurisyon, kızamık, sarkoidoz

963.Primer tüberkülozun en sık yerleştiği yer... Alt loblar

964.Akciğer alt lob periferinde kalsifiye parankimal lezyon ile birlikte aynı taraftaki lenf nodunda kalsifikasyon...Ghon kompleksi

965.Primer tüberkülozun en sık ortaya çıktığı klinik...Asemptomatik

966.Sekonder tüberkülozun en sık yerleştiği yer...Apeks

967.Tüberküloz tanısında en hızlı kültür...Bactec

968.Tüberküloz tanısında en hızlı teknik...PCR

969.Ekstrapulmoner tüberkülozun en sık tutuğu yer...Lenf nodu

970.Tüberküloz gastrintestinal sistemde en sık...Çekumu tutar.

971.Cildin tüberkülozu...Lupus vulgaris

972.Primer tüberkülozun en erken komplikasyonu...Miliyer tüberküloz

973.Aktif çoğalan tüberküloz basiline en etkili antitüberküloz ilaç...İzoniazid

974.BOS‛ a en kolay geçen antitüberküloz ilaç...İzoniazid

975.Pridoksin ile kullanılması gereken antitüberküloz ilaç...İzoniazid

976.Tek başına proflakside kullanılan...İzoniazid

977.Hücre dışına en etkin antitüberküloz ilaç...Rifampisin

978.P-450 enzim indüksiyonu yapan...Rifampisin

979.Hücre içi basile en etkin antitüberküloz ilaç...Pirazinamid

980. Hiperürisemiye bağlı gut hastalığı oluşturma riski olan...Pirazinamid

981. Ethambutolün en önemli yan etkisi...Retrobülber nörit

982.Kaviter lezyona en etkin antitüberküloz ilaç...Streptomisin

983.Tipik pnömonide klinik...Ateş, öksürük, balgam, konsolidasyon

984. Atipik pnömonide klinik...Kuru öksürük

985.Aspirasyon pnömonisinin yerleştiği yer... Sağ akciğer üst lob

986.Tipik pnömoni etkenleri... S. pnuemoniae, H. influenza, M. cataralis, S.aureus, K. Pneumoniae

987.Atipik pnömoni etkenleri... M. pneumoniae, C. pneumoniae, L. Pneumophilia, C. burnetti, B. Anthracis

988.Tipik pnömoninin en sık nedeni...S. pnuemoniae

989.Atipik pnömoninin en sık nedeni...M. pneumoniae

990.Pnömoni tanısında altın standart...Radyolojik inceleme

991.Aspirasyon pnömonisinde en sık etiyolojik ajan... Anaerob bakteriler

992.İyileşmeyen pnömonilerde...Çocukluk çağında en sık neden yabancı cisim, erişkinlerde en sık neden malignite

993.Toplumdan kazanılmış pnömonide en sık etiyolojik ajan... S. Pnuemoniae

994.Toplumdan kazanılmış pnömonide ampirik tedavide ilk tercih...Makrolidler

995.Toplum kökenli pnömonilerde major yoğun bakım kriterleri... Mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği (PaO2/FiO2 <200) Şok tablosu

996.Hastane kökenli pnömonilerde en sık etiyolojik ajan...Gram (-)bakteriler

997.Hastane kökenli pnömonilerde en sık saptanabilen etiyolojik ajan...S. Aureus

998.Organ nakli hastalarında en sık pnömoni etkeni...Virüsler (en sık CMV)

999.HIV (+) hastalarda en sık görülen pnömoni etkeni...P. Carini

1000. Pnomokok pnömonisinde klinik...Öksürük, ateş, pas rengi balgam, eşlik eden herpes libialis enfeksiyonu

901.Donmuş göğüs... Plevral mezotelyomada görülür. O taraf göğüs solunuma katılmaz

902.Ses kısıklığının en sık nedeni... İyatrojenik (troid cerrahisi)

903.Vena kava superior sendromunun en sık nedeni...Küçük hücreli akciğer Ca

904.Çomak parmağa en sık yol açan akciğer kanseri...Adeno Ca

905.Vibrasyon torasiğin arttığı durumlar...Akut respiratuar distress sendromu, pnömoni, akciğer kanseri, atelektazi

906.Pnomotoraksa özgü perküsyon sesi...Timpan ses

907.Wheezing ... Özellikle ekspiryumda dışarıdan duyulabilen ıslık sesi (=astım)

908.Tuber sufl mekanizması... Konsolidasyona bağlı solunum seslerinin daha iyi iletilmesi

909.İnce rallerin duyulduğu durumlar... Pnömoni, kalp yetmezliği, interstisyel akciğer hastalığı

SOLUNUM HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

910.Balgamda hemosiderin yüklü histiyositler...Kalp yetmezliği veya akciğer enfarktüsünü gösterir.

911.Plevral effüzyonun en iyi değerlendirildiği akciğer grafisi...Lateral dekübitis

912.Pnomotoraksın en iyi değerlendirildiği akciğer grafisi...Ekspiryum grafisi

913.Hilusu oluşturan en önemli yap...Pulmoner arter

914.Akciğer grafisinde soliter nodülün en sık nedeni...Tüberküloz

915.Akciğer grafisinde kavitasyonun en sık nedeni...Tüberküloz

916.Akciğer grafisinde kitlenin en sık nedeni...Malign tümörler

917.Kompresyon atelektazisinin en sık nedeni...Plevral effüzyon

918.Obstruksiyon (rezorpsiyon) atelektazisinin en sık nedeni... Çocukluk çağında yabancı cisim / erişkinlerde malignite

919.Akciğer grafisinde bilateral saydamlık artışının en önemli nedeni...Amfizem

920.Akciğer grafisinde buzlu cam görünümü (alveoler patern) yapan nedenler... Akciğer ödemi, Akut respiratuar distress sendromu, diffüz alveolar hemoraji, ilaçlar, pulmoner alveoler proteinozis, pneumocystis carini

921.Akciğer grafisinde yumurta kabuğu, melek kanadı şeklinde kalsifikasyonlar...Slikozis

922.Tidal volüm...İstirahat halinde alıp verilen hava miktarı (solunum hacmi)

923.Vital kapasite...Maksimum ekspirasyon sonrası yapılan maksimum inspirasyon

924.Obstruktif akciğer hastalıklarında azalan dinamik akciğer volümü...FEV1

925.Restriktif akciğer hastalıklarında azalan dinamik akciğer volümü...FVC

926.Obstruktif akciğer hastalıklarında ilk bozulan parametre...FEF
25-75

927.Restriktif akciğer hastalıklarında ilk bozulan parametre... Karbonmonosit difüzyon testi

928.Astımda tipik olarak bozulan parametre... PEF

929.Küçük havayolu hastalığını erken gösteren testler... Kapanma volümü, helyum akım volüm eğrisi, frekansa bağlı dinamik kompliyans, FEF25-75

930.Bronşektazinin en iyi non invaziv tanı yöntemi... Yüksek rezolüsyonlu BT

931.İnterstisyel akciğer hastalıklarının en iyi non invaziv tanı yöntemi... Yüksek rezolüsyonlu BT

932.Pulmoner tromboembolinin kesin tanı yöntemi...Pulmoner anjiografi

OBSTRUKTİF PULMONER HASTALIKLAR

933.Tanım olarak KOAH...Kronik, progresif, irreversibl hava akım kısıtlılığı ile karakterize hastalıktır.

934.Kronik bronşit...En az 2 yıl, yılda en az 3 ay öksürük ve balgam olması

935.Amfizem...Terminal bronşiollerin distalindeki hava boşluklarının kalıcı destrüktif değişiklikler sonucu genişlemesi

936.En sık görülen amfizem tipi... Sentrasiner amfizem

937.Panasiner amfizemde en sık etiyoloji... Alfa-1 antitripsin eksikliği

938.Spontan pnomotoraksın en sık nedeni... Distal asiner amfizem

939.KOAH alevlenmesinde en önemli etiyoloji ajan... H. İnfluenza

940.Kronik bronşitte klinik... Kilolu, genç hasta, öksürük-balgam belirgin, Üst solunum yolu enfeksiyonu sık, kor pulmonale yaygın, hipoksi derin, hemotokrit yüksek

941.Amfizemde klinik...Zayıf, yaşlı hasta, sinsi nefes darlığı, akciğer kapasiteleri artmış (Üst solunum yolu enfeksiyonu nadir, hipoksi hafif, hemotokrit normal, öksürük balgam az)

942.KOAH tedavisinde ilk yapılacak... Sigaranın bırakılması

943.KOAH tedavisinde en sık kullanılan ajanlar... Bronkodilaörler

944.KOAH da mortaliteyi azalttığı kanıtlanmış tek tedavi yöntemi... Oksijen tedavisi

945.Sekonder pnomotoraksın en sık nedeni...Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

946.Santral siyanozun en sık nedeni...Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

947.İzole sağ kalp yetmezliğinin en sık nedeni... Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

948.Sekonder pulmoner hipertansiyonun en sık nedeni... Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

949.Tanım olarak astım... Havayollarında kronik inflamasyona bağlı aşırı duyarlılıkla seyreden reversibl hava yolu obstruksiyonu ile karakterize hastalık

950.Allerjij (ekstrensek) astımın özellikleri... Çocukluk çağında, alerji ve aile öyküsü olan, rinit-dermatitin eşlik ettiği, ıgE yüksek, eozinofili ve deri testleri pozitif olan astımdır.

851.Kalbin en sık görülen tümörleri...Metastatik tümörler

852.Metastazların kalpte en sık tuttuğu yer...Perikard

853.Kalbe en sık metastaz yapan tümörler... Erkeklerde akciğer Ca, kadınlarda meme Ca

854.Kalbin en sık görülen primer tümörü...Miksoma

855.Kalbin en sık görülen benign tümörü...Miksoma

856.Miksomaların en sık yerleştiği yer...Sol atriyum

857.Akut perikarditte en sık etiyolojik neden... Enfeksiyonlar (en sık koksaki

858.A. Perikarditte en sık bulgu...Göğüs ağrısı

859.A. Perikarditte en önemli fizik muayene bulgusu... Perikardiyal frotman

860.Erişkinlerde tamponadın en sık sebebi... Metastazlar

861.Tamponaddaki nabız tipi... Pulsus pardoksus

862.Tamponadın kesin tanısı... Perikardiyosentez

863.Kronik konstriktif perikarditin en sık nedeni... Tüberküloz

864.Açıklanamayan sağ kalp yetmezliği ve kalp boyutları normal olan hastada ilk akla gelecek... Kronik konstruktif perikardit

GÖĞÜS HASTALIKLARI

EMBRİYOLOJİ-ANATOMİ-FİZYOLOJİ

865.Solunum sisteminin köken aldığı tabaka... Mezoderm

866.Alveollerde kollapsı önleyen en önemli mekanizma... Surfaktan

867.Yabancı cisim ve aspirasyon en sık hangi loba... Sağ lob

868.Bronş ağacında solunum işinin gerçekleştiği bölge... Asinüs (respiratuar bronşiol, alveol kanal, alveol kese)

869.Solunum membranını (difüzyon membranını) oluşturan yapılar...Tip 1 alveol hücresi, bazal membran, kapiller endotel

870.Ana inspirasyon kası... Diafragma

871.Sağ akciğerin tamamının ve sol akciğerin yarısının drene olduğu lenf nodu...Sağ skalen lenf nodu

872.N. Vagusun akciğer üzerine etkileri...Bronkokontrüksiyon, vazodilatasyon, mukus hipersekresyonu

873.Perfüzyon tek başına ve ventilasyon tek başına değerlendirildiğinde en iyi...Bazal segmentlerde

874.Ventilasyon /perfüzyon oran olarak değerlendirildiğinde en iyi...Apeksde

875.Akciğer difüzyon kapasitesini değerlendirmede en iyi yöntem...Karbonmonoksit difüzyon testi

876.İnsipiryumda genişleyen akciğerlerin ekspiryumda elastik geri çekimini sağlayan... Elastin-kollajen lifler

877.Hava yolu direncinin en fazla oluştuğu bölge...Orta çaplı bronşlar

878.Oksijen disosiyasyon eğrisini sağa kaydıran parametreler... pH‛ da düşme, ısıda artma, karbondioksit düzeyinde artma ve 2,3 disfosfogliseratda artma

879.Karbondioksit kanda...Bikarbonat iyonu şeklinde (en fazla), çözünmüş olarak ve proteinlerle karbomino bileşikleri oluşturarak

880.Tip I solunum yetmezliğinin en sık nedeni...Akut respiratuar distress sendromu

881.Tip II solunum yetmezliğinde klinik...Hipoksi ve hiperkarbi

882.Tip II solunum yetmezliğinin en sık nedeni...Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

883.Solunum merkezinin bulunduğu yer...Medulla

884.Solunum merkezinde inspirasyondan sorumlu nöron grubu...Dorsal nöron grubu

885.Akciğer fazla şişince inspiryumu sonlandıran refleks...Hering breuer refleksi

SEMPTOM VE FİZİK MUAYENE

886.En sık öksürük yapan ilaç...ACE inhibitörleri

887.Kronik öksürüğün en sık nedeni...Post nazal akıntı

888.Rüptüre kist hidatikte balgam...Yumurta beyazı veya soğan zarı benzeri

889.Bronkopulmoner aspergilozisde balgam...Lastik (mukoid) kıvamlı balgam

890.Amip absesinde balgam...Çikolata renkli

891.Astım bronşialede balgam özelliği...Curschman spiralleri, charkot leyden kristalleri, creola cisimciği

892.Akciğer apsesinde balgam özelliği...Pis kokulu, kusar tarzda balgam

893.Hemoptizinin en sık sebebi...Kronik bronşit

894.Masif hemoptizinin en sık sebebi...Tüberküloz

895.Akut dispne nedeneleri...Astım bronşiale, pulmoner tromboemboli, pnomotoraks, yabancı cisim ve enfeksiyonlar

896. Yatınca uykudan uyandıran nefes darlığı...PND (paroksismal nokturnal dispne)

897.Platipne...Ayağa kalkınca nefes darlığı

898.Apne...Solunumun 10 saniyeden uzun durması

899.Metabolik asidozda görülen solunum şekli...Kusmall solunumu

900.Biot solunumunun en sık görüldüğü durum... Menejit

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #7 : 11 Ağustos 2013, 20:49:19 »
798.Taşiaritmilerin en sık nedeni...Re-entry

799.Atriyal taşikardinin en sık nedeni...Artmış otomatisite

800.Atriyal taşikardilerin en önemli klinik özelliği...Ani başlayıp ani
sonlanması

801.Atriyal taşikardilerin (supraventriküler taşikardilerin) tedavisinde ilk tercih... Adenozin

802.EKG‛ de klasik testere dişi görünümü...Atriyal flutter

803.En sık rastlanan kronik aritmi...Atriyal fibrilasyon

804.Atriyal fibrilasyonun en sık nedeni...Hipertansiyon

805.Atriyal fibrilasyonda nabız tipi...Pulsus defisit

806.Atriyal fibrilasyonun en sık ve en önemli komplikasyonu... Arteriyal embolizm

807.Atriyal fibrilasyonda hasta hemodinamik olarak anstabil ise tedavide ilk tercih... Senkronize kardiyoversiyon

808.Atriyal fibrilasyonda tromboemboli riski nedeniyle tedaviye eklenmesi gereken ajan... Antikoagülan

809.Wolf-Parkinson-White (WPW) sendromunda EKG özellikleri...Kısa PR (< 0.12 saniye), delta dalgası, geniş QRS, sağ
dal bloğu

810.WPW sendromunda kesin kontrendike olan ajanlar... Digoksin, verapamil

811.1. Derece AV blokta EKG‛ de PR mesafesi... > 0.2 saniye

812.İkinci derece tip II bloğun en sık sebebi...İskemi

813.AV tam blokta EKG özelliği... P dalgaları kendi arasında, QRS dalgaları kendi arasında düzenlidir. P – QRS ilişkisi bozulmuş

814.Canon a dalgası...AV tam blokta boyun venlerinde görülen dev a dalgası

815.Ventriküler ekstrasistol (VES)...Akut myokard enfarktüsünde, kalp yetmezliğinde ve digoksin intoksikasyonunda en sık görülen aritmi

816.En kötü prognozlu ventriküler ekstrasistol...T‛ nin üzerinde R (R on T)

817.Ventriküler taşikardinin en sık nedeni...Akut myokard infarktüsü (AMI)

818.Ventriküler taşikardisi olan semptomatik hastada tedavide ilk tercih...Acil kardiyoversiyon

819.Torsades de pointes tedavisinde ilk verilmesi gereken... IV magnezyum

820.Ani ölümün en sık sebebi...Ventriküler fibrilasyon

821.Ventriküler fibrilasyonun en sık sebebi...Akut myokard infarktüsü (AMI)

ENDOKARD HASTALIKLARI

822.Tüm endokarditler alındığında en sık enfeksiyöz etken... S. Aureus

823.Genitoüriner hastalık ve prostatitli hastalarda en sık enfektif endokardit etkeni...Enterobakter fekalis

824.TPN alan hastalarda en sık enfektif endokardit etkeni... Candida

825.Alt GİS malignitesi olan hastalarda en sık enfektif endokardit etkeni... Strep. bovis

826.Sistemik lupus eritematozus da görülen endokardit... Libman sacks endokarditi

827.Enfektif endokarditin en sık tuttuğu kapak...Mitral kapak

828.Enfektif endokarditin en sık tuttuğu protez kapak... Aort konumundaki protez kapak

829.İntravenöz ilaç bağımlılarında en sık tutulan kapak... Triküspit kapak

830.Konjenital kalp hastalıklarından en fazla endokardit riski olan... Siyanotik kalp hastalıkları (fallot)

831.Enfektif endokarditin en sık görüldüğü konjenital kalp hastalığı... Ventriküler septal defekt (VSD)

832.Enfektif endokarditte en sık laboratuar bulgusu... Sedimentasyon yüksekliği

833.Enfektif endokarditte en sık semptom ve bulgu... Ateş

834.Enfektif endokarditte immünolojik periferik bulgular... Osler nodülleri, roth lekeleri, glomerülonefrit, RF pozitifliği

835.Enfektif endokarditte tanıda en iyi yöntem... Transözofagiyal ekokardiyografi

836.Enfektif endokarditte en sık komplikasyon... Kalp yetmezliği

837.Enfektif endokarditte en sık embolizasyon... Dalak

838.Enfektif endokarditte proflakside sadece... İşlemden 1 saat önce 2 gram amoksisilin

DİĞER KALP HASTALIKLARI

839.En sık görülen kardiyomyopati...Dilate kardiyomyopati

840.Dilate kardiyomyopatinin en sık nedeni...İdiyopatik

841.Reversibl dilate kardiyomyopatinin en sebebi...Alkol alımı

842.İrreversible dilate kardiyomyopatinin en sık sebebi... Antrasiklin kullanımı

843.Genetik geçiş olasılığı en yüksek kardiyomyopati... Hipertrofik obstrukrif kardiyomyopati (IHSS)

844.Hipertrofik obstrukrif kardiyomyopatide görülen en sık mutasyon... Beta myozin ağır zincirinde

845.Hipertrofik obstrukrif kardiyomyopatide en sık görülen semptom... Dispne

846.Genç atletlerde ani ölümün en sık nedeni... Hipertrofik obstrukrif kardiyomyopati

847.Restriktif kardiyomyopatide fizyopatoloji...Kalbin diyastolik fonksiyonları bozuk, sistolik fonksiyonları normal

848.Sekonder restriktif kardiyomyopatinin en sık nedeni... Amiloidozis

849.Akut myokarditin en sık nedeni...Koksaki B virüsü

850.Akut myokarditin en sık bakteriyel nedeni...C. Difteri

751.ARA‛ daki en sık EKG bulgusu...1. Derece AV blok

752.ARA‛ da en sık görülen bulgu...Poliartrit

753.ARA‛ da tedavi...Yatak istirahati, aspirin, benzatin penisilin,
karditi olan hastalara kortikosteroid

754.ARA‛ da pankardit geçirmiş hastaya verilen proflaksi süresi...Ömür boyu

755.Mitral darlığının en sık nedeni...Akut romatizmal ateş

756.Mitral darlığının en erken bulgusu...Efor dispnesi

757.Mitral darlığının tipi üfürümü...Mid diyastolik

758.Gebelerde prognozu en fazla etkileyen kapak hastalığı...Mitral darlığı

759.Mitral darlığında atriyal fibrilasyon gelişmesi ile kaybolan bulgular...Presistolik şiddetlenme, S4, EKG‛ de p dalgası, boyun venöz dalgalarından a dalgası

760.Mitral darlığında girişimsel tedavide öncelikle...Mitral balon valvüloplasti

761.Mitral yetersizliğinin en sık nedeni...Mitral valv prolapsusu (MVP)

762.Sol atriyumu en fazla büyüten hastalık...Mitral yetersizliği

763.Mitral yetersizliğinin en sık semptomu...Yorgunluk

764.Kronik mitral yetersizliğinin tipik üfürümü...Pansistolik üfürüm

765.Akut mitral yetersizliği nedenleri...İnfektif endokardit, papiller kas rüptürü, korda tendinea rüptürü

766.Mitral valv proplasusunun en sık nedeni...İdiopatik

767.Mitral valv proplapsusunun tipik bulgusu...Mid sistolik klik, geç sistolik üfürüm

768.Aort darlığının 30 yaş altında en sık nedeni...Konjenital (en sık biküspit aorta)

769.Aort darlığının 70 yaş üstü en sık nedeni...Yaşa bağlı dejenerasyon

770.Aort darlığının 30-70 yaş grubunda en sık nedeni...Akut romatizmal ateş

771.Aort darlığının en sık semptomu...Angina

772.Aort darlığının en kötü prognostik bulgusu...Dispne

773.Aort darlığı komplikasyonları... Kalp yetmezliği, atrio-ventriküler tam blok, atriyal fibrilasyon, ani ölüm

774.Aort darlığının tipik üfürümü...Mid sistolik üfürüm (sistolik ejeksiyon üfürümü)

775.Aort darlığında kontrendike olan ilaçlar...Digoksin, diüretikler, vazodilatörler

776.leri aort darlığında girişimsel tedavide ilk tercih... Cerrahi

777.Aort yetersizliğinin en sık nedeni... Aort kökü dilatasyonu

778.Aort yetersizliğinin en sık rastlanan semptomu... Çarpıntı

779.Aort yetersizliğinde tipik üfürüm...Diyastolik üfürüm (özellikle erb odağında)

780.Kalbi en fazla büyüten hastalık...Aort yetersizliği

781.Aort yetersizliğinde popliteal arter nabzının brakiyal arter nabzından >40 mmHg olması... Hill belirtisi

782.Aort yetersizliğinde her sistolde başın sallanması...De musset belirtisi

783.Aort yetersizliğinde her sistolde tırnak kalpler pulsasyonu... Quinke nabzı

784.Aort yetersizlğinde her sistolde olan uvuka hareketi...Müller belirtis

785.Triküspid darlığının en sık nedeni...Akut romatizmal ateş

786.Triküspit yetersizliğinin en sık nedeni ... Fonksiyonel (Pulmoner hipertansiyona bağlı annulus genişlemesi)

787.Akut triküspit yetersizliğinin en sık nedeni... İnfektif endokardit

788.İnspirasyonla TY üfürümünün belirginleşmesi... Carvello beliritisi

789.Pulmoner darlığın en sık nedeni...Fallot tetralojisi

790.Pulmoner darlıkta en sık semptom...Dispne

791.Fallot tetralojisinde prognozu belirleyen...Pulmoner darlığın derecesi

792.Pulmoner yetersizliğin en sık nedeni... Pulmoner hipertansiyon (en sık kronik obstrüktif akciğer hastalığı)

793.Akut pulmoner yetersizliğin en sık nedeni... Pulmoner emboli

794.Pulmoner hipertansiyonun en sık görülen şekli... Sekonder pulmoner hipertansiyon

795.Sekonder pulmoner hipertansiyonun en sık nedeni... Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

796.Primer pulmoner hipertansiyonun en önemli semptomu... İlerleyici dispne

797.Primer pulmoner hipertansiyonun kesin tedavisi... Akciğer transplantasyonu

701.Sekonder hipertansiyon nedenlerinden troid fonksiyon bozukluklarında...Hipertroidide sistolik, hipotroidide diyastolik
hipertansiyon

702.Sekonder hipertansiyon nedenlerinden aort koarktasyonunda...Tansiyon yükseklği ile birlikte hastada ekstremiteler arası nabız-tansiyon farkı ve intermittan kladikasyo

703.Renovasküler hipertansiyon...Gençlerde en sık neden fibromuskuler displazi, yaşlılarda ateroskleroz

704.ACE inhibitörlerinin en sık yan etkisi...Öksürük

705.Diabetes mellitusu olan hipertansif hastada ilk tercih edilmesi gereken ilaç grubu... ACE inhibitörleri

706.Reynoud fenomeni olan hipertansif hastada ilk tercih edilmesi gereken ilaç grubu... Anjiotensin reseptör blokörleri

707.Hipertansif kriz... Diyastolik kan basıncı >120 mmHg ve hayatı tehdit eden durum varlığı

İSKEMİK KALP HASTALIKLARI

708.İskemik kalp hastalığı etiyolojisinde en sık... Ateroskleroz

709.Aterosklerozun en sık tuttuğu yer...Abdominal aorta

710.Stabil angina pektoris kliniği...Ağrı eforla ortaya çıkar / istirahat ve dil altı ile geçer, ağrı 1 aydan uzun süredir vardır, 5 dakikadan az sürer

711.Anstabil angina kliniği...Ağrı istirahatte olur / istirahat ve dil altına yanıt vermeyebilir, ağrı yeni başlangıçlıdır (1 ay içinde), 5-30
dakika arasında sürer

712.Varyant angina (prinzmetal angina)...Genç erkek hasta, sabaha karşı göğüs ağrısı, EKG‛ de ST elevasyonu, kardiyak enzim normal, koroner anjiografi normal

713.Varyant anginada tedavide ilk tercih... Verapamil

714.Stabil angina pektoris tevdisinde...Aspirin, kalsiyum kanal blokörleri, nitratlar, beta blokörler

715.Anstabil angina pektorisin stabil angina pektoristen farkı...Hastaneye yatırılır, heparin ve klopidogrel verilir

716.Myokard infarktüsünde fizyopatoloji...Komplike aterosklerotik plağın rüptüre olması

717.Akut myokard infarktüsünde göğüs ağrısı...30 dakikadan uzun sürelidir, sol kola / çene / boyuna yayılır, vagal stimülasyona bağlı olarak beraberinde bulantı / kusma / soğuk terleme / öksürük vardır

718.Akut myokard infarktüsünde en sık görülen aritmi... Ventriküler ekstrasistol (VES)

719.Akut myokard infarktüsünde en sık ölüm nedeni... Ventriküler fibrilasyon

720.Anterior myokard infarktüsünde ST elevasyonu hangi derivasyonlarda...V1-6

721.Yaygın anterior myokard infarktüsünde ST elevasyonu hangi derivasyonlarda ...V1-6 ve D1-aVL

722.Yüksek lateral myokard infarktüsünde ST elevasyonu hangi derivasyonlarda...D1-aVL

723.Posterior myokard infarktüsünün EKG kriteri...V1-2 de R/S >1

724.Akut myokard infarktüsünde ilk yükselen kardiyak markır...Myoglobin

725.Akut myokard infarktüsünde ilk yükselen kardiyak enzim...Ktreatin kinaz (CK)

726.Akut myokard infarktüsünde en geç yükselen enzim...LDH

727.Akut anterior myokard infarktüsünde hangi koroner damar tıkalı... Sol ön inen arter (LAD)

728.Akut İnferior myokard infarktüsünde hangi koroner damar tıkalı... Sağ koroner arter

729.Akut myokard infarktüsünde ilk verilmesi gereken ilaç...Aspirin

730.Akut myokard infarktüsünde trombolitik tedavinin verilme zamanı...Göğüs ağrısının başlangıcından itibaren ilk 12 saatte

731.Akut myokard infarktüsünde trombolitik tedavinin mutlak kontrendikasyonları...Herhangi bir zamanda intrakranyal hemoraji , yapısal serebral vasküler lezyon (arteriyovenöz malformasyon), intrakranyal kitle (primer yada metastatik), 3 ay içerisindeki iskemik stroke, aort diseksiyonu şüphesi, aktif kanama (mens dışında) yada kanama diyatezi, 3 ay içerisindeki önemli kafa yada yüz travması

732.Akut myokard infarktüsünde mortaliteyi azaltan ilaçlar... Aspirin, ACE inhibitörleri / Anjiotensin reseptör blokörleri, beta blokörler, trombolitik tedavi

733.Akut myokard infarktüsünün en sık görülen erken komplikasyonu... Aritmiler (en sık ventriküler eksrasistol)

734.Akut myokard infarktüsünün apikal odakta yeni başlangıçlı sistolik üfürüm ve akut akciğer ödemi tablosu ile giden geç komplikasyonu...Papiller kas rüptürü

735.Akut myokard infarktüsünün tamponad tablosu ile giden geç komplikasyonu...Serbest duvar rüptürü

736.Akut myokard infarktüsünden 2 hafta sonra EKG‛ de ST elevasyonunun devam etmesi ile giden geç komplikasyonu...Sol ventrikül anevrizması

737.Sol ventrikül anevrizmasına en sık neden olan myokard infarktüsü...Akut anterior myokard infarktüsü

738.Akut myokard infarktüsünün en geç komplikasyonu... Dressler sendromu (post myokard infarktüsü perikardit)

KAPAK HASTALIKLARI

739.Yaşlı erkek hasta batında pulsatil kitle ve sistolik üfürüm kliniği ile gelirse ilk düşünülecek... Aort anevrizması

740.Aort anevrizmasının en sık tuttuğu yer...Abdominal aorta

741.Aort anevrizmasına en sık eşlik eden patoloji... Hipertansiyon

742.Aort diseksiyonu etiyolojisinde en sık sebep... Kistik medial dejenerasyon

743.Kistik medial dejenerasyona neden olan en sık predispozan faktör... Hipertansiyon

744.Aort diseksiyonunda en iyi tanı yöntemi...Transözofagiyal ekokardiyografi

745.ARA major kriterler... Kardit, poliartrit, korea, eritema marjinatum, subkutan nodüller

746.ARA‛ nın en sık tuttuğu kapak... Mitral kapak

747.ARA‛ ya bağlı gelişen mitral kapak üzerindeki patolojik yapılar... Mc callum plakları

748.ARA‛ da mitral kapak valvülitine bağlı duyulan rölatif darlık üfürümü... Carey coombs üfürümü

749.ARA‛ da myokardda görülen granülomatöz yapılar... Aschoff nodülleri

750.ARA‛ da en sık ölüm nedeni...Myokardite bağlı gelişen kalp yetmezliği

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #8 : 11 Ağustos 2013, 20:50:41 »
647. EKG‛ de her bir büyük karenin amplitüdü... 0.5 mV

648.EKG‛ de P dalgasının görülmediği durumlar... Atriyal fibrilasyon, sinoatriyal blok, ileri derecede hiperpotasemi, kavşak ritimleri (nodal ritim)

649.EKG‛ de PR mesafesinin normal süresi... 0.12-0.20 saniye

650.EKG‛ de QRS kompleksinin normal süresi... 0.07-0.10 saniye

651.Geniş QRS yapan durumlar... Dal blokları, ventrikül hipertrofileri, Wolf Parkinson White, ventriküler taşiaritmiler, elektrolit bozuklukları (hiperpotasemi)

652.EKG‛ de sol dal bloğu kriterleri... QRS>0.12 saniye, sol aks, V1-2-3‛de derin S dalagası, D1-aVL-V6 da rR‛ paterni

653.EKG‛ de sağ dal bloğu kriterleri... QRS>0.12 saniye, sağ aks, V1-2-3‛ de rR‛ paterni

654.Sol ventrikül hipertrofisi kriterleri... QRS>0.10 saniye, sol aks, V4-5-6‛ da belirgin R hakimiyeti

655.Sağ ventrikül hipertrofisi kriterleri... QRS>0.10 saniye, sağ aks, V1-2‛ de belirgin R hakimiyeti

656.EKG‛ de ST segment elevasyonu nedenleri... Akut myokard enfarktüsü, perikardit, varyant angina, hiperpotasemi, sol dal bloğu, sol ventrikül anevrizması, serebrovasküler olay

657.EKG‛ de QT süresi hesaplama... Q başından T bitimine kadar geçen süredir. Kalp hızına göre düzeltilmiş hesaplama formülü QT süresi= QT/ RR mesafesi ile hesaplanır.

658.EKG‛ de QT süresinin normal değerleri...Erkeklerde 0.42 saniye / Kadınlarda 0.43 saniye

659.Hiperkalemide EKG değişiklikleri...T dalgası amplitüdü artar ve sivrileşir (hiperkaleminin en erken beliritisi), p düzleşir, QRS genişler

660.Hipokalemide EKG değişiklikleri...T dalgası amplitüdü azalır ve negatifleşir, p amplitüdü artar, U dalgası belirginleşir (hipokaleminin özgün bulgusu)

661.Hiperkalsemide EKG değişiklikleri...QT kısalır (hiperkalseminin en erken belirtisi)

662.Hipokalsemide EKG değişiklikleri...QT uzar (hipokalseminin en erken ve en önemli belirtisi)

663.Dijital intoksikasyonunda en sık görülen EKG bulgusu... Bigemine ventriküler ekstrasistol

664.Digital intoksikasyonunda en karakteristik EKG bulgusu...Bloklu atriyal taşikardi

665.Efor testinde iskemi kriteri...ST segmentindeki 1mm‛ den fazla çökme

666.Efor testinin kontrendike olduğu durumlar...Yüksek riskli anstabil anjina pektoris , dekompanse kalp yetersizliği , ciddi hipertansiyon, aort stenozu / IHSS gibi ciddi çıkım darlıkları, akut myokard infarktüsü sonrası ilk 2 gün, akut pulmoner emboli, perikardit / myokardit / endokardit, kontrol edilemeyen aritmiler

667.Kalp fonksiyonlarını en iyi saptayan...Ekokardiyografi

668.Kapak hareket ve fonksiyonlarını en iyi saptayan... Ekokardiyografi

669.Perikardiyal effüzyonu en iyi saptayan...Ekokardiyografi

670.Koroner anjiografinin en sık komplikasyonu... Kanama

KALP YETMEZLİĞİ

671.Kalp yetmezliğinde kompansatuar mekanizmalar...Sempatik hiperaktivite, kalp kasında hipertrofi, renin-anjiotensin-aldesteron sistem aktivasyonu, atrial natriüretik faktör salınımında artma

672.Kompanse kalp yetmezliğini presipite eden en sık neden...Atriyal fibrilasyon

673.Kalp yetmezliğinin (sol kalp yetmezliğinin) en sık sebebi...Koroner arter hastalığı

674.Sağ kalp yetmezliğinin en sık sebebi... Sol kalp yetmezliği

675.İzole sağ kalp yetmezliğinin en sık sebebi... Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

676.En sık görülen kalp yetmezliği şekli... Düşük debili kalp yetmezliği

677.Düşük debili kalp yetmezliğinde tanım... Ejeksiyon fraksiyonunun %50‛ nin altına inmesi

678.Diyastolik kalp yetmezliği ...Diyastolde kalbin gevşeme veya dolmasını engelleyen nedenlere bağlı ortaya çıkan kalp yetmezliği şekli. Kalbin sistolik fonksiyonları normalken hastada kalp yetmezliği semptomlarının olması ile karakterize

679.Diyastolik kalp yetmezliği yapan durumlar...Hipertansiyon, aort darlığı, idiopatik hipertrofik subaortik stenoz, restriktif kardiyomyopati

680.Sol kalp yetmezliğinin en spesifik bulgusu... Proksismal nokturnal dispne (PND)

681.Sol kalp yetmezliğinde fizik muayene bulguları...Krepitan raller, S3, S4, pulsus alternans

682.Sağ kalp yetmezliğinde fizik muayene bulguları...Boyun venöz dolgunluğu (BVD), hepatomegali, assit, pretibial ödem

683.Kalp yetmezliğinde en sık görülen EKG bulgusu ... Sinüs taşikardisi

684.Kalp yetmezliğinde en sık görülen aritmi ...Ventriküler ekstrasistol (VES)

685.Kalp yetmezliğinde ilk tercih ilaç grubu...ACE inhibitörleri

686.Kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltan diüretik... Spiranolakton

687.Kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltan ilaçlar...ACE inhibitörleri, Anjiotensin reseptör blokörleri, beta blokörler,
spiranolakton

688.Kalsiyum duyarlılaştırıcı etkisi ile kalp yetmezliğinde kullanılan (+) inotropik ajan... Levosimendan

689.Kalp yetmezliğinde kontrendike olan ilaç grupları...Kalsiyum kanal blokörleri, antiaritmikler (grup Ia-Ic ve III) ve NSAİİ

690.Digoksin intoksikasyonunun ilk semptomu...İştahsızlık, bulantı-kusma

691.Digoksin tedavisinin kontrendikasyonları...Wolf Parkinson White, idiopatik hipertrofik subaortik stenoz, endokardit / myokardit / perikardit, hasta sinüs sendromu, 2-3. Derece AV blok, kardiyoversiyon öncesi

692.Digoksin intoksikasyonunda ventriküler aritmi varlığında...IV lidokain

693.Pulmoner ödemin etiyolojisi...Akut sol kalp yetmezliğine neden olan her durum (koroner arter hastalığı (AMI) , korda tendinea rüptürü, papiller kas rüptürü, kardiyojenik şok, ciddi aritmiler)

694.Pulmoner ödem tedavisinde en etkin ilaç...Morfin sülfat

HİPERTANSİYON

695.Hipertansiyon...Tansiyon arteriyelin >140/90 mmHg olması

696.Hipertansiyonda etiyolojik olarak en sık görülen tip... Primer (sebebi bulunamayan) hipertansiyon

697.Sekonder hipertansiyonun en sık nedeni...Böbrek hastalıkları

698.Sekonder hipertansiyon nedenlerinden feokromasitomada... Tansiyon yüksekliği ataklar halinde ve hastada çarpıntı, terleme, yüzde kızarma (flushing)

699.Sekonder hipertansiyon nedenlerinden cushing sendromunda...Tansiyon yüksekliği ile beraber hastada ay dede yüz, santral obezite, proksimal kaslarda güçsüzlük

700.Sekonder hipertansiyon nedenlerinden primer hiperaldosteronizmde...Tansiyon yüksekliği ile beraber hastada hipopotasemi, hipernatremi ve renin düşüklüğü

599.Pektus ekskavatumun en sık nedeni...Raşitizm

600.Apeksde sistolik çekilme varsa...Konstriktif perikardit

601.Apikal vuru ne zaman sola ve aşağıya yer değiştirir...Aort yetersizliği, mitral yetersizliği veya patent duktus arteriozus gibi volüm yüklenmesi yapan durumlarda

602.Aort kapağın dinleme odağı...Sağ 2. İnterkostal aralık sternum ile birleşim yeri

603.Pulmoner kapağın dinleme odağı...Sol 2. İnterkostal aralık sternum ile birleşim yeri

604.Triküspid kapağın dinleme odağı... Ksifoidin solunda sternum ile birleşim yeri

605.Mitral kapağın dinleme yeri... Apeks

606.1. Kalp sesinin (S1) oluşum mekanizması... Mitral ve triküspid kapağın kapanması

607.2. Kalp sesinin (S2) oluşum mekanizması... Aort ve pulmoner kapağın kapanma sesi

608.S3 ün en sık nedeni... Kalp yetmezliği

609.S4 ün en sık nedeni... Hipertansiyon

610.S1 in şiddetlenmesine yol açan nedenler ... Kısa PR, hiperkinetik durumlar, mitral ve triküspid darlığı, ventrikül
ekstrasistolü

611.Kalpte hiperkinetik duruma yol açan nedenler...Anemi, ateş, beri beri, arterio-venöz fistül, gebelik, tirotoksikoz, kemiğin paget hastalığı, multiple myelom

612.Sabit S2 çiftleşmesi yapan neden... ASD (atriyal septal defekt)

613.S2 de geniş çiftleşme yapan nedenler... Sağ taraflı patolojiler, sağ dal bloğu, sol tarafa yerleştirilmiş pace

614.S2 de paradoksal çiftleşme yapan durumlar... Sol taraflı patolojiler, sol dal bloğu, sağ tarafa yerleştirilmiş pace

615.Mitral darlığında mitral kapak açılma sesi... Opening snap

616.Konstriktif perikardite özgü duyulan ses... Perikardiyal knock

617.Erken sistolik üfürüm yapan nedenler... Akut mitral yetersizliğine neden olan durumlar (enfektif endokardit, korda tendinea kopması, papiller adele kopması)

618.Mid sistolik üfürüm yapan nedenler... Aort darlığı, pulmoner darlık, fonksiyonel üfürümler (gebelik, hipertroidi, anemi…)

619.Geç sistolik üfürüm yapan nedenler ... Mitral kapak prolapsusu

620.Pansistolik üfürüm yapan nedenler... Kronik mitral yetersizliği yada triküspit yetersizliği yapan durumlar (ARA, dejenerasyon…)

621.Erken diyastolik üfürüm yapan nedenler ... Aort yetersizliği, pulmoner yetersizlik

622.Mid diyastolik üfürüm yapan nedenler... Mitral darlığı, triküspit darlığı

623.Carvello belirtisi...Triküspid yetersizliği üfürümünün inspiryum ile şiddetlenmesi

624.Austin fillint üfürümü...Aort yetersizliğine bağlı olarak mitral kapak erken kapanır. Buna bağlı olarak gelişen rölatif mitral darlığı üfürümü

625.Graham stell üfürümü... Mitral darlığına bağlı olarak gelişen pulmoner hipertansiyon nedeniyle ortaya çıkan pulmoner yetersizlik üfürümü

626.Brahman belirtisi... AV fistül üzerine basınca nabız hızındaki yavaşlama

627.Devamlı üfürüm yapan nedenlerin en önemlisi... PDA (patent ductus arteriozus)

628.Kalp seslerine solunumun etkisi... İnspirasyon ile sağ taraflı üfürümler, ekspirasyon ile sol taraflı üfürümler şiddetlenir.

629.Venöz dönüşü (preload) azaltan durumlar... Valsalva manevrası, ayakta durma, izometrik egzersiz, amilnitrit inhalasyonu

630.Venöz dönüşü arttıran durumlar... Çömelme, izotonik egzersiz

631.Venöz dönüş azalması ile hangi üfürümler şiddetlenir... İHSS ve mitral valv prolapsusu üfürümü

632.Nabız basıncında artışın en sık nedeni... Aort yetersizliği

633.Ekstremiteler arası nabız ve tansiyon farkı ile birlikte şiddetli göğüs ağrısında ilk düşünülecek... Aort diseksiyonu

634.Aort darlığında nabız tipi... Pulsus parvus et tardus

635.Kalp yetmezliğinde en sık görülen nabız tipi... Pulsus alternans

636.Pulsus paradoksus ... Sistolik arteriyal basınçta inspiryum ile 10 mmHg‛ dan daha fazla düşüş olması

637.Boyun venöz dalgalarından a dalgasının belirgin olduğu durumlar...Triküspid darlığı, pulmoner darlık, pulmoner hipertansiyon, AV dissosiasyon

638.Boyun venöz dalgalarından a dalgasının kaybolduğu durumlar... Atriyal fibrilasyon, ebstein anomalisi, vena kava superior sendromu

639.Boyun venöz dalgalarından hiçbir dalganın görülmediği durum... Vena kava superior sendromu

640.Santral siyanozun en sık nedeni... Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

641.Periferik siyanozun en sık nedeni ... Raynoud fenomeni

642.Hemoptizinin en sık kardiyak nedeni... Mitral darlığı

643.Senkopun en sık nedeni... Vazovagal

644.Kapak patolojileri içinde en sık senkop nedeni... Aort darlığı

645.Aritmiler içinde en sık senkop nedeni... Hasta sinüs sendromu

646.EKG‛ de her bir büyük karenin süresi... 0.2 saniye

551.Glomerüllerde hörgüç benzeri nodüler immün depolanma hangi glomerülonefrit için tipiktir... Akut post-streptokoksik glomerülonefrit

552.Akut etyolojisinde ne vardır... A grubu B hemolitik stereptekok enfeksiyonundan(cilt – boğaz) 6-20 gün sonra nefritik sendrom tablosu gelişir.

553.Akut post-streptokoksik glomerülonefrit‘in en önemli laboratuar bulgusu nedir... Kompleman düşüklüğü ( C3 düşük , C4 normal)

554.Akut post-streptokoksik glomerülonefrit tedavisinde ne verilir ...Destek tevdisi ile düzelir .en son düzelen bulgu proteinüridir

555.Mikroskopik olarak bowman boşlunda kresent görülemesi hangi glomerülonefrit için tipiktir... Rapidly progressif glomerülonefrit

556.Rapidly progressif glomerülonefrit‛in en sık sebebi nedir...%40 idiopatik başlangıçlıdır

557.Anti glomeruler bazal membran antikorları hangi glomerülonefrit tipinde görülür...Rapidly progressif glomerülonefrit tip 1

558.ANCA pozitifliği hangi tip glomerülonefritte görülür...Tip 3 Rapidly progressif glomerülonefrit

559.Tip 1 Membranoproliferatif glomerülonefrit hastalığının tipik mikroskopik görünümü nedir...Gümüş boyası ile çift kontur (demiryolu – tramvay izi görünümü) olur

560.Tip 2 Membranoproliferatif glomerülonefrit için spesifik olan otoantikor nedir...C3 konvertaz antikoru

561.En sık idiopatik glomerülonefrit tipi hangisidir... Berger hastalığı (IGA nefropatisi)

562.Çoçuklarda viral üsye sonrası 24-48 saat içinde gross hematüri gelişirse ne düşünülür...Berger hastalığı

563.Kompleman düşüklüğü ile giden glomerulonefritler nelerdir... Membranoproliferatif glomerülonefrit , Akut post-streptokoksik glomerülonefrit , kryoglobülinemi , lupus nefriti , infektif endokardite bağlı GN , şant nefriti

564.C4 , C3 den daha fazla düşük tesbit edilirse hangi hastalık akla gelmelidir...Kryoglobülinemi

565.Kryoglobülineminin en sık nedeni nedir... Hepatit C enfeksiyonu

566.Akut intertisiyel nefritin en sık nedeni nedir...İlaçlar (metsilin en sık )

567.Renal arter embolisinin en sık nedeni nedir...Künt karın travması

568.Renal arter stenozunun en sık nedeni nedir...Gençlerde fibromuskuler displazi , yaşlılarda ateroskleroz

569.Renal arter stenozunun kesin tanısı nasıl konulur...Renal arter anjiosu ile

570.Good pasture hastalığı en sık hangi organı tutar...Akciğerler

571.Poliarteritis nodosa böbrek tutulumunda görülen klasik renal arter anjio bulgusu nedir... Renal arterde mikroanevrizmalar görülür

572.Sistemik lupus eritamatozus‛un en sık ve en kötü prognozlu böbrek tutulum tipi nedir... Diffüz proliferatif glomerulonefrit

573.Sistemik lupus eritamatozus de en sık ölüm sebebi nedir...Enfeksiyonlar

574.Viral üsye sonrası hematüri ve alt ekstremitede palbabl purpura ile birlikte karın ağrısı gelişen çoçukta tanı nedir...Henoch shönlein purpurası

575.Aile öyküsü , işitme kaybı , göz bulguları ve mikroskopik hematüri varlığında hangi hastalık düşünülmelidir...Alport sendromu

576.Alport sendromu nedeni ile trans yapılan hastalarda trans sonrası hangi glomerulonefrit gelişebilir...Rapidly progressif glomerülonefrit

577.Gebelikte kullanımı kesin kontraendike olan antihipertansif ajanlar nelerdir... ACE inhibitörleri , anjiotensin 2 res blok ve diüretikler

578.Böbrekte en sık hangi taş görülür...Kalsiyum oksalat taşları

579.Sitrüvit taşlarının en sık nedeni nedir...Proteus enfeksiyonu

580.Alkali idrar PH‛ında oluşan taşlar nelerdir...Kalsiyum oksalat taşları ve struvit taşlar

581.Non opak böbrek taşı hangisidir...Ürik asit taşları kesin non opaktır

583.Yetişkin polikistik böbrek hastalığının özellikleri nelerdir... OD geçer , böbrek ve karaciğerde kistler, aort koarktasyonu, mitral valv prolapsusu, berry anevrizması, polistemi, hipertansiyon, renal hücreli ca için risk faktörü

584.Medüller toplayıcı kanalların kistik dilatasyonu sonucu tuz kaybettiren nefropati ile seyreden hastalık hangisidir...Medüller sünger böbrek

585.Renal cell ca gelişme ihtimali en yüksek olan hastalık hangisdir... Von hippel lindau sendromu

586.Renal cell ca da tipik klinik triat nedir...Yan ağrısı , ele gelen kitle ve hematüri

587.Böbreğe en sık metaztaz yaPoliarteritis nodosa tümör hangisidir...Akciğer ca

588.Renal pelvis üreter ve mesanenin en sık görülen malinitesi nedir... Transizyonel hücreli karsinom

589.20-35 yaş arasında en sık görülen testis tümörü hangisidir...Seminom

590.Testis tümörlerinde en önemli risk faktörü nedir...Kriptorşidizm

591.Etyolojisinde kriptorşidizm olmayan testis tümörü hangisidir... Leyding hücreli tümör

592.Patolojik olarak schiller duval cisimleri ve AFP yüksekliği ile seyreden testis tümörü hangisidir... Yolk sac tümörü

593.B-HCG yüksekliği ve hipertroidi semptomları ile seyreden testis tümörü hangisidir... Koryokarsinom

594.Patolojik olarak rienke kristalleri hangi testis tümöründe görülür... Leydig hücreli tümör

595.Patolojik olarak call exner cisimcikleri hangi testis tümörü için tipiktir...Granüloza hücreli tümör

596.50 yaş üzeri en sık görülen testis tümörü hangisidir...Lenfoma

597.Radyoterapiye en duyarlı testis tümörü hangisidir...Seminom

598.Erkeklerde en sık görülen malignensi nedir...Prostat ca

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #9 : 11 Ağustos 2013, 20:52:10 »
501.KBY nin ilk ve en sık ortaya çıkan bulgusu nedir...Noktüri

502.Türkiyede KBY nin en sık nedeni nedir...Diabetik nefropati

503.KBY li hastalarda biopsi yapılırsa ne görülür...Glomeruler skleroz , tübüler atrofi ve hyalen madde birikimi

504.KBY de klinik bulgular ne zaman ortaya çıkar...GFR<30 ml/ dk olunca

505.KBY de karbonhidrat metabolizması nasıl değişir...İnsülin yıkımı azaldığı için diabetik hastalarda insülin ihtiyacı azalır , glukagon yıkımı azaldığı için nondiabetik hastalarda periferik insülin rezztansına bağlı hipergilisemi görülür

506.KBY de lipit profili nasıl değişir...Lipoprotein lipaz aktivitesinde azlmaya bağlı hipertrigiliemi görülürken , lipoprotein A artar , HDL fraksiyonu azalır.

507.KBY de en önemli mortalite nedeni nedir...Aterosklerotik kalp hastalıkları

508.KBY de sık gastrit ve ülser olmasının altında yatan faktör nedir... Hipergastrinemi

509.ABY ve KBY de görülen asit baz bozukluğu hangisidir...Yüksek anyon gapli metabolik asidoz

510.KBY li hastalarda vücutta biriken aleminyuma bağlı gelişen hasarlar nelerdir...Demans , adinamik kemik hastalığı , hemolitik anemi

511.KBY de meydana gelen aneminin en önemli nedeni nedir...Eritropoetin eksikliği

512.KBY de meydana gelen kanama diatezinin nedeni nedir...Vücutta biriken guanidinosüksinikasit ‘ in trombosit fonksiyonlarını bozmasına bağlıdır. Dializ ile düzelir.

513.Renal osteodistrofiyi başlatan ana neden nedir...Hiperfosfatemi

514.Renal osteodistrofi gelişiminde yer alan faktörler nelerdir... Hiperfosfatemi , hiperparatroidi , hipokalsemi , aleminyum toksitesi , aktif vitamin D eksikliği , metabolik asidoz ve KBY de artan toksinler ile sitokinler

515.Renal osteodistrofinin patogonomik kemik lezyonu nedir...Osteotis fibroza sistika

516.Renal osteodistrofi tedavisinde hangi ajanlar kullanılır...Fosfor bağlayıcı ajanlar , kalsiyum replasmanı , aktif vitamin D tedavisi , paratroidektomi

517.Zeminde KBY olmasına rağmen böbrek boyutlarının küçülmediği hastalıklar nelerdir...Diabetik nefropati , skleroderma , amiloidoz , polikistik böbrek , multipl myeloma

518.KBY de en sık rastlanan kronik komplikasyon nedir...Periferik nöropati

519.Bir hastada bulunması halinde öncelikli olarak KBY düşündüren bulgular nelerdir... Anemi , böbrek boyutunda azama , geçmişe ait dökümante üre – kreatin yüksekliği , renal osteodistrofi ve gözde bant keropati

520.Böbrek yetmezliğinde progresyon yavaşlatmak için kullanılan tedavi yöntemleri nelerdir... Diet , hiperlipidemi tevdisi , hipertansiyon tedavisi , kan şekeri regulasyonu ve nefrotoksik ajanlardan uzak durma

521.KBY de anemi tedavisinde neler kullanılır...Eritropoetin , demir , folik asit ,vitamin B12 replasmanı

522.Hangi durumlarda öncelikli olarak hemodializ tercih edilir... Hipoalbuminemi , obezite , abdominal herni , intraabdominal adezyonlar , abdominal cerrahi

523.Hemodializin en sık rastlanılan komplikasyonu nedir...Hipotansiyon

524.Periton dializinin en sık komplikasyonu nedir...Peritonit

525.Akkiz renal kist kimlerde gelişir ve kilinik önemi nedir...Hemodialize giren hastaların böbreklerinde gelişir ve 5 yılda %100 renal cell ca ya dönüşür

526.Renal transplantasyon yapılabilmesi için bakılması gereken parametreler nelerdir... ABO uyumu , HLA doku uyumu

527.Ülkemizde en sık renal trans endikasyonu nedir...Hipertansif kronik böbrek yetmezliği

528.Trans sonrası gelişen hiperakut rejeksiyonun sebebi nedir... HLA doku uyumsuzluğu

529.Akselere rejeksiyon ne zaman görülür sebebi nedir...Transtan sonraki ilk bir hafta içinde Dolaşan antikorlara bağlı olarak görülür

530.Akut rejeksiyon ne zaman görülür sebebi nedir...Trans sonrası 1 hafta ile bir yıl arasında T-helper lenfositler aracılığı ile görülür

531.Trans sonrası en sık nüks eden glomerulonefrit tipi hangisidir ... Membranoproliferatif glomerülonefrit TİP2

532.Trans sonrası ilk yüz gün içinde en sık enfeksiyon ajanı nedir...CMV

533.Trans sonrası 100 günden sonra en sık enfeksiyon ajanı nedir... Pnömosistis cranii enfeksiyonu

GLOMERULER HASTALIKLAR VE DİĞER BÖBREK HASTALIKLARI

534.Nefrotik sendromun klinik özellikleri nelerdir...Proteinüri ,
hipoalbuminemi , ödem , hiperlipidemi, hiperlipidüri, GFR normal

535.Nefrotik sendrom kliniği ile seyreden hastalıklar nelerdir...Minimal lezyon hastalığı , membranöz gn, fokal segmental gn, kryoglobülinemi, amiloidoz

536.Nefrotik sendromda tromboza eğilim olmasının sebebi nedir...Antitrombin 3 başta olmak üzere antikoogulan proteinlerin idrar ile kaybı

537.Nefritik sendromun kilinik özellikleri nelerdir...Oligüri , hematüri , hipertansiyon , ödem , proteinüri (♥.5 gr/gün)

538.Nefritik sendrom kliniği ile seyreden hastalıklar hangileridir...Akut post-stretokoksik glomerülonefrit, vaskülitler , rapidly progresif glomerülonefrit , hemolitik üremik sendrom , berger hastalığı

539.Çoçuklarda nefrotik sendromun en sık nedeni nedir...Minimal lezyon hastalığı

540.Hematolojik malignensiler seyrinde en sık görülen nefrotik sendrom nedir...Minimal lezyon hastalığı

541.Steroid tedavisine en iyi yanıt veren nefrit hangisidir...Minimal lezyon hastalığı

542.Işık mikroskopisinde immün depolanma olmayan elektron mikroskopide foot process izlenen glomerulonefrit hangisidir... Minimal lezyon hastalığı

543.Erişkinde en sık nefrotik sendrom nedeni nedir...Membranöz glomerülonefrit

544.Solid tümörler ile birlikteliği sık olan glomerulonefrit hangisidir...Membranöz glomerülonefrit

545.Membranöz glomerulonefrit etyolojisinde neler vardır...İdiopatik , ilaçalar , hepatit B , Sistemik lupus eritamatozus , orak hücreli anemi, diabetes melitus

546.Erişkinde renal ven trombozunun en sık nedeni nedir...Membranöz glomerülonefrit

547.HIV li hastalarda en sık görülen glomerülonefrit tipi hangisidir...Fokal segmental glomerülonefrit

548.Seyri sırasında tübüler anomalilere en sık yol açan glomerülonefrit tipi hangisidir... Fokal segmental glomerülonefrit

549.Trans sonrası en sık greft kaybına yol açan glomerülonefrit tipi hangisidir...Fokal segmental glomerülonefrit

550.En iyi prognozlu glomerülonefrit tipi hangisidir...Akut post-streptokoksik glomerülonefrit

451.Kalp yetmezliği , karaciğer yetmezliği ve oligürik böbrek yetmezliğinde vücut sodyum dengesi nasıl değişir... Hipervolemik hiponatremi görülür

452.Hipervolemik hipernatremi tedavisi nasıl yapılır ... Altta yatan hastalığın tedavisi ile birlikte loop diüretikler kullanılır

453.Primer ve sekonder hiperaldesteronizm seyrinde serum sodyumu nasıldır...Primer hiperaldosteronizimde böbrekten sodyum tutulumuna bağlı hipernatremi ve hipertansiyon gelişir , sekonder hiperaldesteronizimde tutulan sodyum intravasküler alanda dramadığı için hiponatremi beklenir.

454.Hiponatremisi olan bir hastada serum sodyumu saatte maksimum kaç meg/L düzeltilebilir...0.5 meg/L /saat
10- hiponatremi hızlı düzeltilirse Pons demiyelinizasyonu olur

455.Hiponatremide klinik bulguların altında yatan ana neden nedir...Beyin ödemi

456.Hipernatremide kilinik bulguların altında yatan ana neden nedir...Hücresel dehidratasyon

457.Hipernatremi hızlı düzeltilirse ne olur ...Beyin ödemi

458.Hipernatremi tedavisinde sodyum saatte maksimum kaç meg/l düşürülmelidir...2 meg/L/saat

459.Ekstraselüler potasyumu intraselüler alana geçiren ajanlar nelerdir...İnsülin , beta adrenerjik uyarı , alkaloz , baryum intoks

460.Aşağıdan yukarıya doğru gelişen paraliz durumunda hangi elektrolit bozukluğu düşünülmeli...Hipopotasemi

461.Gastrointestinal sistemde paraliz , kaslarda rabdomiyolizve nefrojenik diabetus insipitus yaPoliarteritis nodosa elektrolit bozukluğu nedir...Hipopotasemi

462.Hipopotaseminin EKG bulguları nelerdir...U dalgası, P dalgası amplitüdünde artma, PR uzaması, ST çökmesi, T dalgasında çökme

463. Saatte, litrede ve 24 saatte verilebilecek maksimum potasyum miktarları nedir...Saatte 40 meq , litrede 40 meq ve 24 saatte maksimum 200 meq

464.Potasyum tutucu diüretikler nelerdir... Spirinolacton , triamteril , amilorid

465.Böbrekte glutaminden amonyak yapımının baskılandığı elektrolit bozukluğu hangisidir... Hiperpotasemi

466.Hiperpotaseminin en korkulan etkisi nedir...Diastolde kalp durması

467.Hiperpotaseminin EKG bulguları nelerdir...Sivri T dalgası , PR uzaması , QRS genişlemesi, VF ve kardiak arrest

468.EKG bulguları olan Hiperpotasemi tedavisinde ilk verilmesi gereken ilaç hangisidir... Kalsiyum glukonat

469.Hiperpotasem tevdisinde en etkili yöntem hangsidir...Hemodializ

470.Toplumda hipofosfateminin en sık nedeni nedir...Alkol kullanımı

471.Eritrositlerde 2-3 difosfogiliserat düzeyini azaltıp doku hipoksisine sebeb olan elektrolit bozukluğu hangisidir...Hipofosfatemi

472.Alkolik bir hastanın kanında CK , LDH , Ürik asit , indirek bilurubin artışı tesbit edilirse ne düşünülmelidir... Hipofosfatemide hemoliz ve rabdomyolize bağlı bulgular vardır

473.Hiperfosfateminin en sık nedeni nedir...KBY

474.Hipermagnezeminin en sık nedeni nedir...KBY

475.Arteriel kan gazındaki normal değerler nelerdir...PH: 7.35 – 7.45, HCO3: 22-26 meq/l , PCO2: 37-45 mmHg

476.Tampon sisteminde yer alan organlar hangileridir...Akciğerler ve böbrekler

477.PH düşük, HCO3 düşük ve PCO2 düşük ise ne düşünülür...Metabolik asidoz

478.PH, HCO3 ve PCO2 yüksek ise ne düşünülür...Metabolik alkaloz

479.Ph düşük, PCO2 ve HCO3 yüksek ise ne
düşünülür...Respratuvar asidoz

480.PH yüksek, PCO2 veHCO3 düşük ise ne düşünülür...Respratuvar alkoloz

481.Metabolik asidozu olan bir hastada beklenen karbondioksit oranı nasıl hesaplanır... Beklenen PCO2: 1.5 x HCO3 + 8 in +- %
10 sınırındadır

482.Normal anyon gap değeri nedir... 10-12 meq

483.Metabolik asidozda anyon açığı nasıl hesaplanır... Na-(CI+HCO3)

484.Yüksek anyon gap li metabolik asidoza yol açan durumlar nelerdir... KUSMAL : ketoasidoz , KBY-ABY , salisilat intox , metanol , alkolik ketoasidoz , laktik asidoz , etilen glikol intox

485.Metabolik asidozun kardiovasküler sistem üzerine etkisi nasıldır... Kardiovasküler kollaps yapar

486.Respiratuvar asidozun en sık nedeni nedir... Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

487.PCO2 > 60 mmHg olursa ne olur... Solunum depresyonu

488.Respiratuvar alkalozun en sık nedeni nedir... Anksiyete

489.Akut alkaloz durumunda ortaya çıkan parastezi, dudak çevresinde uyuşma ve tetanin nedeni nedir... İyonize kalsiyum seviyesinin düşmesi

490.Dağcılarda dağa çıkmadan önce profilaktik olarak yapılan ilaç nedir... Asetozolamid

AKUT VE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

491.ABY nin en sık nedeni nedir... Prerenal nedenler

492.Renal akut böbrek yetmezliği sebeblerinden en sık rastlanılanı hangisidir...Akut tübüler nekroz

493.ABY nin en sık kilinik bulgusu nedir... Oligüri

494.Anüri sebebleri nelerdir... Mesane çıkış yolu obsriksiyonu , bilateral kortikal nekroz, vasküle travma , akut proliferatif
glomerulonefrit

495.ABY de en sık ölüm nedeni nedir...Enfeksiyonlar

496.ABY de kan elektrolitleri nasıldır...Sodyum , bikarbonat ve kalsiyum düşüktür geri kalan her şey yüksektir

497.Prerenal ABY de idrar elektrolitleri nasıl beklenir...İdrar elktrolitleri azalmıştır işaretin yönü küçüktür

498.Üremik komplikasyonları çıkan bir yetmezlik hastasında en etkili tedavi yöntemi nedir...Dializ

499.ABY li bir hastanın dieti nasıl olmalıdır...Protein 0.6 gr/kg/gün olarak kısıtlanır. Diet fosfor ve potasyum , sodyum ve magnezyum kısıtlanır.

500.Böbrek yetmezliğinde ilk bozulan ve en son düzelen böbrek fonksiyonu nedir... Konsantrasyon yeteneği


Antitusif.Com

Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #9 : 11 Ağustos 2013, 20:52:10 »

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #10 : 11 Ağustos 2013, 20:53:10 »
401.Gitelman sendromunda kan baıncı nasıldır... Normotansif

402.Aldesteron ve ADH etki yeri neresidir... Distal tüp ve toplayıcı tübüller

403.Aldesteronun sodyum ve potasyum dengesine etkisi nasıldır... Böbrekte distal ve toplayıcı tüplerden sodyumu tutulumunu sağlarken potasyum sekresyonuna neden olur

404.Liddle sendromu nedir... Distal tüp hiperfonksiyonu veya psödohiperaldesteronizm olarak tanımlanabilr. Aldesteron düzeyi normal olmasına rağmen tıpkı hiperaldesteronizm varmış gibi metabolik etkiler ortaya çıkar.

405.Liddle sendromunda renin-anjiotensin aldosteron nasıldır... Renin ve aldesteron düzeyi normal veya düşüktür

406.Liddle sendromunda kan basıncı nasıldır... Distal tübülden sodyum tutulumuna bağlı hipertansiyon gelişir

407.Liddle sendromunda görülen asit baz bozukluğu nedir... Hipokalemik metabolik alkaloz olur

408.Conn sendromu nedir... Primer hiperaldesteronizm

409.Conn sendromu ile liddle sendromu arasındaki farklar nelerdir... Conn sendromunda renin düşük aldesteron düzeyi yüksektir

410.Gitelman sendromu ile bartter sendromu arasındaki farklar nelerdir...Bartter sendromunda hiperreninemik hiperaldesteronizm , hiperkalsüri ve nefrolitiaziz olurken gitelmanda RAA sistemi normaldir , idrarda hipermagnezüri olur , nefrolitiaziz beklenmez.

411.Liddle sendromu ile bartter sendromu arasındaki farklar nelerdir...Liddle sendromunda renin ve aldesteron normalken soydum tutulumuna bağlı hipertansiyon beklenirken , bartter sendromunda hiperreninemik hiperaldesteronizm omasına rağmen böbrekten sodyum kaybına bağlı olarak hipertansiyon beklenmez

412.RTA tip 1 in patofizyolojisi nedir... Distal tüp hücrelerinden H+ atılımı bozulmuştur .

413.RTA tip1 in en sık sekonder nedeni nedir... Sjögren sendromu

414.RTA tip1 de idrar ph ı nasıldır... PH>5.5

415. Nefrokalsinozisin en sık nedeni nedir... RTA tip 1

416.RTA Tip1 de görülen asit baz bozukluğu nedir... Hipokalemik normal anyon gap li metabolik asidoz

417.Tip 4 RTA nın patofizyolojisi nedir... Hiporeninemik hipoaldesteronizm

418.RTA tip4 de asit baz bozukluğu nasıldır... Hiperkalemik normal anyon gap li metabolik asidoz

419.Tuz kaybıya Poliarteritis nodosa nefritler nelerdir... Bartter
send , gitelman sent , fankoni send , medüller kistik böbrek , medüller sünger böbrek , RTA tip4

420.Tip 4 RTA tedavisinde ne kullanılır... Minerolokortikoid ilaçlar (fludrokortizon)

421.Aldesteronun en fazla etkin olduğu nefron bölgesi neresidir...Toplayıcı kanalların kortikal kısmındaki esas hücreler

422.Juksta glomeruler aparat nelerden meydana gelir... Özelleşmiş distal tüp hücreleri (makula densa) , afferent arteriol , efferent
arteriol , henle çıkan kol

423.Reninin esas fonksiyonu nedir... Anjiotensinojeni anjiotensin 1 ‘ e çevirmek

424.Renin salınımını artıran faktörler nelerdir... Renal kan akımının azalması , sempatik aktivasyon , JGA‛ya gelen sodyum miktarının azalması, hiponatremi, hipokloremi, ayakta durma, ilaçlar (beta agonist , alfa antagonist)

BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

425.İdrarda şekli bozulmuş eritrosit bulunması durumunda ne düşünülür...Glomeruler hasar

426.Mikroalbuminüri tanımı nedir...24 saatlik idrar 30 – 300 mg/gün albumin bulunması

427.Normal bir insanda 24 saatlik idrar bulunabilecek protein miktarı nedir...24 saatlik prt< 150 mg/gün albumin < 30 mg/gün

428.En sık görülen proteinüri tipi hangisidir... Glomeruler proteinüri

429.Tübüler hasarda idrar görülen tipik protein nedir... B 2 mikroglobülin

430.Renal glukozüri tanımı nedir... Kan şekeri 140 mg/dl altında ikien idrarda 500 mg ve üzeri glukoz bulumasıdır

431.İdrarda eozinofilüri varsa ne düşünülür... Akut intertisiyel nefrit

432.Silendir tanımı nedir... İdrardaki şekilli elemanların henle kulpu çıkan kolunda sentezlenen tom horsfall proteini ile
birleşmesi sonucunda ortaya çıkan yapıya silendir denilir

433.İdrarda eritrosit silendirlerinin bulunması öncelikle neyi düşündürür...Glomerulonefrit

434.24 saatlik idrarda kreatin klirensi nasıl hesaplanır... (24 saatik İdrar volumü / 1440) x ( idrar kreatini /plazma kreatini)

435.İdrarda serbest su klirensi nasıl hesaplanır... (24 saatlik idrar volümü /1440) x ( 1 – idrar osmolaritesi /plazma osmolaritesi )

436.GFR hesaplamasında kullanılabilecek en güvenilir endojen madde nedir...Serum sistatin C düzeyi

437.Serum sistatin C düzeyleri hangi metabolik durumdan etkilenir...Troid fonksiyon bozukluklarından etkilenir

438.Serum osmolaritesi nasıl hesaplanır ... 2xNa + glukoz /18 + BUN / 2.8

439.Prerenal - renal böbrek yetmezliğini birbirinden ayırmada kullanılan en değerleri parametre nedir... Fraksiyone sodyum eksresyonu veya böbrek yetmezliği indeksi

440.Fraksiyone sodyum eksresyonu nasıl hesaplanır... (İdrar Na X plazma kreatini)/(plazma Na X idrar kreatini)

441.VÜR tanısında en güvenilir yöntem nedir...Retrograt pyelografi

442.Nefrolitiaziz tanısında en güvenilir görüntüleme yöntemi nedir... Spiral tomografi

443.Böbrek kan akımı ölçümünde hangi madde kullanılır...Para amino hüppürik asit

444.Erken dönemde böbrek biopsisi önerilmeyen glomerulonefritler hangileridir...Akut post-streptokoksik glomerüonefrit ve minimal lezyon hastalığı

445.Böbrek biopsisinin en sık rastlanılan komplikasyonu nedir... Mikroskopik hematüri

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ BOZUKLUKLARI

446.Serum sodyumunun normal değeri kaçtır... 135-145 meq/L

447.Hiponatremisi olan bir kişide ilk değerlendirilmesi gereken durum nedir ... İntravasküler volüm durumu

448.Psödohiponatremi sebebleri nelerdir... Hiperlipidemi , hipergilisemi , paraproteinemi

449.Övolemik hiponatremi sebebleri nelerdir...Uygunsuz ADH sendromu , glukokortikoid eksikiliği , hipotroidi

450.Övolomik hiponatremi tedavisinde ne yapılır...Sıvı kısıtlaması , lityum ve demoklosikilin

351.Akantozis nigrikans = mide ca,

352.Membranöz glomerülonefrit = akciğer ca,

353.Nekrolitik migratuvar eritem… glukagonoma

354.Tümör markerları hangi amaçla kullanılaz… tanıda kullanılmaz.

355.CEA hangi tümöründe… GIS tümörleri

356.CA125… Over kanseri

357.VMA… nöroblastom

358.Kalsitonin… Medüller tiroid ca

359.Troglobulin… diğer tiroid kanserleri

360.PSA… Prostat kanseri

361.CA 15-3, CEA… Meme kanseri

362.Alfa fetoprotein… hepatoma

363.G1 spesifik.. L asparaginaz

364.S spesifik… Antimetebolitler

365.G2 spesifik.. Bleomisin, etoposid,

366.M spesifik: Vinblastin, vinkristin, vindestin

367.Etkileri iyonize radyasyona benzeyen ilaçlar… alkilleyici ajanlar

368.Alkilleyici ajanlar içinde kemik iliği süpresyonunu en az
yapan… siklofosfamid

369.Siklofosfamidin hemorajik sistit yapan metaboliti… akrolein

370.Hemorajik sistite karşı antidot… mesna

NEFROLOJİ
371.GFR normal değeri kaçtır...80 – 120 ml / dk

372.Glomerülden serbest geçişi en iyi olan ekzojen madde nedir... İnülin

373.Aktif vitamin D sentezi nerede yapılır... Böbrek proksimal tübül hücrelerinde

374.Glomerül filtrasyon alanı nelerden oluşur...
Afferent arter endoteli
Bazal membran
Bowman kapsülü

375.GFR yi etkileyen faktörler nelerdir...
Glomerul içi hidrostatik basınç
Tübüler hidrostatik basınç
Permiabilite ve yüzey alanı
Plazma onkotik basınç

376.Proksimal tübüle gelen ultrafiltratın osmolaritesi nasıldır... İzoosmotik

377.Glutaminden amonyak sentezi nerede olur... Proksimal tübül hücrelerinde

378.Proksimal tübülde yıkılan hormonlar nelerdir... Hipofiz ve hipotalamus hormoları
İnsülin , glukagon , PTH , gastrin , prolactin

379.Renal cell ca nereden köken alır... Proksimal tüp hücrelerinden

380.RTA tip 2 de esas patoloji nerededir... Proksimal tüp hücrelerinde bikarbonat geri emilimi bozulmuştur

381.RTA tip2 de idrar PH‛ı nasıldır...PH<5.5

382.RTA tip 2 de görülen asit baz bozukluğu nedir... Hipopotasemik normal anyon gap li metabolik asidoz görülür

383.RTA tip 2 kesin tanısı nasıl konulur...Bikarbonat yükleme testi ile

384.RTA tip2 tedavisinde neler kullanılır...Potasyum replasmanı , bikarbonat replasmanı , tiyazid grubu diüretikler

385.Fankoni sendromu nedir...Proksimal tüp iflası sonucu proksimal tüpün hiçbir fonksiyonunu yapamamasıdır

386.Fankoni sendromunun en sık nedeni nedir...Çoçukta : sistinozis erişkinde : multipl myeloma

387.Osmotik diüretikler ve karbonik anhidraz inhibitörlerinin etki yeri neresidir...Böbrek proksimal tübülü

388.RTA tip 3 ün patofizyolojisinde yer alan durum nedir...Proksimal tübülde glutaminden amonyak sentezi yapılamadığından ortamdaki serbest asitler amonyağa bağlanıp
atılamaz

389.RTA tip 3 de asit baz bozukluğu nasıldır... Normokalemik hiperkloremik yüksek anyon gap li metabolik asidoz

390.Diabetus mellitusa özgü Armani Ebstain lezyonları nerede görülür... Proksimal tübülde

391.Bökrekte ultrafiltratın en hipertonik olduğu yer neresidir... Henle inen kol sonu

392.Böbrekte ultrafiltratın en hipotonik olduğu yer neresidir... Henle çıkan kol sonu

393.Bartter sendromu nedir... Henle çıkan kolda yer alan Na/K/2Cl pompasının iflasıdır

394.Bartter sendromunda renin-anjiotensin aldosteron sistemi nasıldır... Hiperreninemik hiperaldesteronizm olur

395.Bartter sendromunda böbrekte prostoglandin sentezi nasıl değişir... Prostoglandin E2 ve I2 sentezi artar

396.Bartterda kan basıncı nasıldır... Hiperreninemik hiperadesteronizm olmasına rağmen tuz kaybı olduğu için hipertansiyon beklenmez

397.Bartterda görülen asit baz bozukluğu nasıldır...Hipokalemik metabolik alkaloz görülür

398.Gitelman sendromu nedir... Distal tübül hipofonksiyonudur

399.Gitelman sendromunda renin-anjiotensin aldosteron sistemi nasıldır...RAA normaldir

400.Gitelman sendromunda görülen asit baz bozukluğu nedir...Hipokalemik metabolik alkaloz görülür

301.Eozinofili… lenfoma ve KML

302.Minimal lezyon = Hodgkin hastalığı ve akut lösemiler

303.Ateş = lenfoma

304.Beta 2 mikroglobulin…Lenfoma ve myelom

305.Siklofosfamid hangi kanserleri… mesane kanseri ve lösemi

306.Nitrozürelerin en sık hangi tümörlerin tedavisinde… beyin tümörleri

307.Kalbe en toksik antineoplastik… adriblastin

308.Akciğere en toksik antineoplastikler… busulfan ve bleomisin

309.Malign hiperkalsemide kullanılan antineoplastik… mitramisin

310.En fazla nörotoksik antineoplastik… vinkristin

311.Methotreksatın etki mekanizması… dihidrofolat redüktaz inhibitörü

312.Methotreksatın yan etkileri… nefrotoksik, hepatotoksik,
mukozit ve folat eksikliği

313.Methotreksatın yaptığı folat eksikliği tedavisi… leukovorin

314.5 fluorourasil etki mekanizması… timidilat sentataz inhibitörü

315.Östrojen reseptörü pozitif, postmenepozal metastatik meme kanserinede kullanılan ilaçlar… antiöstrojenler (tomoksifen,
tromifen vb)

316.Antiöstrojenlerin ortak yan etkisi… endometrium kanseri

317.Endokrin tümörlerin ortak ilacı hangisidir… octreotid

318.Octreotidin en sık yan etkisi… safra taşı

319.Rituximab… monoklonal CD20 antikoru

320.Kemik iliği süpresyonu yapmayan antineoplastikler... Bleomisin,L asparajinaz ve vinkristin

321.Nötropenik ateş tanısı nasıl konur... Ateş 1 kez >38, nötrofil<500 mm3 ise tanı konur.

322.Nötropenik ateş tanısı konulan hastaya tedavide ne yapılır... Acil emprik antibiyotik başlanır. En sık etken Psödomans için amikasin + seftazidim başlanır. Üçüncü günde ateş varsa MRSA düşünülüp vankomisin ilave edilir. 5.günde ateş varsa akciğer (Aspergullus), karaciğerde (Candida) mantar infeksiyonu düşünülür. Varikanazol verilebilir

323.Amfoterisim B‛nin yan etkileri… hipokalemi ve ATN

324.Uygunsuz ADH yapan antineoplastikler… Siklofosfamid, vinkristin, melfelan

325.Vena kava süperior sendromunun en sık nedeni nedir... En sık akciğer küçük hücreli ca‛da görülür.

326.Vena kava süperior sendromunun kliniğinde ne vardır... Boyunda venöz dolgunluk, pelerin tarzı ödem ve kolleteral venlerle karakterizedir.

327.Beyin metastazı ve KİBAS en sık yapan tümör... Akciğer adeno ca

328.Neoplastik menenjiti en çok yapan tümör hangisidir... ALL tutar.

329.Spinal kord basısına en sık neden olan tümör... Akciğer ca vertebra metastazına bağlıdır.

330.Lökostaz sendromu nedir, kimlerde sıktır... Kanda lökosit sayısı >100 bin olan AML ve diğer hematolojik malignitelerde görülür. Beyin ödemi ve akciğer ödemi bulguları gelişir. Tedavisinde birinci tercih lökoferezdir.

331.Hipokalsemi ve blastik metastazlar en sık hangi tümörde görülür... Prostat kanserinde görülür.

332.Kalp metastazı ve tamponad hangi tümörler yapar... Akciğer ve meme ca metastaz yapar. Hemorajik eksuda vasfında sıvı birikir.

333.Fludarabinin en önemli yan etkisi… tümör lizis sendromu

334.HIV… Kaposi sarkom, mikst tip hodgikin, primer SSS lenfoması, diffüz büyük B hücreli lenfoma

335.Asbeste bağlı kanserler… akciğer adeno ca, mezoteliyoma

336.Radon… küçük hücreli akciğer ca

337.Fetal alkol sendromu… nöroblastom

338.Vinil klorid… hepatik anjiosarkom

339.Dietilstilbestrol… vajen sarkomu

340.Fenitoin… lenfoma

341.Alkilleyici anjanlar… lösemi

342. Li-fraumeni ailevi kanseri çocukta… osteosarkom, sarkom, beyin tümörü

343.Li-fraumeni ailevi kanseri yetişkinde meme kanseri yapar

344.X‛e bağlı lenfoproliferatif sendrom… immünoblastik sarkom

345.Hiperkalsemi = Akciğer squamoz cell ca,

346.Uygunsuz ADH sendromu, Eaton Lambert sendromu, Cushing sendromu küçük hücreli akciğer ca

347.Çomak parmak= Akciğer adeno ca,

348.Sekonder polisitemi = renal cell ca,

349.Hipoglisemi… fibrosarkom

350.Dermatomyozit adenocalar (mide ve over)

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #11 : 11 Ağustos 2013, 20:54:24 »
251. Primer hemokromatozda en sık görülen genetik mutasyon… HEF gen mutasyonu

252.Primer hemakromatozun en önemli laboratuar bulgusu nedir...Demir parametreleri demir eksikliğinin tersi, Transferrin saturasyonunn %60.

253.Primer hemokromatzoda kesin tanı nasıl konur... Genetik inceleme ile konur.

254.Primer hemokromatoz tedavisinde ne yapılır...Tedavide birinci tercih flebotomidir.

255.Primer hemokromatozda niçin Vibrio vulnifikus sepsisi sıktır… Bu bakterinin üremesi için demire ihtiyaç vardır.

256.Hepatoma gelişme riski en yüksek hastalık hangisidir… Hemokromatozis

257.Antifosfolipid antikor sendromunun özellikleri nelerdir...Lupusta en sıktır. Antikardiolipin antikor IgG ve M +. Tekrarlayan düşükler olur. Trombosit sayısı düşüktür.

258.Graft versus host hastalığı nedir, kimlerde sıktır...En sık aplastik anemideki KİT‛lerden sonra görülür.

259.Graft versus host tip kaç immün hasardır… Tip IV immün hasara bağlıdır.

260.Akut ve kronik GVH nedir… İlk 100 günde olursa akut (cilt döküntüsü, kanlı ishal, karaciğer testlerinde bozulma), skleroderma benzeri lezyonlarla karakterize şekline ise kronik
GVHH denir. İmmün süpresif tedavi verilir.

261.Donörlerden hepatit B için hangi testler bakılmalıdır… HbsAg ve anti HBc total bakılır

262.Transfüzyonla en sık bulaşan virüs… CMV

263.Transfüzyonla en sık bulaşan hepatit virüsü … B

264.Transfüzyonla en sık bulaşan bakteri… Yersinya ve Psödomonans

265.Trombosit solüsyonu ile en sık bulaşan… Stafilokokus

266.Anaflaktik reaksiyon en sık kimlerde görülür… IgA eksikliği olanlarda

267.Kan transfüzyonuna bağlı ölümlerin en sık nedeni… Yanlış kan grubundan kan vermeye abğlı akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu.

268.Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonun kliniğinde ne vardır… Akut tubuler nekroza bağlı ABY ve DİC bulguları vardır.

269.Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonun en önemli intraoperatif bulgusu nedir… kesi yerinde beklenmedik kanama

270.Işınlanmış eritrosit nerde kullanılır… doku nakli yapılacak hastalarda

271.Normal doğum için trombosit sayısı kaç bin olmalıdır… milimetre küpte >30.000

272.Minör cerrahi ve sezeryan için gerekli en az trombosit… milimetreküpte >50.000

273.Hangi kan komponentini kullanırken kan grubu uyumu aranmaz… Kriyopresipitat

274.Hangi kan kompenentini kullanırken Cross match gerekir… eritrosit

275.Kriyopresipitat içinde hangi faktörler vardır… fibrinojen, fibronektin, vWF ve faktör 8 ve faktör 13 vardır

276.Hipersplenizmin toplumda en sık nedeni nedir… siroz

277.Dalak büyük, pansitopeni, retikülosit yüksek, kemik iliği iyi… hipersplenizm

278.Hipersplenizmin tedavisinde ne yapılır… splenektomi

279.En sık görülen genetik nötrofil fonksiyon bozukluğu… myeloperoksidaz eksikliği

280.Tekrarlayan katalaz pozitif bakteriyel infeksiyonlar ve granülom oluşumu… kronik granülamatöz hastalık

281.Kronik granülamatöz hastalıkta ne eksik… lökositlerde hidrojen peroksit eksiktir

282.Aspirinin etki mekanizması… siklooksijenaz inhibitörü

283.Tiklopidin ve klopidogrelin etki mekanizması… ADP reseptör blokörü

284.Hem antiagregan hem de vazodilatör ilaç… dipiridamol

285.P53 geninin özellikleri nelerdir...Kanserli hastalarda en sık görülen genetik mutasyon, çevresel faktörlere en duyarlı genetik mutasyon. Bu matasyonu taşıyanlarda kanser tedavisine direnç daha fazla

286.Bcl-2 gen mutasyonu... foliküler lenfoma, akciğer ve prostat kanserinde görülebilir

287.Radyasyona bağlı en sık gelişen kanser… ALL

288.Radyasyona en duyarlı doku… testisin germ hücresi ve kemik iliği

289.Radyasyona en dirençli doku… çizgili kas ve uterus

290.Sigara ile ilişkisi en çok olan akciğer kanseri… küçük hücreli akciğer kanseri

291.Bacatemizleyicilerinde görülen kanser… skrotal kanser

292.Hepatit C ve B… Hepatoma

293.SVO 40 … ependimom, koroid pleksus tümörü

294.Şistozoma hematobium… mesane kanseri

295.HTLV-1… Erişkin T hücreli lösemi

296.HTLV-2… Hairy cell lösemi

297.H. Pylori… mide ca ve malt tipi lenfoma

298.HPV tip 16 ve 18… serviks ca

299.Benzen… lösemi

300.Bloom ve fanconi anemisi… akut lösemi

201.Myelom tedavisinde birinci tercih nedir... Melfelan + prednizolon + otolog stem cell transplantasyonu gerekir

202.Myelomda tümör markeri nedir... Beta 2 mikroglobulin

203.Myelom takibinde en güvenilir takip indeksi hangisidir... Plazma hücre işaretleme indeksidir

204.Waldenstrom makroglobulinemisinin özellikleri nelerdir... IgM tipi monoklonal gamopati, Kİ‛de de lenfoplazmositer hücre artışıdır.

205.Hangisi primer amiloidozdur... AL tipi amiloidoz

206.Sekonder amiloidozların en sık görülen şekli… AA tipi amiloidoz

207.AA tipi amiloidozun en sık nedeni… Romatoid artirit

208.AA tipi amiloidoz gelişme ihtimali en yüksek hastalık… FMF

209.Diyabilzde biriken amiloid… beta 2 mikroglobulin

210.Hangi hastada primer amiloidoz araştırılmalıdır... 60 yaş Nefrotik sendrom+ rakun gözü, dil büyüklüğü

211.Primer amilodiz tanısı nasıl konur... Böbrek biyopsisi

212.Primer amiloidozda niçin dital toksititesi sık görülür... Amiloid fibrilleri dijitali bağladığı için

213.Primer amiloidozda niçin kanama diyatezi görülür... Amiloid fibrilleri faktör 9 ve 10‛u bağladığı için

214.Primer hemostaz bozukluğunun kliniğinde ne vardır... Hangi test uzar...Peteşi, purpura, ekimoz, kanama zamanı >10 dk
üzerindedir.

215.Primer hemostaz bozukluğunun tedavisinde ortak ilaç… Trombosit transfüzyonu

216.Sekonder hemostaz bozukluğunda hangi klinik bulgular vardır... Ciddi kanama, cerrahi kanamalar, hematom, hemartroz vardır.

217.Sekonder hemostaz bozukluklarının tedavisinde ortak ilaç… Taze donmuş plazma

218.Hangi faktör eksikliğinde tek başına prtotrombin zamanı uzar... FVII eksikliğinde

219.Hangi faktör eksikliğinde aPTT uzar... F8, 9, 11 ve 12 eksikliğinde APTT tek başına uzar.

220.Hangi faktör eksikliğinde APTT uzun fakat kanama yoktur… faktör 12

221.Hangi faktör eksikliklerinde hem PTZ hem de APTT uzar... 7,8,9,11,12 dışındakilerin eksikliği

222.Akut İTP‛nin klinik özellikleri nelerdir... Dalak büyük değil, Trombosit sayısı <20. bin, HB ve lökosit normal. Kİ megakaryositler artmış, trombosit çıkışı azalmış.

223.Akut İTP tanısı nasıl konur... Ekartasyon tanısıdır. Trombosit otoantikorlarının tanı değeri yoktur.

224.Akut İTP‛de ne zaman tedavi vreilir... Kanama varsa steroid birincitercih, splenektomi,

225.Bernard Soulier ile ilgili neler bilinmelidir... Glikoprotein 1b-IX eksikliği vardır. Trombosit adezyonu bozuk, trombosit sayısı düşük,
ristosetin ile agregasyon yok.

226.Glanzman trombastenisi ile ilgili neler bilinmeli... Glikoprotein IIb-IIIa eksikliği var. trombosit sayısı normal. düşük, ATP, ADP, kollogen ile agregasyon bozuk.

227.Hemofililerin klinik ve laboratuarında ne vardır... Sekonder hemostaz bozukluğuna ait kanamalar. Sadece APTT uzun, PTZ ve kanama zamanı normal. 8 eksik A, 9 eksik B, 11 eksik hemofili C‛dir.

228.Hemofili C‛nin en önemli özelliği nedir... A ve B X‛e bağlı geçer. Erkekte görülür. C OR geçer, bayanlarda da olabilir.

229.Faktör 13 eksikliğinde hangi laboratuar testi bozulur... Tüm laboratuar testleri normal

230.Von Willebrand hastalığı laboratuarında nevardır...Kanama zamanı, APTT uzun, PTZ normal ise tanı konur.

231.Heparin = APTT,
Varfarin = PTZ/INR,
Aspirin = Kanama zamanı

232.Düşük molekül ağırlıklı heparin= Faktör Xa,

233.Hangi faktör eksikliğinde kanama olmuz… faktör 12

234.Hangi faktör eksikliğinde trombin time uzar… faktör 1 eksikliği

235.Fibrinojen eksikliğinde hangi testler uzar… tüm testler uzar

236.Mikroanjiopatik hemolitik anemiler nelerdir... TTP, HÜS, DIC, HELPP, kanserli hastalarda görülebilir.

237.Mikroanjiopatik helolitik anemilerin özellikleri nelerdir... İV hemolitik anemi+ kanama, tromboz, trombositopeni, PTZ, APTT ve kanama zamanında uzun.

238.Şistosit hangi hastalığın özgün periferik yayma bulgusudur… Mikroanjiopatik hemolitik anemiler

239.HÜS‛ün özellikleri nelerdir...İV hemolitik anemi + üremi + trombositopeni

240.En sık HÜS nedeni… E. Coli O7H157

241.HÜS yapan ilaç… Mitomisin C

242.TTP‛nin özellikleri nelerdir... HÜS‛ün klinik bulguları + ateş ve nörolojik bulgular

243.TTP‛de en sık görülen genetik mutasyon… ADAMS 13 metaloproteaz gen defekti

244.TTP tedavisinde birinci tercih nedir... Tedavi plazmaferez.

245.DİC‛in nedenleri nelerdir... En sık gram negatif sepsis, AML M3, ablasyo plesanta, amnios mayi embolisi, intrauterin ölü fetüs ve HELPP sendromu

246.DİC‛in klinik bulguları nelerdir... Sarılık, tromboz, kanamaile gelen hasta, HB ve trombositte hızlı düşme, PTZ ve APTT uzun ise düşün.

247.DİC tedavisinde ne yapılır... Tedavide eritrosit, trombosit ve taze donmuş plazma verilibilir. Esas tedavi altta yatan hastalığın tedavisidir.

248.DİC ile primer fibroniliz ayırımında en güvenilir test… euglobilin erimez zamanı

249.DİC‛li hastada heparin tedavisine yanıt alınmıyorsa… antitrombin III eksikliği düşünülür

250. Primer hemokromatoz nezaman düşünülmelidir...OR geçiş, hepatit +impotans ve bronz diabet ile gelen hastada düşün.


Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #12 : 11 Ağustos 2013, 20:56:13 »
151.KLL laboratuar bulguları nelerdir... HB ve trombosit sayısı normal. Lökosit sayısı >100.00 mm3,

152. KLL‛de periferik yayma ve Kİ‛de artan hücreler nelerdir... Olgun lenfosit artışı,

153.KLL‛de ne zaman tedavi verilir... Anemisi (evre 3, trombositopenisi evre 4) ise ilaç verilir.

154.KLL‛de birinci tercih ilaç hangisidir... Klorambusil birinci tercihtir.

155.KLL de en etkili ilaç… fludarabin

156.KLL hangi hastalığa dönüşebilir... Richter sendromuna dönüşebilir. Diffüz büyük B hücreli lenfoma

157.Otoimmün hemolitik anemi ve otoimmün trombositopeniyi yapan malignite… KLL

158.Yetişkinde en sık görülen lösemi… KLL

159.Radyasyonun yapmadığı tek lösemi… KLL

160.Hairy cell lösemi etyolojisinde hangi virüs suçlanır... HTVL-2

161.Hairy cell löseminin klinik özellikleri nelerdir... 50 yaş, erkek hasta, ateş, masif splenomegali,

162.Hairy cell löseminin laboratuarında ne vardır...HB, trombosit ve lökosit düşük. PY‛de saçlı lenfositler pozitif,

163.Hairy cell lösemide kesin tanı nasıl konur...Kİ fibrotik, TRAP pozitifliği ile tanı konur.

164.Hairy cell lösemide tedavide birinci tercih... Tedavide splenektomi ve klorodeoksiadenozin birinci tercihtir.

165.Myeloproliferatif hastalıklar nelerdir... KML, P. Vera, esansiyel trombositoz ve primer myelofifbrozis

166.KML en önemli sorun nedir... Philadelphia + (9; 22 = bcr-abl) gen mutasyonu

167.bcr abl geni ne yapar... P102 protein sentezini artırır, buda tirozin kinaz aktivasyonu yapar.

168.KML‛nin klinik özellikleri nelerdir... 45-50 yaşında Kamile İmamoğlu. Dalak büyük, Lökosit sayısı >100.000 mm3, trombosit yüksek,

169.KML lökomoid reaksiyondan nasıl ayrılır... KML‛de Lökosit alkalalen fosfataz düşük,

170.KML kesin tanısı nasıl konur...Sitogenetik inceleme, Philadelphia kromozomu pozitif,

171.KML‛de tedavide birinci tercih nedir... İmatinip = tirozin kinaz inhibitörü

172.KML‛de imatinibe dirençli olgularda ne verilir... Dasatinip

173.İmatinip ve dasatinip ne yapar... Sitogenetik ve klinik remisyon sağlar

174.KML genellikle hangi hastalığa dönüşür... AML

175.KML‛de iyi prognoz kriterleri… Philadelphia pozitifliği

176.Primer myelofibrozisin en önemli klinik özellikleri nelerdir...50-70 yaş, erkek hasta, halsizlik, sol üst kadranda ağrı, 30-40 cm dalak, HB ve trombosit sayısı değişken. Lökosit sayısı 30-40 bin,

177.Primer myelofibrozisin en önemli iki laboratuar bulgusu nedir... PY: Kİ gibi ve göz yaşı hücreleri tipik.

178.Primer myelofibrozis tanısı nasıl konur... Philadelphia negatif, lökosit alkalen fosfataz yüksek.

179.Polisitemi verada en sık görülen genetik mutasyon hangisidir... JAK-2 kinaz

180.P. Veranın klinik özellikleri nelerdir... Platore, dalak büyük, banyodan sonra kaşıntı var.

181.P. Veranın laborutar bulguları nelerdir... Hematokrit yüksek, , eritropoietin düşük, oksijen saturasyonu >%92, eritrosit kitlesi yüksek, B12 ve B12 bağlama kapasitesi yüksek.

182.P. Veranın tedavisinde birinci tercih nedir... Febotomi.

183.P. Verada en sık ölüm nedeni nedir... Tromboza bağlı

184.P. Veralı hastalarda flebotomi ile hematokrit düşmüyorsa… hidroksiüre başlanır

185.Esansiyel trombositozun klinik özellikleri nelerdir... Eritromelalji, kanama veya tromboz, dalak büyük ise düşünülür.

186.Esansiyel trombosizun laboratuar bulguları nelerdir... Trombosit sayısı >600.000 mm3, Kİ‛de megakaryosit ve trombosit çıkışı artımış.

187.Esansiyel trombositozda tedavide birinci tercih nedir... Anagralid

188.Plazma hücre hastalıkları içerisinde en sık görülen hangisidir...MUGUS en sık plazma hücre hastalığı

189.Multipl myelomun en önemli klinik özellikleri özellikleri nelerdir...63 yaş, erkek, bel ağrısı, hiperkalsemi, Sedim yüksek, rulo farmasyonu +,

190.Multipl myelomun en önemli laboratuar bulguları nelerdir... Globulin albuminden yüksek, IgG tipi monoklonal gamopati, tüm kemiklerde litik lezyonlar olabilir.

191.Albumin globulin oranı tersine dönen hastada bundan sonraki aşamada ne yapılır… Protein elektroforezi istenir

192.Protein elektroforezinde poliklonal gamopati varsa neler olabilir… RA, TBC, siroz

193.Protein elektroforezinde monoklonal gamopati gelirse ne yapılır… İmmün elektroforez yapılır.

194.İmmün elektroforezde en sık saptanan band hangisidir… IgG

195.Myelomda kalsiyum yüksekliği neye bağlıdır… Litik kemik lezyonları

196.Myelomda kemikte litik lezyon vardır ama ALP nasıldır… Normaldir. Yükselmez

197.Myelomlu hastalarda Ig‛ler yüksektir ama hasta en sık infeksiyondan ölür, niçin… Salınan Ig fonksiyon görmediği için

198.Myelomda rulo formasyonu ve sedim yüksekliği neye bağlıdır… Paraproteine bağlı eritrosit membarındaki zeta potansiyelinde kayıptır

199.Myelom böbreğinin en önemli nedeni nedir... ABY‛nin en önemli nedeni Ig hafif zincirlerinin oluşturduğu tubuler hasardır.

200.Myelom böbreği gelişen bir hastada ilk ne yapılır... Hidrasyon

101.En iyi prognozlu AML hangisidir... AML M3

102.En sık görülen AML hangisidir... AML M2

103.Lizozim ve muromidaz artışı hani lösemide görülür... AML M4-5

104.Ekstramedüller bulgular hangi AML‛de sıktır... M4-M5

105.Downlu çocuklarda hangi AML sıklığı artmıştır... M7

106.Diguglielmo sendromu nedir... AML M6

107.ALL‛de nüksler en sık nerden olur... Kemik iliği

108.Akut lösemi kesin tanısı nasıl konur... Kemik iliğinde blast sayısı >%20

109.PAS ve deoksinükleotil transferaz hangi lösemide pozitiftir… ALL

110.Glikoforin A hangi lösemide pozitiftir... AML M6

111.CD14 hangi lösemide pozitiftir … AML M4-M5

112.Chloroma nedir... AML‛de görülen baş boyun bölgesindeki cilt
tutulumu

113.ALL tedavisinde neler verilir... Prednizolon, vinkristin ve antrasiklin kullanılır.

114.AML tedavisinde neler verilir... Sitozinarabinosit + daunorobisin kullanılır.

115.AML M3 tedavisinde ne verilir... ATRA verilir

116.ATRA nın en önemli etkisi nedir... Sitogenetik ve klinik remisyon sağlar

117.ATRA‛nın en önemli yan etkisi nedir... Kanda lökosit sayısını çok yükseltir, lökostaz sendromu yapabilir

118.Philadelphlia pozitifliği ALL‛de kötü prognoz kriterimi… evet

119.ALL‛de en ideal KİT nezaman yapılır... İkinci relaps

120.AML‛de en ideal KİT nezaman yapılır... İkinci remisyon

121.ALL kötü prognoz kriterlerini bir daha okuyunuz...

122.Hodgkin Hastalığında ve lenfomalarda hangi klinik bulgular
vardır... Ateş, zayıflama, kaşıntı, gece terlemesi + patolojik
boyutta LAP (servikal) vardır

123.Hodgkin etyolojisindeki virüs… EBV

124.Lenfomalı hastalarda hangi laboratuar bulguları vardır... Sedim, LDH ve eozinofil yüksek.

125.Lenfoma tanısı nasıl konur...Tanı ekzisyonel biyopsi.

126.Lenfomalarda en güvenilir evreleme yöntemi nedir... Evrelemede en duyarlı yöntem PET.

127.Luke Butlerr sınıflamasına göre HH özellikleri nelerdir...

128.Nodüler sklerozan tip: En sık, mediastinal tutulum sık, kadınlarda sık.

129.Lenfositten zengin tip: Prognoz en iyi.

130.Lenfositten fakir tip: Prognoz en kütü.

131.Mikselüler tip: Türkiye‛de, erkeklerde, HIV‛li hastalarda ve abdominal tutulum sık.

132.Nodüler lenfosit predominant Hodgkin hastalığının özelliği nedir… CD 20 antijeni pozitif ve prognozu en iyidir.

133.NHL etyolojisinde neler vardır… immün yetmezlikler, otoimmün hastalıklar,

134.En sık görülen Non Hodgkin lenfoma hangisidir... En sıkHa ve HIV‛de en sık diffüz büyük B hücreli lenfomadır.

135.En sık KI tutan lenfoma hangisidir... KI en sık tutan B hücreli küçük lenfositik lenfomadır.

136.Malt tipi lenfomanın özellikleri nelerdir... Etyolojide H. plori, Lokalizasyon mide, Mide ca kliniği, Tanı biyopsi, Antibiyotik tedavisi ile kür sağlanan lenfoma.

137.En sık görülen ekstranodal lenfoma hangisidir... MALT tipi lenfomadır.

138.Malt tipi lenfoma en sık nerde lokalizedir… Mide

139.Malt tipi lenfomaların etyolojisi... H. Pylori

140.Antibiyotik tedavisi ile kür sağlanan lenfoma…. Malt tipi lenfoma

141.Mukozis fungoides ve Sezary sendromu hangi hücrelerden köken alır... CD4 T lenfositlerden gelişir.

142.Cildin en sık deri lenfoması hangisidir... Mukozis fungoides.

143.Mukozis fungoidesin 3. veya tümör evresi… Sezary sendromudur

144.Burkitt Lenfoma etyolojisinde neler vardır... EBV ve HIV‛le ilişkili,

145.Tümör turnoveri en yüksek ve tümör lizisi en çok yapan tümör hangisidir... Burkitt lenfoma

146.Burkitt lenfomada en sık görülen sitogenetik anomali nedir... 8; 14 translokasyonu,

147.Burkitte tipik patolojik bulgu...Yıldızlı gök yüzü manzarası

148.Primer santral sinir sistemi lenfoması ne ile ilişkilidir...HIV‛li hastalarda sık, etyoda EBV +

149.Kronik lenfositik lösemi klinik özellikleri nelerdir... 60 yaş, erkek, yaygın LAP

150.KLL de en sık sitogenetik anomali… 13 q delesyonu

51. Orak hücreli anemide oral kontraseptif kullanımı… relatif kontraendikedir

52. Hangi hastada talasemi major dünüşülmelidir...1-5 yaş büyüme gelişme geriliği, hepatosplenomegali, Mongoloid yüz, ağır
hipokrom mikrositer anemi (hb <7 gr/dl) ise düşünülür.

53. Talasemilerde tanı nasıl konur...Hemoglobin elektroforezi. Elektroforezinde HB A yok.Hakim hemoglobin HB ‘dir.

54. Talasemi major ve intermedianın farkı nedir... T. Major ile klinik ve laboratuar, elektroforez aynı. Fakat HB 8 gr/dl civarında. HBA (%10-30) oranında bulunabilir. Hakim hemoglobin yine HB F‛dir.

55. Talasemi major ve intermedia tedavisinde ne yapılır... Eritrosit süspansiyonu verilir.

56. Talasemi major ve intermediada nezaman splenektomi yapılır...9 yaşından itibaren ve transfüzyon ihtiyacı bir önceki yıla göre iki kat artan hastalara yapılır.

57. Talasemik major ve intermediada demir parametreleri nasıldır... Demir eksikliğinin tam tersidir.

58. Demir eksikliği ile en sık karışan hastalık hangisidir...Talasemi minördür

59. Talasemi minörün özellikleri nelerdir... Aile öyküsü pozitif, hipokrom mikrositer anemi, HB 10 gr/dl, eritrosit sayısı milimetreküpte >5.5 milyon RDW normal ve demir parametreleri normal ise düşünülür.

60. Talasemi minörde tanı nasıl konur...Elektroforezde HBA2>%3.5, HBA ve F normal ise tanı konur.

61. Glikoz 6 fosfat dehitrogenaz eksikliğinin en önemli özellikleri nelerdir... X‛e bağlı geçiş (sadece erkek), ilaç veya infeksiyon sonrası İV hemoliz bulguları, splenomegali ve safra taşı yok.

62. G6FD eksikliğinde periferik yayma bulguları… Heinz body ve güve yeniği tarzı eritrositler

63. G6PD eksikliği tanısı nasıl konur, tedavide ne yapılır...Tanı enzim düzeyi ölçümü, tedavi gerekmez.

64. Sıcak tip otoimmün hemolitik aneminin patogenezinde ne vardır...(Rh antijenine karşı IgG cinis antikor vardır

65. Sıcak tip otoimmün hemolitik aneminin etyolojisinde neler vardır...İnfeksiyon, SLE, KLL, metil dopa öyküsü pozitif.

66. Sıcak tip otoimmün hemolitik aneminin klinik özellikleri nelerdir...Ekstravasküler hemoliz bulguları var (sarılık, splenomegali), hb düşük, lökosit ve trombosit normal, retikülosit yüksek.

67. Sıcak tip otoimmün hemolitik aneminin tanısı nasıl konur...Direk Coombs testi pozitifliği ile konur.

68. Sıcak tip otoimmün hemolitik aneminin tedavisinde ne yapılır...Tedavide birincitercih steroid,ikinci tercih splenektomidir.

69. Soğuk tip otoimmün hemolitik aneminin patogenezinde ne vardır...I antijenine karşı IgM tipiantikor

70.Soğuk tip otoimmün hemolitik aneminin en sık nedeni nedir...Atipik pnömoni (Mikoplazma)

71. Soğuk tip otoimmün hemolitik aneminin klinik özellikleri nelerdir...Soğuğa maruziyet +IV hemoliz bulguları vardır.

72. Soğuk tip otoimmün hemolitik anemi tanısı nasıl konur...Complemanlı Coombs testi,

73. Tedavisinde ne yapılır... Soğuktan uzak dur. Splenektomi ve steroid etkili değil.

74. Paroksismal soğuk hemoglobinürisi patogenezinde ne vardır... P antijenine karşı IgG cinsi antikor pozitif (Donath Lanstainer antikoru pozitif)

75. Paroksismal soğuk hemoglobinürisi en sık nedeni nedir...Enfeksiyöz mononükleoz veya sfilizdir.

76. Paroksismal soğuk hemoglobinürisi tedavisinde ne yapılır...Steroid tedavide etkilidir. Esas tedavi soğuktan uzak durmaktır.

77. İlaca bağlı hemolitik anemiyi en sık yapan ilaç... En sık yapan ilaç metildopadır.

78. Paroksismal noktürnal hemoglobinüri hangi genetik mutasyon vardır... PİG A Gen mutasyonu

79. PNH‛da hangi proteinler eksiktir... CD 59, CD 58, CD 55 eksikliği vardır.

80. PNH‛nın karakteristik klinik özellikleri...Sabah koyu idrar+ intarvasküler hemoliz + tromboz‛dur.

81. PNH‛da trombozlar en sık nerde görülür… Portal vende görülür

82. PNH laboratuarında neler vardır... Pansitopeni yapar. Retikülosit yüksektir.

83. PNH hangi hastalıklara dönüşebilir...AML ve aplastik anemiye dönüşebilir.

84. PNH tanısı nasıl konur... Tanıda asit HAM testi, sukroz lizis testi kullanılır.

85. PNH tedavisinde hangi ilaç etkilidir... Monoklonal C5 antikoru eculizimab

86. Myelodisplastik sendromun en önemli özelliği nedir... MDS premalgindir. AML M5 başta diğer akut lösemilere dönebilir.

87. MDS‛de en sık görülen genetik mutasyon… 5q delesyonu

88. Hangi hastada MDS düşünmek gerekir... Makrositer anemi ile gelen bir hastada anemi nedeni bulunamamaşsa düşünülür

89. MDS‛de periferik yaymada ne görülür… Her türlü anormal hücre görülebilir

90. Döhle cismi nedir… MDS‛de görülen hiposegmente nötrofillere denir

91. MDS‛de kemik iliği nasıldır... Normal, hipo veya hiperselüler olabilir

92. MDS‛li hastalarda anemi tedavisinde hangi ilaç etkilidir... Eritropoetin

93. MDS tedavisinde kullanılan anjiogenez inhibitörü ilaç… Thalidomid

94. Hangi konjenital hastalıklar akut lösemiye dönüşebilir... Bloom, Fankoni anemisi, ataksi telenjektazi, klinifelter, Wiscot Aldirch, immün yetmezliklerde,

95. Hangi hastalıkların seyrinde akut lösemi gelişebilir... PNH, MDS, KML, MM‛de akut lösemi sıklığı artar.

96. Akut lösemilerde görülen önemli sitogenetik anomaliler nelerdir... AML M2 8;21, M3‛de 15; 17 translokasyonu, AML M4
eozinofilik lösemi 16 nolu kromozonda inversiyon.

97. Sweet sendromu nedir… Akut lösemide cilt tutulumu

98. Akut löseminin laboratuarında neler vardır... Lökosit sayısı çok yüksek, HB ve trombosit düşük

99. Kloroma nedir… akut lösemide baş boyun bölgesindeki yeşil renkli tümöral infiltrasyon

100.Akut lösemide en sık ölüm nedeni nedir… infeksiyondur

1. Hematolojideki normal değerler nelerdir... Hemoglobin = 12-17 gr/dl, MCV = 80-100 fl, lökosit = 4000-10.000 mm3, trombosit = 150-400 bin, retikülosit = %0.5-%2

2. Retikülosit yüksek ilk ne düşünülür...Hemolitik anemi

3. Retilükosit düşük ilk ne düşünülür...Aplastik anemi

4. Hangi anemiler mikrositer anemi yapar (MCV < 80)...Demir eksikliği anemisi, Kronik hastalık, Sideroblastik, Talasemiler

5. Tayanç sendromu nedir...Pika, splenomegali, Seksüel – bedensel gelişme geriliği, Hipokrom mikrositer anemi, Demir ve çinko eksikliği ile karakterizedir.

6. Felty sendromu nedir... Splenomegali - Nötropeni ve romatoid artrit ile karakterizedir.

7. Yetişkin erken, menepozda kadın demir eksikliği var. Ne araştırılmalıdır...Kolon kanseri ve mide kanserine yönelik endoskopi k işlemler yapılmalıdır.

8. Demir eksikliği yapan parazitler… N. Americanus ve A. Duedonale

9. Çöliak hastalığında hangi anemiler görülür… demir ve folat eksikliği

10. Demir eksikliği anemisinde ilk istenecek serolojik test hangisidir... Ferritine bakmak gerekir

11. Demir eksikliğinde demir parametreleri nasıldır... Demir bağlama kapasitesi yüksek, demir, ferritin, transferin saturasyonu düşüktür.

12. Demir eksikliğinde ilk tercih oral demir preparatı hangisidir...Demir sülfat.

13. Demir eksikliğinde tedavi ile ilk ve en son düzelen laboratuar testi... İlk bulgu retikülosit krizi, en son düzelen ferritin

14. Demir eksikliği anemisinde paranteral demir… demir hidroksi dekstrandır

15. Kronik hastalık anemisine demir parametreleri nasıldır... Demir ve demir bağlama kapasitesi düşük, diğerleri yüksektir.

16. Hangi hastada sideroblastik anemi dünüşünülür...Organomegali + Derin hipokrom mikrositer anemi + Demir parametreleri demir eksikliğinin tersi düşünülür.

17. Sideroblastik anemide tanı nasıl konur... Kemik iliğinde ring sideroblast görülmesi ile konur.

18. Herediter sideroblastik anemi tedavisinde hangi vitamin etkilidir… Pridoksin etkilidir.

19. Sideroblastik anemili hastalarda hangisi gelişebilir... AML‛ye dönüşübilir.

20. Yetişkinde makrositer aneminin en sık nedeni nedir... B12 eksikliği

21. B12 eksikliği yapan parazit hangisidir… D. latum

22. Hangi hastada B12 eksikliği düşünülmelidir... Sarılık + nörolojik bulgu + Makrositer anemi.

23. B12 eksikliğinin etyolojisinde hangi test yapılır...Schilling testi yapılır. Dört evresi normal terminal ileum patolojisi düşün.

24. B12 eksikliğinin özgün serolojik bulgusu nedir... Metilmalonik asit ve homosistein düzeyleri yüksektir.

25. Kronik pankreatitte niçin B12 eksikliği gelişir… R faktör ayrılamadığı için

26. Tedavi ile ilk ve en son düzelen hangisidir... Tedavide ilk düzelen ilik, en son düzelen nörolojik bulgulardır.

27. Folat eksikliği ile B12 eksikliğinin farkı nedir... Nörolojik bulgular hariç B12 eksikliği ile aynı bulgulara neden olur.

28. Hangi ilaçlar folat eksikliği yapar… Dihidrofolat redüktaz inhibitörleri

29. Folat eksikliğinin özgün bulgusu hangisidir...Figlu testi: Formiminoglutamik asid atılımı artışı tipiktir.

30. Hangi hastada aplastik anemi düşünmeliyiz...Genç hasta, halsizlik, yorgunluk, ateş, peteşi ve ekimoz, organomegali ve lenfadenopati yok.

31. Aplastik anemi yapanlar… Hepatit C, kloramfenikol, Fanconi anemisi, PNH

32. Aplastik aneminin laboratuarında ne vardır...Hb, lökosit, trombosit ve retikülosit düşük.

33. Aplastik anemide kesin tanı nasıl konur... Kemik iliği incelemesi ile konur. Kemik iliği hiposelüler.

34. Aplastik anemide tedavide birinci tercih nedir... Allojeneik KİT

35. Aplastik anemide KİT sonrası hangi komplikasyon sıktır...Greft versus hostalığı en sık görülür.

36. Aplastik anemide kan transfüzyonu… zorunlu şartlarda yabancıdan alınan ve ışınlanmış eritrosit verilir.

37. Ekstravasküler hemoliz yapan hastalıklar nelerdir, en önemli bulgusu nedir... Splenomegali en önemli bulgudur.
Herediter sferositoz, otoimmün hemolitik anemi, talasemiler ve orak hücreli anemidir. Yetişkin orak hücreli anemide splenomegali beklenmez.

38. Hemolizde azalanlar nelerdir... Haptoglobulin, hemopeksin ve eritrosit yarı ömrü azalır.

39. İntravasküler hemolizin en önemli bulgusu nedir… hemosiderinüri

40. İntravasküler hemolizin en tehlikeli bulgusu nedir… hemoglobinüri, akut tubuler nekroz yapar

41. Herediter sferositoz en sık hangi kalıtımla geçer, en sık eksik olan nedir... OD geçiş, spektrin defekti vardır.

42. Hangi hastada herediter sferositoz düşünülür... Çocuk hemolitik anemisi var. Dalağı büyük, kesede taşı var. Ekstravasküler hemoliz bulguları, MCHC yüksek

43. Herediter sferositoz tanısı nasıl konur, tedavide ne yapılır...Osmotik frajilite testi pozitif, tedavi splenektomdir

44. Orak hücreli anemi hangi kalıtımla geçer, sorun nedir...OR, 6. kromozom G-V değişimi,

45. Orak hücreli anemide krizi en sık başlatan nedir...Krizi en çok başlatan infeksiyon.

46. Splenik sekestrasyon krizinin özellikleri nelerdir... Hemoglobin hızlı düşme, dalakta büyüme, retikülositte artma.

47. Aplastik krizin özellikleri nelerdir... Hemoglobin hızlı düşme, dalakta büyüme yok, retikülosit normal.

48. Orak hücreli anemide en sık ölüm nedeni nedir...En sık ölüm kapsüllü bakteriyel sepsis.

49. Ağrılı kriz tedavisinde ilk ne yapılır. Ne yapılmaz... İlk yapılması gereken hidrasyon, kan transfüzyonu kontraendike.

50. Orak hücreli anemide en güvenilir tanı yöntemi nedir...Hemoglobin elektroforezi

Antitusif.Com

Ynt: Dahiliye - Spot Bilgiler
« Yanıtla #12 : 11 Ağustos 2013, 20:56:13 »