Gönderen Konu: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular  (Okunma sayısı 21656 defa)

0 Üye ve 7 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« : 12 Ağustos 2013, 13:27:41 »
Derslerde hocaların "sorulabilir" diye üstünde durduğu yerleri paylaşalım.Antitusif.Com

Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« : 12 Ağustos 2013, 13:27:41 »

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #1 : 12 Ağustos 2013, 13:44:12 »

pleksus ambiqus :

Biyokimya'da Çıkması Muhtemel Sorular

Değerli arkadaşlar, bu yazıda biyokimya açısından çıkma olasılığı yüksek olan bazı soruları örnek olarak vermeye çalışacağım. Öncelikle bilindiği üzere TUS’ta biyokimya başlığında 22 soru bulunmaktadır. Konulara göre dağılım yaptığımızda, ortalama bir sınavda; Hücre ve organellerdenbir soru, metabolizmadan iki soru, karbonhidratlardan üç, proteinlerden altı soru, lipidlerdendört, vitaminlerden bir, hormonlardan bir ve nükleik asitler konusundan dört soru gelme olasılığı yüksektir. Tabii ki bu soru sayıları konulara göre +1 soru değişebilir.


Hücre ve organellerden sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği verirsek;

- Permeabilite katsayısı en düşük olan, membrandan en zor geçen madde? Sodyum
- Ter testinde hangisine bakılmaz? % 90 cevap potasyum olacak, değilse kalsiyum. (Çünkü ter testinde dört parametre bakılır; klorür, sodyum, iletkenlik ve osmolalite)
- Kardiyolipin içeriği en fazla olan (Aynı zamanda en selektif olan) membran hangisidir?Mitokondri iç zarı


Metabolizmadan sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği;

- Lipoik asitle birleşerek dehidrojenaz enzim komplekslerini inhibe eden toksin? Arsenik
- TCA ile üre siklusunu birbirine bağlayan madde? Fumarik asit (fumarat)
- Hem TCA siklusu hem ETZ’ de görevli olan enzim? Süksinat dehidrojenaz
- Sit b‛den c‛ye (kompleks III) elektron taşınmasını bloke eden inhibitörler? BAL (dimerkaprol), antimisin A
- ATP sentazın (kompleks V), sap kısmına (Fo), bağlanarak hidrojen kanalını kapatan ve ATP sentezini durduran inhibitör hangisidir? Oligomisin
- İskemi reperfüzyon hasarında serbest radikal üretiminden sorumlu enzim? Ksantin oksidaz
- Kolera toksininin bağırsaklardaki reseptörü hangi yapıdadır? GM- 1 gangliozid - Nitrik oksit oluşumunda hangisi görev almaz? NADH kesinlikle rol almaz!!!


Karbonhidratlardan sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği;

- Aşağıdakilerden hangisi glikolizi bozmazken substrat düzeyinde fosforilasyonu bozan bir ayırıcıdır? Arsenat
- Aşağıdakilerden hangisi C vitamini (askorbik asit‛in) öncüsüdür? D- glukronik asit
- İnsanlarda hangi enzim bulunmadığı için C vitamini esansiyeldir? L- Glukonolakton oksidaz
- Diyabette görülen katarakt, periferal nöropati, nefropati ve retinopati yol açan madde hangisidir?Sorbitol


Proteinler konusundan sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği;

- Direkt üreye dönebilen tek aminoasit? Arjinin
- Kemik proteinlerinden osteokalsinin aktivasyonunda görev alan posttranslasyonel aminoasit?Gama karboksi glutamat - Safra tuzu oluşumu için gerekli olan Taurinin kaynağı hangi amino asittir? Sistein
- Karnitinin yapısında yer alan posttranslasyonel aminoasit? Metillizin
- Yeni doğan metabolik hastalıklarının taranmasında kullanılan başlıca yöntem? Tandem Mass spektrometri
- Tip I prokollajeni kodlayan gende mutasyon hangi hastalığa özgü? Osteogenezis imperfekta
-  Eritrositlerde bulunan, methemoglobin oluşumunu önleyen enzim? NADH- Sitokrom b5 redüktaz
- Klasik hemoglobin elektroforezinde, en hızlıdan en yavaşa hareket eden Hb’ler hangisinde doğru sırada verilmiştir? HbA> HbF> HbS> HbC
- Ekzonların hatalı birleşmesine ait en önemli hastalık örneği? Beta Talasemi
- Üre ve porfirinler hangi organelde sentezlenir? Mitokondri + sitozol
- Hangisi böbreklerde sentezlenmez? Üre
- Sigara içiminden en çok etkilenen test? Amonyak
- Aşağıdaki TCA bileşenlerinden hangisi amino asitlerin yıkılması ile direkt olarak oluşan bir madde değildir? Sitrat
- Klasik homosistinüride eksik olan enzim hangisidir? Sistationin sentetaz
- Karbon monoksit açığa çıkaran enzim hangisidir? Hem oksijenaz
- Biliverdini bilirubine çeviren ve bilirubin oluşumunu sağlayan enzim hangisidir? Biliverdin redüktaz
- Jaffe reaksiyonu ile alkali ortamda pikrik asitle verdiği turuncu rengin spektrofotometrik olarak ölçülmesi ile belirlenen madde? Kreatinin - Glutatyonu oluşturan aminoasitler hangisinde birlikte verilmiştir? Glutamat, Sistein ve Glisin
- Hangisi glisin içermez? Pirimidin bazları (Urasil, Sitozin veya Timin)
- Aşağıdaki plazma proteinlerinden hangisi bir glikoprotein değildir? Albümin
- Serbest bakırın taşıyıcısı olan plazma proteini hangisidir? Albümin
- Bromkrezol yeşili veya bromkrezol moru ile spektrofotometrik olarak belirlenebilen plazma proteini hangisidir? Albümin
- Plazmada bulunan serbest Hem ve methem moleküllerini bağlayarak böbreklerden demir kaybını önleyen plazma proteini hangisidir? Hemopeksin
- Hangi plazma proteini hemoliz takibinde daha değerlidir? Hemopeksin
- Ferro (+2) demiri ferri (+3) formuna çevirerek transferrine bağlanmasını sağlayan plazma proteini? Hefastin
- Karaciğerde sentezlenen ve ferroportine etki ederek bağırsaklardan demir emilimini azaltan protein? Hepsidin
- Eritrosit yüzey antijenlerine karşı oluşan soğuk antikorlar hangi yapıdadır? İgM
- Enzimler, reaksiyon hızını nasıl arttırırlar...Serbest aktivasyon enerjisini azaltarak
- Hangi enzimin hamilelerde 3. trimesterde artışı fizyolojiktir? Alkalen fosfataz
- Hangi tümör markerı bir kanser türüne spesifiktir? Kalsitonin
- Hangi enzim tümör markerı olarak kullanılmaz? ALT veya AST


Lipitler konusundan sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği;

- Pankreasın ekzokrin hücreleri tarafından sindirim enzimlerinin bağırsaklara geçişine neden olan hormon hangisidir? Kolesistokinin
- Yağ asit sentezi için gerekli asetil KoA‛lar mitokondriden sitozole hangi formda taşınır; Sitrat
- Hangisi yağ asit sentezinde rol almaz? FAD ve NAD
- Yağ dokusunda triaçilgliserollerin yağ damlacıkları şeklinde paketlenmesini sağlayan ve hormon sensitif lipazın trigliseridleri yıkmasını engelleyen protein? Perilipin
- Karnitin açil transferaz I enziminin inhibitörü aşağıdakilerden hangisidir? Malonil KoA
- Karaciğerin keton cisimlerini kullanamamasının nedeni hangi enzimin bulunmamasıdır?TİOFORAZ (= süksinil KoA: asetoasetat KoA transferaz)
- Glikozile fosfatidil inozitol (GPİ) kancasını kodlayan, Fosfatidil inozitol glikan
- A (PİG- A) geni mutasyonları nedeni ile gelişen hastalık? Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri
- Kolesterolün bağırsaklardan emilimini azaltarak etki eden ilaç hangisidir? Ezetimib
- Tangier hastalığına neden olan durum? ATP bağımlı kaset taşıyıcı I mutasyonu
- Abetalipoproteinemi (Bassen- Kornzweig sendromu, akantositoz); Otozomal ressesif geçişli olan bu hastalığa mikrozomal triaçilgliserol transfer protein eksikliği yol açar.


Vitaminler konusundan sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği;

- Oksidatif dekarboksilasyonda gerekli olan koenzim hangisidir? Tiyamin pirofosfat
- Riboflavin eksiliğinde, eritrositlerde hangi enzimin aktivitesinin azalması tanı koyduru¬cudur?Glutatyon redüktaz
- Fototerapi alan bebeklerde hangi vitamin eksikliği görülür? Riboflavin
- Pantotenik asit hangisinin yapısal bileşenidir? Koenzim A
- Folik asit eksik olan bir kişide FİGLU miktarını arttırmak için oral olarak yüklenen aminoasit hangisidir? Histidin - Homosisteinden → metyonin sentezlenirken gerekli olan Vitamin B12 formu hangisidir? Metil kobalamin
- Metil malonil KoA → süksinil KoA dönüşümü için gerekli olan Vitamin B12 formu hangisidir?Deoksiadenozil kobalamin


Hormonlar konusundan sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği;

- ACTH‛a bağımlı olan ve kolesterolün sitozolden mitokondriye taşınması için esansiyel olan madde hangisidir? Steroidojenik akut regülatör (StAR) protein
- Sadece zona glomerülozada bulunan, aldosteron sentezine özgü olan enzim? 18 hidroksilaz
- İnsülin salgı veziküllerinde hangi metal iyonu ile kompleks halde depolanır? Çinko
- İnsülin, reseptörlerine bağlanabilmesi için hangi metal iyonuna gerek duyar? Krom
- İnsülin kullanan hastada endojen insülini ekzojenden ayırt etmek için ölçülen? C- peptit
- Hangisi iştahı artıran hormonlardan biri değildir? Leptin
- Hangisi iştahı baskılayan hormonlardan biri değildir? Ghrelin


Nükleik asitler konusundan sorulmamış ve gelme olasılığı yüksek olan birkaç soru örneği;

- Aşağıdakilerden hangisi nükleozidlerin yapısında bulunmaz? Fosfat
- Aşağıdakilerden hangisi pirimidin halkasında yer almaz? Glisin
- Tümör lizis sendromu tedavisinde ürik asiti suda çözünen allantoine çevirmek amacı ile kullanılan ilaç? Rasbürikaz (rekombinant ürat oksidaz)
- Adenozin deaminaz enzimini inhibe eden kemoterapötik bir ajan? Pentostatin
- Replikasyon başlangıç noktasını (orjinini) belirleyen hangisidir? DnaA proteini
- İnsanda bulunan tip II topoizomeraz enziminin inhibe eden kemoterapötik ajan? Etoposid ve tenoposid
- Kseroderma pigmentozum adı verilen prekanseröz bir deri lezyonu olan kişilerde eksik olan enzim hangisidir? UV‛ye özgün endonükleaz (veya ekzonükleaz)
- Mismatch tamir sisteminde (uyumlu olmayan nükleotid gruplarının çıkarılması) gözlenenbozukluk hangi hastalıkla ilişkilidir? Herediter nonpolipozis kolon CA
- Alfa amanitinle inhibisyona en duyarlı enzim hangisidir? RNA polimeraz II
- snRNP adı verilen proteinlere karşı otoantikorlar hangi hastalığa özgüdür? Sistemik Lupus Eritematozus
- Aminoaçil- transfer RNA‛ya (tirozinil- tRNA) benzeyerek, A bölgesine bağlanan ve protein sentezini uzama fazında durduran madde? Puromisin
- Ökaryotik hücrelerdeki 60S ribozomal subünitteki peptidil transferazı inhibe eden madde?Siklohekzimid
- DNA‛daki delesyonların saptanmasında kullanılan hibridizasyon yöntemi? Southern blothing
- RNA üzerinde araştırma yapmak için kullanılan hibridizasyon yöntemi? Northern blothing
- Antijenik proteinlerin saptanmasında kullanılan hibridizasyon yöntemi? Western blothing


Dr. Ercan ÖZTÜRK
 
« Son Düzenleme: 11 Temmuz 2013, 21:32:06 Gönderen: pleksus ambigus »
1- Esansiyel mikrominerallerden +3 değerlikli krom , 'glukoz tolerans faktörünün bileşenidir' bilgisi ile daha önce tusta sorulmuş. bunun eksikliğinde  glukoz intoleransı gelişiyor. ve hoca şöyle bir soru yapmış, sorulabileceğini düşünüyor;
 
-Bir hastaya tokluk kan şekeri bakmak amacı ile 120. dk da kan alındıgında kan şekeri 170 mg/dl bulunuyor. bu hastada eksikliği en olası eser element hangisidir?
A) Selenyum
B)Alüminyum
C)Krom
D)Çinko
E)Bakır

2- Esansiyel mikrominerallerden tablosunda demir ile ilgili olarak----

Hem proteinler: hemoglobin, myoglobin , katalaz, no sentaz , sitokromlar ve TRİPTOFAN PİROLAZ (şıklarda yanıltıcı olarak verilebilecek enzim, zaten diğerlerini herkes az çok biliyor.)

3-Esansiyel mikrominerallerden tablosunda bu defa Mangan ile ilgili olarak ----  zehirlenme durumunda psikotik semptomlar ve parkinsona yol açan iz element. ( hoca bunun ilginç bir soru olabilceğini söylüyor;-)    )

bu bahsettiğim tablodan çok fazla soru geliyormuş, o yuzden hoca da bunlar da gelebilir diyerekten yorumladı.

Çevrimdışı gokyuzu

 • Onur Üyesi
 • İleti: 1369
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #2 : 12 Ağustos 2013, 14:10:57 »
Biyokimya 1800 spot bilgi,
Braddock ve sailourun renkli ercan hoca+ saygın hoca notları

biyokimya kutusu : http://ge.tt/3QwV6go

iyi çalışmalar

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #3 : 12 Ağustos 2013, 14:24:56 »
braddock, 9 temmuz

biyokimya ercan hocadan dinlemiştim.tekrar yapıyorum. karbonhidratlar ile ilgili  soru gelmesini beklediği noktalar bunlar. ( not aldıklarımı paylaşıyorum)
yazdığım noktalar ile  ilgili  soru  çıkmıssa affedin lütfen, çünkü  fazla soru cözmedim.

1-membran anormallikleri ile ilgili hastalıklardan: PNH 'da (paroksismal nokturnal hbüri):  glikozile fosfotidil inozitol(GPI) kancalarını kodlayan  fosfotidil

inozitol  glikan-a (PİG A) geninde mutasyon

2-ter testinde 4 parametre : sodyum, klorür, osmolalilte ve iletkenlik bakılıyor.(sıklarda bu dörtlüyü bekliyorum diyor hoca.)

(potasyum ve kalsiyum bakılmıyor)

3-fosfat içermemesine rağmen yüksek enerjili olan? -S-Adenozil metiyonin (SAM)

4-insanlarda L-glukonolakton sentaz enzimi bulunmadığı için  D- glukuronik asitten   L- askorbik asit sentezleyemiyoruz.

c vitaminin esansiyel olmasına neden olan bu enzimin yoklugunun sorulabileceğini düşünüyor.

5-Albumin  icin ---- Albumin hariç plazmadaki globuler proteinlerin hemen hemen hepsi glikoprotein yapısındadır. albuminin bu farklılığının sorulabilecegini düşünüyor.

6- insan metabolizmasında  taşıyıcısı MONOfosfat olan tek nükleotid  şeker; N-asetil  nöraminik asit (CMP-NANA)
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #4 : 12 Ağustos 2013, 14:26:29 »
braddock- 10 temmuz:

biyokimya ercan hoca da devam ediyorum.

- sistinüride idrarda görülen 4 aa: sistein , arginin , ornitin , lizin

-transaminasyona ugramayan aa ler: lizin , treonin ve prolin

-çeşitli hastalıklarda görülen protein elektroforezi ile ilgili olarak siroz a özgü olan  beta gama köprüleşmesi. ( hoca, şekil olarak verilip sorulacagını düşünüyor)
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Antitusif.Com

Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #4 : 12 Ağustos 2013, 14:26:29 »

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #5 : 12 Ağustos 2013, 14:31:42 »
braddock 10 temmuz:

biyokimya ercan hoca :

1-Biüret Yöntemi: proteinlerin yapısındaki peptid bağlarının alkali çözeltide +2 değerlikli bakır ile verdiği rengin , spektrofotometrik  ölçümüne dayanmaktadır. ( eski sınavlarada Kjeldahl yöntemi ( proteinin yapısındaki azotun amonyum iyonuna dönüştürülerek total nitrojen ölçülmesi prensibine dayanıyor) çıkmış, ) -- yine bir yöntem çıkacaksa, ercan hoca ,bunu bekliyorum diyor;-))

2-Albumin ölçümü:  Bromkrezol yeşili ( veya bromkrezol moru) gibi anyonik boyalarla ph 4,2 de albuminin verdiği absorbansın 628 nm de spektrofotometrede ölçümüdür.

3-Fenitoin kullanan hastalarda Ig A eksikliği ve D vitamini eksikliğine oldukça sık rastlanmaktadır.

4-Sorularda veya şıklarda LDH1 için Hidroksi bütirat dehidrogenaz(HBD)  diye  bahsedilebilir diye birkaç defa vurgulamıştı.


biyokimya ercan hoca devamı:

1- karacigerde  tioforaz enzimi ( koA transferaz) bulunmadığı için kc,  keton cisimlerini yakıt olarak kullanamaz.

2- Apo A1,  LCAT 'nin ( lesitin kolesterol açil transferaz)  aktivatörüdür. ( sorulmuş soru oldugunu soyleyip ama tekrardan cıkacagını düşünüyor, hoca)

3- Apo E-4 un baskın olduğu hastalar Alzheimer hastalığı için yuksek rısk taşır. ( bu bilginin sorulacabilecek bir bilgi oldgunu düşünüyor hoca )

4- Riboflavin eksikliğinde,  eritrosit glutatyon reduktaz  aktivitesinin düşük olması ve riboflavin verildikten sonra  bu enzimin aktivitesinin artması tanı koydurucudur.
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #6 : 12 Ağustos 2013, 14:37:37 »
1. Her tür metabolik karşılaştırma sorusu insülin ve glukagon hakimiyetinden çıkarılabilir.

İnsülin             Glukagon(+ayrılmaz saz arkadaşları: GH, ACTH, GKK, Adrenalin)
Glikoliz              G.neogenez
G.jenez             G.jenoliz
Lipojenez          Lipoliz
HMY
Kol-BiyoSent
Pir.DH
LPL

2.*Glukagon: A.Siklaz akt---> cAMP akt ---> Prot.Kinaz akt : yukardaki enzimlerin hepsine P takar.
   *İnsülin: Tyr Kinaz akt    ---> 1- PDE akt : cAMP'yi yıkıp Glukagonun etkilerini durdurur önce
      (yandakilere P takarak)    2- Prot Fosfataz akt: Tüm P'lı enzimlerin P'larını koparır
                                              3-Sitrat Liyaz akt: Mitok'den sitozole fırlatılan sitratı A-CoA+OAA bilşenlerine ayırır.

* Neticede Glukagon hakimiyetndeki hormonlar P'lıyken (fosforile)
                  İnsülin                 "                 "         P'sızken (defosforile) aktiftir (Tyr Kinaz'ın esas işler başlamadan önce fosfatladığı 3 enzim hariç )

3.
İnsülin'ü aktive edenler (hücre enerjiye muhtaç)
ADP NAD KoA Ca(Ca=Kasılma=Enerji ihtiyacı)
Pirüvat DH enz; aktif-defosforile

Glukagon'u aktive edenler (hücre enerjiye doymuş)
ATP NADH A-Koa

-----------------

Glikojen Sentezi (tamamen sitozolde)

1-Glikojen sentaz: a(1-4) bağıyla tek tek uzatır (min. 4'lü glikojen çatı lazımdır)
    (Uzun süreli açlıkta-glikojen tamamen tükendiğinde, 4lü bir glikojen çatısı bulamazsa G.Sentaz iş göremez. Önce br çatı oluşturmak lazımdır. Glikogenin proteini Tyr aa'inden 4 tane olana dek Glikozları kabul eder. Aracı enzim: Glikoz Transferaz ) (bu protein 2010 kayıtlarında "sorulmadı sorulacak"lardan)
2- G a(4-6) transferaz: a(1-6) bağıyla 8er 10arlı parçalar halinde dallandırır.

Glikojen Yıkımı


1- Glikojen fosforilaz: a(1-4) bağlarından G-1-P'lar koparır.
2- Oligo (a1-4 a1-4) glukotransferazlar: kalan her 4 Glikoz ucun 3'ünü başka bir uca takar.
3- Amilo a(1-6) glikozdaz: Dallanma yerinde tek başına kalan glikozu koparır (tek serbest glikoz koparan)
4- Bir kısım da lizozomda asit maltazla yıkılır. (eksikliğinde Tip2 Pompe Hastalığı)

---------------------

Glikoneogenez (BK'nın en fazla soru çıkaran kısımlarından)

Kc(%90), Böb(%10; açlıkta %50), İB tarafından sadece

Substratları olanlar                     asla olmayacaklar
Laktik asit                                       Asetil CoA
Pirüvat                                            Keton
Glikojenik aa                                   Leu, Lys aa (saf ketojenler)
Gliserol                                            Çift C'lu ya
Propionat                                        Halkalı yapılar (Kol, ÜA)
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #7 : 12 Ağustos 2013, 14:40:10 »
braddock- 11 temmuz:

biyokimya ercan hoca devam;

1- Transketolaz aktivitesinin arttiği tek durum= pernisiyöz anemi ( hoca bunu toplamda 4 defa söylemiştir en az)

2- Karboksilaz reaksiyonlarında biyotine ek olarak: 1- HCO3 , 2- ATP , 3-Mg gerekir.

3- Suda çözünen vitaminler içerisinde fazla alındığında toksisite gözlenen tek vitamin?  piridoksin ( hoca, sorulabilir  bilgi olarak görüyor)

4- D vitamininin aktif şekli olusurken görevli 1-alfa hidroksilaz enzimi mitokondriyal bir enzimdir. normalde p-450 enzim sistemine ait bir enzim bu. Ve düz endoplazmik retikulumda bulunmayıp mitokondride bulunması oldukça düşürücü bir ayrıntı. ( hoca sorulabilir diyor.) ki ben olsam bu soruyu kesin sorardım;-) :) :)

bir de ;  Transketolaz enzimi hegzos monofosfat yolunda görevli bir enzim.

« Son Düzenleme: 12 Ağustos 2013, 14:41:19 Gönderen: sailornur »
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #8 : 12 Ağustos 2013, 14:41:01 »
Saygın hoca, BK-2010 devam

Glikoneogenezin anaplöretik reaksiyonu(yerine koyma) :
Pirüvat karboksilaz tarafından Pirüv--->OAA şeklindedir.
İrreverzibldır.
Hem açlıkta hem toklukta aktiftr.
A-CoA ; allosterik aktivatörüdür.
Tüm karboksilaz reax. gibi ATP-Mg-Biotin gerekir.

Çift C'lu ya'leri tamamen A-CoA'ya dönüştüğü için neogeneze substrat olamaz
Tek C'lu ya'leri ise sonda kalan 3C'lu yapısıyla (propionat) substrattır. oksidasyonu çok önemli, heer şeyi soru olabilir:

Propionat---> Propionil CoA------------> D-Metil Malonil CoA---> L-Metil Malonil CoA------------> Süksinil CoA
                                           Prop.CoA                                                                  Metil Malonil CoA
                                         Karboksilaz                                                                        Mutaz
                                     HCO3, ATP, Biotin                                                                  B12 vit

           
----------------------------

Glikojen Depo hastalıkları artık nerdeyse her sınavda çıkmakta
**En önemlisi: Tip 1: Von Gierke Hastalığı
Glikoz-6-Fosfataz eksik (hiç bir şekilde glikoz öncüllerinden Glikoza gidilemez yani)
Glukagon hakimyetinde G.jenoliz, G.neogenez çalışamaz ama Lipoliz çalışmaya devam eder= Kanda Serbest ya(FFA) artar.---> yağlı kc, hepatomegali
Nötropeni
Hiperürisemi (Sorulmadı sorulacak) (von gierke, gut, leish nyan ...kesin bil)


** "glikojenin yapısı bozuk" diyorsa yapım kusuru var demektir
      (örn: tip-IV: anderson: iamilopektinozis-dallandırıcı enz yok)

** tip V: mc ardle: sadeceiskelet kasında g.jen fosforilaz eksik...yani sadece egzersiz vs sırasında kas semptomu olabilir
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #9 : 12 Ağustos 2013, 14:42:14 »
braddock-11 temmuz

@sailornur , saygın hocadan yazmana cok sevindim. eline sağlık.

Yazdığın tepkimeyi görünce aklıma geldi;
 
ercan hocanın ısrarla uzerinde durduğu bir konu da şu:
-- vit. b 12'nin  insanlarda sadece iki koenzim formu görev alır. 1- Metil kobalamin  2- deoksi adenozil kobalamin

1. si  Homosistein--------------> Metionin   tepkimesinde===  metil kobalamin formu,

2. si L-metilmalonil Co-A -----------------> Süksinil CoA  tepkimesinde===  deoksi adenozil kobalamin formu.

Hoca , soruda tepkimenin verilip şıklarda B12 nin  diğer şekillerinin de ( hidroksikobalamin, kobalamin, siyanokobalamin) yer alacağını düşünüyor.
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Antitusif.Com

Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #9 : 12 Ağustos 2013, 14:42:14 »

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #10 : 12 Ağustos 2013, 14:43:22 »
sailornur-11 temmuz:

@braddock; ercan hocadan yazıyor olman da çok sevindirici, ayrıca dinlemek zahmetinden kurtardın da bizi:)

HMY:
Amaç: NADPH ve Riboz-P (5C) elde etmektir.
           3-5-7 C'lu şekerle de burda açığa çıkar
           G-6-P, hem subs hem ürün. 6 tanesinden 6 CO2 çıktığı için "1 glikozun tam oksidasyonunu sağlar" denebilir.

Önemli reax'lar:
* oksidatif______G6PDH (NADPH üretilir)
* oksidatif______6Fosfoglukonat DH
(NADPH üretilir )
* nonoksdatif___transketolaz (B1 vit: tiamin kullanılır)

NADPH:
1. indirgeyici biyosentez
= e*ları oksijene transfer edilmekten ziyade ya-kol-steroid sentez reax'larında görevli
2. H2O2 indirgenmesi = antioksidan. Glutatyonlu aşağıdaki resim
3. Leu-fagositozu= O2--->Süperoksit dönüşümünü katalizleyen, membrana bağlı NADPH-Oksidaz (eksikliğinde kronik granülomatöz hastalık)
4. Cyt p450 sisteminde kullanılır


*Oksidatif stres: radikaller; boşta kalan elektron demektir. DNA-prot-doymamış ya'lerinden koparılan protonlarla eşlendirir kendini. yapı bozulur. zamanla arttıkça da yaşlanma meydana gelir.
*H2O2;  GSH <----> GS-SG   dönüşümleri sayesinde ıslah edilmiş ve H2O'ya çevrilmiş olur.
              GSH'deki H koparılıp H2O2'ye katılır... Boşta kalan S; kendine başka boşta kalmış bir S bulur. İki glutatyonun S'leri birbirine bağlanmış olur(=GS-SG) (SH=Cys'in; Cys aa: antioksidan demek ki)
              Bu gönüşümler de G6PDH'ye ihtiyaç duyar.... Yani G6PDH eksikliğinde RBC'lerin fragilitesi artar.


resimde yazılı enzimler ve yapıların hepsi tek tek önemli
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #11 : 12 Ağustos 2013, 14:44:02 »
saygın hoca biyokimya-2010+2012 devam

Galaktoz -Fruktoz metab 20 yılda bir çıkar, art arda çıkar çıkar biter.
çıkarsa 2013 Eylül TUS'ta çıkar.

Galaktoz metab
BK'dan çıakrsa, ancak epimeraz çıkar:  UDP-Glikoz <---> UDP-Galaktoz dönüşümcüsü. İhtiyaca göre hareket eder...Galaktoz fakir beslenen çocukta galaktoz bu dönüşümle sağlanır. Epimerazı yoksa hepsini dışardan almak zorunda kalır:(
(UDP-şeker: enerjik ,her an senteze katılmaya hazır )


Fruktoz Metab:

Fruktoz genelde Glikozla birlikte alınır diyetten. Heksokinaz Glikoz varken Fruktozun yüzüne bakmaz ve Fruktoz kendi kinazıyla yoluna devam eder. Dolayısıyla PFK-1(ana hız kısıtlayıcı) basamağı atlatılmış olur. Hızla yağ asitlerine döner döner...Çok fruktoz yenirse lipit profili  bozulur yani.

Biriken D-Sorbitol: Diyabetik -pati'leri yapan eden
Fazla fruktoz ayrıca hiperürisemi de yapar.
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #12 : 12 Ağustos 2013, 14:44:57 »
Saygın Hoca 2012-BK; Lipitler

soruları her zaman çok basittir, en basittir. En çok fullenendir. Kaçmaz, kaçmamalıdır. (zaten lipit anlatan hoca TR'de nadide bir çiçektir,  iyi niyet timsalidir, azın da azıdır)

ya h-fob+fil yapısıyla amfipatiktir
     katılığı: fobik kısmının uzunluğu + doymuşluğu(çift bağ)'na bağlıdır

isimlendirme:
Δ(delta)x,y= x. ve y. C'larda birer çifte bağ var
ω(omega) = sonuncu C'un ismi
ω(omega) z: son çifte bağ, ω'ya "z" kadar C mesafesinde.(sorulmadı sorulacak)
ω 3-6 insanda esansiyeldir.
(çünkü 10.C'a kadar çifte bağ takabiliriz sadece) (isimlerini bilmeye kalkma)

ω6 olan araşidonik asit; sıfrdan sentezlenemese de diyetle ω6 alınmışsa modifikasyonla elde ediebilir

omegaların özel isimlerini ve palmitatı bil. daha da hiçbir yağ asitinin adının önemi yok
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #13 : 12 Ağustos 2013, 14:46:10 »
braddock-11 temmuz

@sailornur senin yazdıklarını okurken amfipatik kelimesini görünce aklıma geldi;
 -
-safra tuzlarının deterjan etkileri safra asitlerinden daha fazladır. nedeni, daha amfipatik olmalarıdır. ( ercan hoca bu bilginin biryerlerde soruldugundan bahsetti )------- en cok bulunan primer safra asitleri  : kolik asit ve kenodeoksikolik asittir.

safra asitleri kc den ayrılmadan önce peroksizomda glisin veya taurin ile konjuge edilir. işte bu haline safra tuzu deniyor. 4 tane: glikokolik asit , glikokenodeoksikolik asit , taurokolik asittaurokenodeoksikolik asit.

--ayrıca hoca, aminoasitleri anlatırken de safra asitlerini anlatırken de Taurinin yapısındaki Sistein aminoasidi için potansiyel soru diye çok defa tekrarladı.


@sailornur  , ω(omega) z işini tam anlamadım ben. rica etsem örnek verebilir misin? ( sorulacak yazmışsın, heyecanlandım ;-)) :)
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #14 : 12 Ağustos 2013, 14:47:09 »
braddock-11 temmuz, 19:30 suları:) :

hep ercan hocadan yazdım, iftar öncesi kendi soru tahminimi paylaşmak istiyorum :)

soruldu mu bilmiyorum ama Malonil koA nın  karnitin açil transferaz 1 in inhibitörü olduğu çok sorulası geldi bana.
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #15 : 12 Ağustos 2013, 14:48:37 »
:D @braddock inşallah çıkar tahmin soruların da :D çok aktif vir çalışma stilin var tebrikler :)
omega 3-6'dan zengin yağ ve ürün reklamları sebebiyle omega yağ asitlerinin sorulma ihtimali sorulana kadar oldukça yüksek:)

sayı vermiyim dedim ama karışık olmuş:D bir örnekle yazayım:
ω-3: son C(ω yani)'den geri doğru 3.C'da bir çifte bağ var ve o zincirin son çifte bağı (sorulmadı sorulacak)
hoca sorulur mutlaka dedi, isimlendirmenin de hiç sorulmadığını söyledi, ama sonra anlatmaya da devam etti. ama uyuduğum için devamını dinleyemedim henüz, bunları da hazır yazmışken göndereyim dedim :)


bir de ercan hoca şunların da çıkabileceğini söylemişti:
insandaki önemli ω-3 ya'leri
ALA (alfa linoLENik asit)
EPA
DHA (balık yağı)
... DHA da krakerlere bile konuyordu bir ara, epey meşhurdu.
« Son Düzenleme: 12 Ağustos 2013, 14:48:56 Gönderen: sailornur »
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #16 : 12 Ağustos 2013, 14:49:50 »
braddock-12 temmuz:

@sailornur sizinle çalısınca daha aktif oluyor insan. :)
 bilgi için teşekkürler. bu defa anladım;-)) inşallah eylulde  çıkar da yaparız :) :)

ercan hocadan devam ediyorum;

1- Esansiyel mikrominerallerden +3 değerlikli krom , 'glukoz tolerans faktörünün bileşenidir' bilgisi ile daha önce tusta sorulmuş. bunun eksikliğinde  glukoz intoleransı gelişiyor. ve hoca şöyle bir soru yapmış, sorulabileceğini düşünüyor;
 
-Bir hastaya tokluk kan şekeri bakmak amacı ile 120. dk da kan alındıgında kan şekeri 170 mg/dl bulunuyor. bu hastada eksikliği en olası eser element hangisidir?
A) Selenyum
B)Alüminyum
C)Krom
D)Çinko
E)Bakır

2- Esansiyel mikrominerallerden tablosunda demir ile ilgili olarak----

Hem proteinler: hemoglobin, myoglobin , katalaz, no sentaz , sitokromlar ve TRİPTOFAN PİROLAZ (şıklarda yanıltıcı olarak verilebilecek enzim, zaten diğerlerini herkes az çok biliyor.)

3-Esansiyel mikrominerallerden tablosunda bu defa Mangan ile ilgili olarak ----  zehirlenme durumunda psikotik semptomlar ve parkinsona yol açan iz element. ( hoca bunun ilginç bir soru olabilceğini söylüyor;-) :)  )

bu bahsettiğim tablodan çok fazla soru geliyormuş, o yuzden hoca da bunlar da gelebilir diyerekten yorumladı.
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #17 : 12 Ağustos 2013, 14:50:24 »
@braddock şimdilik hızla göz atıyorum notlarına;
kayıtları bitirip çalışmaya başlayınca hepsini tek tek okuyacak olmak düşüncesi bile sabırsızlandrıyor :)

Saygın Hoca, BK-2012 devam:

ya biyosentezi


Sitozolik tamamen
Tüm C'ların kaynağı: Asetil-CoA
İndirgen: NADPH gerek
(NADPH: 1-HMY'dan 2-Malik enzimden(Sorulmadı-eli kulağında))
son ürün her zaman Palmitat (16C; başka da bir ya'nin adını sanını bilme sakın... diğerleri de buna 2C 2C eklenerek uzatılır...16C olunca tioesterazla çıkarılır. uzatılacaksa palmitata eklenerek uzatılır.. yani insanda sadece çift C sayılı ya sentezlenebilir., her 2C için 2e NADPH'dan alınıp moleküle yedirilir. zaten o yüzden ya sentezi indirgendir ve yağlar çok yüksek enerjilidir, iyi yakıtlardır)
hız kısıtlayıcı basamak: Asetil CoA Karboksilaz
Bağlantı aa: Ser (Zaten bağlantı aa soruluyorsa 1.OH'li  2.Lys düşünerek risk al alacaksan)

ya sentaz enz kompleksini bilme sakın:) sadece ACP(açil taşıyan)'nin B5 vitamini içerdiğini(sorulmadı sorulacak)
bil ( B5 vit: Koenzim A'da + ACP'de var. )

esansiyel ya sentezi:
diyetle alınanya en çok: 18 C'lu linoleik-lenik asitler

eikozanoidler önemli: ilgili tüm derslerde çıkabilir. BK için önemli olanlar şöyle:
araşidonik asit zar fosfolipitlerinin %10unda var (ikinci C konumunda)
Kortizol: Fosfolipaz A2 inh
ASA, NSAİD: PG-H2 sentaz inh

İmidazol: TX Sentaz inh (tek bu sorulmadı- kesin sorulacak)

PG-H sentaz: 2 enzimatik görevi var : siklooksijenaz+GSH peroksidaz

PG-D2: ilk oluşan
PG-H2: hepsinin öncülü (PG için tabi)

LT-A4: ilk oluşan ve hepsinin öncülü olan (LT için tabi)

LT-A4 ---------------------> LT-C4 (bunu bütün dünya konuşuyormuş. Glutatyonla ilgili tek çıkmayan)
            Glutatyon katılır

Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #18 : 12 Ağustos 2013, 14:51:19 »
braddock-devam :

@sailornur  inşallah faydalı olur yazdıklarım. seninkileri okuyarak eksiklerimi görüyor, tekrar ediyorum. şimdiden teşekkür edeyim sana;-) :)

@sailornur yazdığın bu bilgiye (NADPH: 1-HMY'dan 2-Malik enzimden(Sorulmadı-eli kulağında)) TUS calışırken öğrendiğim ve hoşuma giden bir bilgiyi eklemek istiyorum.

G6PD eksikliğinde olan NADPH azlığı ve ardından glutatyonun redükte olamayıp, serbest radikallerin hücreye zarar vermesini engelleyememesinin , esas olarak eritrositlerde görülmesinin nedeni eritrositlerde bu MALİK Enzimin olmamasıdır. ( diğer dokular malik enzim sayesinde NADPH üretebiliyorken)

belki eritrositlerde bu enzimin olmaması da soru olarak gelebilir.
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Çevrimdışı sailornur

 • VIP
 • İleti: 1799
Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #19 : 12 Ağustos 2013, 14:51:51 »
waay bu bilgiyi varsa da hiç fark etmemişim,
çok tşkler @braddock  ;)

TAG: İB, KC, Yağ dokuda sentezlenir< tamamen h-fobik'tir.

1. İB: parçalanır, tekrar emilip sentezlenir -----> ŞM paketi (Apo-B48 ile)----> Ductus Torasicus ile dol'a
(diyetsel kan akımı mutlaka portal dol'a uğramalıyken
ŞM potal sistemii bypass edip direkt lenfatiklerle sistemik dol'a geçer... Sorulmadı kesin sorulacak )

(apo B48 yoksa ŞM yok, emilim yok demektir... nörolojik sorunlar çıkar )

2. KC: kh sentez fazlası A-CoA ---> ya ---(+Gliserol)----> TAG ve kol. esterleri----(tek kat PL tabakayla)---> VLDL olarak (APO-B100 künyesiyle) dol'a

3. Yağ:kh sentez fazlası A-CoA ---> ya ---(+Gliserol)----> TAG--->depo

özetle
diyet sonrası kanda
ŞM(İB'dan, apoB48) ve VLDL(kc'den apoB100) artar
Bakara153: -Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Antitusif.Com

Ynt: Biyokimya - Sorulması Muhtemel Sorular
« Yanıtla #19 : 12 Ağustos 2013, 14:51:51 »